BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kaspiska havet – Wikipedia
Klimat Somrarna är varma runt hela sjön; medeltemperaturen för juli ligger på 25 till 28 plusgrader i sjöns samtliga kusttrakter Baku. . Andra större tillflöden är Aras, Emba, Kuma, Samur, Sefid och Sulak Rasht. Tyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) är i dag ett land, men var tidigare (1949–1990) delat mellan två olika statsbildningar, Västtyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) och Östtyskland (Tyska demokratiska republiken). Ön Vulf har tidigare haft ett mycket rikt djurliv, som till stor del förstörts av oljeindustrin Aktau. Det egentliga Nederländerna utgör ett land inom Konungariket Nederländerna vilket även innefattar de självstyrande områdena Aruba, Curaçao och Sint Maarten. Sjöns storlek har de senaste decennierna minskat på grund av dammar och konstbevattning som bromsar vattentillförseln Machatjkala. Tyskland är en del av den tyska nationen vilket även kan sägas innefatta landet Österrike och exempelvis delar av staterna Schweiz och Belgien. En stor del av kustområdena ligger även de på cirka 28 meter under havsnivån Türkmenbaşy. Se även Världens länder Territorium Referenser . I sjön finns ett femtiotal öar, främst i den norra delen Volga. Ett land kan också bestå av en nation, ofta bestående av en dominerade etnisk grupp, delad mellan olika stater eller riken. De största öarna är Chechen, Tyuleny, Morskoy, Kulaly, Zhiloy och Ogurchin Meter över havet. Beträffande de medeltida svenska "landen", senare kallade "landskap", används vanligen pluralformen "land" Exempel Sverige (Konungariket Sverige) kan sägas vara exempel på en självständig stat som också utgör ett enda land. På Nargin har det tidigare legat en sovjetisk militärbas Avdunstning. Irland är exempel på ett land som är delat mellan republiken Irland, som är en självständig stat, och Nordirland som är en riksdel inom det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. I norra delen är sjön praktiskt taget saltfri, medan salthalten ständigt stiger i söder Kilometer. Detta behöver dock inte betyda att landet utgör en egen självständig stat (vilket är vanligt i vardagligt tal) utan det kan ingå i ett större rike. Maxdjupet i sjön är cirka 1 025 meter Kilometer. Hela Tyskland är idag en enda förbundsstat som är uppdelad i ett antal delstater, förbundsländer. I Kara-Bogaz-Gol utvinns salt Meter. Det egentliga Danmark utgör ett land, men staten Konungariket Danmark innefattar också de självstyrande småländerna Färöarna och Grönland. I sjön finns även en omfattande fiskerinäring på framförallt sill (Clupea harengus) och karpfiskar (Cyprinidae) samt persisk stör (Acipenser persicus), från vilken man får den berömda ryska och iranska kaviaren Meter. Innehåll 1 Språklig anmärkning 2 Exempel 3 Se även 4 Referenser Språklig anmärkning Ordet "land" kan ha pluralformen "land" eller "länder". Kubikkilometer. I den här behandlade betydelsen av självstyrande politisk enhet är den vanliga formen "länder" . Mitt i sjön är salthalten 11–13 viktpromille, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av salthalten i oceanernas havsvatten Kvadratkilometer. . Under 2012 producerades ca 2,6 fat olja Area. . Djupskillnaden, i kombination med att det största tillflödet av sötvatten sker i norra delen av sjön, skapar en ojämn salthalt i sjön Kvadratkilometer. . Människan har, enligt utgrävningar vid Behshahr i Mazandaran, varit bosatta i området cirka 75 000 år Geografiska koordinatsystem. . Kaspiska havet är känt som Qazvin قزوين eller بحر قزوين på gamla arabiska kartor Türkmenbaşy. . Sjön har inget utflöde, utan är endorheisk, det vill säga att vattnet avgår genom avdunstning Baku. . Enligt Strabon är sjön namngiven efter ett forntida folk kallat Kashyapas (Sanskrit) Stenka Razin. . Ön Bulla i Bakubukten är känd för sina stora oljetillgångar, liksom Pirallahi på andra sidan Apsjeronhalvön Ryska. . Sjön ligger mellan Kaspiska sänkan i norr, Kazakiska stäppen (Kirgiziska stäppen) i nordost, Turansänkan i öster, Elburz i söder och Kaukasus i väster Persiska. . Ekonomisk betydelse Kaspiska havet är mycket rikt på petroleum och naturgas Azerbajdzjanska. . Kaspiska havet delas in i en grundare norra halva och en djupare södra Jorden. . Geografi Kaspiska havet har en ytnivå 28 meter under havets och ett största djup på 1 023–1 025 meter under havet och tillhör världens yttersta platser Insjö. . De största städerna vid Kaspiska havet är den ryska hamnstaden Astrachan och den azerbajdzjanska huvudstaden Baku Endorheisk sjö. . Asien. . Under historiens gång har sjön till och från helt torkat upp, men återfyllts under våtare epoker Europa. . De viktigaste tillflödena är Volga (står för cirka 80 % av inflödet), Ural, Terek och Kura Iran. . Vid den iranska kusten ligger medeltemperaturen för januari på några få plusgrader, medan sjöns nordöstra del har en medeltemperatur kring 15 minusgrader Azerbajdzjan. . I Iran är den ibland kallad Daryâ-ye Mâzandarân eller دریای مازندران Ryssland. . Salthalten i Kaspiska havet ligger på ungefär 1,1 procent, ungefär en tredjedel av salthalten i de flesta haven Kazakstan. . Till sjön räknas också den mycket grunda bukten Kara-Bogaz-Gol just norr om Tsjeleken-halvön, men denna bukt håller på att förvandlas till en salt sumpmark och är i det närmaste avskuren från Kaspiska havet av en landremsa Turkmenistan. . Vintertid råder däremot stora skillnader i medeltemperatur mellan sjöns norra och södra delar Sanskrit. . Sjön är endorheisk (har inga utflöden) och är belägen på gränsen mellan Asien och Europa, mellan länderna Iran, Azerbajdzjan, Ryssland, Kazakstan och Turkmenistan Svarta havet. . De båda halvorna skiljs åt av en grundare passage som förbinder halvöarna Apsjeron (i Azerbajdzjan) och Tjeleken (i Turkmenistan) på var sin sida om sjön Medelhavet. . Referenser Tethyshavet. . Saltast är Kara-Bogaz-Gol, där det uppmäts en salinitet på 32 procent Mazandaran. . Fauna Förutom ovan nämnda fiskar finns bland annat kaspisk säl (Pusa caspica), kaspisk trut (Larus cachinnans) och skräntärna (Hydroprogne caspia) Världens yttersta platser. . Kaspiska sänkan. .

0 - Land
1 - Baku
2 - Rasht
3 - Aktau
4 - Machatjkala
5 - Türkmenbaşy
6 - Volga
7 - Meter över havet
8 - Avdunstning
9 - Kilometer
10 - Kilometer
11 - Meter
12 - Meter
13 - Kubikkilometer
14 - Kvadratkilometer
15 - Area
16 - Kvadratkilometer
17 - Geografiska koordinatsystem
18 - Türkmenbaşy
19 - Baku
20 - Stenka Razin