BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kreuger – Wikipedia
Hans bageriverksamhet utvecklade sig mycket bra och han förvärvade flera fastigheter i Kalmar Ivar Kreuger. Under 1930 hade han skaffat sig aktiemajoriteten i bolaget varefter han 1931 sålde aktierna till Ericssons huvudkonkurrent i USA, International Telephone and Telegraph (ITT), för 11 miljoner dollar. Han gifte sig med en änka till en annan kopparslagare i Kalmar, Maria Bodecker och införlivade hennes rörelse i sin egen Etymologi. som hade krävt in ett lån på 55 miljoner dollar eftersom värden i Kreugers aktiepapper ansågs ha sjunkit för mycket som var orsaken till krisen. Etymologiskt betyder namnet "krögare", efter ordet krog, på fornsvenska krogher från det medeltida, lågtyska kroch — i böjd form kroges och i dagens tyska krug Gustaf Elgenstierna. Lånen var oftast förknippade med avtal om monopol på tillverkning och/eller distribution av tändstickor. Anders Kreuger (1720-1778) Anders Kreuger blev först löjtnant vid Kalmar regemente och startade därefter en verksamhet som kopparslagare och fick burskap som sådan i Kalmar 1746 Wismar. Företagets första order var en bjälklagskonstruktion till Gullspångs Elektrokemiska AB och därefter en viadukt vid Råsunda i Solna. Oscar Lorentz Kreuger Oscar Lorentz Kreuger drev en egen firma i Kalmar Hans Gillingstam. Byggföretaget Kreuger & Toll grundas Trion som 1908 grundade Kreuger & Tolls byggverksamhet. Han fick burskap för bagerirörelse i Kalmar i oktober 1710 Svenskt biografiskt lexikon. vänster, Henrik Kreüger (Ivars Kusin) och Ivar Kreuger. Kalmar tändsticksfabrik i Kalmar Burskap. Nya affärsidéer Ivar Kreugers intressen kom med tiden att utvidgas till att inte bara handla om byggverksamhet. Vid sidan av handels- och rederirörelsen engagerade han sig också i industriell verksamhet och anlade Emsfors pappersbruk vid Emån Trema. Bankiren Oscar Rydbeck var Ivar Kreugers främsta bankkontakt under Kreugers hela yrkeskarriär i Sverige från 1908–1932. Se vidare artikel Ivar Kreuger Amiralitetskollegium. Samma dag hade han en första överläggning i Paris med bland andra Krister Littorin, vice VD i Kreuger & Toll och Oscar Rydbeck. Ivar Kreuger (1880-1932) Torsten Kreuger (1884-1973) Nils Kreuger (1858-1930) Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) Fredriksdahls första tändsticksfabrik i Kalmar Karlskrona. Please, take care of these two letters also see that two letters which were sent a couple of days ago by Jordahl to me at 5, Avenue Victor Emanuel are returned to Jordahl. Foto: omkring 1930 Henrik Kreüger. Morgan (den yngre) med företaget J.P. Pehr Edward Kreuger Joseph Jennings hade invandrat från England och medförde en betydande förmögenhet som han satte in i den nybildade firman P.E Borgå. Han återvände till Europa först i mars 1932 med båten Ile de France och vidare båttåg till Paris dit han anlände den 11 mars. Elisabeth Kreuger, gift Jennings Johan Henrik Kreüger. I Sydafrika drev han, tillsammans med en kollega han träffade i USA, Anders Jordahl, en restaurang, som de dock sålde efter en kort tid. Det stora lagret av aspvirke syns till vänster i bild Amiral. Monopol eller monopolliknande förhållanden rådde på 25 av dessa marknader. Tremat har bland många senare generationer fallit bort och uttalet av släktnamnet ändrats till Johan Kreüger. Huvudartiklar: Svensk Filmindustri och Pickfords och Fairbanks stockholmsbesök 1924 Kreuger var även majoritetsägare i Svensk Filmindustri (SF) som grundades 1919. Fem av deras barn var: Hilma Amalia Kreuger (född 1847), gift 1870 med sjökapten Carl von Diederichs (född 1838) Nils Kreuger. En sammanslagning av AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik med en rad mindre tändsticksföretag i Sverige genomfördes i mars 1913, då AB Svenska Förenade Tändsticksfabriker grundades med Ivar Kreuger som verkställande direktör. Joseph avled efter några år Emån. Åren utomlands och speciellt tiden i Amerika gav honom många viktiga erfarenheter, dels som byggnadsingenjör i praktisk verksamhet, dels i fråga om nya byggmetoder som ännu inte hade kommit till Sverige och hur amerikanskt storföretagande fungerade. Ernst August Kreuger Ernst August Kreuger och Jenny Emelie fick fyra döttrar och två söner: Ingrid (1877-1973) Helga (1878-1969) Ivar (1880-1932), grundare 1917 av Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB), sedermera Swedish Match Ernst August Kreuger. I.K." Begravningsplats Ivar Kreuger ligger begravd i familjegraven på Norra begravningsplatsen i Stockholm. Johan Kröger Bagargesällen Johan Kröger (död 1739) invandrade från Tyskland i början av 1700-talet Transvaal. Polisen tillsammans med en behörig läkare, drog slutsatsen att Kreuger hade begått självmord någon gång mellan klockan 10.45 och 12.10 den 12 mars, under den tidsrymd då Kreugers hushållerska, mademoiselle Barrault, var ute och handlade. Paret fick sonen Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Disponent. Från att ursprungligen under tidigt 1900-tal grundat och utvecklat byggföretaget Kreuger & Toll Byggnads AB, med armerad betong som specialitet, skapade Kreuger genom expansiva investeringar och innovativa finansinstrument ett omfattande tändsticks- och finansimperium som i slutet av 1920-talet kontrollerade merparten av världens hela tändsticksproduktion och en rad stora svenska industrikoncerner. Fredrik Kreuger (född 1858), gift 1892 med Emily Griffins, etablerade en grossiströrelse i tändsticksbranchen i London på 1880-talet varvid Ernst Kreuger i huvudsak ensam svarade för driften av brödernas tre tändsticksfabriker i Kalmartrakten VD. Med Riksbanken som garant gick de största svenska affärsbankerna, med undantag av den Wallenbergkontrollerade Stockholms Enskilda Bank, med på att bevilja de begärda krediterna. Ernst blev disponent (motsvarande VD) för Fredriksdahls tändsticksfabrik och startade tillsammans med sin bror Fredrik Kreuger (född 1858) två andra tändsticksfabriker; Mönsterås tändsticksfabrik och Kalmar tändsticksfabrik Gotthard Magnus Gullberg. Efter avslutad utbildning tillbringade han med början i USA sammanlagt sju år utomlands, då han under kortare perioder beroende på tillgången på arbetstillfällen även var verksam i Mexiko, Sydafrika, Storbritannien och Tyskland. Foto: 1926 Henrik Kreüger. Genom en sammanslagning av AB Svenska Förenade Tändsticksfabriker med det vid den tiden största tändsticksföretaget i Sverige, Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriks AB, som han redan i december 1912 med Berndt Hay som chef, hade uppvaktat men som då tackat nej, grundade Kreuger 1917, med stöd av Handelsbanken, Skandinaviska Kreditaktiebolaget och Emissionsbolaget det nya bolaget Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB). Yngre grenen Peter Kreuger (1758-1807) Peter (eller Petter) Kreuger var född i Kalmar KTH. Sammanlagt 2,1 miljarder kronor investerades under koncernens tillvaro. Peter Kreuger bedrev diversehandel och även en rederirörelse Kreuger & Toll. Kreuger fått vitsordet att vara ett i allo omsorgsfullt och fackmässigt sätt utfört, så vill Stadshusnämnden härmed betyga Eder sitt erkännande för det sätt Ni fullgjort Edert åtagande". Huvuddelen av aktiekapitalet tecknades av Ernst Kreuger och Fredrik Kreuger (från London) Ivar Kreuger. Ivar Kreuger har kallats "Fursten i den första globala finansstaten" och var redan under sin levnad känd som "Tändstickskungen". Han blev kopparslagarmästare och ålderman inom kopparslageri Paul Toll. ombord på M/Y Loris 1924. Om hans första äktenskap med Helena gav något barn är oklart Helga Hallin. När tändstickskoncernen var som störst omfattade den 250 fabriker i 43 länder. Från Johan Fredrik stammar en av de finska grenarna av släkten Kreuger Ivar Kreuger. Han föredrog att tillbringa sin fritid mellan de många arbetsmötena tillsammans med en mindre krets goda vänner som var väl insatta i koncernens verksamhet. Per Edward Kreugers företag utvecklade sig mycket starkt och han blev så småningom en av Kalmars mest förmögna personer Swedish Match. Målsättningen var nu att lansera de nya byggmetoderna i Sverige och Tyskland. Han utsågs till vice konsul i Kalmar för Ryssland Torsten Kreuger. I båten syns förutom gästerna från Amerika, Ivar Kreuger, Charles Magnusson och Greta Garbo samt några andra personer inom SF. Bagargesällen Johan Kröger (se nedan), vilken tidigare räknades som son till David Kröger, betraktas numera som den äldste med säkerhet belagde släktmedlemmen i den släkt med namnet Kreuger som har sitt ursprung från Kalmartrakten Ivar Kreuger. Roosevelt) i Paris. Greta (1889-1982) Britta (1891-1985) Ivar Kreuger Ernst och Fredriks tändsticksfabriker fick ekonomiska problem 1912 Oscar Rydbeck. Företaget kom att omfatta hela den svenska tändsticksindustrin från råvara till färdig produkt. Genom deras söner, tullförvaltaren Johan Fredrik Kreüger (1753-1823) och handlanden Peter (eller Petter) Kreuger (1758-1807) delades släkten upp i två huvudgrenar, den äldre vars medlemmar i regel skriver sig Kreüger och den yngre vars medlemmar skriver sig Kreuger (undantag från denna grundprincip har dock förekommit, bland annat ingenjören Henrik Kreüger, vilken tillhörde den yngre grenen) Torsten Kreuger. Delar av detta besök finns förevigat av SF i en 6 minuters filmsekvens. År 1871 övertog Pehr Edward tillsammans med sin bror Erik Lorentz Kreuger, Fredriksdahls tändstickfabrik genom bolaget P.E Ivar Kreuger. En modern storkoncern inom tändsticksindustrin var därmed för första gången grundad i Sverige med en struktur enligt dagens industrikoncerner. Jönköpings tändsticksfabrik som med Kalmarfabrikerna från 1917 utgjorde grunden i Sverige för Ivar Kreugers tändsticksimperium Ernst August Kreuger. Det hela ledde dock till en likviditetskris som kulminerade i oktober 1931 då Kreuger såg sig föranlåten att vända sig till Riksbanken. Johan Fredrik Kreuger gifte sig 1:a gången 1780 med Anna Sara Cederhvarf (1760-1799) och 2:a gången 1801 med Agata Charlotta Ivendorff (1774-1850) Ivar Kreuger. Han körde heller aldrig sina båtar själv utan hade en besättning som körde och skötte om båtarna. Ernst August Kreuger (1852-1946), gift med Jenny Emelie Kreuger (1856-1949), född Forssman i Kalmar, dotter till en lantmätare som var direktör för lantmäteriet i Transvaal i Sydafrika Torsten Kreuger. G. Innehåll 1 De första generationerna 1.1 Släktens ursprung 1.2 Johan Kröger 1.3 Anders Kreuger (1720-1778) 2 Äldre grenen 3 Yngre grenen 3.1 Peter Kreuger (1758-1807) 3.2 Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) 3.3 Pehr Edward Kreuger 3.4 Oscar Lorentz Kreuger 3.5 Ernst August Kreuger 3.6 Ivar Kreuger 4 Bilder: Familjen Kreuger 5 Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) 6 Kreugers familjegrav 7 Referenser 7.1 Fotnoter 7.2 Tryckta källor 7.3 Webbkällor De första generationerna Släktens ursprung Släkten ansågs i början av 1900-talet (bland annat av Gustaf Elgenstierna) härstamma från sjökapten David Kröger, vilken skulle ha invandrat till Sverige från Wismar i Tyskland omkring år 1700 och ha avlidit i Kalmar 1730 Nils Kreuger. Han tog aldrig körkort för bil utan hade en privatchaufför som körde hans bilar. Bland dennes söner återfinns bland annat akademisekreteraren och skriftställaren Johan Kreüger (1818-1902) Jönköpings tändsticksfabrik. Kapital anskaffades genom emission av aktier och så kallade participating debentures i STAB och holdingbolaget Kreuger & Toll AB. Anders Lorentz Kreuger och Maria Callerström fick minst tre söner och en dotter: Pehr Edward Kreuger (1820-1894), gift 1846 med Carolina Amalia von Sydow (1820-1893), som tillsammans med Joseph Jennings, gift med Pehr Erwards syster Elisabeth, övertog sin fars rederirörelse Norra begravningsplatsen. Statslånen till länder i Europa bidrog starkt till att kapital från främst USA kom att svara för en stor del av uppbyggandet av Europa efter första världskriget, lån som till betydande del aldrig betalades tillbaka genom utbrottet av andra världskriget. Aréen i uppsatsen Kalmarsläkten Kreuger (1930) och Hans Gillingstam i Svenskt biografiskt lexikon Norra begravningsplatsen. Privat var Ivar Kreuger mycket tillbakadragen och höll sig långt borta från offentligheten. Fredriksdahlsfabriken lades ner 1924 Oscar Rydbeck. Hans sista motorbåt var salongsracern Svalan, som byggdes på Lidingövarvet 1928, och är den av Kreugers båtar som blivit mest känd. Johan August Kreuger (1821-1887), gift 1852 med Christina Elisabet Lidman (1831-1878), som övertog trävarurörelsen Kreuger & Toll. Han blev också inbjuden till USA:s president Herbert Hoover i Vita huset för en diskussion i ämnet. Carolina Maria (Lina) Kreuger (född 1856), gift 1878 med lektor Gotthard Magnus Gullberg Ivar Kreuger. Hans utomordentligt diskreta framtoning och stora generositet mot sin familj och närmaste vänner anser många var karaktärsdrag som var typiska för privatpersonen Ivar Kreuger. Hans ättlingar kom i huvudsak att ägna sig åt den militära banan Paul Toll. Som anställd i konsultföretaget Purdy & Henderson under åren 1902–1903, som utförde konstruktions- och beräkningsarbeten åt bland annat byggföretaget Fuller Construction Co., deltog han i uppförandet av flera skyskrapor på Manhattan i New York, bland annat den spektakulära byggnaden Flatiron Building (i Sverige kallad 'Strykjärnshuset') som stod klar 1902. Oscar Lorentz Kreuger (född 1848), gift 1874 med Ebba Sparre af Söfdeborg (född 1855) Svenska släktkalendern. Ivar Kreuger bildade aldrig någon egen familj men levde under många år tillsammans med Ingeborg Eberth (född Hässler). Han blev en framgångsrik företagare i Kalmar som bedrev grossiströrelse inom trävaruhandeln och även en rederirörelse Gustaf Elgenstierna. Väl hemkommen till Sverige var Kreugers avsikt från början att arbeta för det amerikanska företaget Trussed Concrete Steel Co. Träbyggnaden till höger på bild Ivar Kreuger. Detta resulterade så småningom i grundandet av Fastighetsbolaget Hufvudstaden (1915) med en central styrning av fastighetsförvaltning, hyressättning och nybyggnation via det egna byggbolaget. Vid sidan av kopparslageriet bedrev han även en affärsrörelse inom fastighetsbranschen Lars-Erik Thunholm. Ivar gjorde också ett kort besök i Indien som dock inte resulterade i något arbete. Han gifte sig första gången 1710 med Helena Schultz som dock avled samma år Nordisk familjebok. Under 1920-talets senare hälft började koncernen låna ut pengar till stater med förmånlig ränta och mycket långa amorteringstider som i sin tur hade lånats upp genom debenturen, men också genom direkta egna lån framförallt i amerikanska banker, bland annat 75 miljoner dollar till Frankrike 1927 och 125 miljoner dollar till Tyskland 1929. Kreuger. Han hade då lyckats få representantskapet för Trussed Concrete Steels patentskyddade Kahn-byggsystem för den svenska och den tyska marknaden. Ivar ingick i styrelsen och hans bror Torsten Kreuger utsågs till verkställande direktör Kreuger. Många företag och privatpersoner hade investerat stora delar av sitt kapital i Kreugers bolag som man under många år ansett vara utomordentligt säkra investeringar – tillgångar som gick förlorade när AB Kreuger & Toll samt IMCO (det amerikanska dotterföretaget till STAB) förklarades i konkurs. Sönerna ändrade efternamnets stavning från Kröger till Kreüger, där u angavs med trema som ü, men med oförändrat uttal, en ändring som förmodas ha sitt ursprung i den tidens modespråk franskan . När Sveriges Privata Centralbank grundades i januari 1912 valdes han in i styrelsen genom en rekommendation av Oscar Rydbeck som i en dagboksanteckning skrev: "Dessutom hade jag föreslagit den unge, driftige ingenjören Ivar Kreuger att inväljas i styrelsen". Sven Kreüger blev bagare som sin far i Kalmar och fick titeln kronobagare, det vill säga brödleverantör till militären i Kalmar . Detta blev startpunkten för en total omstrukturering, ledd av Ivar Kreuger, av den starkt splittrade svenska tändstickindustrin. Kreuger & Jennings som kom att bli grundstenen till familjen Kreugers tändsticksimperium . Ivar Kreuger var också oerhört noga med att alla deras projekt till varje pris skulle genomföras inom utlovad tid, helst på kortare tid än vad som avtalats med beställarna, vilket kom att bli en viktig del av företagets marknadsimage på den starkt konkurrensutsatta byggmarknaden. I Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen i Stockholm vilar följande personer: Ivar Kreuger Ernst Kreuger Jenny Kreuger Torsten Kreuger Diana Kreuger Referenser Fotnoter . Kreugers död i Paris den 12 mars 1932 utlöste den så kallade Kreugerkraschen, som ledde till att holdingbolaget Kreuger & Toll AB och dotterbolaget International Match Corporation i USA försattes i konkurs. Mönsterås tändsticksfabrik norr om Kalmar . Bilden är från Råsundaviaduktens bygge i Solna 1908, ett av Kreuger & Tolls första uppdrag. Det var i detta skede som Ernst son, Ivar Kreuger, med hjälp av Oscar Rydbeck trädde in i familjens tändsticksverksamhet och grundade i maj 1912 AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik . „ — I K., Svensk översättning: "Jag har rört till det så mycket nu att jag tror att det här blir den bästa lösningen för alla berörda parter. De fick fem barn, däribland konstnären Nils Kreuger (1858-1930) . Företaget Ericsson anses också ha spelat en stor roll för Kreugers fall. Han gifte sig 1786 med Ulrika Åbrandt (1766-1821) . När familjen Kreugers egna tändsticksfabriker i Kalmar, Fredriksdal och Mönsterås under ledning av Ernst Kreuger och Fredrik Kreuger i början av 1912 fick finansiella svårigheter, liksom många andra företag i tändsticksbranschen vid den tiden, blev han rekommenderad av Oscar Rydbeck att ombilda dessa till ett aktiebolag för att få in mer kapital, varvid AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik grundades i maj 1912. Foto: omkring 1910 . Denna omvandling skedde således på mindre än fem år, från 1912-1917 parallellt med en kraftig expansion av byggbolagets verksamhet, under ledning av Paul Toll, som med tiden kom att arbeta i de flesta länder runt Östersjön och en kort period även i Ryssland fram till 1916. Foto: 1926 . Tidens anda med en snabb teknisk utveckling och Charles Lindbergs banbrytande ensamflygning över Atlanten 1927 med sitt flygplan Spirit of St. Anders Kreüger (1720-1778), se nedan . De tidiga åren Ivar Kreuger i juni 1896 som student vid 16 års ålder. Torsten (1884-1973) som planerade och byggde upp Kalmar tändsticksfabrik för sin far och farbror . Samtidigt hade också Paul Toll på byggfirman Kasper Höglund, som tidigare hade anlitat Henrik Kreüger som konsult, vidtalats om att ingå i den nya firman. Erik Lorentz Kreuger (1823-1913), gift 1857 med Carolina Eleonora Sophia Brusenius (1820-1888), lantbrukare som gick in som kompanjon med Frans Otto Åberg i hans tändsticksfabrik i Fredriksdahl, Kalmar . Privatpersonen Ingeborg Eberth och Ivar Kreuger (?) vid ett besök på Baltiska utställningen i Malmö 1914. Fabriken lades ner 1967 . I egenskap av majoritetsägare i SF blev han ibland inbjuden att träffa dåtidens stora filmstjärnor. Till släktens mest kända medlemmar hör "tändstickskungen" Ivar Kreuger . Koncernens omfattande utlåning till stater under 1920-talet bidrog starkt till att kapital från främst USA finansierade en stor del av uppbyggnaden av Europa efter första världskriget. Kreugers familjegrav Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen . De personer som först kom in i lägenheten och kunde konstatera faktum var Karin Bökman (Kreugers sekreterare) och Krister Littorin, vice VD i Kreuger & Toll, som sedan tillkallade polisen. Bilder: Familjen Kreuger Jenny Emelie Kreuger (1856-1949) . Byggsystemen med stålbalkar och armerad betong enligt Julius Kahns system upptogs inte i de byggnormer som gällde i Sverige runt 1908, och vid företagets inledande projekt fick man inte ritningsunderlagen godkända av myndigheterna. Johan Kröger tillskrivs dock tre söner . Kreuger & Toll Byggnads AB bytte namn till Toll Byggnads AB för att få bort den negativa klang som namnet Kreuger hade fått och fortsatte med sin byggnadsverksamhet med Paul Toll som verkställande direktör. Att David Kröger skulle vara stamfader till släkten Kreuger i Kalmar har avfärdats av bland annat Ernst E . Bankdirektör Axel Hallin, gift med Ivars syster Helga, och Oscar Rydbeck gick in som delägare i det tyska företaget där Trussed Concrete Steel Co. Fabriken lades ner 1967 . Tändsticks- och finansimperium Ivar Kreuger omkring 1930 vid sitt skrivbord i Tändstickspalatset. Ersattes in på 1900-talet av en ny fabrik . Denna nya affärsidé hade också sin bakgrund i att han 1913 blev invald i styrelsen för Stockholms Intecknings Garanti AB (SIGAB), som medförde att han fick en direkt inblick i marknadsförhållandena och kunde göra en rad förmånliga förvärv av affärs- och bostadsfastigheter. Pehr Edward blev ensam ägare till firman och fortsatte verksamheten under samma företagsnamn . De sammanlagda lånen från Kreugerkoncernen till olika stater uppgick nominellt till som högst 387 miljoner dollar.

0 - Kalmar
1 - Ivar Kreuger
2 - Etymologi
3 - Gustaf Elgenstierna
4 - Wismar
5 - Hans Gillingstam
6 - Svenskt biografiskt lexikon
7 - Burskap
8 - Trema
9 - Amiralitetskollegium
10 - Karlskrona
11 - Henrik Kreüger
12 - Borgå
13 - Johan Henrik Kreüger
14 - Amiral
15 - Johan Kreüger
16 - Nils Kreuger
17 - Emån
18 - Ernst August Kreuger
19 - Transvaal
20 - Disponent