BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kaspiska havet – Wikipedia
Kaspiska havet delas in i en grundare norra halva och en djupare södra Baku. Dock härjade fortfarande azerbajdzjanska nationalister, vilka senare led nederlag mot den nya autonoma sovjetrepubliken, Transkaukasiska SFSR. Under historiens gång har sjön till och från helt torkat upp, men återfyllts under våtare epoker Rasht. Detta beror huvudsakligen på stadens nordliga latitud och faktumet att staden ligger på en halvö i det kaspiska havet. Ekonomisk betydelse Kaspiska havet är mycket rikt på petroleum och naturgas Aktau. En transkaukasisk federation bildades den 20 november 1920 med uppgift att sluta fred mellan de olika transkaukasiska folken. Andra större tillflöden är Aras, Emba, Kuma, Samur, Sefid och Sulak Machatjkala. Studies of the Russian Institute / Columbia University, 0588-5477. I norra delen är sjön praktiskt taget saltfri, medan salthalten ständigt stiger i söder Türkmenbaşy. Under andra världskriget spelade oljan från Baku en viktig roll i de sovjetiska truppernas seger, eftersom Röda arméns stridsvagnar och flygplan tankades med bränsle från staden emedan de stora oljefyndigheterna i Sibirien ännu ej var funna. De största öarna är Chechen, Tyuleny, Morskoy, Kulaly, Zhiloy och Ogurchin Volga. Baku blev huvudstad i Azerbajdzjanska SSR då denna bildades den 28 april 1920. Sjön har inget utflöde, utan är endorheisk, det vill säga att vattnet avgår genom avdunstning Meter över havet. ISBN 0-691-05193-3  Noter . Människan har, enligt utgrävningar vid Behshahr i Mazandaran, varit bosatta i området cirka 75 000 år Avdunstning. I hela storstadsområdet lever dock hela 3 miljoner människor, varav många är flyktingar. Innehåll 1 Historia 2 Geografi 3 Klimat 4 Ekonomisk betydelse 5 Fauna 6 Referenser 7 Externa länkar Historia Kaspiska havet är, liksom Svarta havet och Medelhavet en rest av Tethyshavet Kilometer. Stadens historia som ett industriellt centrum i Sovjetunionen har lett till att den är en av de mest förorenade städerna i världen. På Nargin har det tidigare legat en sovjetisk militärbas Kilometer. Medeltemperaturen i juli och augusti ligger på 26,4 °C och mycket lite nederbörd faller under perioden. Enligt Strabon är sjön namngiven efter ett forntida folk kallat Kashyapas (Sanskrit) Meter. Libris 5140275. I Kara-Bogaz-Gol utvinns salt Meter. Klimat Baku har ett tempererat-halvtorrt klimat (enligt Köppens system: BSk) med varma, torra somrar, kalla och ibland blöta vintrar, och starka vindar året om. Sjön är endorheisk (har inga utflöden) och är belägen på gränsen mellan Asien och Europa, mellan länderna Iran, Azerbajdzjan, Ryssland, Kazakstan och Turkmenistan Kubikkilometer. Armeniska bolsjeviker tog makten i Baku och 1918 iscensattes i staden en massaker på den azerbajdzjanska befolkningen . Geografi Kaspiska havet har en ytnivå 28 meter under havets och ett största djup på 1 023–1 025 meter under havet och tillhör världens yttersta platser Kvadratkilometer. Mellan 1918 och 1920 var Baku huvudstaden i det självständiga Azerbajdzjan innan landet införlivades med Sovjetunionen. I sjön finns även en omfattande fiskerinäring på framförallt sill (Clupea harengus) och karpfiskar (Cyprinidae) samt persisk stör (Acipenser persicus), från vilken man får den berömda ryska och iranska kaviaren Area. Den ligger vid den kaspiska kusten på Apsjeronhalvöns sydsida. Maxdjupet i sjön är cirka 1 025 meter Kvadratkilometer. Majoriteten av denna nederbörd faller vid andra årstider än på sommaren, men ingen av årets månader är särskilt nederbördsrik. Mitt i sjön är salthalten 11–13 viktpromille, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av salthalten i oceanernas havsvatten Geografiska koordinatsystem. Somliga av dem blev även fängslade och avrättade. Ön Bulla i Bakubukten är känd för sina stora oljetillgångar, liksom Pirallahi på andra sidan Apsjeronhalvön Türkmenbaşy. 1873 kom svensken Robert Nobel, Alfred och Ludvig Nobels äldre bror, till Baku. Ön Vulf har tidigare haft ett mycket rikt djurliv, som till stor del förstörts av oljeindustrin Baku. Baku är indelat i elva administrativa distrikt: Azizbajov, Binagadi, Garadagh, Narimanov, Nasimi, Nizami, Sabail, Sabuntju, Chataj, Surachany och Jasamal. Klimat Somrarna är varma runt hela sjön; medeltemperaturen för juli ligger på 25 till 28 plusgrader i sjöns samtliga kusttrakter Stenka Razin. På några år hade detta företag blivit ett ledande oljebolag på världsmarknaden. Vintertid råder däremot stora skillnader i medeltemperatur mellan sjöns norra och södra delar Ryska. Under sommaren sveper chazrivindarna som bringar svalka. De största städerna vid Kaspiska havet är den ryska hamnstaden Astrachan och den azerbajdzjanska huvudstaden Baku Persiska. Geografi Baku ligger vid den västra sidan av det kaspiska havet. Saltast är Kara-Bogaz-Gol, där det uppmäts en salinitet på 32 procent Azerbajdzjanska. Kort därefter intogs staden befriad av azerbajdzjanska frivilliga soldater med hjälp av trupper skickade av Turkiet. Fauna Förutom ovan nämnda fiskar finns bland annat kaspisk säl (Pusa caspica), kaspisk trut (Larus cachinnans) och skräntärna (Hydroprogne caspia) Jorden. Kommersiell utvinning började år 1872 och i början av 1900-talet var Bakus oljefält de största i världen och täckte hälften av världens produktion. Sjön ligger mellan Kaspiska sänkan i norr, Kazakiska stäppen (Kirgiziska stäppen) i nordost, Turansänkan i öster, Elburz i söder och Kaukasus i väster Insjö. Oljeboomen tog ett tillfälligt stopp 1917 då inbördeskrig och interventionskrig följde på den ryska revolutionen. Sjöns storlek har de senaste decennierna minskat på grund av dammar och konstbevattning som bromsar vattentillförseln Endorheisk sjö. Stadens muromgärdade historiska stadskärna blev år 2000 upptagen på Unescos världsarvslista . En stor del av kustområdena ligger även de på cirka 28 meter under havsnivån Asien. Industriägarna och "oljekungarna" fråntogs all egendom och måste lämna landet. Referenser Europa. Den enorma utbredningen av bebyggelsen som skedde i andra hälften av 1800-talet berodde på oljeboomen. I Iran är den ibland kallad Daryâ-ye Mâzandarân eller دریای مازندران Iran. I närheten av staden ligger flera lervulkaner (Kejraki, Bogch-bogcha, Lökbatan med flera) och saltsjöar (exempelvis Bojuksjor och Chodasan). Under 2012 producerades ca 2,6 miljoner fat olja per dag Azerbajdzjan. Under sovjettiden var Baku med dess många soltimmar och torra klimat ett populärt resmål för invånarna. I sjön finns ett femtiotal öar, främst i den norra delen Ryssland. Baku och Apsjeronhalvön, som staden ligger belägen på, är den torraste delen av Azerbajdzjan (den årliga nederbörden är runt eller mindre än 200 mm per år). Vid den iranska kusten ligger medeltemperaturen för januari på några få plusgrader, medan sjöns nordöstra del har en medeltemperatur kring 15 minusgrader Kazakstan. Till skillnad från många andra städer med liknande klimat har Baku sällan extremt varma somrar. Kaspiska havet är känt som Qazvin قزوين eller بحر قزوين på gamla arabiska kartor Turkmenistan. 2 2 5 9 14 18 21 21 18 13 8 3  Nederbörd 42,6 52,2 48,3 27,6 20,2 11,5 6,6 15,6 59,5 106,1 67,7 53,4  Diagram temperaturer i °C • månadsnederbörd i mm • Källa: MSN Weather     43   8 2     52   8 2     48   11 5     28   17 9     20   22 14     12   27 18     7   30 21     16   30 21     60   26 18     106   20 13     68   14 8     53   10 3 Ekonomi Baku taxi Ekonomin i staden är baserad på oljefyndigheter. Sanskrit. Innehåll 1 Historia 2 Geografi 2.1 Klimat 3 Ekonomi 4 Referenser 4.1 Noter 5 Externa länkar Historia Huvudartikel: Bakus historia Det har funnits bebyggelse i området sedan antiken. Djupskillnaden, i kombination med att det största tillflödet av sötvatten sker i norra delen av sjön, skapar en ojämn salthalt i sjön Svarta havet. Baku har tre dominerande stadsdistrikt: den gamla staden (İçəri Şəhər, itjäri sjächär), den stad som växte upp kring sekelskiftet 1900 på grund av oljeexploateringen och den sovjetiskt byggda staden. Salthalten i Kaspiska havet ligger på ungefär 1,1 procent, ungefär en tredjedel av salthalten i de flesta haven Medelhavet. Princeton, N.J.: Princeton Univ. Till sjön räknas också den mycket grunda bukten Kara-Bogaz-Gol just norr om Tsjeleken-halvön, men denna bukt håller på att förvandlas till en salt sumpmark och är i det närmaste avskuren från Kaspiska havet av en landremsa Tethyshavet. Kommunisten Sergej Kirov ledde arbetet med att restaurera oljeproduktionen i Baku och han kunde 1922 konstatera: "Om ni erinrar er den kyrkogård, som oljefälten utgjorde efter mussavatisternas herravälde, så skall ni säkert instämma med mig i, att vi utan tvivel har vunnit kolossala framgångar." Baku blev huvudstad i det återigen självständiga Azerbajdzjan då Sovjet splittrades 1991. Mazandaran. 8 8 11 17 22 27 30 30 26 20 14 10  Lägsta medeltemp. De båda halvorna skiljs åt av en grundare passage som förbinder halvöarna Apsjeron (i Azerbajdzjan) och Tjeleken (i Turkmenistan) på var sin sida om sjön Världens yttersta platser. Oljekungarna stod för en stor del av utbyggnaden av stadens centrala delar i den europeiska stilen. Kaspiska sänkan. Tyskarna försökte med en storoffensiv i det sydöstliga Ryssland att få kontroll över Bakus oljeindustri, vilket misslyckades efter slaget vid Stalingrad.

0 - Land
1 - Baku
2 - Rasht
3 - Aktau
4 - Machatjkala
5 - Türkmenbaşy
6 - Volga
7 - Meter över havet
8 - Avdunstning
9 - Kilometer
10 - Kilometer
11 - Meter
12 - Meter
13 - Kubikkilometer
14 - Kvadratkilometer
15 - Area
16 - Kvadratkilometer
17 - Geografiska koordinatsystem
18 - Türkmenbaşy
19 - Baku
20 - Stenka Razin