BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kreuger – Wikipedia
Oscar Lorentz Kreuger (född 1848), gift 1874 med Ebba Sparre af Söfdeborg (född 1855) Ivar Kreuger. Som synes är det första ett arvord från urnordiska, det andra ett lånord från medellågtyska – båda härrör dock från samma urgermanska ord. Johan Kröger Bagargesällen Johan Kröger (död 1739) invandrade från Tyskland i början av 1700-talet Etymologi. Exempel: bäver Nedan visas ett etymologiskt schema för de svenska orden bjur och bäver. Erik Lorentz Kreuger (1823-1913), gift 1857 med Carolina Eleonora Sophia Brusenius (1820-1888), lantbrukare som gick in som kompanjon med Frans Otto Åberg i hans tändsticksfabrik i Fredriksdahl, Kalmar Gustaf Elgenstierna. Etymologin som vetenskap gjorde först på 1800-talet mer påtagliga framsteg i och med uppblomstringen av den jämförande språkforskningen. Han fick burskap för bagerirörelse i Kalmar i oktober 1710 Wismar. . Äldre grenen Anders Kreugers äldste son, Johan Fredrik Kreüger (1753-1823), blev tulltjänsteman och flyttade så småningom till Borgå i Finland där han fick ett arbete som tullförvaltare Ernst E. Areen. Källor . Han blev kopparslagarmästare och ålderman inom kopparslageri Hans Gillingstam. När ett ord inte finns belagt i någon känd skrift eller uppteckning, men kan rekonstrueras utifrån systematiska ljudförändringar ("ljudlagar"), är det standard att skriva en asterisk före ordet. Greta (1889-1982) Britta (1891-1985) Ivar Kreuger Ernst och Fredriks tändsticksfabriker fick ekonomiska problem 1912 Svenskt biografiskt lexikon. Innehåll 1 Etymologi 2 Exempel: bäver 3 Källor 4 Se även 5 Externa länkar Etymologi Ordet etymologi kommer av klassisk grekiska ἐτυμολογία, som är uppbyggt av ἔτυμον (étymon), ’den sanna (betydelsen av ord)’, och -λογία (-logia), ’lära, vetenskap’, av λογος (logos), ’det som sägs; ord’. Ernst August Kreuger (1852-1946), gift med Jenny Emelie Kreuger (1856-1949), född Forssman i Kalmar, dotter till en lantmätare som var direktör för lantmäteriet i Transvaal i Sydafrika Burskap. De former som föregår ett visst ord i trädet är etymoner till det ordet, de ord som ligger på andra grenar är endast kognater till det. Etymologiskt betyder namnet "krögare", efter ordet krog, på fornsvenska krogher från det medeltida, lågtyska kroch — i böjd form kroges och i dagens tyska krug Trema. . Foto: omkring 1880 Amiralitetskollegium. . Anders Lorentz Kreuger och Maria Callerström fick minst tre söner och en dotter: Pehr Edward Kreuger (1820-1894), gift 1846 med Carolina Amalia von Sydow (1820-1893), som tillsammans med Joseph Jennings, gift med Pehr Erwards syster Elisabeth, övertog sin fars rederirörelse Karlskrona. . Från Johan Fredrik stammar en av de finska grenarna av släkten Kreuger Henrik Kreüger. . Om hans första äktenskap med Helena gav något barn är oklart Borgå. . Kreugers familjegrav Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen Johan Henrik Kreüger. . Bland dennes söner återfinns bland annat akademisekreteraren och skriftställaren Johan Kreüger (1818-1902) Amiral. . Konstnären Nils Kreugers namn uttalas dock med öppet ö, Kröger Johan Kreüger. . Peter Kreuger bedrev diversehandel och även en rederirörelse Nils Kreuger. . Kalmar tändsticksfabrik i Kalmar Emån. . Ernst August Kreuger Ernst August Kreuger och Jenny Emelie fick fyra döttrar och två söner: Ingrid (1877-1973) Helga (1878-1969) Ivar (1880-1932), grundare 1917 av Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB), sedermera Swedish Match Ernst August Kreuger. . Anders Kreuger och Maria Bodecker fick flera barn Transvaal. . Fredriksdahlsfabriken lades ner 1924 Disponent. . Det stora lagret av aspvirke syns till vänster i bild VD. . Gotthard Magnus Gullberg. . Sven Kreüger blev bagare som sin far i Kalmar och fick titeln kronobagare, det vill säga brödleverantör till militären i Kalmar Henrik Kreüger. . Per Edward Kreugers företag utvecklade sig mycket starkt och han blev så småningom en av Kalmars mest förmögna personer KTH. . Ivar ingick i styrelsen och hans bror Torsten Kreuger utsågs till verkställande direktör Kreuger & Toll. . Oscar Lorentz fick två söner; Erik Kreuger utbildade sig till bankman, och blev sedermera direktör i Sveriges Riksbank och Henrik Kreüger (1882-1953) (Kreuger stavat med tyskt ü) som fick en professur i byggnadsteknik vid KTH i Stockholm och som under många år arbetade som konsult för den byggfirma Kreuger & Toll som Ivar Kreuger och Paul Toll grundade 1908 Ivar Kreuger. . Det var i detta skede som Ernst son, Ivar Kreuger, med hjälp av Oscar Rydbeck trädde in i familjens tändsticksverksamhet och grundade i maj 1912 AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik Paul Toll. . Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Anders Lorentz Kreuger gifte sig 1819 med Maria Callerström (1794-1868) Helga Hallin. . År 1871 övertog Pehr Edward tillsammans med sin bror Erik Lorentz Kreuger, Fredriksdahls tändstickfabrik genom bolaget P.E Ivar Kreuger. . Paret fick sonen Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Swedish Match. . Hans bageriverksamhet utvecklade sig mycket bra och han förvärvade flera fastigheter i Kalmar Torsten Kreuger. . Vid sidan av handels- och rederirörelsen engagerade han sig också i industriell verksamhet och anlade Emsfors pappersbruk vid Emån Ivar Kreuger. . Han hade dock inte några större framgångar i sina rörelser och 1791 försattes han i konkurs Oscar Rydbeck. . Han gifte sig första gången 1710 med Helena Schultz som dock avled samma år Torsten Kreuger. . Johan Kröger tillskrivs dock tre söner Ivar Kreuger. . Sönerna ändrade efternamnets stavning från Kröger till Kreüger, där u angavs med trema som ü, men med oförändrat uttal, en ändring som förmodas ha sitt ursprung i den tidens modespråk franskan Ernst August Kreuger. . Johan Krögers söner: Peter Kreüger blev ämbetsman vid amiralitetskollegiet i Karlskrona Ivar Kreuger. . Johan Fredrik Kreuger gifte sig 1:a gången 1780 med Anna Sara Cederhvarf (1760-1799) och 2:a gången 1801 med Agata Charlotta Ivendorff (1774-1850) Torsten Kreuger. . Genom deras söner, tullförvaltaren Johan Fredrik Kreüger (1753-1823) och handlanden Peter (eller Petter) Kreuger (1758-1807) delades släkten upp i två huvudgrenar, den äldre vars medlemmar i regel skriver sig Kreüger och den yngre vars medlemmar skriver sig Kreuger (undantag från denna grundprincip har dock förekommit, bland annat ingenjören Henrik Kreüger, vilken tillhörde den yngre grenen) Nils Kreuger. . Bagargesällen Johan Kröger, vilken tidigare räknades som son till David Kröger, betraktas numera som den äldste med säkerhet belagde släktmedlemmen i den släkt med namnet Kreuger som har sitt ursprung från Kalmartrakten Jönköpings tändsticksfabrik. . De fick fem barn, däribland konstnären Nils Kreuger (1858-1930) Norra begravningsplatsen. . Torsten (1884-1973) som planerade och byggde upp Kalmar tändsticksfabrik för sin far och farbror Norra begravningsplatsen. . Ernst August Kreuger (1852-1946) Oscar Rydbeck. . Fabriken lades ner 1967 Kreuger & Toll. . Ernst blev disponent (motsvarande VD) för Fredriksdahls tändsticksfabrik och startade tillsammans med sin bror Fredrik Kreuger (född 1858) två andra tändsticksfabriker; Mönsterås tändsticksfabrik och Kalmar tändsticksfabrik Ivar Kreuger. . Pehr Edward blev ensam ägare till firman och fortsatte verksamheten under samma företagsnamn Paul Toll. . Areen i uppsatsen Kalmarsläkten Kreuger (1930) och Hans Gillingstam i Svenskt biografiskt lexikon Svenska släktkalendern. . Bilder: Familjen Kreuger Jenny Emelie Kreuger (1856-1949) Gustaf Elgenstierna. . Han utsågs till vice konsul i Kalmar för Ryssland Ivar Kreuger. . Innehåll 1 De första generationerna 1.1 Släktens ursprung 1.2 Johan Kröger 1.3 Anders Kreuger (1720-1778) 2 Äldre grenen 3 Yngre grenen 3.1 Peter Kreuger (1758-1807) 3.2 Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) 3.3 Pehr Edward Kreuger 3.4 Oscar Lorentz Kreuger 3.5 Ernst August Kreuger 3.6 Ivar Kreuger 4 Bilder: Familjen Kreuger 5 Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) 6 Kreugers familjegrav 7 Referenser 7.1 Fotnoter 7.2 Tryckta källor 7.3 Webbkällor De första generationerna Släktens ursprung Släkten ansågs i början av 1900-talet (av bland andra Gustaf Elgenstierna) härstamma från sjökapten David Kröger, vilken skulle ha invandrat till Sverige från Wismar i Tyskland omkring år 1700 och ha avlidit i Kalmar 1730 Lars-Erik Thunholm. . Fredrik Kreuger (född 1858), gift 1892 med Emily Griffins, etablerade en grossiströrelse i tändsticksbranchen i London på 1880-talet varvid Ernst Kreuger i huvudsak ensam svarade för driften av brödernas tre tändsticksfabriker i Kalmartrakten Nordisk familjebok. . Kreuger & Jennings Kreuger. . Tremat har bland många senare generationer fallit bort och uttalet av släktnamnet ändrats till Kreuger. . Fem av deras barn var: Hilma Amalia Kreuger (född 1847), gift 1870 med sjökapten Carl von Diederichs (född 1838) . . Mönsterås tändsticksfabrik norr om Kalmar . . Han gifte sig 1786 med Ulrika Åbrandt (1766-1821) . . Jönköpings tändsticksfabrik som med Kalmarfabrikerna från 1917 utgjorde grunden i Sverige för Ivar Kreugers tändsticksimperium . . Joseph avled efter några år . . Foto: omkring 1910 . . Yngre grenen Peter Kreuger (1758-1807) Peter (eller Petter) Kreuger var född i Kalmar . . Foto: 1926 . . Till släktens mest kända medlemmar hör "tändstickskungen" Ivar Kreuger . . Foto: 1926 . . Foto: omkring 1900 . . Carolina Maria (Lina) Kreuger (född 1856), gift 1878 med lektor Gotthard Magnus Gullberg . . Foto: omkring 1930 . . Pehr Edward och Carolina Amalia von Sydow fick sex söner och två döttrar . . Vid sidan av kopparslageriet bedrev han även en affärsrörelse inom fastighetsbranschen . . Per Edward Kreuger efterträdde sin far som vice konsul i Kalmar för Ryssland . . Johan August Kreuger (1821-1887), gift 1852 med Christina Elisabet Lidman (1831-1878), som övertog trävarurörelsen . . Anders Kreüger (1720-1778), se nedan . . En av hans söner i 1:a äktenskapet med Anna Sara var sjöofficeren och uppfinnaren Johan Henrik Kreüger (1782-1858) som i slutet av sin militära karriär 1857 utsågs till amiral för den svenska flottan . . Hans ättlingar kom i huvudsak att ägna sig åt den militära banan . . Se vidare artikel Ivar Kreuger . .

0 - Kalmar
1 - Ivar Kreuger
2 - Etymologi
3 - Gustaf Elgenstierna
4 - Wismar
5 - Ernst E. Areen
6 - Hans Gillingstam
7 - Svenskt biografiskt lexikon
8 - Burskap
9 - Trema
10 - Amiralitetskollegium
11 - Karlskrona
12 - Henrik Kreüger
13 - Borgå
14 - Johan Henrik Kreüger
15 - Amiral
16 - Johan Kreüger
17 - Nils Kreuger
18 - Emån
19 - Ernst August Kreuger
20 - Transvaal