BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kaspiska havet – Wikipedia
De största städerna vid Kaspiska havet är den ryska hamnstaden Astrachan och den azerbajdzjanska huvudstaden Baku Baku. Baku blev huvudstad i Azerbajdzjanska SSR då denna bildades den 28 april 1920. Rasht. Kommersiell utvinning började år 1872 och i början av 1900-talet var Bakus oljefält de största i världen och täckte hälften av världens produktion. Referenser Aktau. Majoriteten av denna nederbörd faller vid andra årstider än på sommaren, men ingen av årets månader är särskilt nederbördsrik. Geografi Kaspiska havet har en ytnivå 28 meter under havets och ett största djup på 1 023–1 025 meter under havet och tillhör världens yttersta platser Machatjkala. Somliga av dem blev även fängslade och avrättade. I norra delen är sjön praktiskt taget saltfri, medan salthalten ständigt stiger i söder Türkmenbaşy. Klimat Baku har ett tempererat-halvtorrt klimat (enligt Köppens system: BSk) med varma, torra somrar, kalla och ibland blöta vintrar, och starka vindar året om. Ön Bulla i Bakubukten är känd för sina stora oljetillgångar, liksom Pirallahi på andra sidan Apsjeronhalvön Volga. Vid sekelskiftet år 2000 var en stor del av Azerbajdzjans oljereserver slut och nya borrningar görs nu endast ute i havet. Fauna Förutom ovan nämnda fiskar finns bland annat kaspisk säl (Pusa caspica), kaspisk trut (Larus cachinnans) och skräntärna (Hydroprogne caspia) Meter över havet. Medeltemperaturen i juli och augusti ligger på 26,4 °C och mycket lite nederbörd faller under perioden. Ön Vulf har tidigare haft ett mycket rikt djurliv, som till stor del förstörts av oljeindustrin Avdunstning. . Andra större tillflöden är Aras, Emba, Kuma, Samur, Sefid och Sulak Kilometer. ISBN 0-691-05193-3  Noter . Enligt Strabon är sjön namngiven efter ett forntida folk kallat Kashyapas (Sanskrit) Kilometer. Under sovjettiden var Baku med dess många soltimmar och torra klimat ett populärt resmål för invånarna. Innehåll 1 Historia 2 Geografi 3 Klimat 4 Ekonomisk betydelse 5 Fauna 6 Referenser 7 Externa länkar Historia Kaspiska havet är, liksom Svarta havet och Medelhavet en rest av Tethyshavet Meter. Tyskarna försökte med en storoffensiv i det sydöstliga Ryssland att få kontroll över Bakus oljeindustri, vilket misslyckades efter slaget vid Stalingrad. Sjön är endorheisk (har inga utflöden) och är belägen på gränsen mellan Asien och Europa, mellan länderna Iran, Azerbajdzjan, Ryssland, Kazakstan och Turkmenistan Meter. Den ligger vid den kaspiska kusten på Apsjeronhalvöns sydsida. Saltast är Kara-Bogaz-Gol, där det uppmäts en salinitet på 32 procent Kubikkilometer. Den enorma utbredningen av bebyggelsen som skedde i andra hälften av 1800-talet berodde på oljeboomen. De viktigaste tillflödena är Volga (står för cirka 80 % av inflödet), Ural, Terek och Kura Kvadratkilometer. 8 8 11 17 22 27 30 30 26 20 14 10  Lägsta medeltemp. Vid den iranska kusten ligger medeltemperaturen för januari på några få plusgrader, medan sjöns nordöstra del har en medeltemperatur kring 15 minusgrader Area. 2 2 5 9 14 18 21 21 18 13 8 3  Nederbörd 42,6 52,2 48,3 27,6 20,2 11,5 6,6 15,6 59,5 106,1 67,7 53,4  Diagram temperaturer i °C • månadsnederbörd i mm • Källa: MSN Weather     43   8 2     52   8 2     48   11 5     28   17 9     20   22 14     12   27 18     7   30 21     16   30 21     60   26 18     106   20 13     68   14 8     53   10 3 Ekonomi Baku taxi Ekonomin i staden är baserad på oljefyndigheter. De största öarna är Chechen, Tyuleny, Morskoy, Kulaly, Zhiloy och Ogurchin Kvadratkilometer. Den första skriftliga källan som hänvisar till staden Baku är från 500-talet. Djupskillnaden, i kombination med att det största tillflödet av sötvatten sker i norra delen av sjön, skapar en ojämn salthalt i sjön Geografiska koordinatsystem. Mellan 1918 och 1920 var Baku huvudstaden i det självständiga Azerbajdzjan innan landet införlivades med Sovjetunionen. Kaspiska havet är känt som Qazvin قزوين eller بحر قزوين på gamla arabiska kartor Türkmenbaşy. Kort därefter intogs staden befriad av azerbajdzjanska frivilliga soldater med hjälp av trupper skickade av Turkiet. Sjön ligger mellan Kaspiska sänkan i norr, Kazakiska stäppen (Kirgiziska stäppen) i nordost, Turansänkan i öster, Elburz i söder och Kaukasus i väster Baku. Armeniska bolsjeviker tog makten i Baku och 1918 iscensattes i staden en massaker på den azerbajdzjanska befolkningen . Vintertid råder däremot stora skillnader i medeltemperatur mellan sjöns norra och södra delar Stenka Razin. Baku har tre dominerande stadsdistrikt: den gamla staden (İçəri Şəhər, itjäri sjächär), den stad som växte upp kring sekelskiftet 1900 på grund av oljeexploateringen och den sovjetiskt byggda staden. Sjöns storlek har de senaste decennierna minskat på grund av dammar och konstbevattning som bromsar vattentillförseln Ryska. Under andra världskriget spelade oljan från Baku en viktig roll i de sovjetiska truppernas seger, eftersom Röda arméns stridsvagnar och flygplan tankades med bränsle från staden emedan de stora oljefyndigheterna i Sibirien ännu ej var funna. I Kara-Bogaz-Gol utvinns salt Persiska. Tillgångar av olja har varit kända sedan 700-talet. Sjön har inget utflöde, utan är endorheisk, det vill säga att vattnet avgår genom avdunstning Azerbajdzjanska. En transkaukasisk federation bildades den 20 november 1920 med uppgift att sluta fred mellan de olika transkaukasiska folken. I sjön finns ett femtiotal öar, främst i den norra delen Jorden. Under sommaren sveper chazrivindarna som bringar svalka. En stor del av kustområdena ligger även de på cirka 28 meter under havsnivån Insjö. Industriägarna och "oljekungarna" fråntogs all egendom och måste lämna landet. Till sjön räknas också den mycket grunda bukten Kara-Bogaz-Gol just norr om Tsjeleken-halvön, men denna bukt håller på att förvandlas till en salt sumpmark och är i det närmaste avskuren från Kaspiska havet av en landremsa Endorheisk sjö. I hela storstadsområdet lever dock hela 3 miljoner människor, varav många är flyktingar. Mitt i sjön är salthalten 11–13 viktpromille, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av salthalten i oceanernas havsvatten Asien. Oljekungarna stod för en stor del av utbyggnaden av stadens centrala delar i den europeiska stilen. Klimat Somrarna är varma runt hela sjön; medeltemperaturen för juli ligger på 25 till 28 plusgrader i sjöns samtliga kusttrakter Europa. Han grundade oljebolaget Nobel Brothers Petroleum Producing. Iran. Det mesta av muren och tornen som blev förstärkta efter den ryska erövringen år 1806 står sedan den persiska tiden. Kaspiska havet delas in i en grundare norra halva och en djupare södra Azerbajdzjan. Baku är indelat i elva administrativa distrikt: Azizbajov, Binagadi, Garadagh, Narimanov, Nasimi, Nizami, Sabail, Sabuntju, Chataj, Surachany och Jasamal. Människan har, enligt utgrävningar vid Behshahr i Mazandaran, varit bosatta i området cirka 75 000 år Ryssland. I närheten av staden ligger flera lervulkaner (Kejraki, Bogch-bogcha, Lökbatan med flera) och saltsjöar (exempelvis Bojuksjor och Chodasan). På Nargin har det tidigare legat en sovjetisk militärbas Kazakstan. Geografi Baku ligger vid den västra sidan av det kaspiska havet. I Iran är den ibland kallad Daryâ-ye Mâzandarân eller دریای مازندران Turkmenistan. Stadens historia som ett industriellt centrum i Sovjetunionen har lett till att den är en av de mest förorenade städerna i världen. Maxdjupet i sjön är cirka 1 025 meter Sanskrit. Kvarter av trånga gator och gamla hus är åskådliga. I sjön finns även en omfattande fiskerinäring på framförallt sill (Clupea harengus) och karpfiskar (Cyprinidae) samt persisk stör (Acipenser persicus), från vilken man får den berömda ryska och iranska kaviaren Svarta havet. Dock härjade fortfarande azerbajdzjanska nationalister, vilka senare led nederlag mot den nya autonoma sovjetrepubliken, Transkaukasiska SFSR. Under historiens gång har sjön till och från helt torkat upp, men återfyllts under våtare epoker Medelhavet. Bland annat är Sjirvansjahernas palats mycket berömt. Ekonomisk betydelse Kaspiska havet är mycket rikt på petroleum och naturgas Tethyshavet. 1873 kom svensken Robert Nobel, Alfred och Ludvig Nobels äldre bror, till Baku. De båda halvorna skiljs åt av en grundare passage som förbinder halvöarna Apsjeron (i Azerbajdzjan) och Tjeleken (i Turkmenistan) på var sin sida om sjön Mazandaran. Detta beror huvudsakligen på stadens nordliga latitud och faktumet att staden ligger på en halvö i det kaspiska havet. Världens yttersta platser. Press.

0 - Land
1 - Baku
2 - Rasht
3 - Aktau
4 - Machatjkala
5 - Türkmenbaşy
6 - Volga
7 - Meter över havet
8 - Avdunstning
9 - Kilometer
10 - Kilometer
11 - Meter
12 - Meter
13 - Kubikkilometer
14 - Kvadratkilometer
15 - Area
16 - Kvadratkilometer
17 - Geografiska koordinatsystem
18 - Türkmenbaşy
19 - Baku
20 - Stenka Razin