BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kreuger – Wikipedia
Elisabeth Kreuger, gift Jennings Ivar Kreuger. Staden är ett administrativt centrum för Kalmar län och omgivande landsbygd och har därför flera lokala och regionala myndigheter. Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Anders Lorentz Kreuger gifte sig 1819 med Maria Callerström (1794-1868) Etymologi. Under 1930-talet blev byggnaden utdömd och den ursprungliga byggnaden revs 1939 för att ge plats åt en modern restaurang. Johan Fredrik Kreuger gifte sig 1:a gången 1780 med Anna Sara Cederhvarf (1760-1799) och 2:a gången 1801 med Agata Charlotta Ivendorff (1774-1850) Gustaf Elgenstierna. Detta skiljer sig från den för tiden vanliga tanken att skapa en monumental byggnad som var omgivningens blickpunkt. Innehåll 1 De första generationerna 1.1 Släktens ursprung 1.2 Johan Kröger 1.3 Anders Kreuger (1720-1778) 2 Äldre grenen 3 Yngre grenen 3.1 Peter Kreuger (1758-1807) 3.2 Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) 3.3 Pehr Edward Kreuger 3.4 Oscar Lorentz Kreuger 3.5 Ernst August Kreuger 3.6 Ivar Kreuger 4 Bilder: Familjen Kreuger 5 Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) 6 Kreugers familjegrav 7 Referenser 7.1 Fotnoter 7.2 Tryckta källor 7.3 Webbkällor De första generationerna Släktens ursprung Släkten ansågs i början av 1900-talet (av bland andra Gustaf Elgenstierna) härstamma från sjökapten David Kröger, vilken skulle ha invandrat till Sverige från Wismar i Tyskland omkring år 1700 och ha avlidit i Kalmar 1730 Wismar. Men även några höghus från 60- och 70-talet finns i området. Areen i uppsatsen Kalmarsläkten Kreuger (1930) och Hans Gillingstam i Svenskt biografiskt lexikon Ernst E. Areen. Kalmar fick en högskola 1977 och blev universitetsstad 2010. Pehr Edward Kreuger Joseph Jennings hade invandrat från England och medförde en betydande förmögenhet som han satte in i den nybildade firman P.E Hans Gillingstam. Kvarnholmen är Kalmars centrum och stadskärna. Anders Kreüger (1720-1778), se nedan Svenskt biografiskt lexikon. Till och med byggdes en "Andelsfrys" på Villagatan, och en på Vintergatan, på Saturnus 8. Yngre grenen Peter Kreuger (1758-1807) Peter (eller Petter) Kreuger var född i Kalmar Burskap. Sven Ivar Lind var även arkitekten bakom Råsunda fotbollsstadion. Sönerna ändrade efternamnets stavning från Kröger till Kreüger, där u angavs med trema som ü, men med oförändrat uttal, en ändring som förmodas ha sitt ursprung i den tidens modespråk franskan Trema. De största arbetsgivarna i december 2009, om man bortser från offentlig sektor, var enligt SCB:s företagsregister: Atlas Copco Construction Tools AB, Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner, 200-249 anställda Nobina Sverige AB, (fram till 2007-12-29 var företagsnamnet Swebus Aktiebolag), Linjebussverksamhet, 200-249 anställda Tidningsbärarna KB Skånsk Tidn.distr. Ernst blev disponent (motsvarande VD) för Fredriksdahls tändsticksfabrik och startade tillsammans med sin bror Fredrik Kreuger (född 1858) två andra tändsticksfabriker; Mönsterås tändsticksfabrik och Kalmar tändsticksfabrik Amiralitetskollegium. Högt över rutbebyggelsen reser sig Kalmar gamla vattentorn som är 65 m högt och syns på långt avstånd. Greta (1889-1982) Britta (1891-1985) Ivar Kreuger Ernst och Fredriks tändsticksfabriker fick ekonomiska problem 1912 Karlskrona. År 1640 beslutade riksrådet att flytta staden till Kvarnholmen. Sven Kreüger blev bagare som sin far i Kalmar och fick titeln kronobagare, det vill säga brödleverantör till militären i Kalmar Henrik Kreüger. Kalmar regemente upprättades igen 1994 som en försvarsområdesstab med depå. År 1871 övertog Pehr Edward tillsammans med sin bror Erik Lorentz Kreuger, Fredriksdahls tändstickfabrik genom bolaget P.E Borgå. Samt även granne med Svinö, Kullö, Lindö samt Kvarnholmen. Han gifte sig 1786 med Ulrika Åbrandt (1766-1821) Johan Henrik Kreüger. Där finns också Prishtina Livs. Erik Lorentz Kreuger (1823-1913), gift 1857 med Carolina Eleonora Sophia Brusenius (1820-1888), lantbrukare som gick in som kompanjon med Frans Otto Åberg i hans tändsticksfabrik i Fredriksdahl, Kalmar Amiral. Området är även närliggande området Stensö. Kreugers familjegrav Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen Johan Kreüger. flera konserter och nationella hästhoppningstävlingar. Per Edward Kreugers företag utvecklade sig mycket starkt och han blev så småningom en av Kalmars mest förmögna personer Nils Kreuger. Kvarnholmen Kaggensgatan. Bilder: Familjen Kreuger Jenny Emelie Kreuger (1856-1949) Emån. . Bagargesällen Johan Kröger, vilken tidigare räknades som son till David Kröger, betraktas numera som den äldste med säkerhet belagde släktmedlemmen i den släkt med namnet Kreuger som har sitt ursprung från Kalmartrakten Ernst August Kreuger. Tågtillverkaren Kalmar Verkstad invigdes 1902, senare ABB, Adtranz och Bombardier fanns i Kalmar, men stängdes 2005. Det stora lagret av aspvirke syns till vänster i bild Transvaal. Norrliden ligger cirka 5 kilometer norr om Kvarnholmen (Kalmar Centrum). Ivar Kreuger (1880-1932) Torsten Kreuger (1884-1973) Nils Kreuger (1858-1930) Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) Fredriksdahls första tändsticksfabrik i Kalmar Disponent. Kalmar har en hel del praktfulla barockbyggnader, till exempel domkyrkan. Foto: omkring 1930 VD. Området är attraktivt med trevlig utsikt över Kalmarsund med Ölandsbron och Öland. Träbyggnaden till höger på bild Gotthard Magnus Gullberg. På Kvarnholmen är betydande delar av 1600-talets stadsmur och befästningsanläggningar bevarade. Han blev en framgångsrik företagare i Kalmar som bedrev grossiströrelse inom trävaruhandeln och även en rederirörelse Henrik Kreüger. I dag finns inget kvar, nu är det bara ett blomstrande villaområde Berga Villasamhälle. KTH. Inom staden och länet körs stads- och landsbygdstrafik av Kalmar Läns Trafik. Till släktens mest kända medlemmar hör "tändstickskungen" Ivar Kreuger Kreuger & Toll. Volvo hade tidigare bilproduktion i staden vid Volvo Kalmarverken, invigd 1974, och stängd 1994. Från Johan Fredrik stammar en av de finska grenarna av släkten Kreuger Ivar Kreuger. Precis som dekorationen skulle förhöja och inte dominera byggnaden, skulle byggnaden i sig inte dominera landskapet. Kreuger & Jennings som kom att bli grundstenen till familjen Kreugers tändsticksimperium Paul Toll. Genom försvarsbeslutet 1996 kom dock regementet att avvecklas den 15 december 1997, försvarsområdet kom att uppgå som Kalmargruppen inom Smålands försvarsområde. Ernst August Kreuger (1852-1946), gift med Jenny Emelie Kreuger (1856-1949), född Forssman i Kalmar, dotter till en lantmätare som var direktör för lantmäteriet i Transvaal i Sydafrika Helga Hallin. Östra Vimpeltorpet Östra Vimpeltorpet ligger i norra Kalmar, några kilometer utanför centrum, mot Lindsdal. Om hans första äktenskap med Helena gav något barn är oklart Ivar Kreuger. Stadsdelen kommer bebyggas med hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor. Oscar Lorentz fick två söner; Erik Kreuger utbildade sig till bankman, och blev sedermera direktör i Sveriges Riksbank och Henrik Kreüger (1882-1953) (Kreuger stavat med tyskt ü) som fick en professur i byggnadsteknik vid KTH i Stockholm och som under många år arbetade som konsult för den byggfirma Kreuger & Toll som Ivar Kreuger och Paul Toll grundade 1908 Swedish Match. Dess medeltida läge vid slottet var försvarsmässigt utsatt och efter Kalmarkrigen (1611-1613) började diskussioner ta fart om att flytta staden. Pehr Edward blev ensam ägare till firman och fortsatte verksamheten under samma företagsnamn Torsten Kreuger. En stark bidragande orsak är etableringen av Hansa City, Kalmars just nu mest expansiva handelsområde. Johan Kröger Bagargesällen Johan Kröger (död 1739) invandrade från Tyskland i början av 1700-talet Ivar Kreuger. I närheten av Kalmar centralstation på Kvarnholmen ligger köpcentret Baronen. Ivar ingick i styrelsen och hans bror Torsten Kreuger utsågs till verkställande direktör Oscar Rydbeck. Denna fabrik stängdes 1998. Foto: 1926 Torsten Kreuger. Nordväst om Kvarnholmen ligger stadsdelen Malmen. Ersattes in på 1900-talet av en ny fabrik Ivar Kreuger. Stadsparken Stadsparken Kalmar slott Kalmars stadspark som ligger vid vattnet intill Kalmar Slott. Tremat har bland många senare generationer fallit bort och uttalet av släktnamnet ändrats till Ernst August Kreuger. De historiskt viktiga områdena Kvarnholmen och Gamla staden vid Kalmar slott skonades relativt väl medan stora delar av Malmen som i huvudsak kom till under sena 1800-talet revs för att få plats med nya komplex för Länsstyrelsen. Joseph avled efter några år Ivar Kreuger. Kvarnholmen är den stadsdel i Sverige som har flest kulturminnesmärkta hus. I Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen i Stockholm vilar följande personer: Ivar Kreuger Ernst Kreuger Jenny Kreuger Torsten Kreuger Diana Kreuger Referenser Fotnoter Torsten Kreuger. Torgen på Kvarnholmen är Stortorget, Larmtorget, Koppartorget och Lilla torget. Han gifte sig första gången 1710 med Helena Schultz som dock avled samma år Nils Kreuger. Staden klarade sig hyggligt undan 1960- och 1970-talens rivningsraseri som drabbade många andra svenska städer vid denna tid. De fick fem barn, däribland konstnären Nils Kreuger (1858-1930) Jönköpings tändsticksfabrik. På Ängö låg även Ängö flyghamn. Peter Kreuger bedrev diversehandel och även en rederirörelse Norra begravningsplatsen. Tätorten har sedan också expanderat norrut in i området som utgörs av Kläckeberga socken. Vid sidan av handels- och rederirörelsen engagerade han sig också i industriell verksamhet och anlade Emsfors pappersbruk vid Emån Norra begravningsplatsen. Staden inkorporerade 1925 Kalmar socken/landskommun och 1965 Dörby socken/landskommun. Pehr Edward och Carolina Amalia von Sydow fick sex söner och två döttrar Oscar Rydbeck. Här finns mestadels flerbostadshus i tre våningar byggda under miljonprogrammet. Genom deras söner, tullförvaltaren Johan Fredrik Kreüger (1753-1823) och handlanden Peter (eller Petter) Kreuger (1758-1807) delades släkten upp i två huvudgrenar, den äldre vars medlemmar i regel skriver sig Kreüger och den yngre vars medlemmar skriver sig Kreuger (undantag från denna grundprincip har dock förekommit, bland annat ingenjören Henrik Kreüger, vilken tillhörde den yngre grenen) Kreuger & Toll. Fröberg lät bygga Norrgård som blev klar 1851 för inflyttning. Fredrik Kreuger (född 1858), gift 1892 med Emily Griffins, etablerade en grossiströrelse i tändsticksbranchen i London på 1880-talet varvid Ernst Kreuger i huvudsak ensam svarade för driften av brödernas tre tändsticksfabriker i Kalmartrakten Ivar Kreuger. Kalmar stad hade 36 392 invånare år 2010. Huvuddelen av aktiekapitalet tecknades av Ernst Kreuger och Fredrik Kreuger (från London) Paul Toll. En av de mest kända byggnaderna Sven Ivar Lind uppfört var paviljongen för världsutställningen i Paris 1937, en paviljong som för tiden var en högteknologisk byggnad. Etymologiskt betyder namnet "krögare", efter ordet krog, på fornsvenska krogher från det medeltida, lågtyska kroch — i böjd form kroges och i dagens tyska krug Svenska släktkalendern. Fakta utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort. Äldre grenen Anders Kreugers äldste son, Johan Fredrik Kreüger (1753-1823), blev tulltjänsteman och flyttade så småningom till Borgå i Finland där han fick ett arbete som tullförvaltare Gustaf Elgenstierna. (2012-12) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (fotnoter). Johan Krögers söner: Peter Kreüger blev ämbetsman vid amiralitetskollegiet i Karlskrona Ivar Kreuger. Här finns en omtyckt badstrand med en fin brygga. Jönköpings tändsticksfabrik som med Kalmarfabrikerna från 1917 utgjorde grunden i Sverige för Ivar Kreugers tändsticksimperium Lars-Erik Thunholm. Norrgård var tidigare en uppfostringsanstalt för föräldralösa och vanartiga barn. Hans ättlingar kom i huvudsak att ägna sig åt den militära banan Nordisk familjebok. Även Lotshamnen ligger här. Bland dennes söner återfinns bland annat akademisekreteraren och skriftställaren Johan Kreüger (1818-1902) Kreuger. I övrigt finns, dagis, låg- och mellanstadieskola, ålderdomshem, pizzeria, Röda Korsets "Kupan" i en före detta Konsumbutik, samt en bensinmack. Paret fick sonen Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Kreuger. Stora delar av den medeltida staden hade då förstörts. Anders Kreuger och Maria Bodecker fick flera barn . Tjärhovet Tjärhovet är en industristadsdel. Erik Lorentz hade några år tidigare skaffat sig ett visst ägarintresse i fabriken . Meningen är att området ska skapa boende till många olika målgrupper och ge god service, med affär, skola och daghem. Foto: omkring 1910 . Den östra delen av Kvarnholmen kallas för Kattrumpan. Han hade dock inte några större framgångar i sina rörelser och 1791 försattes han i konkurs . Sandås Sandås är placerad sydväst om Kalmar centrum. Kalmar tändsticksfabrik i Kalmar . Kalmar Varv invigdes 1679 och stängdes 1981. Ernst August Kreuger (1852-1946) . Tomas Arvidsson, författare Abraham Fornander, upptäcktsresande Lena Hallengren, politiker Richard Hobert Lars-Johan Jarnheimer, industriledare Johan Jeansson, industriledare Olof Johansson, politiker Ivar Kreuger, industriledare Ola Magnell, artist Jenny Nyström, konstnär Henrik Strindberg, tonsättare Johan Helmich Roman, tonsättare Johnny Roosval, konsthistoriker Hans Villius, historiker Joakim Haeggman Se även Calmar, Alberta, Kanada Kalmar socken Lista över fasta fornminnen i Kalmar (för omfattning av detta område, se Kalmar stad#Sockenkod) Den här artikeln behöver fler källhänvisningar för att kunna verifieras. Se vidare artikel Ivar Kreuger . På senare år har Funkabo Socialdemokratiska förening hållit i arrangemanget. Anders Lorentz Kreuger och Maria Callerström fick minst tre söner och en dotter: Pehr Edward Kreuger (1820-1894), gift 1846 med Carolina Amalia von Sydow (1820-1893), som tillsammans med Joseph Jennings, gift med Pehr Erwards syster Elisabeth, övertog sin fars rederirörelse . Stadsdelen är förbunden med Varvsholmen via en bro. Att David Kröger skulle vara stamfader till släkten Kreuger i Kalmar har avfärdats av bland andra Ernst E . Idag kan fortfarande vissa delar av den gamla ringmuren ses. Foto: omkring 1880 . Malmen Malmen är till större delen bebyggd med flerbostadshus, men även många myndigheter och kommunala anläggningar residerar här, till exempel Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Högskolan i Kalmars bibliotek, Simhall, Ishall, Sporthall, och ett flertal gymnasieskolor som Calmare Internationella Skola, Jenny Nyströmsskolan, John Bauergymnasiet, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Mönsterås tändsticksfabrik norr om Kalmar . Villaområde med närhet till bad, camping och elljusspår, ligger i närheten av Länssjukhuset Tegelviken Tegelviken är en stadsdel i södra delarna av Kalmar. Foto: omkring 1900 . "Byttan" visar på Linds ambitioner att kombinera funktion och estetik till en harmonisk enhet. Ernst August Kreuger Ernst August Kreuger och Jenny Emelie fick fyra döttrar och två söner: Ingrid (1877-1973) Helga (1878-1969) Ivar (1880-1932), grundare 1917 av Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB), sedermera Swedish Match . Kalmar är Smålands tredje största tätort efter Jönköping och Växjö. Fabriken lades ner 1967 . Cirka 4 000 av dessa arbetsställen hade 0 anställda. Kreuger & Jennings . Vägen genom Tallhagen klar 1932. Fredriksdahlsfabriken lades ner 1924 . Belysning inomhus tog tre år (1925-1928). Konstnären Nils Kreugers namn uttalas dock med öppet ö, Kröger . Bebyggelsen består främst av flerbostadshus/hyreshus. Han gifte sig med en änka till en annan kopparslagare i Kalmar, Maria Bodecker och införlivade hennes rörelse i sin egen . Berga, Funkabo Berga ligger i norra delen av staden, norr om ölandsleden och är ett stort villaområde. Anders Kreuger (1720-1778) Anders Kreuger blev först löjtnant vid Kalmar regemente och startade därefter en verksamhet som kopparslagare och fick burskap som sådan i Kalmar 1746 . Bebyggelsen spänner över hela 1900-talet parat med en del äldre hus från 1800-talet. Fem av deras barn var: Hilma Amalia Kreuger (född 1847), gift 1870 med sjökapten Carl von Diederichs (född 1838) . Likaså fanns en chokladfabrik, invigd 1909, där Nordchoklad länge (tidigare Chokladfabriken Röda ugglan, senare Candelia och Cloetta) hade sin godisproduktion. Han fick burskap för bagerirörelse i Kalmar i oktober 1710 . Kalmar var stiftsstad från 1602 till 1915 då Kalmar stift avvecklades.

0 - Kalmar
1 - Ivar Kreuger
2 - Etymologi
3 - Gustaf Elgenstierna
4 - Wismar
5 - Ernst E. Areen
6 - Hans Gillingstam
7 - Svenskt biografiskt lexikon
8 - Burskap
9 - Trema
10 - Amiralitetskollegium
11 - Karlskrona
12 - Henrik Kreüger
13 - Borgå
14 - Johan Henrik Kreüger
15 - Amiral
16 - Johan Kreüger
17 - Nils Kreuger
18 - Emån
19 - Ernst August Kreuger
20 - Transvaal