BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kreuger – Wikipedia
Anders Kreuger (1720-1778) Anders Kreuger blev först löjtnant vid Kalmar regemente och startade därefter en verksamhet som kopparslagare och fick burskap som sådan i Kalmar 1746 Ivar Kreuger. Kalmar fick en högskola 1977 och blev universitetsstad 2010. Bland dennes söner återfinns bland annat akademisekreteraren och skriftställaren Johan Kreüger (1818-1902) Etymologi. Militärstaden Kalmar regemente var ett infanteriregemente i svenska armén som härstammade från 1500-talet, var inblandat i ett antal fälttåg från Nordiska sjuårskriget på 1560-talet till fälttåget mot Norge 1814. Hans ättlingar kom i huvudsak att ägna sig åt den militära banan Gustaf Elgenstierna. Sandås Sandås är placerad sydväst om Kalmar centrum. Foto: omkring 1910 Wismar. Men även några höghus från 60- och 70-talet finns i området. I Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen i Stockholm vilar följande personer: Ivar Kreuger Ernst Kreuger Jenny Kreuger Torsten Kreuger Diana Kreuger Referenser Fotnoter Ernst E. Areen. I övrigt finns, dagis, låg- och mellanstadieskola, ålderdomshem, pizzeria, Röda Korsets "Kupan" i en före detta Konsumbutik, samt en bensinmack. Hans bageriverksamhet utvecklade sig mycket bra och han förvärvade flera fastigheter i Kalmar Hans Gillingstam. Området är attraktivt med trevlig utsikt över Kalmarsund med Ölandsbron och Öland. Han gifte sig 1786 med Ulrika Åbrandt (1766-1821) Svenskt biografiskt lexikon. Stora delar av den medeltida staden hade då förstörts. Erik Lorentz Kreuger (1823-1913), gift 1857 med Carolina Eleonora Sophia Brusenius (1820-1888), lantbrukare som gick in som kompanjon med Frans Otto Åberg i hans tändsticksfabrik i Fredriksdahl, Kalmar Burskap. Uppdraget att rita den nya restaurangen gick till arkitekten Sven Ivar Lind. Jönköpings tändsticksfabrik som med Kalmarfabrikerna från 1917 utgjorde grunden i Sverige för Ivar Kreugers tändsticksimperium Trema. Marken som parken ligger på donerades av grosshandlaren Johan Jeansson och parken anlades år 1877-1880. Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Anders Lorentz Kreuger gifte sig 1819 med Maria Callerström (1794-1868) Amiralitetskollegium. Denna fabrik stängdes 1998. Anders Kreüger (1720-1778), se nedan Karlskrona. Byggnader Se även: Byggnadsminnen i Kalmar Kalmar rådhus Som historiskt betydande residens- och stiftsstad samt tidigare gränsstad har Kalmar flera storslagna byggnader i staden. Genom deras söner, tullförvaltaren Johan Fredrik Kreüger (1753-1823) och handlanden Peter (eller Petter) Kreuger (1758-1807) delades släkten upp i två huvudgrenar, den äldre vars medlemmar i regel skriver sig Kreüger och den yngre vars medlemmar skriver sig Kreuger (undantag från denna grundprincip har dock förekommit, bland annat ingenjören Henrik Kreüger, vilken tillhörde den yngre grenen) Henrik Kreüger. Idag kan fortfarande vissa delar av den gamla ringmuren ses. Fabriken lades ner 1967 Borgå. Kvarnholmen är den stadsdel i Sverige som har flest kulturminnesmärkta hus. Träbyggnaden till höger på bild Johan Henrik Kreüger. Konditorier, bagerier, sömmerskor, herr- och damfrisörer, taxi, körskola, missionskyrka för ungdomsverksamhet, åkerier, cykelverkstäder m.m. Oscar Lorentz fick två söner; Erik Kreuger utbildade sig till bankman, och blev sedermera direktör i Sveriges Riksbank och Henrik Kreüger (1882-1953) (Kreuger stavat med tyskt ü) som fick en professur i byggnadsteknik vid KTH i Stockholm och som under många år arbetade som konsult för den byggfirma Kreuger & Toll som Ivar Kreuger och Paul Toll grundade 1908 Amiral. Skapad efter Kalmar kommuns målsättning att öka kommunens invånare till 70 000 i ett första steg. Han blev en framgångsrik företagare i Kalmar som bedrev grossiströrelse inom trävaruhandeln och även en rederirörelse Johan Kreüger. Staden klarade sig hyggligt undan 1960- och 1970-talens rivningsraseri som drabbade många andra svenska städer vid denna tid. Han fick burskap för bagerirörelse i Kalmar i oktober 1710 Nils Kreuger. Nordväst om Kvarnholmen ligger stadsdelen Malmen. Ernst blev disponent (motsvarande VD) för Fredriksdahls tändsticksfabrik och startade tillsammans med sin bror Fredrik Kreuger (född 1858) två andra tändsticksfabriker; Mönsterås tändsticksfabrik och Kalmar tändsticksfabrik Emån. Djurängen Djurängen är liksom stadsdelen Oxhagen granne med friluftsområdet Skälby. Foto: 1926 Ernst August Kreuger. Den ena affären efter den andra öppnades. Ivar Kreuger (1880-1932) Torsten Kreuger (1884-1973) Nils Kreuger (1858-1930) Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) Fredriksdahls första tändsticksfabrik i Kalmar Transvaal. Fakta utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort. Tremat har bland många senare generationer fallit bort och uttalet av släktnamnet ändrats till Disponent. I september samma år inträffade en förödande brand i den gamla staden, en händelse som fick stor betydelse för påskyndandet av överflyttningen. Kreugers familjegrav Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen VD. Detta skiljer sig från den för tiden vanliga tanken att skapa en monumental byggnad som var omgivningens blickpunkt. Kalmar tändsticksfabrik i Kalmar Gotthard Magnus Gullberg. Tomas Arvidsson, författare Abraham Fornander, upptäcktsresande Lena Hallengren, politiker Richard Hobert Lars-Johan Jarnheimer, industriledare Johan Jeansson, industriledare Olof Johansson, politiker Ivar Kreuger, industriledare Ola Magnell, artist Jenny Nyström, konstnär Henrik Strindberg, tonsättare Johan Helmich Roman, tonsättare Johnny Roosval, konsthistoriker Hans Villius, historiker Joakim Haeggman Se även Calmar, Alberta, Kanada Kalmar socken Lista över fasta fornminnen i Kalmar (för omfattning av detta område, se Kalmar stad#Sockenkod) Den här artikeln behöver fler källhänvisningar för att kunna verifieras. Greta (1889-1982) Britta (1891-1985) Ivar Kreuger Ernst och Fredriks tändsticksfabriker fick ekonomiska problem 1912 Henrik Kreüger. Östra Vimpeltorpet Östra Vimpeltorpet ligger i norra Kalmar, några kilometer utanför centrum, mot Lindsdal. Han gifte sig första gången 1710 med Helena Schultz som dock avled samma år KTH. Kalmar Lantmän har även en fabrik här. Foto: 1926 Kreuger & Toll. En av stadens huvudpulsådrar för biltrafik (Södra vägen) går igenom denna stadsdel. Vid sidan av handels- och rederirörelsen engagerade han sig också i industriell verksamhet och anlade Emsfors pappersbruk vid Emån Ivar Kreuger. Stadsdelar Se även: Stadsdelar i Kalmar Norrliden Norrliden har en av de största grundskolorna i Småland, Kalmarsundsskolan (tidigare Novaskolan och Bergaviksskolan) och även vårdcentral, äldreboende, familjecentrum, kyrka, moskeér, dagis, bibliotek men framförallt Norrliden Centrum. Johan August Kreuger (1821-1887), gift 1852 med Christina Elisabet Lidman (1831-1878), som övertog trävarurörelsen Paul Toll. Kvarnholmen är Kalmars centrum och stadskärna. Om hans första äktenskap med Helena gav något barn är oklart Helga Hallin. Under senare delen av 1900-talet revs en del av dessa villor och ersattes med hyreslägenheter eller radhus. Han utsågs till vice konsul i Kalmar för Ryssland Ivar Kreuger. Staden inkorporerade 1925 Kalmar socken/landskommun och 1965 Dörby socken/landskommun. Innehåll 1 De första generationerna 1.1 Släktens ursprung 1.2 Johan Kröger 1.3 Anders Kreuger (1720-1778) 2 Äldre grenen 3 Yngre grenen 3.1 Peter Kreuger (1758-1807) 3.2 Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) 3.3 Pehr Edward Kreuger 3.4 Oscar Lorentz Kreuger 3.5 Ernst August Kreuger 3.6 Ivar Kreuger 4 Bilder: Familjen Kreuger 5 Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) 6 Kreugers familjegrav 7 Referenser 7.1 Fotnoter 7.2 Tryckta källor 7.3 Webbkällor De första generationerna Släktens ursprung Släkten ansågs i början av 1900-talet (av bland andra Gustaf Elgenstierna) härstamma från sjökapten David Kröger, vilken skulle ha invandrat till Sverige från Wismar i Tyskland omkring år 1700 och ha avlidit i Kalmar 1730 Swedish Match. "Byttan" visar på Linds ambitioner att kombinera funktion och estetik till en harmonisk enhet. Pehr Edward blev ensam ägare till firman och fortsatte verksamheten under samma företagsnamn Torsten Kreuger. Norrliden ligger cirka 5 kilometer norr om Kvarnholmen (Kalmar Centrum). Oscar Lorentz Kreuger (född 1848), gift 1874 med Ebba Sparre af Söfdeborg (född 1855) Ivar Kreuger. Stadsdelen är förbunden med Varvsholmen via en bro. Pehr Edward och Carolina Amalia von Sydow fick sex söner och två döttrar Oscar Rydbeck. Torgen på Kvarnholmen är Stortorget, Larmtorget, Koppartorget och Lilla torget. Fem av deras barn var: Hilma Amalia Kreuger (född 1847), gift 1870 med sjökapten Carl von Diederichs (född 1838) Torsten Kreuger. Högskolan är numera inrymd på Norrgård. Han gifte sig med en änka till en annan kopparslagare i Kalmar, Maria Bodecker och införlivade hennes rörelse i sin egen Ivar Kreuger. Teleskolan var en stor internatanläggning, som uppfördes att ersätta dåvarande Televerkets utbildningsanstalt i Stockholm, som avvecklades till följd av statsmakternas utlokaliseringsbeslut. Anders Lorentz Kreuger och Maria Callerström fick minst tre söner och en dotter: Pehr Edward Kreuger (1820-1894), gift 1846 med Carolina Amalia von Sydow (1820-1893), som tillsammans med Joseph Jennings, gift med Pehr Erwards syster Elisabeth, övertog sin fars rederirörelse Ernst August Kreuger. En stor del av den gamla staden finns alltså kvar i välbevarat skick. Torsten (1884-1973) som planerade och byggde upp Kalmar tändsticksfabrik för sin far och farbror Ivar Kreuger. År 1962 omlokaliserades Flygvapnets väderskola (VÄDS) från F 2 Hägernäs till F 12 och var förlagd dit fram till 1982 (från 1980 som "F 17K", detachement av F 17 Kallinge). Se vidare artikel Ivar Kreuger Torsten Kreuger. Norrgård var donerad av Magnus Gudmundsson Fröberg, född i Esbjörsmåla i Urshults socken. År 1871 övertog Pehr Edward tillsammans med sin bror Erik Lorentz Kreuger, Fredriksdahls tändstickfabrik genom bolaget P.E Nils Kreuger. Numera kallas byggnaden Kalmar Nyckel och där finns ett hotell samt två av universitetets institutioner, Ekonomihögskolan och Institutionen för Kommunikation och Design (IKD). Pehr Edward Kreuger Joseph Jennings hade invandrat från England och medförde en betydande förmögenhet som han satte in i den nybildade firman P.E Jönköpings tändsticksfabrik. Vägen genom Tallhagen klar 1932. Fredriksdahlsfabriken lades ner 1924 Norra begravningsplatsen. Området motsvarande stadskommunen ingick till 1971 i domkretsen för Kalmar rådhusrätt och ingår sedan dess i Kalmar tingsrätts domsaga. Det stora lagret av aspvirke syns till vänster i bild Norra begravningsplatsen. Likaså fanns en chokladfabrik, invigd 1909, där Nordchoklad länge (tidigare Chokladfabriken Röda ugglan, senare Candelia och Cloetta) hade sin godisproduktion. Sönerna ändrade efternamnets stavning från Kröger till Kreüger, där u angavs med trema som ü, men med oförändrat uttal, en ändring som förmodas ha sitt ursprung i den tidens modespråk franskan Oscar Rydbeck. Precis som dekorationen skulle förhöja och inte dominera byggnaden, skulle byggnaden i sig inte dominera landskapet. Han blev kopparslagarmästare och ålderman inom kopparslageri Kreuger & Toll. Vimpeltorpet Vimpeltorpet är en stadsdel i norra Kalmar, bebyggd med villor under 1990- och 2000-talen. Johan Krögers söner: Peter Kreüger blev ämbetsman vid amiralitetskollegiet i Karlskrona Ivar Kreuger. Norrliden byggdes under miljonprogrammet i slutet av 1960-talet. Oscar Lorentz Kreuger Oscar Lorentz Kreuger drev en egen firma i Kalmar Paul Toll. Valborgsmässoafton firas här med en stor eld och har tidigare arrangerats av Unga Örnar. Ernst August Kreuger (1852-1946) Svenska släktkalendern. Universitetets verksamhet bedrivs huvudsakligen i Kalmar och Växjö, med campus även i Hultsfred (musikutbildningar) och i Nybro (designutbildning). Joseph avled efter några år Gustaf Elgenstierna. Oxhagen brukar normalt avgränsas av Kungsgårdsvägen, Galgatan/Erik Dahlbergsväg, och E22/Skälby. Från Johan Fredrik stammar en av de finska grenarna av släkten Kreuger Ivar Kreuger. Näringsliv Enligt SCB:s företagsregister fanns det i december 2009 drygt 6 000 verksamma företag och knappt 6 400 arbetsställen i Kalmar kommun (alla verksamma företag har minst ett arbetsställe). Sven Kreüger blev bagare som sin far i Kalmar och fick titeln kronobagare, det vill säga brödleverantör till militären i Kalmar Lars-Erik Thunholm. På kvarnholmen finns även det gamla vattentornet och runtom ön finns delar av stadens ringmur kvar. En av hans söner i 1:a äktenskapet med Anna Sara var sjöofficeren och uppfinnaren Johan Henrik Kreüger (1782-1858) som i slutet av sin militära karriär 1857 utsågs till amiral för den svenska flottan Nordisk familjebok. Samt även granne med Svinö, Kullö, Lindö samt Kvarnholmen. Huvuddelen av aktiekapitalet tecknades av Ernst Kreuger och Fredrik Kreuger (från London) Kreuger. Efter kritik om att Kalmar Energi har sponsrat med ström så hålls valborgsfirandet numera i samarbete med LO-facken Södra Kalmar län. Konstnären Nils Kreugers namn uttalas dock med öppet ö, Kröger Kreuger. Staden ligger vid E22 mellan Malmö och Norrköping och är start/slutpunkt för Riksväg 25 mot Halmstad och Växjö. Fabriken lades ner 1967 . Tjärhovet Tjärhovet är en industristadsdel. Per Edward Kreugers företag utvecklade sig mycket starkt och han blev så småningom en av Kalmars mest förmögna personer . Kalmar har en hel del praktfulla barockbyggnader, till exempel domkyrkan. Kreuger & Jennings som kom att bli grundstenen till familjen Kreugers tändsticksimperium . Meningen är att området ska skapa boende till många olika målgrupper och ge god service, med affär, skola och daghem. Bilder: Familjen Kreuger Jenny Emelie Kreuger (1856-1949) . Kalmar Varv invigdes 1679 och stängdes 1981. Det var i detta skede som Ernst son, Ivar Kreuger, med hjälp av Oscar Rydbeck trädde in i familjens tändsticksverksamhet och grundade i maj 1912 AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik . Tätorten har sedan också expanderat norrut in i området som utgörs av Kläckeberga socken. Ivar ingick i styrelsen och hans bror Torsten Kreuger utsågs till verkställande direktör . Byggnaden var en rund träbyggnad med öppna verandor runt om. De fick fem barn, däribland konstnären Nils Kreuger (1858-1930) . Kalmar var stiftsstad från 1602 till 1915 då Kalmar stift avvecklades. Foto: omkring 1880 . Kalmar var under medeltiden en av de få städerna i Sverige som omgavs av en riktig ringmur och idag finns fortfarande rester kvar av denna på några platser i Gamla staden. Areen i uppsatsen Kalmarsläkten Kreuger (1930) och Hans Gillingstam i Svenskt biografiskt lexikon . Stadsparksrestaurangen, som ursprungligen arbetsnamnet var, går än idag under namnet "Byttan" trots att den nya byggnaden inte har några som helst likheter med den gamla Stadsparkspaviljongen Byttan. Carolina Maria (Lina) Kreuger (född 1856), gift 1878 med lektor Gotthard Magnus Gullberg . Kalmar regemente upprättades igen 1994 som en försvarsområdesstab med depå. Johan Fredrik Kreuger gifte sig 1:a gången 1780 med Anna Sara Cederhvarf (1760-1799) och 2:a gången 1801 med Agata Charlotta Ivendorff (1774-1850) . Tidigare var hela detta område som nämnts här ovan varit jordbruksmark till Norrgård. Vid sidan av kopparslageriet bedrev han även en affärsrörelse inom fastighetsbranschen . Fröberg lät bygga Norrgård som blev klar 1851 för inflyttning. Ersattes in på 1900-talet av en ny fabrik . De historiskt viktiga områdena Kvarnholmen och Gamla staden vid Kalmar slott skonades relativt väl medan stora delar av Malmen som i huvudsak kom till under sena 1800-talet revs för att få plats med nya komplex för Länsstyrelsen. Elisabeth Kreuger, gift Jennings . Kalmar regemente (I 21) avvecklades 1927 genom försvarsbeslutet 1925. Etymologiskt betyder namnet "krögare", efter ordet krog, på fornsvenska krogher från det medeltida, lågtyska kroch — i böjd form kroges och i dagens tyska krug . På Malmen ligger flera andra inrättningar, bland annat Komvux, Tingsrätten och huvuddelen av Kalmar-campus för Linnéuniversitetet. Bagargesällen Johan Kröger, vilken tidigare räknades som son till David Kröger, betraktas numera som den äldste med säkerhet belagde släktmedlemmen i den släkt med namnet Kreuger som har sitt ursprung från Kalmartrakten . Formen ledde till att stadsparkspaviljongen i folkmun blev kallad "Byttan". Foto: omkring 1900 . Bebyggelsen består främst av flerbostadshus/hyreshus. Fredrik Kreuger (född 1858), gift 1892 med Emily Griffins, etablerade en grossiströrelse i tändsticksbranchen i London på 1880-talet varvid Ernst Kreuger i huvudsak ensam svarade för driften av brödernas tre tändsticksfabriker i Kalmartrakten . Intill Arla ligger sedan 2008 det nya polishuset. Anders Kreuger och Maria Bodecker fick flera barn . . Ernst August Kreuger (1852-1946), gift med Jenny Emelie Kreuger (1856-1949), född Forssman i Kalmar, dotter till en lantmätare som var direktör för lantmäteriet i Transvaal i Sydafrika . Referenser . Per Edward Kreuger efterträdde sin far som vice konsul i Kalmar för Ryssland . Berga, Funkabo Berga ligger i norra delen av staden, norr om ölandsleden och är ett stort villaområde.

0 - Kalmar
1 - Ivar Kreuger
2 - Etymologi
3 - Gustaf Elgenstierna
4 - Wismar
5 - Ernst E. Areen
6 - Hans Gillingstam
7 - Svenskt biografiskt lexikon
8 - Burskap
9 - Trema
10 - Amiralitetskollegium
11 - Karlskrona
12 - Henrik Kreüger
13 - Borgå
14 - Johan Henrik Kreüger
15 - Amiral
16 - Johan Kreüger
17 - Nils Kreuger
18 - Emån
19 - Ernst August Kreuger
20 - Transvaal