BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kaspiska havet – Wikipedia
Vid den iranska kusten ligger medeltemperaturen för januari på några få plusgrader, medan sjöns nordöstra del har en medeltemperatur kring 15 minusgrader Baku. Under sommaren sveper chazrivindarna som bringar svalka. Fauna Förutom ovan nämnda fiskar finns bland annat kaspisk säl (Pusa caspica), kaspisk trut (Larus cachinnans) och skräntärna (Hydroprogne caspia) Rasht. Oljekungarna stod för en stor del av utbyggnaden av stadens centrala delar i den europeiska stilen. Mitt i sjön är salthalten 11–13 viktpromille, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av salthalten i oceanernas havsvatten Aktau. En transkaukasisk federation bildades den 20 november 1920 med uppgift att sluta fred mellan de olika transkaukasiska folken. Kaspiska havet delas in i en grundare norra halva och en djupare södra Machatjkala. Till skillnad från många andra städer med liknande klimat har Baku sällan extremt varma somrar. I norra delen är sjön praktiskt taget saltfri, medan salthalten ständigt stiger i söder Türkmenbaşy. Bland annat är Sjirvansjahernas palats mycket berömt. Sjöns storlek har de senaste decennierna minskat på grund av dammar och konstbevattning som bromsar vattentillförseln Volga. Tillgångar av olja har varit kända sedan 700-talet. Innehåll 1 Historia 2 Geografi 3 Klimat 4 Ekonomisk betydelse 5 Fauna 6 Referenser 7 Externa länkar Historia Kaspiska havet är, liksom Svarta havet och Medelhavet en rest av Tethyshavet Meter över havet. Baku och Apsjeronhalvön, som staden ligger belägen på, är den torraste delen av Azerbajdzjan (den årliga nederbörden är runt eller mindre än 200 mm per år). Avdunstning. Libris 5140275. Salthalten i Kaspiska havet ligger på ungefär 1,1 procent, ungefär en tredjedel av salthalten i de flesta haven Kilometer. Kommunisten Sergej Kirov ledde arbetet med att restaurera oljeproduktionen i Baku och han kunde 1922 konstatera: "Om ni erinrar er den kyrkogård, som oljefälten utgjorde efter mussavatisternas herravälde, så skall ni säkert instämma med mig i, att vi utan tvivel har vunnit kolossala framgångar." Baku blev huvudstad i det återigen självständiga Azerbajdzjan då Sovjet splittrades 1991. Människan har, enligt utgrävningar vid Behshahr i Mazandaran, varit bosatta i området cirka 75 000 år Kilometer. Sedan år 1400 utvanns olja av invånarna för eget bruk. Referenser Meter. Majoriteten av denna nederbörd faller vid andra årstider än på sommaren, men ingen av årets månader är särskilt nederbördsrik. I sjön finns även en omfattande fiskerinäring på framförallt sill (Clupea harengus) och karpfiskar (Cyprinidae) samt persisk stör (Acipenser persicus), från vilken man får den berömda ryska och iranska kaviaren Meter. Princeton, N.J.: Princeton Univ. I Kara-Bogaz-Gol utvinns salt Kubikkilometer. Vid sekelskiftet år 2000 var en stor del av Azerbajdzjans oljereserver slut och nya borrningar görs nu endast ute i havet. Saltast är Kara-Bogaz-Gol, där det uppmäts en salinitet på 32 procent Kvadratkilometer. Armeniska bolsjeviker tog makten i Baku och 1918 iscensattes i staden en massaker på den azerbajdzjanska befolkningen . De båda halvorna skiljs åt av en grundare passage som förbinder halvöarna Apsjeron (i Azerbajdzjan) och Tjeleken (i Turkmenistan) på var sin sida om sjön Area. 1873 kom svensken Robert Nobel, Alfred och Ludvig Nobels äldre bror, till Baku. I sjön finns ett femtiotal öar, främst i den norra delen Kvadratkilometer. Det mesta av muren och tornen som blev förstärkta efter den ryska erövringen år 1806 står sedan den persiska tiden. Kaspiska havet är känt som Qazvin قزوين eller بحر قزوين på gamla arabiska kartor Geografiska koordinatsystem. Mellan 1918 och 1920 var Baku huvudstaden i det självständiga Azerbajdzjan innan landet införlivades med Sovjetunionen. Sjön ligger mellan Kaspiska sänkan i norr, Kazakiska stäppen (Kirgiziska stäppen) i nordost, Turansänkan i öster, Elburz i söder och Kaukasus i väster Türkmenbaşy. Baku blev huvudstad i Azerbajdzjanska SSR då denna bildades den 28 april 1920. De största städerna vid Kaspiska havet är den ryska hamnstaden Astrachan och den azerbajdzjanska huvudstaden Baku Baku. Kort därefter intogs staden befriad av azerbajdzjanska frivilliga soldater med hjälp av trupper skickade av Turkiet. Ön Vulf har tidigare haft ett mycket rikt djurliv, som till stor del förstörts av oljeindustrin Stenka Razin. Studies of the Russian Institute / Columbia University, 0588-5477. Till sjön räknas också den mycket grunda bukten Kara-Bogaz-Gol just norr om Tsjeleken-halvön, men denna bukt håller på att förvandlas till en salt sumpmark och är i det närmaste avskuren från Kaspiska havet av en landremsa Ryska. I hela storstadsområdet lever dock hela 3 miljoner människor, varav många är flyktingar. Andra större tillflöden är Aras, Emba, Kuma, Samur, Sefid och Sulak Persiska. Under andra världskriget spelade oljan från Baku en viktig roll i de sovjetiska truppernas seger, eftersom Röda arméns stridsvagnar och flygplan tankades med bränsle från staden emedan de stora oljefyndigheterna i Sibirien ännu ej var funna. Ön Bulla i Bakubukten är känd för sina stora oljetillgångar, liksom Pirallahi på andra sidan Apsjeronhalvön Azerbajdzjanska. Den första skriftliga källan som hänvisar till staden Baku är från 500-talet. Maxdjupet i sjön är cirka 1 025 meter Jorden. Vintrarna är kalla med viss nederbörd och med en medeltemperatur i januari och februari på 4,3 °C. Sjön är endorheisk (har inga utflöden) och är belägen på gränsen mellan Asien och Europa, mellan länderna Iran, Azerbajdzjan, Ryssland, Kazakstan och Turkmenistan Insjö. Staden var persisk från 1509 och blev rysk år 1806. I Iran är den ibland kallad Daryâ-ye Mâzandarân eller دریای مازندران Endorheisk sjö. Under sovjettiden var Baku med dess många soltimmar och torra klimat ett populärt resmål för invånarna. Ekonomisk betydelse Kaspiska havet är mycket rikt på petroleum och naturgas Asien. Stadens historia som ett industriellt centrum i Sovjetunionen har lett till att den är en av de mest förorenade städerna i världen. Under historiens gång har sjön till och från helt torkat upp, men återfyllts under våtare epoker Europa. Press. Vintertid råder däremot stora skillnader i medeltemperatur mellan sjöns norra och södra delar Iran. Detta beror huvudsakligen på stadens nordliga latitud och faktumet att staden ligger på en halvö i det kaspiska havet. Djupskillnaden, i kombination med att det största tillflödet av sötvatten sker i norra delen av sjön, skapar en ojämn salthalt i sjön Azerbajdzjan. Baku har tre dominerande stadsdistrikt: den gamla staden (İçəri Şəhər, itjäri sjächär), den stad som växte upp kring sekelskiftet 1900 på grund av oljeexploateringen och den sovjetiskt byggda staden. På Nargin har det tidigare legat en sovjetisk militärbas Ryssland. 8 8 11 17 22 27 30 30 26 20 14 10  Lägsta medeltemp. Kazakstan. 2 2 5 9 14 18 21 21 18 13 8 3  Nederbörd 42,6 52,2 48,3 27,6 20,2 11,5 6,6 15,6 59,5 106,1 67,7 53,4  Diagram temperaturer i °C • månadsnederbörd i mm • Källa: MSN Weather     43   8 2     52   8 2     48   11 5     28   17 9     20   22 14     12   27 18     7   30 21     16   30 21     60   26 18     106   20 13     68   14 8     53   10 3 Ekonomi Baku taxi Ekonomin i staden är baserad på oljefyndigheter. De största öarna är Chechen, Tyuleny, Morskoy, Kulaly, Zhiloy och Ogurchin Turkmenistan. Kommersiell utvinning började år 1872 och i början av 1900-talet var Bakus oljefält de största i världen och täckte hälften av världens produktion. En stor del av kustområdena ligger även de på cirka 28 meter under havsnivån Sanskrit. Medeltemperaturen i juli och augusti ligger på 26,4 °C och mycket lite nederbörd faller under perioden. De viktigaste tillflödena är Volga (står för cirka 80 % av inflödet), Ural, Terek och Kura Svarta havet. Innehåll 1 Historia 2 Geografi 2.1 Klimat 3 Ekonomi 4 Referenser 4.1 Noter 5 Externa länkar Historia Huvudartikel: Bakus historia Det har funnits bebyggelse i området sedan antiken. Klimat Somrarna är varma runt hela sjön; medeltemperaturen för juli ligger på 25 till 28 plusgrader i sjöns samtliga kusttrakter Medelhavet. På några år hade detta företag blivit ett ledande oljebolag på världsmarknaden. Under 2012 producerades ca 2,6 fat olja Tethyshavet. The Baku commune 1917-1918: class and nationality in the Russian revolution . Enligt Strabon är sjön namngiven efter ett forntida folk kallat Kashyapas (Sanskrit) Mazandaran. I närheten av staden ligger flera lervulkaner (Kejraki, Bogch-bogcha, Lökbatan med flera) och saltsjöar (exempelvis Bojuksjor och Chodasan). Geografi Kaspiska havet har en ytnivå 28 meter under havets och ett största djup på 1 023–1 025 meter under havet och tillhör världens yttersta platser Världens yttersta platser. Baku är indelat i elva administrativa distrikt: Azizbajov, Binagadi, Garadagh, Narimanov, Nasimi, Nizami, Sabail, Sabuntju, Chataj, Surachany och Jasamal. Kaspiska sänkan. Namnet kommer antingen av persiskans Bagh-Kuh, "Guds berg", eller bad kube, "vindarnas stad".

0 - Land
1 - Baku
2 - Rasht
3 - Aktau
4 - Machatjkala
5 - Türkmenbaşy
6 - Volga
7 - Meter över havet
8 - Avdunstning
9 - Kilometer
10 - Kilometer
11 - Meter
12 - Meter
13 - Kubikkilometer
14 - Kvadratkilometer
15 - Area
16 - Kvadratkilometer
17 - Geografiska koordinatsystem
18 - Türkmenbaşy
19 - Baku
20 - Stenka Razin