BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kreuger – Wikipedia
Han gifte sig med en änka till en annan kopparslagare i Kalmar, Maria Bodecker och införlivade hennes rörelse i sin egen Ivar Kreuger. Befolkningsutveckling Befolkningsutvecklingen i Kalmar 1960–2010 År Folkmängd Areal (ha) 1960    30 516 1965    32 536 1970    34 918 1975    32 049 1980    29 819 1990    30 817 1 844 1995    32 671 1 870 2000    33 788 1 879 2005    35 170 1 885 2010    36 392 1 950 Anm.: Sammanvuxen med Krafslösa 1970 Stadsbild Västerlånggatan, 1945. Anders Lorentz Kreuger och Maria Callerström fick minst tre söner och en dotter: Pehr Edward Kreuger (1820-1894), gift 1846 med Carolina Amalia von Sydow (1820-1893), som tillsammans med Joseph Jennings, gift med Pehr Erwards syster Elisabeth, övertog sin fars rederirörelse Etymologi. Starka forskningsområden i Kalmar är: akvatisk ekologi, biokemi, biomedicinsk vetenskap, bioorganisk kemi, nanovetenskap/nanoteknik och miljövetenskap I staden finns även Kalmar läns museum vilket bland annat innehåller permanenta utställningar om Regalskeppet Kronan och Jenny Nyström. Fabriken lades ner 1967 Gustaf Elgenstierna. Innehåll 1 Historia 1.1 Militärstaden 1.2 Administrativa tillhörigheter 1.3 Befolkningsutveckling 2 Stadsbild 2.1 Stadsdelar 2.1.1 Norrliden 2.1.2 Berga, Funkabo 2.1.3 Djurängen 2.1.4 Funkabo 2.1.5 Kalmarsundsparken 2.1.6 Kvarnholmen 2.1.7 Malmen 2.1.8 Oxhagen 2.1.9 Sandås 2.1.10 Stensö 2.1.11 Tegelviken 2.1.12 Ängö 2.1.13 Vimpeltorpet 2.1.14 Östra Vimpeltorpet 2.1.15 Varvsholmen 2.1.16 Tjärhovet 2.2 Byggnader 2.3 Stadsparken 2.4 Andra sevärdheter 3 Kommunikationer 4 Näringsliv 5 Utbildning och museer 6 Sport 7 Kända kalmariter 8 Se även 9 Referenser 10 Externa länkar Historia Kalmar runt år 1700, ur Svecia Antiqua et Hodierna Huvudartikel: Kalmars historia Kalmar är en av Sveriges äldsta städer, och kan därför visa upp en mängd historiska minnesmärken. Kreuger & Jennings som kom att bli grundstenen till familjen Kreugers tändsticksimperium Wismar. En av stadens huvudpulsådrar för biltrafik (Södra vägen) går igenom denna stadsdel. Ernst blev disponent (motsvarande VD) för Fredriksdahls tändsticksfabrik och startade tillsammans med sin bror Fredrik Kreuger (född 1858) två andra tändsticksfabriker; Mönsterås tändsticksfabrik och Kalmar tändsticksfabrik Ernst E. Areen. Precis som dekorationen skulle förhöja och inte dominera byggnaden, skulle byggnaden i sig inte dominera landskapet. De fick fem barn, däribland konstnären Nils Kreuger (1858-1930) Hans Gillingstam. I närheten av Kalmar centralstation på Kvarnholmen ligger köpcentret Baronen. Johan Kröger Bagargesällen Johan Kröger (död 1739) invandrade från Tyskland i början av 1700-talet Svenskt biografiskt lexikon. Universitetets verksamhet bedrivs huvudsakligen i Kalmar och Växjö, med campus även i Hultsfred (musikutbildningar) och i Nybro (designutbildning). År 1871 övertog Pehr Edward tillsammans med sin bror Erik Lorentz Kreuger, Fredriksdahls tändstickfabrik genom bolaget P.E Burskap. Formen ledde till att stadsparkspaviljongen i folkmun blev kallad "Byttan". Ivar Kreuger (1880-1932) Torsten Kreuger (1884-1973) Nils Kreuger (1858-1930) Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) Fredriksdahls första tändsticksfabrik i Kalmar Trema. Meningen är att området ska skapa boende till många olika målgrupper och ge god service, med affär, skola och daghem. Om hans första äktenskap med Helena gav något barn är oklart Amiralitetskollegium. Högt över rutbebyggelsen reser sig Kalmar gamla vattentorn som är 65 m högt och syns på långt avstånd. En av hans söner i 1:a äktenskapet med Anna Sara var sjöofficeren och uppfinnaren Johan Henrik Kreüger (1782-1858) som i slutet av sin militära karriär 1857 utsågs till amiral för den svenska flottan Karlskrona. På malmen finns även stadsbiblioteket och fängelset. Bilder: Familjen Kreuger Jenny Emelie Kreuger (1856-1949) Henrik Kreüger. Östra Vimpeltorpet Östra Vimpeltorpet ligger i norra Kalmar, några kilometer utanför centrum, mot Lindsdal. Från Johan Fredrik stammar en av de finska grenarna av släkten Kreuger Borgå. En av de mest kända byggnaderna Sven Ivar Lind uppfört var paviljongen för världsutställningen i Paris 1937, en paviljong som för tiden var en högteknologisk byggnad. Johan Henrik Kreüger. Norrgård var tidigare en uppfostringsanstalt för föräldralösa och vanartiga barn. Kalmar tändsticksfabrik i Kalmar Amiral. Kalmars centrala delar ligger främst på ön Kvarnholmen. Att David Kröger skulle vara stamfader till släkten Kreuger i Kalmar har avfärdats av bland andra Ernst E Johan Kreüger. Stadsdelen är förbunden med Varvsholmen via en bro. Fredriksdahlsfabriken lades ner 1924 Nils Kreuger. Kalmar Lantmän har även en fabrik här. Foto: omkring 1910 Emån. Militärstaden Kalmar regemente var ett infanteriregemente i svenska armén som härstammade från 1500-talet, var inblandat i ett antal fälttåg från Nordiska sjuårskriget på 1560-talet till fälttåget mot Norge 1814. Sven Kreüger blev bagare som sin far i Kalmar och fick titeln kronobagare, det vill säga brödleverantör till militären i Kalmar Ernst August Kreuger. Bebyggelsen spänner över hela 1900-talet parat med en del äldre hus från 1800-talet. Han gifte sig första gången 1710 med Helena Schultz som dock avled samma år Transvaal. Tätorten har sedan också expanderat norrut in i området som utgörs av Kläckeberga socken. Jönköpings tändsticksfabrik som med Kalmarfabrikerna från 1917 utgjorde grunden i Sverige för Ivar Kreugers tändsticksimperium Disponent. Uppdraget att rita den nya restaurangen gick till arkitekten Sven Ivar Lind. Kreugers familjegrav Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen VD. Kända kalmariter Se även Personer från Kalmar Personernas relation till detta område behöver verifieras genom fakta i personartikeln och/eller med källhänvisningar. Motivering: Om uppgifter i personartiklarna, efter kontroll, visar på en relation till orten, kan mallen tas bort (2013-03) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (fotnoter). Vid sidan av kopparslageriet bedrev han även en affärsrörelse inom fastighetsbranschen Gotthard Magnus Gullberg. På Kvarnholmen finns i övrigt flera restauranger, caféer och affärer. Konstnären Nils Kreugers namn uttalas dock med öppet ö, Kröger Henrik Kreüger. Tidigare var hela detta område som nämnts här ovan varit jordbruksmark till Norrgård. Per Edward Kreuger efterträdde sin far som vice konsul i Kalmar för Ryssland KTH. Kalmar fick en högskola 1977 och blev universitetsstad 2010. Han hade dock inte några större framgångar i sina rörelser och 1791 försattes han i konkurs Kreuger & Toll. Här har flera stora evenemang arrangerats bl.a. Pehr Edward Kreuger Joseph Jennings hade invandrat från England och medförde en betydande förmögenhet som han satte in i den nybildade firman P.E Ivar Kreuger. År 1640 beslutade riksrådet att flytta staden till Kvarnholmen. Erik Lorentz Kreuger (1823-1913), gift 1857 med Carolina Eleonora Sophia Brusenius (1820-1888), lantbrukare som gick in som kompanjon med Frans Otto Åberg i hans tändsticksfabrik i Fredriksdahl, Kalmar Paul Toll. Staden klarade sig hyggligt undan 1960- och 1970-talens rivningsraseri som drabbade många andra svenska städer vid denna tid. Hans ättlingar kom i huvudsak att ägna sig åt den militära banan Helga Hallin. Under 1990-talet fattades beslut om att Varvsholmen skulle bli en ny stadsdel i Kalmar med bostäder istället för industri. Foto: 1926 Ivar Kreuger. Skapad efter Kalmar kommuns målsättning att öka kommunens invånare till 70 000 i ett första steg. Johan Krögers söner: Peter Kreüger blev ämbetsman vid amiralitetskollegiet i Karlskrona Swedish Match. Qi-Gong & Kung-Fu Förening – Kalmar Ridsport: Ridklubben Udden Kalmar Torsås Paintball Det största idrottsevenemanget i staden är Kalmar Triathlon. Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Anders Lorentz Kreuger gifte sig 1819 med Maria Callerström (1794-1868) Torsten Kreuger. Funkabo Funkabo är belägen norr om Ölandsleden (som leder till Ölandsbron). Ernst August Kreuger Ernst August Kreuger och Jenny Emelie fick fyra döttrar och två söner: Ingrid (1877-1973) Helga (1878-1969) Ivar (1880-1932), grundare 1917 av Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB), sedermera Swedish Match Ivar Kreuger. Valborgsfirandet i Kalmarsundsparken har en egen Facebooksida. Till släktens mest kända medlemmar hör "tändstickskungen" Ivar Kreuger Oscar Rydbeck. Området ligger intill gamla Volvo Kalmarverken. Per Edward Kreugers företag utvecklade sig mycket starkt och han blev så småningom en av Kalmars mest förmögna personer Torsten Kreuger. Under 1930-talet blev byggnaden utdömd och den ursprungliga byggnaden revs 1939 för att ge plats åt en modern restaurang. Han blev en framgångsrik företagare i Kalmar som bedrev grossiströrelse inom trävaruhandeln och även en rederirörelse Ivar Kreuger. Samt även granne med Svinö, Kullö, Lindö samt Kvarnholmen. Ersattes in på 1900-talet av en ny fabrik Ernst August Kreuger. Från 1942 till 1979 låg Kalmar flygflottilj i Törneby. Pehr Edward och Carolina Amalia von Sydow fick sex söner och två döttrar Ivar Kreuger. Kvarnholmen Kaggensgatan. Johan Fredrik Kreuger gifte sig 1:a gången 1780 med Anna Sara Cederhvarf (1760-1799) och 2:a gången 1801 med Agata Charlotta Ivendorff (1774-1850) Torsten Kreuger. Tjärhovet Tjärhovet är en industristadsdel. Bagargesällen Johan Kröger, vilken tidigare räknades som son till David Kröger, betraktas numera som den äldste med säkerhet belagde släktmedlemmen i den släkt med namnet Kreuger som har sitt ursprung från Kalmartrakten Nils Kreuger. Stadsdelen som rymmer hamnen ligger på en konstgjord halvö öster om Kalmar centrum. Han gifte sig 1786 med Ulrika Åbrandt (1766-1821) Jönköpings tändsticksfabrik. Fröberg lät bygga Norrgård som blev klar 1851 för inflyttning. Foto: omkring 1880 Norra begravningsplatsen. Området är attraktivt med trevlig utsikt över Kalmarsund med Ölandsbron och Öland. Greta (1889-1982) Britta (1891-1985) Ivar Kreuger Ernst och Fredriks tändsticksfabriker fick ekonomiska problem 1912 Norra begravningsplatsen. Ölandsbron och de anslutande lederna går igenom norra delen av staden. Fem av deras barn var: Hilma Amalia Kreuger (född 1847), gift 1870 med sjökapten Carl von Diederichs (född 1838) Oscar Rydbeck. Ölandsbron är över 40 meter hög och fullt synlig över stora delar av staden. Etymologiskt betyder namnet "krögare", efter ordet krog, på fornsvenska krogher från det medeltida, lågtyska kroch — i böjd form kroges och i dagens tyska krug Kreuger & Toll. Bebyggelsen består främst av flerbostadshus/hyreshus. Sönerna ändrade efternamnets stavning från Kröger till Kreüger, där u angavs med trema som ü, men med oförändrat uttal, en ändring som förmodas ha sitt ursprung i den tidens modespråk franskan Ivar Kreuger. Han hade även tagit initiativet till att samtidigt uppföra den så kallade stadsparkspaviljongen. Foto: omkring 1900 Paul Toll. På Kvarnholmen finns även Kalmar läns museum. Hans bageriverksamhet utvecklade sig mycket bra och han förvärvade flera fastigheter i Kalmar Svenska släktkalendern. Den ena affären efter den andra öppnades. Vid sidan av handels- och rederirörelsen engagerade han sig också i industriell verksamhet och anlade Emsfors pappersbruk vid Emån Gustaf Elgenstierna. I september samma år inträffade en förödande brand i den gamla staden, en händelse som fick stor betydelse för påskyndandet av överflyttningen. Johan August Kreuger (1821-1887), gift 1852 med Christina Elisabet Lidman (1831-1878), som övertog trävarurörelsen Ivar Kreuger. Marken som parken ligger på donerades av grosshandlaren Johan Jeansson och parken anlades år 1877-1880. Foto: 1926 Lars-Erik Thunholm. Stensö Från 1800-talet ett fiskeläge i södra Kalmar, från början av 1900-talet förvandlat till ett villasamhälle. Fredrik Kreuger (född 1858), gift 1892 med Emily Griffins, etablerade en grossiströrelse i tändsticksbranchen i London på 1880-talet varvid Ernst Kreuger i huvudsak ensam svarade för driften av brödernas tre tändsticksfabriker i Kalmartrakten Nordisk familjebok. Stadsparken Stadsparken Kalmar slott Kalmars stadspark som ligger vid vattnet intill Kalmar Slott. Erik Lorentz hade några år tidigare skaffat sig ett visst ägarintresse i fabriken Kreuger. Staden ligger vid E22 mellan Malmö och Norrköping och är start/slutpunkt för Riksväg 25 mot Halmstad och Växjö. Oscar Lorentz Kreuger (född 1848), gift 1874 med Ebba Sparre af Söfdeborg (född 1855) Kreuger. Tågtillverkaren Kalmar Verkstad invigdes 1902, senare ABB, Adtranz och Bombardier fanns i Kalmar, men stängdes 2005. Det var i detta skede som Ernst son, Ivar Kreuger, med hjälp av Oscar Rydbeck trädde in i familjens tändsticksverksamhet och grundade i maj 1912 AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik . . Foto: omkring 1930 . Där finns bland annat länsmuseet samt stadshuset och flera andra kommunala inrättningar. Han fick burskap för bagerirörelse i Kalmar i oktober 1710 . Kalmar regemente (I 21) avvecklades 1927 genom försvarsbeslutet 1925. Äldre grenen Anders Kreugers äldste son, Johan Fredrik Kreüger (1753-1823), blev tulltjänsteman och flyttade så småningom till Borgå i Finland där han fick ett arbete som tullförvaltare . Stadsdelar Se även: Stadsdelar i Kalmar Norrliden Norrliden har en av de största grundskolorna i Småland, Kalmarsundsskolan (tidigare Novaskolan och Bergaviksskolan) och även vårdcentral, äldreboende, familjecentrum, kyrka, moskeér, dagis, bibliotek men framförallt Norrliden Centrum. Torsten (1884-1973) som planerade och byggde upp Kalmar tändsticksfabrik för sin far och farbror . Kalmar var under medeltiden en av de få städerna i Sverige som omgavs av en riktig ringmur och idag finns fortfarande rester kvar av denna på några platser i Gamla staden. Anders Kreuger och Maria Bodecker fick flera barn . En stor del av den gamla staden finns alltså kvar i välbevarat skick. Bland dennes söner återfinns bland annat akademisekreteraren och skriftställaren Johan Kreüger (1818-1902) . Staden är ett administrativt centrum för Kalmar län och omgivande landsbygd och har därför flera lokala och regionala myndigheter. Yngre grenen Peter Kreuger (1758-1807) Peter (eller Petter) Kreuger var född i Kalmar . De historiskt viktiga områdena Kvarnholmen och Gamla staden vid Kalmar slott skonades relativt väl medan stora delar av Malmen som i huvudsak kom till under sena 1800-talet revs för att få plats med nya komplex för Länsstyrelsen. Innehåll 1 De första generationerna 1.1 Släktens ursprung 1.2 Johan Kröger 1.3 Anders Kreuger (1720-1778) 2 Äldre grenen 3 Yngre grenen 3.1 Peter Kreuger (1758-1807) 3.2 Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) 3.3 Pehr Edward Kreuger 3.4 Oscar Lorentz Kreuger 3.5 Ernst August Kreuger 3.6 Ivar Kreuger 4 Bilder: Familjen Kreuger 5 Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) 6 Kreugers familjegrav 7 Referenser 7.1 Fotnoter 7.2 Tryckta källor 7.3 Webbkällor De första generationerna Släktens ursprung Släkten ansågs i början av 1900-talet (av bland andra Gustaf Elgenstierna) härstamma från sjökapten David Kröger, vilken skulle ha invandrat till Sverige från Wismar i Tyskland omkring år 1700 och ha avlidit i Kalmar 1730 . Administrativa tillhörigheter Kalmar stad blev vid kommunreformen 1862 en stadskommun omgiven av Kalmar socken där också delar av bebyggelsen kom att ligga. Oscar Lorentz Kreuger Oscar Lorentz Kreuger drev en egen firma i Kalmar . I övrigt finns, dagis, låg- och mellanstadieskola, ålderdomshem, pizzeria, Röda Korsets "Kupan" i en före detta Konsumbutik, samt en bensinmack. Huvuddelen av aktiekapitalet tecknades av Ernst Kreuger och Fredrik Kreuger (från London) . Den östra delen av Kvarnholmen kallas för Kattrumpan. Ernst August Kreuger (1852-1946) . Intill Arla ligger sedan 2008 det nya polishuset. Anders Kreuger (1720-1778) Anders Kreuger blev först löjtnant vid Kalmar regemente och startade därefter en verksamhet som kopparslagare och fick burskap som sådan i Kalmar 1746 . Högskolan är numera inrymd på Norrgård. Tremat har bland många senare generationer fallit bort och uttalet av släktnamnet ändrats till . Till moderna tiders sevärdheter hör Ölandsbron; bygget startade 1967 och bron invigdes 1972. Areen i uppsatsen Kalmarsläkten Kreuger (1930) och Hans Gillingstam i Svenskt biografiskt lexikon . Sven Ivar Lind var även arkitekten bakom Råsunda fotbollsstadion. Johan Kröger tillskrivs dock tre söner . Till och med byggdes en "Andelsfrys" på Villagatan, och en på Vintergatan, på Saturnus 8. Kreuger & Jennings . Kalmar har en hel del praktfulla barockbyggnader, till exempel domkyrkan. Ernst August Kreuger (1852-1946), gift med Jenny Emelie Kreuger (1856-1949), född Forssman i Kalmar, dotter till en lantmätare som var direktör för lantmäteriet i Transvaal i Sydafrika . Staden inkorporerade 1925 Kalmar socken/landskommun och 1965 Dörby socken/landskommun. Han utsågs till vice konsul i Kalmar för Ryssland . Kalmarsundsparken Kalmarsundsparken är ett park- och strand- och villaområde söder om Kalmar slott. Anders Kreüger (1720-1778), se nedan . Kalmar var stiftsstad från 1602 till 1915 då Kalmar stift avvecklades. Mönsterås tändsticksfabrik norr om Kalmar . Ett flertal parker och sociala områden kommer även att finnas.

0 - Kalmar
1 - Ivar Kreuger
2 - Etymologi
3 - Gustaf Elgenstierna
4 - Wismar
5 - Ernst E. Areen
6 - Hans Gillingstam
7 - Svenskt biografiskt lexikon
8 - Burskap
9 - Trema
10 - Amiralitetskollegium
11 - Karlskrona
12 - Henrik Kreüger
13 - Borgå
14 - Johan Henrik Kreüger
15 - Amiral
16 - Johan Kreüger
17 - Nils Kreuger
18 - Emån
19 - Ernst August Kreuger
20 - Transvaal