BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kaspiska havet – Wikipedia
Djupskillnaden, i kombination med att det största tillflödet av sötvatten sker i norra delen av sjön, skapar en ojämn salthalt i sjön Baku. Beträffande de medeltida svenska "landen", senare kallade "landskap", används vanligen pluralformen "land" Exempel Sverige (Konungariket Sverige) kan sägas vara exempel på en självständig stat som också utgör ett enda land. Ekonomisk betydelse Kaspiska havet är mycket rikt på petroleum och naturgas Rasht. Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland består av riksdelarna England, Skottland och Wales belägna på ön Storbritannien samt riksdelen Nordirland beläget på ön Irland. Sjön har inget utflöde, utan är endorheisk, det vill säga att vattnet avgår genom avdunstning Aktau. Det egentliga Nederländerna utgör ett land inom Konungariket Nederländerna vilket även innefattar de självstyrande områdena Aruba, Curaçao och Sint Maarten. Machatjkala. Tyskland är en del av den tyska nationen vilket även kan sägas innefatta landet Österrike och exempelvis delar av staterna Schweiz och Belgien. Sjön ligger mellan Kaspiska sänkan i norr, Kazakiska stäppen (Kirgiziska stäppen) i nordost, Turansänkan i öster, Elburz i söder och Kaukasus i väster Türkmenbaşy. Det egentliga Danmark utgör ett land, men staten Konungariket Danmark innefattar också de självstyrande småländerna Färöarna och Grönland. Ön Bulla i Bakubukten är känd för sina stora oljetillgångar, liksom Pirallahi på andra sidan Apsjeronhalvön Volga. Se även Världens länder Territorium Referenser . Ön Vulf har tidigare haft ett mycket rikt djurliv, som till stor del förstörts av oljeindustrin Meter över havet. . I Kara-Bogaz-Gol utvinns salt Avdunstning. Hela Tyskland är idag en enda förbundsstat som är uppdelad i ett antal delstater, förbundsländer. De största öarna är Chechen, Tyuleny, Morskoy, Kulaly, Zhiloy och Ogurchin Kilometer. Detta behöver dock inte betyda att landet utgör en egen självständig stat (vilket är vanligt i vardagligt tal) utan det kan ingå i ett större rike. Kilometer. Irland är exempel på ett land som är delat mellan republiken Irland, som är en självständig stat, och Nordirland som är en riksdel inom det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Andra större tillflöden är Aras, Emba, Kuma, Samur, Sefid och Sulak Meter. I den här behandlade betydelsen av självstyrande politisk enhet är den vanliga formen "länder" . Under historiens gång har sjön till och från helt torkat upp, men återfyllts under våtare epoker Meter. Språklig anmärkning Ordet "land" kan ha pluralformen "land" eller "länder". Fauna Förutom ovan nämnda fiskar finns bland annat kaspisk säl (Pusa caspica), kaspisk trut (Larus cachinnans) och skräntärna (Hydroprogne caspia) Kubikkilometer. Tyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) är i dag ett land, men var tidigare (1949–1990) delat mellan två olika statsbildningar, Västtyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) och Östtyskland (Tyska demokratiska republiken). Till sjön räknas också den mycket grunda bukten Kara-Bogaz-Gol just norr om Tsjeleken-halvön, men denna bukt håller på att förvandlas till en salt sumpmark och är i det närmaste avskuren från Kaspiska havet av en landremsa Kvadratkilometer. . De båda halvorna skiljs åt av en grundare passage som förbinder halvöarna Apsjeron (i Azerbajdzjan) och Tjeleken (i Turkmenistan) på var sin sida om sjön Area. . Maxdjupet i sjön är cirka 1 025 meter Kvadratkilometer. . Mitt i sjön är salthalten 11–13 viktpromille, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av salthalten i oceanernas havsvatten Geografiska koordinatsystem. . Innehåll 1 Historia 2 Geografi 3 Klimat 4 Ekonomisk betydelse 5 Fauna 6 Referenser 7 Externa länkar Historia Kaspiska havet är, liksom Svarta havet och Medelhavet en rest av Tethyshavet Türkmenbaşy. . Kaspiska havet är känt som Qazvin قزوين eller بحر قزوين på gamla arabiska kartor Baku. . De största städerna vid Kaspiska havet är den ryska hamnstaden Astrachan och den azerbajdzjanska huvudstaden Baku Stenka Razin. . En stor del av kustområdena ligger även de på cirka 28 meter under havsnivån Ryska. . Vintertid råder däremot stora skillnader i medeltemperatur mellan sjöns norra och södra delar Persiska. . Människan har, enligt utgrävningar vid Behshahr i Mazandaran, varit bosatta i området cirka 75 000 år Azerbajdzjanska. . I Iran är den ibland kallad Daryâ-ye Mâzandarân eller دریای مازندران Jorden. . Klimat Somrarna är varma runt hela sjön; medeltemperaturen för juli ligger på 25 till 28 plusgrader i sjöns samtliga kusttrakter Insjö. . I norra delen är sjön praktiskt taget saltfri, medan salthalten ständigt stiger i söder Endorheisk sjö. . Salthalten i Kaspiska havet ligger på ungefär 1,1 procent, ungefär en tredjedel av salthalten i de flesta haven Asien. . Vid den iranska kusten ligger medeltemperaturen för januari på några få plusgrader, medan sjöns nordöstra del har en medeltemperatur kring 15 minusgrader Europa. . Sjöns storlek har de senaste decennierna minskat på grund av dammar och konstbevattning som bromsar vattentillförseln Iran. . Sjön är endorheisk (har inga utflöden) och är belägen på gränsen mellan Asien och Europa, mellan länderna Iran, Azerbajdzjan, Ryssland, Kazakstan och Turkmenistan Azerbajdzjan. . På Nargin har det tidigare legat en sovjetisk militärbas Ryssland. . Kaspiska havet delas in i en grundare norra halva och en djupare södra Kazakstan. . De viktigaste tillflödena är Volga (står för cirka 80 % av inflödet), Ural, Terek och Kura Turkmenistan. . Enligt Strabon är sjön namngiven efter ett forntida folk kallat Kashyapas (Sanskrit) Sanskrit. . I sjön finns ett femtiotal öar, främst i den norra delen Svarta havet. . I sjön finns även en omfattande fiskerinäring på framförallt sill (Clupea harengus) och karpfiskar (Cyprinidae) samt persisk stör (Acipenser persicus), från vilken man får den berömda ryska och iranska kaviaren Medelhavet. . Saltast är Kara-Bogaz-Gol, där det uppmäts en salinitet på 32 procent Tethyshavet. . Referenser Mazandaran. . Världens yttersta platser. .

0 - Land
1 - Baku
2 - Rasht
3 - Aktau
4 - Machatjkala
5 - Türkmenbaşy
6 - Volga
7 - Meter över havet
8 - Avdunstning
9 - Kilometer
10 - Kilometer
11 - Meter
12 - Meter
13 - Kubikkilometer
14 - Kvadratkilometer
15 - Area
16 - Kvadratkilometer
17 - Geografiska koordinatsystem
18 - Türkmenbaşy
19 - Baku
20 - Stenka Razin