BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kreuger – Wikipedia
Tremat har bland många senare generationer fallit bort och uttalet av släktnamnet ändrats till Ivar Kreuger. När ett ord inte finns belagt i någon känd skrift eller uppteckning, men kan rekonstrueras utifrån systematiska ljudförändringar ("ljudlagar"), är det standard att skriva en asterisk före ordet. Hans ättlingar kom i huvudsak att ägna sig åt den militära banan Etymologi. Som synes är det första ett arvord från urnordiska, det andra ett lånord från medellågtyska – båda härrör dock från samma urgermanska ord. Kalmar tändsticksfabrik i Kalmar Gustaf Elgenstierna. . År 1871 övertog Pehr Edward tillsammans med sin bror Erik Lorentz Kreuger, Fredriksdahls tändstickfabrik genom bolaget P.E Wismar. Etymologin som vetenskap gjorde först på 1800-talet mer påtagliga framsteg i och med uppblomstringen av den jämförande språkforskningen. Ernst E. Areen. Innehåll 1 Etymologi 2 Exempel: bäver 3 Källor 4 Se även 5 Externa länkar Etymologi Ordet etymologi kommer av klassisk grekiska ἐτυμολογία, som är uppbyggt av ἔτυμον (étymon), ’den sanna (betydelsen av ord)’, och -λογία (-logia), ’lära, vetenskap’, av λογος (logos), ’det som sägs; ord’. Vid sidan av handels- och rederirörelsen engagerade han sig också i industriell verksamhet och anlade Emsfors pappersbruk vid Emån Hans Gillingstam. Exempel: bäver Nedan visas ett etymologiskt schema för de svenska orden bjur och bäver. Fredriksdahlsfabriken lades ner 1924 Svenskt biografiskt lexikon. De former som föregår ett visst ord i trädet är etymoner till det ordet, de ord som ligger på andra grenar är endast kognater till det. Sven Kreüger blev bagare som sin far i Kalmar och fick titeln kronobagare, det vill säga brödleverantör till militären i Kalmar Burskap. Källor . Pehr Edward och Carolina Amalia von Sydow fick sex söner och två döttrar Trema. . Det var i detta skede som Ernst son, Ivar Kreuger, med hjälp av Oscar Rydbeck trädde in i familjens tändsticksverksamhet och grundade i maj 1912 AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik Amiralitetskollegium. . Etymologiskt betyder namnet "krögare", efter ordet krog, på fornsvenska krogher från det medeltida, lågtyska kroch — i böjd form kroges och i dagens tyska krug Karlskrona. . De fick fem barn, däribland konstnären Nils Kreuger (1858-1930) Henrik Kreüger. . Ernst August Kreuger (1852-1946) Borgå. . I Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen i Stockholm vilar följande personer: Ivar Kreuger Ernst Kreuger Jenny Kreuger Torsten Kreuger Diana Kreuger Referenser Fotnoter Johan Henrik Kreüger. . Konstnären Nils Kreugers namn uttalas dock med öppet ö, Kröger Amiral. . Till släktens mest kända medlemmar hör "tändstickskungen" Ivar Kreuger Johan Kreüger. . Areen i uppsatsen Kalmarsläkten Kreuger (1930) och Hans Gillingstam i Svenskt biografiskt lexikon Nils Kreuger. . Torsten (1884-1973) som planerade och byggde upp Kalmar tändsticksfabrik för sin far och farbror Emån. . Han utsågs till vice konsul i Kalmar för Ryssland Ernst August Kreuger. . Pehr Edward blev ensam ägare till firman och fortsatte verksamheten under samma företagsnamn Transvaal. . Johan Kröger Bagargesällen Johan Kröger (död 1739) invandrade från Tyskland i början av 1700-talet Disponent. . Johan Kröger tillskrivs dock tre söner VD. . Ernst August Kreuger Ernst August Kreuger och Jenny Emelie fick fyra döttrar och två söner: Ingrid (1877-1973) Helga (1878-1969) Ivar (1880-1932), grundare 1917 av Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB), sedermera Swedish Match Gotthard Magnus Gullberg. . Johan August Kreuger (1821-1887), gift 1852 med Christina Elisabet Lidman (1831-1878), som övertog trävarurörelsen Henrik Kreüger. . Han gifte sig 1786 med Ulrika Åbrandt (1766-1821) KTH. . Ersattes in på 1900-talet av en ny fabrik Kreuger & Toll. . Han gifte sig första gången 1710 med Helena Schultz som dock avled samma år Ivar Kreuger. . Peter Kreuger bedrev diversehandel och även en rederirörelse Paul Toll. . Jönköpings tändsticksfabrik som med Kalmarfabrikerna från 1917 utgjorde grunden i Sverige för Ivar Kreugers tändsticksimperium Helga Hallin. . En av hans söner i 1:a äktenskapet med Anna Sara var sjöofficeren och uppfinnaren Johan Henrik Kreüger (1782-1858) som i slutet av sin militära karriär 1857 utsågs till amiral för den svenska flottan Ivar Kreuger. . Pehr Edward Kreuger Joseph Jennings hade invandrat från England och medförde en betydande förmögenhet som han satte in i den nybildade firman P.E Swedish Match. . Oscar Lorentz Kreuger (född 1848), gift 1874 med Ebba Sparre af Söfdeborg (född 1855) Torsten Kreuger. . Erik Lorentz hade några år tidigare skaffat sig ett visst ägarintresse i fabriken Ivar Kreuger. . Han gifte sig med en änka till en annan kopparslagare i Kalmar, Maria Bodecker och införlivade hennes rörelse i sin egen Oscar Rydbeck. . Han blev en framgångsrik företagare i Kalmar som bedrev grossiströrelse inom trävaruhandeln och även en rederirörelse Torsten Kreuger. . Anders Lorentz Kreuger och Maria Callerström fick minst tre söner och en dotter: Pehr Edward Kreuger (1820-1894), gift 1846 med Carolina Amalia von Sydow (1820-1893), som tillsammans med Joseph Jennings, gift med Pehr Erwards syster Elisabeth, övertog sin fars rederirörelse Ivar Kreuger. . Fabriken lades ner 1967 Ernst August Kreuger. . Kreuger & Jennings Ivar Kreuger. . Oscar Lorentz fick två söner; Erik Kreuger utbildade sig till bankman, och blev sedermera direktör i Sveriges Riksbank och Henrik Kreüger (1882-1953) (Kreuger stavat med tyskt ü) som fick en professur i byggnadsteknik vid KTH i Stockholm och som under många år arbetade som konsult för den byggfirma Kreuger & Toll som Ivar Kreuger och Paul Toll grundade 1908 Torsten Kreuger. . Anders Kreuger (1720-1778) Anders Kreuger blev först löjtnant vid Kalmar regemente och startade därefter en verksamhet som kopparslagare och fick burskap som sådan i Kalmar 1746 Nils Kreuger. . Om hans första äktenskap med Helena gav något barn är oklart Jönköpings tändsticksfabrik. . Anders Kreüger (1720-1778), se nedan Norra begravningsplatsen. . Foto: omkring 1880 Norra begravningsplatsen. . Han blev kopparslagarmästare och ålderman inom kopparslageri Oscar Rydbeck. . Carolina Maria (Lina) Kreuger (född 1856), gift 1878 med lektor Gotthard Magnus Gullberg Kreuger & Toll. . Mönsterås tändsticksfabrik norr om Kalmar Ivar Kreuger. . Huvuddelen av aktiekapitalet tecknades av Ernst Kreuger och Fredrik Kreuger (från London) Paul Toll. . Oscar Lorentz Kreuger Oscar Lorentz Kreuger drev en egen firma i Kalmar Svenska släktkalendern. . Från Johan Fredrik stammar en av de finska grenarna av släkten Kreuger Gustaf Elgenstierna. . Fem av deras barn var: Hilma Amalia Kreuger (född 1847), gift 1870 med sjökapten Carl von Diederichs (född 1838) Ivar Kreuger. . Ernst August Kreuger (1852-1946), gift med Jenny Emelie Kreuger (1856-1949), född Forssman i Kalmar, dotter till en lantmätare som var direktör för lantmäteriet i Transvaal i Sydafrika Lars-Erik Thunholm. . Äldre grenen Anders Kreugers äldste son, Johan Fredrik Kreüger (1753-1823), blev tulltjänsteman och flyttade så småningom till Borgå i Finland där han fick ett arbete som tullförvaltare Nordisk familjebok. . Ivar Kreuger (1880-1932) Torsten Kreuger (1884-1973) Nils Kreuger (1858-1930) Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) Fredriksdahls första tändsticksfabrik i Kalmar Kreuger. . Anders Kreuger och Maria Bodecker fick flera barn Kreuger. . Johan Fredrik Kreuger gifte sig 1:a gången 1780 med Anna Sara Cederhvarf (1760-1799) och 2:a gången 1801 med Agata Charlotta Ivendorff (1774-1850) . . Sönerna ändrade efternamnets stavning från Kröger till Kreüger, där u angavs med trema som ü, men med oförändrat uttal, en ändring som förmodas ha sitt ursprung i den tidens modespråk franskan . . Fabriken lades ner 1967 . . Genom deras söner, tullförvaltaren Johan Fredrik Kreüger (1753-1823) och handlanden Peter (eller Petter) Kreuger (1758-1807) delades släkten upp i två huvudgrenar, den äldre vars medlemmar i regel skriver sig Kreüger och den yngre vars medlemmar skriver sig Kreuger (undantag från denna grundprincip har dock förekommit, bland annat ingenjören Henrik Kreüger, vilken tillhörde den yngre grenen) . . Greta (1889-1982) Britta (1891-1985) Ivar Kreuger Ernst och Fredriks tändsticksfabriker fick ekonomiska problem 1912 . . Bagargesällen Johan Kröger, vilken tidigare räknades som son till David Kröger, betraktas numera som den äldste med säkerhet belagde släktmedlemmen i den släkt med namnet Kreuger som har sitt ursprung från Kalmartrakten . . Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Anders Lorentz Kreuger gifte sig 1819 med Maria Callerström (1794-1868) . . Fredrik Kreuger (född 1858), gift 1892 med Emily Griffins, etablerade en grossiströrelse i tändsticksbranchen i London på 1880-talet varvid Ernst Kreuger i huvudsak ensam svarade för driften av brödernas tre tändsticksfabriker i Kalmartrakten . . Johan Krögers söner: Peter Kreüger blev ämbetsman vid amiralitetskollegiet i Karlskrona . . Foto: omkring 1930 . . Foto: omkring 1910 . . Innehåll 1 De första generationerna 1.1 Släktens ursprung 1.2 Johan Kröger 1.3 Anders Kreuger (1720-1778) 2 Äldre grenen 3 Yngre grenen 3.1 Peter Kreuger (1758-1807) 3.2 Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) 3.3 Pehr Edward Kreuger 3.4 Oscar Lorentz Kreuger 3.5 Ernst August Kreuger 3.6 Ivar Kreuger 4 Bilder: Familjen Kreuger 5 Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) 6 Kreugers familjegrav 7 Referenser 7.1 Fotnoter 7.2 Tryckta källor 7.3 Webbkällor De första generationerna Släktens ursprung Släkten ansågs i början av 1900-talet (av bland andra Gustaf Elgenstierna) härstamma från sjökapten David Kröger, vilken skulle ha invandrat till Sverige från Wismar i Tyskland omkring år 1700 och ha avlidit i Kalmar 1730 . . Joseph avled efter några år . . Foto: omkring 1900 . . Vid sidan av kopparslageriet bedrev han även en affärsrörelse inom fastighetsbranschen . . Paret fick sonen Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) . . Han hade dock inte några större framgångar i sina rörelser och 1791 försattes han i konkurs . . Ernst blev disponent (motsvarande VD) för Fredriksdahls tändsticksfabrik och startade tillsammans med sin bror Fredrik Kreuger (född 1858) två andra tändsticksfabriker; Mönsterås tändsticksfabrik och Kalmar tändsticksfabrik . . Ivar ingick i styrelsen och hans bror Torsten Kreuger utsågs till verkställande direktör . . Se vidare artikel Ivar Kreuger . . Kreugers familjegrav Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen . .

0 - Kalmar
1 - Ivar Kreuger
2 - Etymologi
3 - Gustaf Elgenstierna
4 - Wismar
5 - Ernst E. Areen
6 - Hans Gillingstam
7 - Svenskt biografiskt lexikon
8 - Burskap
9 - Trema
10 - Amiralitetskollegium
11 - Karlskrona
12 - Henrik Kreüger
13 - Borgå
14 - Johan Henrik Kreüger
15 - Amiral
16 - Johan Kreüger
17 - Nils Kreuger
18 - Emån
19 - Ernst August Kreuger
20 - Transvaal