BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kaspiska havet – Wikipedia
En stor del av kustområdena ligger även de på cirka 28 meter under havsnivån Baku. Under sovjettiden var Baku med dess många soltimmar och torra klimat ett populärt resmål för invånarna. Ön Bulla i Bakubukten är känd för sina stora oljetillgångar, liksom Pirallahi på andra sidan Apsjeronhalvön Rasht. Majoriteten av denna nederbörd faller vid andra årstider än på sommaren, men ingen av årets månader är särskilt nederbördsrik. De båda halvorna skiljs åt av en grundare passage som förbinder halvöarna Apsjeron (i Azerbajdzjan) och Tjeleken (i Turkmenistan) på var sin sida om sjön Aktau. Medeltemperaturen i juli och augusti ligger på 26,4 °C och mycket lite nederbörd faller under perioden. De viktigaste tillflödena är Volga (står för cirka 80 % av inflödet), Ural, Terek och Kura Machatjkala. Staden var persisk från 1509 och blev rysk år 1806. Till sjön räknas också den mycket grunda bukten Kara-Bogaz-Gol just norr om Tsjeleken-halvön, men denna bukt håller på att förvandlas till en salt sumpmark och är i det närmaste avskuren från Kaspiska havet av en landremsa Türkmenbaşy. Armeniska bolsjeviker tog makten i Baku och 1918 iscensattes i staden en massaker på den azerbajdzjanska befolkningen. Salthalten i Kaspiska havet ligger på ungefär 1,1 procent, ungefär en tredjedel av salthalten i de flesta haven Volga. Den första skriftliga källan som hänvisar till staden Baku är från 500-talet. Innehåll 1 Historia 2 Geografi 3 Klimat 4 Ekonomisk betydelse 5 Fauna 6 Referenser 7 Externa länkar Historia Kaspiska havet är, liksom Svarta havet och Medelhavet en rest av Tethyshavet Meter över havet. Med cirka 2 045 815 invånare (2011) är den landets största stad. I Iran är den ibland kallad Daryâ-ye Mâzandarân eller دریای مازندران Avdunstning. Dock härjade fortfarande azerbajdzjanska nationalister, vilka senare led nederlag mot den nya autonoma sovjetrepubliken, Transkaukasiska SFSR. Fauna Förutom ovan nämnda fiskar finns bland annat kaspisk säl (Pusa caspica), kaspisk trut (Larus cachinnans) och skräntärna (Hydroprogne caspia) Kilometer. Studies of the Russian Institute / Columbia University, 0588-5477. Sjön har inget utflöde, utan är endorheisk, det vill säga att vattnet avgår genom avdunstning Kilometer. Baku blev huvudstad i Azerbajdzjanska SSR då denna bildades den 28 april 1920. Sjön är endorheisk (har inga utflöden) och är belägen på gränsen mellan Asien och Europa, mellan länderna Iran, Azerbajdzjan, Ryssland, Kazakstan och Turkmenistan Meter. Den ligger vid den kaspiska kusten på Apsjeronhalvöns sydsida. Enligt Strabon är sjön namngiven efter ett forntida folk kallat Kashyapas (Sanskrit). Meter. 2 2 5 9 14 18 21 21 18 13 8 3  Nederbörd 42,6 52,2 48,3 27,6 20,2 11,5 6,6 15,6 59,5 106,1 67,7 53,4  Diagram temperaturer i °C • månadsnederbörd i mm • Källa: MSN Weather     43   8 2     52   8 2     48   11 5     28   17 9     20   22 14     12   27 18     7   30 21     16   30 21     60   26 18     106   20 13     68   14 8     53   10 3 Ekonomi Baku taxi Ekonomin i staden är baserad på oljefyndigheter. Djupskillnaden, i kombination med att det största tillflödet av sötvatten sker i norra delen av sjön, skapar en ojämn salthalt i sjön Kubikkilometer. Den enorma utbredningen av bebyggelsen som skedde i andra hälften av 1800-talet berodde på oljeboomen. Mitt i sjön är salthalten 11–13 viktpromille, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av salthalten i oceanernas havsvatten Kvadratkilometer. 8 8 11 17 22 27 30 30 26 20 14 10  Lägsta medeltemp. Andra större tillflöden är Aras, Emba, Kuma, Samur, Sefid och Sulak Area. Bland annat är Sjirvansjahernas palats mycket berömt. I sjön finns även en omfattande fiskerinäring på framförallt sill (Clupea harengus) och karpfiskar (Cyprinidae) samt persisk stör (Acipenser persicus), från vilken man får den berömda ryska och iranska kaviaren Kvadratkilometer. ISBN 0-691-05193-3  Noter . De största öarna är Chechen, Tyuleny, Morskoy, Kulaly, Zhiloy och Ogurchin Geografiska koordinatsystem. Princeton, N.J.: Princeton Univ. Vid den iranska kusten ligger medeltemperaturen för januari på några få plusgrader, medan sjöns nordöstra del har en medeltemperatur kring 15 minusgrader Türkmenbaşy. Oljekungarna stod för en stor del av utbyggnaden av stadens centrala delar i den europeiska stilen. Ön Vulf har tidigare haft ett mycket rikt djurliv, som till stor del förstörts av oljeindustrin Baku. Tyskarna försökte med en storoffensiv i det sydöstliga Ryssland att få kontroll över Bakus oljeindustri, vilket misslyckades efter slaget vid Stalingrad. Maxdjupet i sjön är cirka 1 025 meter Stenka Razin. . Ryska. Vintrarna är kalla med viss nederbörd och med en medeltemperatur i januari och februari på 4,3 °C. Ekonomisk betydelse Kaspiska havet är mycket rikt på petroleum och naturgas Persiska. The Baku commune 1917-1918: class and nationality in the Russian revolution . Kaspiska havet är känt som Qazvin قزوين eller بحر قزوين på gamla arabiska kartor Azerbajdzjanska. Kvarter av trånga gator och gamla hus är åskådliga. Under historiens gång har sjön till och från helt torkat upp, men återfyllts under våtare epoker Jorden. I närheten av staden ligger flera lervulkaner (Kejraki, Bogch-bogcha, Lökbatan med flera) och saltsjöar (exempelvis Bojuksjor och Chodasan). På Nargin har det tidigare legat en sovjetisk militärbas Insjö. Han grundade oljebolaget Nobel Brothers Petroleum Producing. Kaspiska havet delas in i en grundare norra halva och en djupare södra Endorheisk sjö. Mellan 1918 och 1920 var Baku huvudstaden i det självständiga Azerbajdzjan innan landet införlivades med Sovjetunionen. I sjön finns ett femtiotal öar, främst i den norra delen Asien. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  Högsta medeltemp. Klimat Somrarna är varma runt hela sjön; medeltemperaturen för juli ligger på 25 till 28 plusgrader i sjöns samtliga kusttrakter Europa. Referenser Suny, Ronald Grigor (1972) (på eng). Vintertid råder däremot stora skillnader i medeltemperatur mellan sjöns norra och södra delar Iran. Baku och Apsjeronhalvön, som staden ligger belägen på, är den torraste delen av Azerbajdzjan (den årliga nederbörden är runt eller mindre än 200 mm per år). Referenser Azerbajdzjan. Press. I norra delen är sjön praktiskt taget saltfri, medan salthalten ständigt stiger i söder Ryssland. Det mesta av muren och tornen som blev förstärkta efter den ryska erövringen år 1806 står sedan den persiska tiden. Saltast är Kara-Bogaz-Gol, där det uppmäts en salinitet på 32 procent Kazakstan. Namnet kommer antingen av persiskans Bagh-Kuh, "Guds berg", eller bad kube, "vindarnas stad". Sjöns storlek har de senaste decennierna minskat på grund av dammar och konstbevattning som bromsar vattentillförseln Turkmenistan. Sedan år 1400 utvanns olja av invånarna för eget bruk. Sjön ligger mellan Kaspiska sänkan i norr, Kazakiska stäppen (Kirgiziska stäppen) i nordost, Turansänkan i öster, Elburz i söder och Kaukasus i väster Sanskrit. Baku har tre dominerande stadsdistrikt: den gamla staden (İçəri Şəhər, itjäri sjächär), den stad som växte upp kring sekelskiftet 1900 på grund av oljeexploateringen och den sovjetiskt byggda staden. Människan har, enligt utgrävningar vid Behshahr i Mazandaran, varit bosatta i området cirka 75 000 år Svarta havet. Vid sekelskiftet år 2000 var en stor del av Azerbajdzjans oljereserver slut och nya borrningar görs nu endast ute i havet. I Kara-Bogaz-Gol utvinns salt Medelhavet. Somliga av dem blev även fängslade och avrättade. De största städerna vid Kaspiska havet är den ryska hamnstaden Astrachan och den azerbajdzjanska huvudstaden Baku Tethyshavet. Innehåll 1 Historia 2 Geografi 2.1 Klimat 3 Ekonomi 4 Referenser 4.1 Noter 5 Externa länkar Historia Huvudartikel: Bakus historia Det har funnits bebyggelse i området sedan antiken. Mazandaran. Stadens muromgärdade historiska stadskärna blev år 2000 upptagen på Unescos världsarvslista.

0 - Land
1 - Baku
2 - Rasht
3 - Aktau
4 - Machatjkala
5 - Türkmenbaşy
6 - Volga
7 - Meter över havet
8 - Avdunstning
9 - Kilometer
10 - Kilometer
11 - Meter
12 - Meter
13 - Kubikkilometer
14 - Kvadratkilometer
15 - Area
16 - Kvadratkilometer
17 - Geografiska koordinatsystem
18 - Türkmenbaşy
19 - Baku
20 - Stenka Razin