BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kaspiska havet – Wikipedia
Maxdjupet i sjön är cirka 1 025 meter Baku. Under sovjettiden var Baku med dess många soltimmar och torra klimat ett populärt resmål för invånarna. Vid den iranska kusten ligger medeltemperaturen för januari på några få plusgrader, medan sjöns nordöstra del har en medeltemperatur kring 15 minusgrader Rasht. Press. Sjön har inget utflöde, utan är endorheisk, det vill säga att vattnet avgår genom avdunstning Aktau. Baku blev huvudstad i Azerbajdzjanska SSR då denna bildades den 28 april 1920. Kaspiska havet är känt som Qazvin قزوين eller بحر قزوين på gamla arabiska kartor Machatjkala. I hela storstadsområdet lever dock hela 3 miljoner människor, varav många är flyktingar. De största städerna vid Kaspiska havet är den ryska hamnstaden Astrachan och den azerbajdzjanska huvudstaden Baku Türkmenbaşy. Libris 5140275. På Nargin har det tidigare legat en sovjetisk militärbas Volga. Princeton, N.J.: Princeton Univ. I norra delen är sjön praktiskt taget saltfri, medan salthalten ständigt stiger i söder Meter över havet. Under vintern blåser chazrivindarna vilket leder till låga temperaturer. Sjön ligger mellan Kaspiska sänkan i norr, Kazakiska stäppen (Kirgiziska stäppen) i nordost, Turansänkan i öster, Elburz i söder och Kaukasus i väster Avdunstning. Klimat Baku har ett tempererat-halvtorrt klimat (enligt Köppens system: BSk) med varma, torra somrar, kalla och ibland blöta vintrar, och starka vindar året om. De största öarna är Chechen, Tyuleny, Morskoy, Kulaly, Zhiloy och Ogurchin Kilometer. Mellan 1918 och 1920 var Baku huvudstaden i det självständiga Azerbajdzjan innan landet införlivades med Sovjetunionen. Människan har, enligt utgrävningar vid Behshahr i Mazandaran, varit bosatta i området cirka 75 000 år Kilometer. Det mesta av muren och tornen som blev förstärkta efter den ryska erövringen år 1806 står sedan den persiska tiden. I sjön finns ett femtiotal öar, främst i den norra delen Meter. Stadens muromgärdade historiska stadskärna blev år 2000 upptagen på Unescos världsarvslista . Innehåll 1 Historia 2 Geografi 3 Klimat 4 Ekonomisk betydelse 5 Fauna 6 Referenser 7 Externa länkar Historia Kaspiska havet är, liksom Svarta havet och Medelhavet en rest av Tethyshavet Meter. Kommersiell utvinning började år 1872 och i början av 1900-talet var Bakus oljefält de största i världen och täckte hälften av världens produktion. Mitt i sjön är salthalten 11–13 viktpromille, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av salthalten i oceanernas havsvatten Kubikkilometer. Den ligger vid den kaspiska kusten på Apsjeronhalvöns sydsida. I Iran är den ibland kallad Daryâ-ye Mâzandarân eller دریای مازندران Kvadratkilometer. Vintrarna är kalla med viss nederbörd och med en medeltemperatur i januari och februari på 4,3 °C. Ön Vulf har tidigare haft ett mycket rikt djurliv, som till stor del förstörts av oljeindustrin Area. Dock härjade fortfarande azerbajdzjanska nationalister, vilka senare led nederlag mot den nya autonoma sovjetrepubliken, Transkaukasiska SFSR. Fauna Förutom ovan nämnda fiskar finns bland annat kaspisk säl (Pusa caspica), kaspisk trut (Larus cachinnans) och skräntärna (Hydroprogne caspia) Kvadratkilometer. ISBN 0-691-05193-3  Noter . De båda halvorna skiljs åt av en grundare passage som förbinder halvöarna Apsjeron (i Azerbajdzjan) och Tjeleken (i Turkmenistan) på var sin sida om sjön Geografiska koordinatsystem. Innehåll 1 Historia 2 Geografi 2.1 Klimat 3 Ekonomi 4 Referenser 4.1 Noter 5 Externa länkar Historia Huvudartikel: Bakus historia Det har funnits bebyggelse i området sedan antiken. Geografi Kaspiska havet har en ytnivå 28 meter under havets och ett största djup på 1 023–1 025 meter under havet och tillhör världens yttersta platser Türkmenbaşy. Under sommaren sveper chazrivindarna som bringar svalka. Djupskillnaden, i kombination med att det största tillflödet av sötvatten sker i norra delen av sjön, skapar en ojämn salthalt i sjön Baku. The Baku commune 1917-1918: class and nationality in the Russian revolution . Klimat Somrarna är varma runt hela sjön; medeltemperaturen för juli ligger på 25 till 28 plusgrader i sjöns samtliga kusttrakter Stenka Razin. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  Högsta medeltemp. I Kara-Bogaz-Gol utvinns salt Ryska. Staden var persisk från 1509 och blev rysk år 1806. Under historiens gång har sjön till och från helt torkat upp, men återfyllts under våtare epoker Persiska. Kort därefter intogs staden befriad av azerbajdzjanska frivilliga soldater med hjälp av trupper skickade av Turkiet. Ekonomisk betydelse Kaspiska havet är mycket rikt på petroleum och naturgas Azerbajdzjanska. Sedan år 1400 utvanns olja av invånarna för eget bruk. Salthalten i Kaspiska havet ligger på ungefär 1,1 procent, ungefär en tredjedel av salthalten i de flesta haven Jorden. Bland annat är Sjirvansjahernas palats mycket berömt. Ön Bulla i Bakubukten är känd för sina stora oljetillgångar, liksom Pirallahi på andra sidan Apsjeronhalvön Insjö. 8 8 11 17 22 27 30 30 26 20 14 10  Lägsta medeltemp. Referenser Endorheisk sjö. Oljekungarna stod för en stor del av utbyggnaden av stadens centrala delar i den europeiska stilen. De viktigaste tillflödena är Volga (står för cirka 80 % av inflödet), Ural, Terek och Kura Asien. 1873 kom svensken Robert Nobel, Alfred och Ludvig Nobels äldre bror, till Baku. Vintertid råder däremot stora skillnader i medeltemperatur mellan sjöns norra och södra delar Europa. Namnet kommer antingen av persiskans Bagh-Kuh, "Guds berg", eller bad kube, "vindarnas stad". En stor del av kustområdena ligger även de på cirka 28 meter under havsnivån Iran. Detta beror huvudsakligen på stadens nordliga latitud och faktumet att staden ligger på en halvö i det kaspiska havet. Azerbajdzjan. Tyskarna försökte med en storoffensiv i det sydöstliga Ryssland att få kontroll över Bakus oljeindustri, vilket misslyckades efter slaget vid Stalingrad. Sjön är endorheisk (har inga utflöden) och är belägen på gränsen mellan Asien och Europa, mellan länderna Iran, Azerbajdzjan, Ryssland, Kazakstan och Turkmenistan Ryssland. Kommunisten Sergej Kirov ledde arbetet med att restaurera oljeproduktionen i Baku och han kunde 1922 konstatera: "Om ni erinrar er den kyrkogård, som oljefälten utgjorde efter mussavatisternas herravälde, så skall ni säkert instämma med mig i, att vi utan tvivel har vunnit kolossala framgångar." Baku blev huvudstad i det återigen självständiga Azerbajdzjan då Sovjet splittrades 1991. Enligt Strabon är sjön namngiven efter ett forntida folk kallat Kashyapas (Sanskrit) Kazakstan. Studies of the Russian Institute / Columbia University, 0588-5477. Till sjön räknas också den mycket grunda bukten Kara-Bogaz-Gol just norr om Tsjeleken-halvön, men denna bukt håller på att förvandlas till en salt sumpmark och är i det närmaste avskuren från Kaspiska havet av en landremsa Turkmenistan. Baku är indelat i elva administrativa distrikt: Azizbajov, Binagadi, Garadagh, Narimanov, Nasimi, Nizami, Sabail, Sabuntju, Chataj, Surachany och Jasamal. I sjön finns även en omfattande fiskerinäring på framförallt sill (Clupea harengus) och karpfiskar (Cyprinidae) samt persisk stör (Acipenser persicus), från vilken man får den berömda ryska och iranska kaviaren Sanskrit. Han grundade oljebolaget Nobel Brothers Petroleum Producing. Sjöns storlek har de senaste decennierna minskat på grund av dammar och konstbevattning som bromsar vattentillförseln Svarta havet. Referenser Suny, Ronald Grigor (1972) (på eng). Saltast är Kara-Bogaz-Gol, där det uppmäts en salinitet på 32 procent Medelhavet. Armeniska bolsjeviker tog makten i Baku och 1918 iscensattes i staden en massaker på den azerbajdzjanska befolkningen . Andra större tillflöden är Aras, Emba, Kuma, Samur, Sefid och Sulak Tethyshavet. Oljeboomen tog ett tillfälligt stopp 1917 då inbördeskrig och interventionskrig följde på den ryska revolutionen. Mazandaran. Baku har tre dominerande stadsdistrikt: den gamla staden (İçəri Şəhər, itjäri sjächär), den stad som växte upp kring sekelskiftet 1900 på grund av oljeexploateringen och den sovjetiskt byggda staden. Världens yttersta platser. .

0 - Land
1 - Baku
2 - Rasht
3 - Aktau
4 - Machatjkala
5 - Türkmenbaşy
6 - Volga
7 - Meter över havet
8 - Avdunstning
9 - Kilometer
10 - Kilometer
11 - Meter
12 - Meter
13 - Kubikkilometer
14 - Kvadratkilometer
15 - Area
16 - Kvadratkilometer
17 - Geografiska koordinatsystem
18 - Türkmenbaşy
19 - Baku
20 - Stenka Razin