BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kaspiska havet – Wikipedia
Kaspiska havet delas in i en grundare norra halva och en djupare södra Baku. Rasht är en turistattraktion speciellt under sommaren. Innehåll 1 Historia 2 Geografi 3 Klimat 4 Ekonomisk betydelse 5 Fauna 6 Referenser 7 Externa länkar Historia Kaspiska havet är, liksom Svarta havet och Medelhavet en rest av Tethyshavet Rasht. Ett framträdande språk i området är gilaki. Djupskillnaden, i kombination med att det största tillflödet av sötvatten sker i norra delen av sjön, skapar en ojämn salthalt i sjön Aktau. Klimatet i Rasht är fuktigt, blåsigt och instabilt. Andra större tillflöden är Aras, Emba, Kuma, Samur, Sefid och Sulak Machatjkala. Staden hade 639 951 invånare vid folkräkningen 2011, och är belägen 30 kilometer från Kaspiska havet. Mitt i sjön är salthalten 11–13 viktpromille, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av salthalten i oceanernas havsvatten Türkmenbaşy. Källor . Volga. . På Nargin har det tidigare legat en sovjetisk militärbas Meter över havet. . I Iran är den ibland kallad Daryâ-ye Mâzandarân eller دریای مازندران Avdunstning. . De viktigaste tillflödena är Volga (står för cirka 80 % av inflödet), Ural, Terek och Kura Kilometer. . I sjön finns även en omfattande fiskerinäring på framförallt sill (Clupea harengus) och karpfiskar (Cyprinidae) samt persisk stör (Acipenser persicus), från vilken man får den berömda ryska och iranska kaviaren Kilometer. . Ekonomisk betydelse Kaspiska havet är mycket rikt på petroleum och naturgas Meter. . Sjön är endorheisk (har inga utflöden) och är belägen på gränsen mellan Asien och Europa, mellan länderna Iran, Azerbajdzjan, Ryssland, Kazakstan och Turkmenistan Meter. . Sjön ligger mellan Kaspiska sänkan i norr, Kazakiska stäppen (Kirgiziska stäppen) i nordost, Turansänkan i öster, Elburz i söder och Kaukasus i väster Kubikkilometer. . De största öarna är Chechen, Tyuleny, Morskoy, Kulaly, Zhiloy och Ogurchin Kvadratkilometer. . Ön Vulf har tidigare haft ett mycket rikt djurliv, som till stor del förstörts av oljeindustrin Area. . Salthalten i Kaspiska havet ligger på ungefär 1,1 procent, ungefär en tredjedel av salthalten i de flesta haven Kvadratkilometer. . Under historiens gång har sjön till och från helt torkat upp, men återfyllts under våtare epoker Geografiska koordinatsystem. . Türkmenbaşy. . Kaspiska havet är känt som Qazvin قزوين eller بحر قزوين på gamla arabiska kartor Baku. . Vid den iranska kusten ligger medeltemperaturen för januari på några få plusgrader, medan sjöns nordöstra del har en medeltemperatur kring 15 minusgrader Stenka Razin. . Sjöns storlek har de senaste decennierna minskat på grund av dammar och konstbevattning som bromsar vattentillförseln Ryska. . I sjön finns ett femtiotal öar, främst i den norra delen Persiska. . Till sjön räknas också den mycket grunda bukten Kara-Bogaz-Gol just norr om Tsjeleken-halvön, men denna bukt håller på att förvandlas till en salt sumpmark och är i det närmaste avskuren från Kaspiska havet av en landremsa Azerbajdzjanska. . Människan har, enligt utgrävningar vid Behshahr i Mazandaran, varit bosatta i området cirka 75 000 år Jorden. . Klimat Somrarna är varma runt hela sjön; medeltemperaturen för juli ligger på 25 till 28 plusgrader i sjöns samtliga kusttrakter Insjö. . Vintertid råder däremot stora skillnader i medeltemperatur mellan sjöns norra och södra delar Endorheisk sjö. . I Kara-Bogaz-Gol utvinns salt Asien. . De båda halvorna skiljs åt av en grundare passage som förbinder halvöarna Apsjeron (i Azerbajdzjan) och Tjeleken (i Turkmenistan) på var sin sida om sjön Europa. . Ön Bulla i Bakubukten är känd för sina stora oljetillgångar, liksom Pirallahi på andra sidan Apsjeronhalvön Iran. . De största städerna vid Kaspiska havet är den ryska hamnstaden Astrachan och den azerbajdzjanska huvudstaden Baku Azerbajdzjan. . En stor del av kustområdena ligger även de på cirka 28 meter under havsnivån Ryssland. . Referenser Kazakstan. . Maxdjupet i sjön är cirka 1 025 meter Turkmenistan. . I norra delen är sjön praktiskt taget saltfri, medan salthalten ständigt stiger i söder Sanskrit. . Sjön har inget utflöde, utan är endorheisk, det vill säga att vattnet avgår genom avdunstning Svarta havet. . Geografi Kaspiska havet har en ytnivå 28 meter under havets och ett största djup på 1 023–1 025 meter under havet och tillhör världens yttersta platser Medelhavet. . Saltast är Kara-Bogaz-Gol, där det uppmäts en salinitet på 32 procent Tethyshavet. . Fauna Förutom ovan nämnda fiskar finns bland annat kaspisk säl (Pusa caspica), kaspisk trut (Larus cachinnans) och skräntärna (Hydroprogne caspia) Mazandaran. . Världens yttersta platser. .

0 - Land
1 - Baku
2 - Rasht
3 - Aktau
4 - Machatjkala
5 - Türkmenbaşy
6 - Volga
7 - Meter över havet
8 - Avdunstning
9 - Kilometer
10 - Kilometer
11 - Meter
12 - Meter
13 - Kubikkilometer
14 - Kvadratkilometer
15 - Area
16 - Kvadratkilometer
17 - Geografiska koordinatsystem
18 - Türkmenbaşy
19 - Baku
20 - Stenka Razin