BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kreuger – Wikipedia
Foto: 1926 Ivar Kreuger. Posten öppnades 1946 på Villagatan 8. Pehr Edward och Carolina Amalia von Sydow fick sex söner och två döttrar Etymologi. Stadsdelen kommer bebyggas med hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor. Torsten (1884-1973) som planerade och byggde upp Kalmar tändsticksfabrik för sin far och farbror Gustaf Elgenstierna. Formen ledde till att stadsparkspaviljongen i folkmun blev kallad "Byttan". Oscar Lorentz fick två söner; Erik Kreuger utbildade sig till bankman, och blev sedermera direktör i Sveriges Riksbank och Henrik Kreüger (1882-1953) (Kreuger stavat med tyskt ü) som fick en professur i byggnadsteknik vid KTH i Stockholm och som under många år arbetade som konsult för den byggfirma Kreuger & Toll som Ivar Kreuger och Paul Toll grundade 1908 Wismar. Marken som parken ligger på donerades av grosshandlaren Johan Jeansson och parken anlades år 1877-1880. En av hans söner i 1:a äktenskapet med Anna Sara var sjöofficeren och uppfinnaren Johan Henrik Kreüger (1782-1858) som i slutet av sin militära karriär 1857 utsågs till amiral för den svenska flottan Ernst E. Areen. (2012-12) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (fotnoter). Äldre grenen Anders Kreugers äldste son, Johan Fredrik Kreüger (1753-1823), blev tulltjänsteman och flyttade så småningom till Borgå i Finland där han fick ett arbete som tullförvaltare Hans Gillingstam. Ölandsbron och de anslutande lederna går igenom norra delen av staden. Johan Kröger tillskrivs dock tre söner Svenskt biografiskt lexikon. Stadsdelen som rymmer hamnen ligger på en konstgjord halvö öster om Kalmar centrum. Foto: 1926 Burskap. Bergaområdet i Kalmar började bebyggas på 1920-talet. Ernst August Kreuger Ernst August Kreuger och Jenny Emelie fick fyra döttrar och två söner: Ingrid (1877-1973) Helga (1878-1969) Ivar (1880-1932), grundare 1917 av Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB), sedermera Swedish Match Trema. På Ängö låg även Ängö flyghamn. Per Edward Kreugers företag utvecklade sig mycket starkt och han blev så småningom en av Kalmars mest förmögna personer Amiralitetskollegium. Här finns mestadels flerbostadshus i tre våningar byggda under miljonprogrammet. Sven Kreüger blev bagare som sin far i Kalmar och fick titeln kronobagare, det vill säga brödleverantör till militären i Kalmar Karlskrona. Befolkningsutveckling Befolkningsutvecklingen i Kalmar 1960–2010 År Folkmängd Areal (ha) 1960    30 516 1965    32 536 1970    34 918 1975    32 049 1980    29 819 1990    30 817 1 844 1995    32 671 1 870 2000    33 788 1 879 2005    35 170 1 885 2010    36 392 1 950 Anm.: Sammanvuxen med Krafslösa 1970 Stadsbild Kalmars centrala delar ligger främst på ön Kvarnholmen. Se vidare artikel Ivar Kreuger Henrik Kreüger. I närheten av Kalmar centralstation på Kvarnholmen ligger köpcentret Baronen. Kreuger & Jennings som kom att bli grundstenen till familjen Kreugers tändsticksimperium Borgå. Oxhagen Oxhagen ligger cirka 2 kilometer nordväst om Kalmar centrum och är granne med friluftsområdet Skälby. Hans bageriverksamhet utvecklade sig mycket bra och han förvärvade flera fastigheter i Kalmar Johan Henrik Kreüger. Kalmar fick en högskola 1977 och blev universitetsstad 2010. Att David Kröger skulle vara stamfader till släkten Kreuger i Kalmar har avfärdats av bland andra Ernst E Amiral. Med stadsplan från 1862 rätades gatorna och en bro byggdes 1877 till Karlmars centrala delar, i och med bron blev stadsdelen även bebyggd med finare villor, men ännu fram på 1960-talet var det en arbetarstadsdel. Kalmar tändsticksfabrik i Kalmar Johan Kreüger. . Han fick burskap för bagerirörelse i Kalmar i oktober 1710 Nils Kreuger. Området motsvarande stadskommunen ingick till 1971 i domkretsen för Kalmar rådhusrätt och ingår sedan dess i Kalmar tingsrätts domsaga. Bilder: Familjen Kreuger Jenny Emelie Kreuger (1856-1949) Emån. . Anders Kreuger (1720-1778) Anders Kreuger blev först löjtnant vid Kalmar regemente och startade därefter en verksamhet som kopparslagare och fick burskap som sådan i Kalmar 1746 Ernst August Kreuger. Militärstaden Kalmar regemente var ett infanteriregemente i svenska armén som härstammade från 1500-talet, var inblandat i ett antal fälttåg från Nordiska sjuårskriget på 1560-talet till fälttåget mot Norge 1814. Anders Kreüger (1720-1778), se nedan Transvaal. Invånare i stadsdelen (2006) är 2717 personer. Etymologiskt betyder namnet "krögare", efter ordet krog, på fornsvenska krogher från det medeltida, lågtyska kroch — i böjd form kroges och i dagens tyska krug Disponent. Malmen Malmen är till större delen bebyggd med flerbostadshus, men även många myndigheter och kommunala anläggningar residerar här, till exempel Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Högskolan i Kalmars bibliotek, Simhall, Ishall, Sporthall, och ett flertal gymnasieskolor som Calmare Internationella Skola, Jenny Nyströmsskolan, John Bauergymnasiet, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Anders Lorentz Kreuger och Maria Callerström fick minst tre söner och en dotter: Pehr Edward Kreuger (1820-1894), gift 1846 med Carolina Amalia von Sydow (1820-1893), som tillsammans med Joseph Jennings, gift med Pehr Erwards syster Elisabeth, övertog sin fars rederirörelse VD. År 1962 omlokaliserades Flygvapnets väderskola (VÄDS) från F 2 Hägernäs till F 12 och var förlagd dit fram till 1982 (från 1980 som "F 17K", detachement av F 17 Kallinge). Han hade dock inte några större framgångar i sina rörelser och 1791 försattes han i konkurs Gotthard Magnus Gullberg. Djurängen Djurängen är liksom stadsdelen Oxhagen granne med friluftsområdet Skälby. Bagargesällen Johan Kröger, vilken tidigare räknades som son till David Kröger, betraktas numera som den äldste med säkerhet belagde släktmedlemmen i den släkt med namnet Kreuger som har sitt ursprung från Kalmartrakten Henrik Kreüger. De historiskt viktiga områdena Kvarnholmen och Gamla staden vid Kalmar slott skonades relativt väl medan stora delar av Malmen som i huvudsak kom till under sena 1800-talet revs för att få plats med nya komplex för Länsstyrelsen. I Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen i Stockholm vilar följande personer: Ivar Kreuger Ernst Kreuger Jenny Kreuger Torsten Kreuger Diana Kreuger Referenser Fotnoter KTH. En Coop Konsum-butik med post och paket-behandling samt fotbollslagen FC Norrliden. Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Anders Lorentz Kreuger gifte sig 1819 med Maria Callerström (1794-1868) Kreuger & Toll. Rifa (Evox Rifa) hade fram till 2006 en fabrik i utkanten av området, granne med Arla som ännu har produktion igång. Huvuddelen av aktiekapitalet tecknades av Ernst Kreuger och Fredrik Kreuger (från London) Ivar Kreuger. Staden ligger vid E22 mellan Malmö och Norrköping och är start/slutpunkt för Riksväg 25 mot Halmstad och Växjö. Yngre grenen Peter Kreuger (1758-1807) Peter (eller Petter) Kreuger var född i Kalmar Paul Toll. Här finns en omtyckt badstrand med en fin brygga. Pehr Edward Kreuger Joseph Jennings hade invandrat från England och medförde en betydande förmögenhet som han satte in i den nybildade firman P.E Helga Hallin. Universitetets verksamhet bedrivs huvudsakligen i Kalmar och Växjö, med campus även i Hultsfred (musikutbildningar) och i Nybro (designutbildning). Anders Kreuger och Maria Bodecker fick flera barn Ivar Kreuger. På Kvarnholmen finns även Kalmar läns museum. Mönsterås tändsticksfabrik norr om Kalmar Swedish Match. Stadsdelen är förbunden med Varvsholmen via en bro. Johan August Kreuger (1821-1887), gift 1852 med Christina Elisabet Lidman (1831-1878), som övertog trävarurörelsen Torsten Kreuger. Fröberg lät bygga Norrgård som blev klar 1851 för inflyttning. Tremat har bland många senare generationer fallit bort och uttalet av släktnamnet ändrats till Ivar Kreuger. Idag kan fortfarande vissa delar av den gamla ringmuren ses. Foto: omkring 1930 Oscar Rydbeck. Där finns bland annat länsmuseet samt stadshuset och flera andra kommunala inrättningar. Han gifte sig 1786 med Ulrika Åbrandt (1766-1821) Torsten Kreuger. Men även arbetsplatser och service kommer att finnas här. Elisabeth Kreuger, gift Jennings Ivar Kreuger. Precis som dekorationen skulle förhöja och inte dominera byggnaden, skulle byggnaden i sig inte dominera landskapet. Han blev kopparslagarmästare och ålderman inom kopparslageri Ernst August Kreuger. Som namnet antyder fanns här tidigare Kalmar varv, där man tillverkade och reparerade fartyg. Paret fick sonen Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Ivar Kreuger. På senare år har Funkabo Socialdemokratiska förening hållit i arrangemanget. Det stora lagret av aspvirke syns till vänster i bild Torsten Kreuger. Cirka 4 000 av dessa arbetsställen hade 0 anställda. Genom deras söner, tullförvaltaren Johan Fredrik Kreüger (1753-1823) och handlanden Peter (eller Petter) Kreuger (1758-1807) delades släkten upp i två huvudgrenar, den äldre vars medlemmar i regel skriver sig Kreüger och den yngre vars medlemmar skriver sig Kreuger (undantag från denna grundprincip har dock förekommit, bland annat ingenjören Henrik Kreüger, vilken tillhörde den yngre grenen) Nils Kreuger. Under senare delen av 1900-talet revs en del av dessa villor och ersattes med hyreslägenheter eller radhus. Sönerna ändrade efternamnets stavning från Kröger till Kreüger, där u angavs med trema som ü, men med oförändrat uttal, en ändring som förmodas ha sitt ursprung i den tidens modespråk franskan Jönköpings tändsticksfabrik. Roslunds affär på Vintergatan var den första, efter några år fanns det ytterligare fyra affärer. Fredriksdahlsfabriken lades ner 1924 Norra begravningsplatsen. Området är även närliggande området Stensö. Kreugers familjegrav Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen Norra begravningsplatsen. 1971 uppgick staden i Kalmar kommun med Kalmar som centralort. Vid sidan av handels- och rederirörelsen engagerade han sig också i industriell verksamhet och anlade Emsfors pappersbruk vid Emån Oscar Rydbeck. AB o Co, Bud- och kurirverksamhet, 200-249 anställda Ikea Svenska Försäljnings Aktiebolag, Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet, 200-249 anställda KLS Ugglarps AB, Styckning av kött, 200-249 anställda Enligt Handeln i Sverige 2009, ökade detaljhandeln i Kalmar centralort med 11 procent 2008 i jämförelse med 2007. Johan Kröger Bagargesällen Johan Kröger (död 1739) invandrade från Tyskland i början av 1700-talet Kreuger & Toll. Numera finns även Kalmar Konstmuseum belägen i stadsparken. Konstnären Nils Kreugers namn uttalas dock med öppet ö, Kröger Ivar Kreuger. Kalmar Varv invigdes 1679 och stängdes 1981. Han blev en framgångsrik företagare i Kalmar som bedrev grossiströrelse inom trävaruhandeln och även en rederirörelse Paul Toll. Stadsdelar Se även: Stadsdelar i Kalmar Norrliden Norrliden har en av de största grundskolorna i Småland, Kalmarsundsskolan (tidigare Novaskolan och Bergaviksskolan) och även vårdcentral, äldreboende, familjecentrum, kyrka, moskeér, dagis, bibliotek men framförallt Norrliden Centrum. Foto: omkring 1900 Svenska släktkalendern. Kvarnholmen är Kalmars centrum och stadskärna. Erik Lorentz Kreuger (1823-1913), gift 1857 med Carolina Eleonora Sophia Brusenius (1820-1888), lantbrukare som gick in som kompanjon med Frans Otto Åberg i hans tändsticksfabrik i Fredriksdahl, Kalmar Gustaf Elgenstierna. Tågtillverkaren Kalmar Verkstad invigdes 1902, senare ABB, Adtranz och Bombardier fanns i Kalmar, men stängdes 2005. Areen i uppsatsen Kalmarsläkten Kreuger (1930) och Hans Gillingstam i Svenskt biografiskt lexikon Ivar Kreuger. I dag finns inget kvar, nu är det bara ett blomstrande villaområde Berga Villasamhälle. Träbyggnaden till höger på bild Lars-Erik Thunholm. Under 1990-talet fattades beslut om att Varvsholmen skulle bli en ny stadsdel i Kalmar med bostäder istället för industri. Kreuger & Jennings Nordisk familjebok. Genom försvarsbeslutet 1996 kom dock regementet att avvecklas den 15 december 1997, försvarsområdet kom att uppgå som Kalmargruppen inom Smålands försvarsområde. Fabriken lades ner 1967 Kreuger. Södra delen av Ängö var under 1800-talet ett samhälle för fiskarebefolkning. Ivar ingick i styrelsen och hans bror Torsten Kreuger utsågs till verkställande direktör Kreuger. Till moderna tiders sevärdheter hör Ölandsbron; bygget startade 1967 och bron invigdes 1972. Foto: omkring 1910 . Andra sevärdheter Salvestaden (såld och riven) Ölandsbron Kalmar slott Kalmar stadsteater Byteatern – Kalmar läns teater Tripp, trapp, trull (husen) Kalmar domkyrka Kvarnholmen med Kalmar gamla vattentorn Kalmarsund Kalmar läns museum Krusenstiernska gården Skälby gård Kalmar gamla vattentorn Kalmar Konstmuseum Guldfågeln Arena Kommunikationer Kalmars centralstation Staden har kontakt med omvärlden genom tåg (Öresundstågen, Kust till Kust och Stångådalsbanan), buss och flyg (Kalmar Airport). Peter Kreuger bedrev diversehandel och även en rederirörelse . Ett flertal parker och sociala områden kommer även att finnas. Från Johan Fredrik stammar en av de finska grenarna av släkten Kreuger . Bebyggelsen spänner över hela 1900-talet parat med en del äldre hus från 1800-talet. Vid sidan av kopparslageriet bedrev han även en affärsrörelse inom fastighetsbranschen . På malmen finns även stadsbiblioteket och fängelset. Oscar Lorentz Kreuger (född 1848), gift 1874 med Ebba Sparre af Söfdeborg (född 1855) . Stadsparken Stadsparken Kalmar slott Kalmars stadspark som ligger vid vattnet intill Kalmar Slott. Pehr Edward blev ensam ägare till firman och fortsatte verksamheten under samma företagsnamn . Kalmar regemente upprättades igen 1994 som en försvarsområdesstab med depå. Han gifte sig med en änka till en annan kopparslagare i Kalmar, Maria Bodecker och införlivade hennes rörelse i sin egen . Till och med byggdes en "Andelsfrys" på Villagatan, och en på Vintergatan, på Saturnus 8. Hans ättlingar kom i huvudsak att ägna sig åt den militära banan . . Ivar Kreuger (1880-1932) Torsten Kreuger (1884-1973) Nils Kreuger (1858-1930) Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) Fredriksdahls första tändsticksfabrik i Kalmar . Ängö Fram tills Ängöleden invigdes samtidigt med Ölandsbron 1972 utgjorde stadsdelen en egen ö men är idag förbundet med det småländska fastlandet genom bankar på den västra sidan av ön. Johan Krögers söner: Peter Kreüger blev ämbetsman vid amiralitetskollegiet i Karlskrona . Diskutera på diskussionssidan. Oscar Lorentz Kreuger Oscar Lorentz Kreuger drev en egen firma i Kalmar . En av de mest kända byggnaderna Sven Ivar Lind uppfört var paviljongen för världsutställningen i Paris 1937, en paviljong som för tiden var en högteknologisk byggnad. Innehåll 1 De första generationerna 1.1 Släktens ursprung 1.2 Johan Kröger 1.3 Anders Kreuger (1720-1778) 2 Äldre grenen 3 Yngre grenen 3.1 Peter Kreuger (1758-1807) 3.2 Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) 3.3 Pehr Edward Kreuger 3.4 Oscar Lorentz Kreuger 3.5 Ernst August Kreuger 3.6 Ivar Kreuger 4 Bilder: Familjen Kreuger 5 Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) 6 Kreugers familjegrav 7 Referenser 7.1 Fotnoter 7.2 Tryckta källor 7.3 Webbkällor De första generationerna Släktens ursprung Släkten ansågs i början av 1900-talet (av bland andra Gustaf Elgenstierna) härstamma från sjökapten David Kröger, vilken skulle ha invandrat till Sverige från Wismar i Tyskland omkring år 1700 och ha avlidit i Kalmar 1730 . Starka forskningsområden i Kalmar är: akvatisk ekologi, biokemi, biomedicinsk vetenskap, bioorganisk kemi, nanovetenskap/nanoteknik och miljövetenskap I staden finns även Kalmar läns museum vilket bland annat innehåller permanenta utställningar om Regalskeppet Kronan och Jenny Nyström. Bland dennes söner återfinns bland annat akademisekreteraren och skriftställaren Johan Kreüger (1818-1902) . Kvarnholmen är den stadsdel i Sverige som har flest kulturminnesmärkta hus. Det var i detta skede som Ernst son, Ivar Kreuger, med hjälp av Oscar Rydbeck trädde in i familjens tändsticksverksamhet och grundade i maj 1912 AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik . Tomas Arvidsson, författare Abraham Fornander, upptäcktsresande Lena Hallengren, politiker Richard Hobert Lars-Johan Jarnheimer, industriledare Johan Jeansson, industriledare Olof Johansson, politiker Ivar Kreuger, industriledare Ola Magnell, artist Jenny Nyström, konstnär Henrik Strindberg, tonsättare Johan Helmich Roman, tonsättare Johnny Roosval, konsthistoriker Hans Villius, historiker Joakim Haeggman Se även Calmar, Alberta, Kanada Kalmar socken Lista över fasta fornminnen i Kalmar (för omfattning av detta område, se Kalmar stad#Sockenkod) Den här artikeln behöver fler källhänvisningar för att kunna verifieras. Foto: omkring 1880 . I "Byttans" arkitektur kan man tydligt se det klassiska funktionalistiska formspråket. De fick fem barn, däribland konstnären Nils Kreuger (1858-1930) . De största arbetsgivarna i december 2009, om man bortser från offentlig sektor, var enligt SCB:s företagsregister: Atlas Copco Construction Tools AB, Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner, 200-249 anställda Nobina Sverige AB, (fram till 2007-12-29 var företagsnamnet Swebus Aktiebolag), Linjebussverksamhet, 200-249 anställda Tidningsbärarna KB Skånsk Tidn.distr. Jönköpings tändsticksfabrik som med Kalmarfabrikerna från 1917 utgjorde grunden i Sverige för Ivar Kreugers tändsticksimperium . En stor del av den gamla staden finns alltså kvar i välbevarat skick. Erik Lorentz hade några år tidigare skaffat sig ett visst ägarintresse i fabriken . Norrgård var tidigare en uppfostringsanstalt för föräldralösa och vanartiga barn. Till släktens mest kända medlemmar hör "tändstickskungen" Ivar Kreuger . Bebyggelsen består främst av flerbostadshus/hyreshus. Om hans första äktenskap med Helena gav något barn är oklart . Villaområde med närhet till bad, camping och elljusspår, ligger i närheten av Länssjukhuset Tegelviken Tegelviken är en stadsdel i södra delarna av Kalmar. Greta (1889-1982) Britta (1891-1985) Ivar Kreuger Ernst och Fredriks tändsticksfabriker fick ekonomiska problem 1912 . Valborgsfirandet i Kalmarsundsparken har en egen Facebooksida.

0 - Kalmar
1 - Ivar Kreuger
2 - Etymologi
3 - Gustaf Elgenstierna
4 - Wismar
5 - Ernst E. Areen
6 - Hans Gillingstam
7 - Svenskt biografiskt lexikon
8 - Burskap
9 - Trema
10 - Amiralitetskollegium
11 - Karlskrona
12 - Henrik Kreüger
13 - Borgå
14 - Johan Henrik Kreüger
15 - Amiral
16 - Johan Kreüger
17 - Nils Kreuger
18 - Emån
19 - Ernst August Kreuger
20 - Transvaal