BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kaspiska havet – Wikipedia
Klimat Somrarna är varma runt hela sjön; medeltemperaturen för juli ligger på 25 till 28 plusgrader i sjöns samtliga kusttrakter Baku. Baku blev huvudstad i Azerbajdzjanska SSR då denna bildades den 28 april 1920. Ön Vulf har tidigare haft ett mycket rikt djurliv, som till stor del förstörts av oljeindustrin Rasht. Till skillnad från många andra städer med liknande klimat har Baku sällan extremt varma somrar. Ön Bulla i Bakubukten är känd för sina stora oljetillgångar, liksom Pirallahi på andra sidan Apsjeronhalvön Aktau. . Geografi Kaspiska havet har en ytnivå 28 meter under havets och ett största djup på 1 023–1 025 meter under havet och tillhör världens yttersta platser Machatjkala. 8 8 11 17 22 27 30 30 26 20 14 10  Lägsta medeltemp. Salthalten i Kaspiska havet ligger på ungefär 1,1 procent, ungefär en tredjedel av salthalten i de flesta haven Türkmenbaşy. Baku är indelat i elva administrativa distrikt: Azizbajov, Binagadi, Garadagh, Narimanov, Nasimi, Nizami, Sabail, Sabuntju, Chataj, Surachany och Jasamal. Sjöns storlek har de senaste decennierna minskat på grund av dammar och konstbevattning som bromsar vattentillförseln Volga. Klimat Baku har ett tempererat-halvtorrt klimat (enligt Köppens system: BSk) med varma, torra somrar, kalla och ibland blöta vintrar, och starka vindar året om. De båda halvorna skiljs åt av en grundare passage som förbinder halvöarna Apsjeron (i Azerbajdzjan) och Tjeleken (i Turkmenistan) på var sin sida om sjön Meter över havet. Innehåll 1 Historia 2 Geografi 2.1 Klimat 3 Ekonomi 4 Referenser 4.1 Noter 5 Externa länkar Historia Huvudartikel: Bakus historia Det har funnits bebyggelse i området sedan antiken. Fauna Förutom ovan nämnda fiskar finns bland annat kaspisk säl (Pusa caspica), kaspisk trut (Larus cachinnans) och skräntärna (Hydroprogne caspia) Avdunstning. Tillgångar av olja har varit kända sedan 700-talet. På Nargin har det tidigare legat en sovjetisk militärbas Kilometer. Under andra världskriget spelade oljan från Baku en viktig roll i de sovjetiska truppernas seger, eftersom Röda arméns stridsvagnar och flygplan tankades med bränsle från staden emedan de stora oljefyndigheterna i Sibirien ännu ej var funna. Maxdjupet i sjön är cirka 1 025 meter Kilometer. Kort därefter intogs staden befriad av azerbajdzjanska frivilliga soldater med hjälp av trupper skickade av Turkiet. Enligt Strabon är sjön namngiven efter ett forntida folk kallat Kashyapas (Sanskrit) Meter. Kommunisten Sergej Kirov ledde arbetet med att restaurera oljeproduktionen i Baku och han kunde 1922 konstatera: "Om ni erinrar er den kyrkogård, som oljefälten utgjorde efter mussavatisternas herravälde, så skall ni säkert instämma med mig i, att vi utan tvivel har vunnit kolossala framgångar." Baku blev huvudstad i det återigen självständiga Azerbajdzjan då Sovjet splittrades 1991. En stor del av kustområdena ligger även de på cirka 28 meter under havsnivån Meter. ISBN 0-691-05193-3  Noter . Under historiens gång har sjön till och från helt torkat upp, men återfyllts under våtare epoker Kubikkilometer. Den ligger vid den kaspiska kusten på Apsjeronhalvöns sydsida. I sjön finns ett femtiotal öar, främst i den norra delen Kvadratkilometer. Med cirka 2 045 815 invånare (2011) är den landets största stad. Area. Libris 5140275. I norra delen är sjön praktiskt taget saltfri, medan salthalten ständigt stiger i söder Kvadratkilometer. I närheten av staden ligger flera lervulkaner (Kejraki, Bogch-bogcha, Lökbatan med flera) och saltsjöar (exempelvis Bojuksjor och Chodasan). De största städerna vid Kaspiska havet är den ryska hamnstaden Astrachan och den azerbajdzjanska huvudstaden Baku Geografiska koordinatsystem. Stadens historia som ett industriellt centrum i Sovjetunionen har lett till att den är en av de mest förorenade städerna i världen. Türkmenbaşy. Den första skriftliga källan som hänvisar till staden Baku är från 500-talet. De viktigaste tillflödena är Volga (står för cirka 80 % av inflödet), Ural, Terek och Kura Baku. 2 2 5 9 14 18 21 21 18 13 8 3  Nederbörd 42,6 52,2 48,3 27,6 20,2 11,5 6,6 15,6 59,5 106,1 67,7 53,4  Diagram temperaturer i °C • månadsnederbörd i mm • Källa: MSN Weather     43   8 2     52   8 2     48   11 5     28   17 9     20   22 14     12   27 18     7   30 21     16   30 21     60   26 18     106   20 13     68   14 8     53   10 3 Ekonomi Baku taxi Ekonomin i staden är baserad på oljefyndigheter. Kaspiska havet är känt som Qazvin قزوين eller بحر قزوين på gamla arabiska kartor Stenka Razin. Han grundade oljebolaget Nobel Brothers Petroleum Producing. I Kara-Bogaz-Gol utvinns salt Ryska. Somliga av dem blev även fängslade och avrättade. Människan har, enligt utgrävningar vid Behshahr i Mazandaran, varit bosatta i området cirka 75 000 år Persiska. Oljeboomen tog ett tillfälligt stopp 1917 då inbördeskrig och interventionskrig följde på den ryska revolutionen. De största öarna är Chechen, Tyuleny, Morskoy, Kulaly, Zhiloy och Ogurchin Azerbajdzjanska. Det mesta av muren och tornen som blev förstärkta efter den ryska erövringen år 1806 står sedan den persiska tiden. Ekonomisk betydelse Kaspiska havet är mycket rikt på petroleum och naturgas Jorden. Geografi Baku ligger vid den västra sidan av det kaspiska havet. Vintertid råder däremot stora skillnader i medeltemperatur mellan sjöns norra och södra delar Insjö. Armeniska bolsjeviker tog makten i Baku och 1918 iscensattes i staden en massaker på den azerbajdzjanska befolkningen . Till sjön räknas också den mycket grunda bukten Kara-Bogaz-Gol just norr om Tsjeleken-halvön, men denna bukt håller på att förvandlas till en salt sumpmark och är i det närmaste avskuren från Kaspiska havet av en landremsa Endorheisk sjö. Majoriteten av denna nederbörd faller vid andra årstider än på sommaren, men ingen av årets månader är särskilt nederbördsrik. Kaspiska havet delas in i en grundare norra halva och en djupare södra Asien. Industriägarna och "oljekungarna" fråntogs all egendom och måste lämna landet. Sjön har inget utflöde, utan är endorheisk, det vill säga att vattnet avgår genom avdunstning Europa. Vintrarna är kalla med viss nederbörd och med en medeltemperatur i januari och februari på 4,3 °C. Saltast är Kara-Bogaz-Gol, där det uppmäts en salinitet på 32 procent Iran. Namnet kommer antingen av persiskans Bagh-Kuh, "Guds berg", eller bad kube, "vindarnas stad". Innehåll 1 Historia 2 Geografi 3 Klimat 4 Ekonomisk betydelse 5 Fauna 6 Referenser 7 Externa länkar Historia Kaspiska havet är, liksom Svarta havet och Medelhavet en rest av Tethyshavet Azerbajdzjan. Bland annat är Sjirvansjahernas palats mycket berömt. Referenser Ryssland. Referenser Suny, Ronald Grigor (1972) (på eng). I Iran är den ibland kallad Daryâ-ye Mâzandarân eller دریای مازندران Kazakstan. Detta beror huvudsakligen på stadens nordliga latitud och faktumet att staden ligger på en halvö i det kaspiska havet. Sjön är endorheisk (har inga utflöden) och är belägen på gränsen mellan Asien och Europa, mellan länderna Iran, Azerbajdzjan, Ryssland, Kazakstan och Turkmenistan Turkmenistan. Under sommaren sveper chazrivindarna som bringar svalka. I sjön finns även en omfattande fiskerinäring på framförallt sill (Clupea harengus) och karpfiskar (Cyprinidae) samt persisk stör (Acipenser persicus), från vilken man får den berömda ryska och iranska kaviaren Sanskrit. Dock härjade fortfarande azerbajdzjanska nationalister, vilka senare led nederlag mot den nya autonoma sovjetrepubliken, Transkaukasiska SFSR. Mitt i sjön är salthalten 11–13 viktpromille, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av salthalten i oceanernas havsvatten Svarta havet. Mellan 1918 och 1920 var Baku huvudstaden i det självständiga Azerbajdzjan innan landet införlivades med Sovjetunionen. Vid den iranska kusten ligger medeltemperaturen för januari på några få plusgrader, medan sjöns nordöstra del har en medeltemperatur kring 15 minusgrader Medelhavet. Stadens muromgärdade historiska stadskärna blev år 2000 upptagen på Unescos världsarvslista . Andra större tillflöden är Aras, Emba, Kuma, Samur, Sefid och Sulak Tethyshavet. Vid sekelskiftet år 2000 var en stor del av Azerbajdzjans oljereserver slut och nya borrningar görs nu endast ute i havet. Djupskillnaden, i kombination med att det största tillflödet av sötvatten sker i norra delen av sjön, skapar en ojämn salthalt i sjön Mazandaran. Kvarter av trånga gator och gamla hus är åskådliga. Världens yttersta platser. På några år hade detta företag blivit ett ledande oljebolag på världsmarknaden.

0 - Land
1 - Baku
2 - Rasht
3 - Aktau
4 - Machatjkala
5 - Türkmenbaşy
6 - Volga
7 - Meter över havet
8 - Avdunstning
9 - Kilometer
10 - Kilometer
11 - Meter
12 - Meter
13 - Kubikkilometer
14 - Kvadratkilometer
15 - Area
16 - Kvadratkilometer
17 - Geografiska koordinatsystem
18 - Türkmenbaşy
19 - Baku
20 - Stenka Razin