BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kaspiska havet – Wikipedia
Till sjön räknas också den mycket grunda bukten Kara-Bogaz-Gol just norr om Tsjeleken-halvön, men denna bukt håller på att förvandlas till en salt sumpmark och är i det närmaste avskuren från Kaspiska havet av en landremsa Baku. Staden hade 639 951 invånare vid folkräkningen 2011, och är belägen 30 kilometer från Kaspiska havet. Rasht. Ett framträdande språk i området är gilaki. Klimat Somrarna är varma runt hela sjön; medeltemperaturen för juli ligger på 25 till 28 plusgrader i sjöns samtliga kusttrakter Aktau. Källor . Djupskillnaden, i kombination med att det största tillflödet av sötvatten sker i norra delen av sjön, skapar en ojämn salthalt i sjön Machatjkala. Klimatet i Rasht är fuktigt, blåsigt och instabilt. Människan har, enligt utgrävningar vid Behshahr i Mazandaran, varit bosatta i området cirka 75 000 år Türkmenbaşy. Rasht är en turistattraktion speciellt under sommaren. Vintertid råder däremot stora skillnader i medeltemperatur mellan sjöns norra och södra delar Volga. . En stor del av kustområdena ligger även de på cirka 28 meter under havsnivån Meter över havet. . I norra delen är sjön praktiskt taget saltfri, medan salthalten ständigt stiger i söder Avdunstning. . Vid den iranska kusten ligger medeltemperaturen för januari på några få plusgrader, medan sjöns nordöstra del har en medeltemperatur kring 15 minusgrader Kilometer. . Maxdjupet i sjön är cirka 1 025 meter Kilometer. . Kaspiska havet delas in i en grundare norra halva och en djupare södra Meter. . Fauna Förutom ovan nämnda fiskar finns bland annat kaspisk säl (Pusa caspica), kaspisk trut (Larus cachinnans) och skräntärna (Hydroprogne caspia) Meter. . I sjön finns även en omfattande fiskerinäring på framförallt sill (Clupea harengus) och karpfiskar (Cyprinidae) samt persisk stör (Acipenser persicus), från vilken man får den berömda ryska och iranska kaviaren Kubikkilometer. . Under historiens gång har sjön till och från helt torkat upp, men återfyllts under våtare epoker Kvadratkilometer. . Area. . Sjön har inget utflöde, utan är endorheisk, det vill säga att vattnet avgår genom avdunstning Kvadratkilometer. . De båda halvorna skiljs åt av en grundare passage som förbinder halvöarna Apsjeron (i Azerbajdzjan) och Tjeleken (i Turkmenistan) på var sin sida om sjön Geografiska koordinatsystem. . Geografi Kaspiska havet har en ytnivå 28 meter under havets och ett största djup på 1 023–1 025 meter under havet och tillhör världens yttersta platser Türkmenbaşy. . Innehåll 1 Historia 2 Geografi 3 Klimat 4 Ekonomisk betydelse 5 Fauna 6 Referenser 7 Externa länkar Historia Kaspiska havet är, liksom Svarta havet och Medelhavet en rest av Tethyshavet Baku. . I sjön finns ett femtiotal öar, främst i den norra delen Stenka Razin. . Ön Vulf har tidigare haft ett mycket rikt djurliv, som till stor del förstörts av oljeindustrin Ryska. . De viktigaste tillflödena är Volga (står för cirka 80 % av inflödet), Ural, Terek och Kura Persiska. . I Iran är den ibland kallad Daryâ-ye Mâzandarân eller دریای مازندران Azerbajdzjanska. . Sjöns storlek har de senaste decennierna minskat på grund av dammar och konstbevattning som bromsar vattentillförseln Jorden. . Salthalten i Kaspiska havet ligger på ungefär 1,1 procent, ungefär en tredjedel av salthalten i de flesta haven Insjö. . I Kara-Bogaz-Gol utvinns salt Endorheisk sjö. . Enligt Strabon är sjön namngiven efter ett forntida folk kallat Kashyapas (Sanskrit) Asien. . Andra större tillflöden är Aras, Emba, Kuma, Samur, Sefid och Sulak Europa. . Saltast är Kara-Bogaz-Gol, där det uppmäts en salinitet på 32 procent Iran. . De största städerna vid Kaspiska havet är den ryska hamnstaden Astrachan och den azerbajdzjanska huvudstaden Baku Azerbajdzjan. . De största öarna är Chechen, Tyuleny, Morskoy, Kulaly, Zhiloy och Ogurchin Ryssland. . Referenser Kazakstan. . Kaspiska havet är känt som Qazvin قزوين eller بحر قزوين på gamla arabiska kartor Turkmenistan. . Ön Bulla i Bakubukten är känd för sina stora oljetillgångar, liksom Pirallahi på andra sidan Apsjeronhalvön Sanskrit. . På Nargin har det tidigare legat en sovjetisk militärbas Svarta havet. . Sjön ligger mellan Kaspiska sänkan i norr, Kazakiska stäppen (Kirgiziska stäppen) i nordost, Turansänkan i öster, Elburz i söder och Kaukasus i väster Medelhavet. . Ekonomisk betydelse Kaspiska havet är mycket rikt på petroleum och naturgas Tethyshavet. . Mitt i sjön är salthalten 11–13 viktpromille, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av salthalten i oceanernas havsvatten Mazandaran. . Världens yttersta platser. .

0 - Land
1 - Baku
2 - Rasht
3 - Aktau
4 - Machatjkala
5 - Türkmenbaşy
6 - Volga
7 - Meter över havet
8 - Avdunstning
9 - Kilometer
10 - Kilometer
11 - Meter
12 - Meter
13 - Kubikkilometer
14 - Kvadratkilometer
15 - Area
16 - Kvadratkilometer
17 - Geografiska koordinatsystem
18 - Türkmenbaşy
19 - Baku
20 - Stenka Razin