BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kaspiska havet – Wikipedia
Innehåll 1 Historia 2 Geografi 3 Klimat 4 Ekonomisk betydelse 5 Fauna 6 Referenser 7 Externa länkar Historia Kaspiska havet är, liksom Svarta havet och Medelhavet en rest av Tethyshavet Baku. Tyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) är i dag ett land, men var tidigare (1949–1990) delat mellan två olika statsbildningar, Västtyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) och Östtyskland (Tyska demokratiska republiken). I Kara-Bogaz-Gol utvinns salt Rasht. Irland är exempel på ett land som är delat mellan republiken Irland, som är en självständig stat, och Nordirland som är en riksdel inom det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Människan har, enligt utgrävningar vid Behshahr i Mazandaran, varit bosatta i området cirka 75 000 år Aktau. Se även Världens länder Territorium Referenser . I sjön finns även en omfattande fiskerinäring på framförallt sill (Clupea harengus) och karpfiskar (Cyprinidae) samt persisk stör (Acipenser persicus), från vilken man får den berömda ryska och iranska kaviaren Machatjkala. Det egentliga Danmark utgör ett land, men staten Konungariket Danmark innefattar också de självstyrande småländerna Färöarna och Grönland. Türkmenbaşy. Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland består av riksdelarna England, Skottland och Wales belägna på ön Storbritannien samt riksdelen Nordirland beläget på ön Irland. Under historiens gång har sjön till och från helt torkat upp, men återfyllts under våtare epoker Volga. Det egentliga Nederländerna utgör ett land inom Konungariket Nederländerna vilket även innefattar de självstyrande områdena Aruba, Curaçao och Sint Maarten. Andra större tillflöden är Aras, Emba, Kuma, Samur, Sefid och Sulak Meter över havet. Innehåll 1 Språklig anmärkning 2 Exempel 3 Se även 4 Referenser Språklig anmärkning Ordet "land" kan ha pluralformen "land" eller "länder". Sjön ligger mellan Kaspiska sänkan i norr, Kazakiska stäppen (Kirgiziska stäppen) i nordost, Turansänkan i öster, Elburz i söder och Kaukasus i väster Avdunstning. Ett land kan också bestå av en nation, ofta bestående av en dominerade etnisk grupp, delad mellan olika stater eller riken. Kilometer. Detta behöver dock inte betyda att landet utgör en egen självständig stat (vilket är vanligt i vardagligt tal) utan det kan ingå i ett större rike. Sjön är endorheisk (har inga utflöden) och är belägen på gränsen mellan Asien och Europa, mellan länderna Iran, Azerbajdzjan, Ryssland, Kazakstan och Turkmenistan Kilometer. I den här behandlade betydelsen av självstyrande politisk enhet är den vanliga formen "länder" . De största öarna är Chechen, Tyuleny, Morskoy, Kulaly, Zhiloy och Ogurchin Meter. Beträffande de medeltida svenska "landen", senare kallade "landskap", används vanligen pluralformen "land" Exempel Sverige (Konungariket Sverige) kan sägas vara exempel på en självständig stat som också utgör ett enda land. De båda halvorna skiljs åt av en grundare passage som förbinder halvöarna Apsjeron (i Azerbajdzjan) och Tjeleken (i Turkmenistan) på var sin sida om sjön Meter. Tyskland är en del av den tyska nationen vilket även kan sägas innefatta landet Österrike och exempelvis delar av staterna Schweiz och Belgien. Djupskillnaden, i kombination med att det största tillflödet av sötvatten sker i norra delen av sjön, skapar en ojämn salthalt i sjön Kubikkilometer. Hela Tyskland är idag en enda förbundsstat som är uppdelad i ett antal delstater, förbundsländer. Mitt i sjön är salthalten 11–13 viktpromille, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av salthalten i oceanernas havsvatten Kvadratkilometer. . Geografi Kaspiska havet har en ytnivå 28 meter under havets och ett största djup på 1 023–1 025 meter under havet och tillhör världens yttersta platser Area. . Vid den iranska kusten ligger medeltemperaturen för januari på några få plusgrader, medan sjöns nordöstra del har en medeltemperatur kring 15 minusgrader Kvadratkilometer. . Saltast är Kara-Bogaz-Gol, där det uppmäts en salinitet på 32 procent Geografiska koordinatsystem. . Sjön har inget utflöde, utan är endorheisk, det vill säga att vattnet avgår genom avdunstning Türkmenbaşy. . I norra delen är sjön praktiskt taget saltfri, medan salthalten ständigt stiger i söder Baku. . Vintertid råder däremot stora skillnader i medeltemperatur mellan sjöns norra och södra delar Stenka Razin. . Ön Vulf har tidigare haft ett mycket rikt djurliv, som till stor del förstörts av oljeindustrin Ryska. . På Nargin har det tidigare legat en sovjetisk militärbas Persiska. . I sjön finns ett femtiotal öar, främst i den norra delen Azerbajdzjanska. . Referenser Jorden. . Till sjön räknas också den mycket grunda bukten Kara-Bogaz-Gol just norr om Tsjeleken-halvön, men denna bukt håller på att förvandlas till en salt sumpmark och är i det närmaste avskuren från Kaspiska havet av en landremsa Insjö. . Kaspiska havet är känt som Qazvin قزوين eller بحر قزوين på gamla arabiska kartor Endorheisk sjö. . Kaspiska havet delas in i en grundare norra halva och en djupare södra Asien. . I Iran är den ibland kallad Daryâ-ye Mâzandarân eller دریای مازندران Europa. . Fauna Förutom ovan nämnda fiskar finns bland annat kaspisk säl (Pusa caspica), kaspisk trut (Larus cachinnans) och skräntärna (Hydroprogne caspia) Iran. . Klimat Somrarna är varma runt hela sjön; medeltemperaturen för juli ligger på 25 till 28 plusgrader i sjöns samtliga kusttrakter Azerbajdzjan. . Ekonomisk betydelse Kaspiska havet är mycket rikt på petroleum och naturgas Ryssland. . Ön Bulla i Bakubukten är känd för sina stora oljetillgångar, liksom Pirallahi på andra sidan Apsjeronhalvön Kazakstan. . Salthalten i Kaspiska havet ligger på ungefär 1,1 procent, ungefär en tredjedel av salthalten i de flesta haven Turkmenistan. . Sjöns storlek har de senaste decennierna minskat på grund av dammar och konstbevattning som bromsar vattentillförseln Sanskrit. . En stor del av kustområdena ligger även de på cirka 28 meter under havsnivån Svarta havet. . Enligt Strabon är sjön namngiven efter ett forntida folk kallat Kashyapas (Sanskrit) Medelhavet. . De största städerna vid Kaspiska havet är den ryska hamnstaden Astrachan och den azerbajdzjanska huvudstaden Baku Tethyshavet. . Maxdjupet i sjön är cirka 1 025 meter Mazandaran. . Världens yttersta platser. .

0 - Land
1 - Baku
2 - Rasht
3 - Aktau
4 - Machatjkala
5 - Türkmenbaşy
6 - Volga
7 - Meter över havet
8 - Avdunstning
9 - Kilometer
10 - Kilometer
11 - Meter
12 - Meter
13 - Kubikkilometer
14 - Kvadratkilometer
15 - Area
16 - Kvadratkilometer
17 - Geografiska koordinatsystem
18 - Türkmenbaşy
19 - Baku
20 - Stenka Razin