BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kreuger – Wikipedia
Bland dennes söner återfinns bland annat akademisekreteraren och skriftställaren Johan Kreüger (1818-1902) Ivar Kreuger. Exempel: bäver Nedan visas ett etymologiskt schema för de svenska orden bjur och bäver. Ersattes in på 1900-talet av en ny fabrik Etymologi. Källor . Huvuddelen av aktiekapitalet tecknades av Ernst Kreuger och Fredrik Kreuger (från London) Gustaf Elgenstierna. De former som föregår ett visst ord i trädet är etymoner till det ordet, de ord som ligger på andra grenar är endast kognater till det. Foto: 1926 Wismar. Som synes är det första ett arvord från urnordiska, det andra ett lånord från medellågtyska – båda härrör dock från samma urgermanska ord. Johan Kröger Bagargesällen Johan Kröger (död 1739) invandrade från Tyskland i början av 1700-talet Ernst E. Areen. . Genom deras söner, tullförvaltaren Johan Fredrik Kreüger (1753-1823) och handlanden Peter (eller Petter) Kreuger (1758-1807) delades släkten upp i två huvudgrenar, den äldre vars medlemmar i regel skriver sig Kreüger och den yngre vars medlemmar skriver sig Kreuger (undantag från denna grundprincip har dock förekommit, bland annat ingenjören Henrik Kreüger, vilken tillhörde den yngre grenen) Hans Gillingstam. Etymologin som vetenskap gjorde först på 1800-talet mer påtagliga framsteg i och med uppblomstringen av den jämförande språkforskningen. Anders Kreüger (1720-1778), se nedan Svenskt biografiskt lexikon. Etymologiskt schema för orden bjur och bäver. Torsten (1884-1973) som planerade och byggde upp Kalmar tändsticksfabrik för sin far och farbror Burskap. Innehåll 1 Etymologi 2 Exempel: bäver 3 Källor 4 Se även 5 Externa länkar Etymologi Ordet etymologi kommer av klassisk grekiska ἐτυμολογία, som är uppbyggt av ἔτυμον (étymon), ’den sanna (betydelsen av ord)’, och -λογία (-logia), ’lära, vetenskap’, av λογος (logos), ’det som sägs; ord’. Foto: omkring 1910 Trema. . Anders Kreuger och Maria Bodecker fick flera barn Amiralitetskollegium. . Erik Lorentz hade några år tidigare skaffat sig ett visst ägarintresse i fabriken Karlskrona. . Det var i detta skede som Ernst son, Ivar Kreuger, med hjälp av Oscar Rydbeck trädde in i familjens tändsticksverksamhet och grundade i maj 1912 AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik Henrik Kreüger. . Ernst blev disponent (motsvarande VD) för Fredriksdahls tändsticksfabrik och startade tillsammans med sin bror Fredrik Kreuger (född 1858) två andra tändsticksfabriker; Mönsterås tändsticksfabrik och Kalmar tändsticksfabrik Borgå. . Hans bageriverksamhet utvecklade sig mycket bra och han förvärvade flera fastigheter i Kalmar Johan Henrik Kreüger. . Kalmar tändsticksfabrik i Kalmar Amiral. . Kreuger & Jennings som kom att bli grundstenen till familjen Kreugers tändsticksimperium Johan Kreüger. . Om hans första äktenskap med Helena gav något barn är oklart Nils Kreuger. . Konstnären Nils Kreugers namn uttalas dock med öppet ö, Kröger Emån. . En av hans söner i 1:a äktenskapet med Anna Sara var sjöofficeren och uppfinnaren Johan Henrik Kreüger (1782-1858) som i slutet av sin militära karriär 1857 utsågs till amiral för den svenska flottan Ernst August Kreuger. . Per Edward Kreuger efterträdde sin far som vice konsul i Kalmar för Ryssland Transvaal. . Det stora lagret av aspvirke syns till vänster i bild Disponent. . Ivar ingick i styrelsen och hans bror Torsten Kreuger utsågs till verkställande direktör VD. . Han gifte sig första gången 1710 med Helena Schultz som dock avled samma år Gotthard Magnus Gullberg. . Fredriksdahlsfabriken lades ner 1924 Henrik Kreüger. . Oscar Lorentz Kreuger Oscar Lorentz Kreuger drev en egen firma i Kalmar KTH. . Ernst August Kreuger (1852-1946), gift med Jenny Emelie Kreuger (1856-1949), född Forssman i Kalmar, dotter till en lantmätare som var direktör för lantmäteriet i Transvaal i Sydafrika Kreuger & Toll. . De fick fem barn, däribland konstnären Nils Kreuger (1858-1930) Ivar Kreuger. . Sönerna ändrade efternamnets stavning från Kröger till Kreüger, där u angavs med trema som ü, men med oförändrat uttal, en ändring som förmodas ha sitt ursprung i den tidens modespråk franskan Paul Toll. . Carolina Maria (Lina) Kreuger (född 1856), gift 1878 med lektor Gotthard Magnus Gullberg Helga Hallin. . Fabriken lades ner 1967 Ivar Kreuger. . Bilder: Familjen Kreuger Jenny Emelie Kreuger (1856-1949) Swedish Match. . Johan August Kreuger (1821-1887), gift 1852 med Christina Elisabet Lidman (1831-1878), som övertog trävarurörelsen Torsten Kreuger. . Han gifte sig 1786 med Ulrika Åbrandt (1766-1821) Ivar Kreuger. . Till släktens mest kända medlemmar hör "tändstickskungen" Ivar Kreuger Oscar Rydbeck. . År 1871 övertog Pehr Edward tillsammans med sin bror Erik Lorentz Kreuger, Fredriksdahls tändstickfabrik genom bolaget P.E Torsten Kreuger. . Innehåll 1 De första generationerna 1.1 Släktens ursprung 1.2 Johan Kröger 1.3 Anders Kreuger (1720-1778) 2 Äldre grenen 3 Yngre grenen 3.1 Peter Kreuger (1758-1807) 3.2 Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) 3.3 Pehr Edward Kreuger 3.4 Oscar Lorentz Kreuger 3.5 Ernst August Kreuger 3.6 Ivar Kreuger 4 Bilder: Familjen Kreuger 5 Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) 6 Kreugers familjegrav 7 Referenser 7.1 Fotnoter 7.2 Tryckta källor 7.3 Webbkällor De första generationerna Släktens ursprung Släkten ansågs i början av 1900-talet (av bland andra Gustaf Elgenstierna) härstamma från sjökapten David Kröger, vilken skulle ha invandrat till Sverige från Wismar i Tyskland omkring år 1700 och ha avlidit i Kalmar 1730 Ivar Kreuger. . Sven Kreüger blev bagare som sin far i Kalmar och fick titeln kronobagare, det vill säga brödleverantör till militären i Kalmar Ernst August Kreuger. . Han fick burskap för bagerirörelse i Kalmar i oktober 1710 Ivar Kreuger. . Peter Kreuger bedrev diversehandel och även en rederirörelse Torsten Kreuger. . Han blev en framgångsrik företagare i Kalmar som bedrev grossiströrelse inom trävaruhandeln och även en rederirörelse Nils Kreuger. . Erik Lorentz Kreuger (1823-1913), gift 1857 med Carolina Eleonora Sophia Brusenius (1820-1888), lantbrukare som gick in som kompanjon med Frans Otto Åberg i hans tändsticksfabrik i Fredriksdahl, Kalmar Jönköpings tändsticksfabrik. . Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Anders Lorentz Kreuger gifte sig 1819 med Maria Callerström (1794-1868) Norra begravningsplatsen. . Fem av deras barn var: Hilma Amalia Kreuger (född 1847), gift 1870 med sjökapten Carl von Diederichs (född 1838) Norra begravningsplatsen. . Ivar Kreuger (1880-1932) Torsten Kreuger (1884-1973) Nils Kreuger (1858-1930) Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) Fredriksdahls första tändsticksfabrik i Kalmar Oscar Rydbeck. . Kreuger & Jennings Kreuger & Toll. . Vid sidan av kopparslageriet bedrev han även en affärsrörelse inom fastighetsbranschen Ivar Kreuger. . Bagargesällen Johan Kröger, vilken tidigare räknades som son till David Kröger, betraktas numera som den äldste med säkerhet belagde släktmedlemmen i den släkt med namnet Kreuger som har sitt ursprung från Kalmartrakten Paul Toll. . Anders Kreuger (1720-1778) Anders Kreuger blev först löjtnant vid Kalmar regemente och startade därefter en verksamhet som kopparslagare och fick burskap som sådan i Kalmar 1746 Svenska släktkalendern. . Greta (1889-1982) Britta (1891-1985) Ivar Kreuger Ernst och Fredriks tändsticksfabriker fick ekonomiska problem 1912 Gustaf Elgenstierna. . Pehr Edward blev ensam ägare till firman och fortsatte verksamheten under samma företagsnamn Ivar Kreuger. . Foto: omkring 1880 Lars-Erik Thunholm. . Areen i uppsatsen Kalmarsläkten Kreuger (1930) och Hans Gillingstam i Svenskt biografiskt lexikon Nordisk familjebok. . Per Edward Kreugers företag utvecklade sig mycket starkt och han blev så småningom en av Kalmars mest förmögna personer Kreuger. . Paret fick sonen Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Kreuger. . Fabriken lades ner 1967 . . . . Äldre grenen Anders Kreugers äldste son, Johan Fredrik Kreüger (1753-1823), blev tulltjänsteman och flyttade så småningom till Borgå i Finland där han fick ett arbete som tullförvaltare . . Ernst August Kreuger (1852-1946) . . Foto: 1926 . . Hans ättlingar kom i huvudsak att ägna sig åt den militära banan . . Fredrik Kreuger (född 1858), gift 1892 med Emily Griffins, etablerade en grossiströrelse i tändsticksbranchen i London på 1880-talet varvid Ernst Kreuger i huvudsak ensam svarade för driften av brödernas tre tändsticksfabriker i Kalmartrakten . . Träbyggnaden till höger på bild . . Oscar Lorentz fick två söner; Erik Kreuger utbildade sig till bankman, och blev sedermera direktör i Sveriges Riksbank och Henrik Kreüger (1882-1953) (Kreuger stavat med tyskt ü) som fick en professur i byggnadsteknik vid KTH i Stockholm och som under många år arbetade som konsult för den byggfirma Kreuger & Toll som Ivar Kreuger och Paul Toll grundade 1908 . . Oscar Lorentz Kreuger (född 1848), gift 1874 med Ebba Sparre af Söfdeborg (född 1855) . . Se vidare artikel Ivar Kreuger . . Pehr Edward och Carolina Amalia von Sydow fick sex söner och två döttrar . . Mönsterås tändsticksfabrik norr om Kalmar . . Han utsågs till vice konsul i Kalmar för Ryssland . . Tremat har bland många senare generationer fallit bort och uttalet av släktnamnet ändrats till . . Etymologiskt betyder namnet "krögare", efter ordet krog, på fornsvenska krogher från det medeltida, lågtyska kroch — i böjd form kroges och i dagens tyska krug . . Johan Kröger tillskrivs dock tre söner . . I Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen i Stockholm vilar följande personer: Ivar Kreuger Ernst Kreuger Jenny Kreuger Torsten Kreuger Diana Kreuger Referenser Fotnoter . . Foto: omkring 1900 . . Från Johan Fredrik stammar en av de finska grenarna av släkten Kreuger . . Han hade dock inte några större framgångar i sina rörelser och 1791 försattes han i konkurs . .

0 - Kalmar
1 - Ivar Kreuger
2 - Etymologi
3 - Gustaf Elgenstierna
4 - Wismar
5 - Ernst E. Areen
6 - Hans Gillingstam
7 - Svenskt biografiskt lexikon
8 - Burskap
9 - Trema
10 - Amiralitetskollegium
11 - Karlskrona
12 - Henrik Kreüger
13 - Borgå
14 - Johan Henrik Kreüger
15 - Amiral
16 - Johan Kreüger
17 - Nils Kreuger
18 - Emån
19 - Ernst August Kreuger
20 - Transvaal