BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kreuger – Wikipedia
Genom deras söner, tullförvaltaren Johan Fredrik Kreüger (1753-1823) och handlanden Peter (eller Petter) Kreuger (1758-1807) delades släkten upp i två huvudgrenar, den äldre vars medlemmar i regel skriver sig Kreüger och den yngre vars medlemmar skriver sig Kreuger (undantag från denna grundprincip har dock förekommit, bland annat ingenjören Henrik Kreüger, vilken tillhörde den yngre grenen) Ivar Kreuger. Innehåll 1 Etymologi 2 Exempel: bäver 3 Källor 4 Se även 5 Externa länkar Etymologi Ordet etymologi kommer av klassisk grekiska ἐτυμολογία, som är uppbyggt av ἔτυμον (étymon), ’den sanna (betydelsen av ord)’, och -λογία (-logia), ’lära, vetenskap’, av λογος (logos), ’det som sägs; ord’. Ivar ingick i styrelsen och hans bror Torsten Kreuger utsågs till verkställande direktör Etymologi. . Oscar Lorentz Kreuger (född 1848), gift 1874 med Ebba Sparre af Söfdeborg (född 1855) Gustaf Elgenstierna. De former som föregår ett visst ord i trädet är etymoner till det ordet, de ord som ligger på andra grenar är endast kognater till det. Foto: 1926 Wismar. Etymologin som vetenskap gjorde först på 1800-talet mer påtagliga framsteg i och med uppblomstringen av den jämförande språkforskningen. År 1871 övertog Pehr Edward tillsammans med sin bror Erik Lorentz Kreuger, Fredriksdahls tändstickfabrik genom bolaget P.E Ernst E. Areen. Etymologiskt schema för orden bjur och bäver. I Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen i Stockholm vilar följande personer: Ivar Kreuger Ernst Kreuger Jenny Kreuger Torsten Kreuger Diana Kreuger Referenser Fotnoter Hans Gillingstam. Exempel: bäver Nedan visas ett etymologiskt schema för de svenska orden bjur och bäver. Innehåll 1 De första generationerna 1.1 Släktens ursprung 1.2 Johan Kröger 1.3 Anders Kreuger (1720-1778) 2 Äldre grenen 3 Yngre grenen 3.1 Peter Kreuger (1758-1807) 3.2 Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) 3.3 Pehr Edward Kreuger 3.4 Oscar Lorentz Kreuger 3.5 Ernst August Kreuger 3.6 Ivar Kreuger 4 Bilder: Familjen Kreuger 5 Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) 6 Kreugers familjegrav 7 Referenser 7.1 Fotnoter 7.2 Tryckta källor 7.3 Webbkällor De första generationerna Släktens ursprung Släkten ansågs i början av 1900-talet (av bland andra Gustaf Elgenstierna) härstamma från sjökapten David Kröger, vilken skulle ha invandrat till Sverige från Wismar i Tyskland omkring år 1700 och ha avlidit i Kalmar 1730 Svenskt biografiskt lexikon. Källor . Carolina Maria (Lina) Kreuger (född 1856), gift 1878 med lektor Gotthard Magnus Gullberg Burskap. När ett ord inte finns belagt i någon känd skrift eller uppteckning, men kan rekonstrueras utifrån systematiska ljudförändringar ("ljudlagar"), är det standard att skriva en asterisk före ordet. Foto: omkring 1900 Trema. . Sven Kreüger blev bagare som sin far i Kalmar och fick titeln kronobagare, det vill säga brödleverantör till militären i Kalmar Amiralitetskollegium. . Oscar Lorentz Kreuger Oscar Lorentz Kreuger drev en egen firma i Kalmar Karlskrona. . Per Edward Kreugers företag utvecklade sig mycket starkt och han blev så småningom en av Kalmars mest förmögna personer Henrik Kreüger. . Till släktens mest kända medlemmar hör "tändstickskungen" Ivar Kreuger Borgå. . Torsten (1884-1973) som planerade och byggde upp Kalmar tändsticksfabrik för sin far och farbror Johan Henrik Kreüger. . Det stora lagret av aspvirke syns till vänster i bild Amiral. . Han gifte sig 1786 med Ulrika Åbrandt (1766-1821) Johan Kreüger. . Ernst August Kreuger (1852-1946) Nils Kreuger. . Fabriken lades ner 1967 Emån. . En av hans söner i 1:a äktenskapet med Anna Sara var sjöofficeren och uppfinnaren Johan Henrik Kreüger (1782-1858) som i slutet av sin militära karriär 1857 utsågs till amiral för den svenska flottan Ernst August Kreuger. . Johan Fredrik Kreuger gifte sig 1:a gången 1780 med Anna Sara Cederhvarf (1760-1799) och 2:a gången 1801 med Agata Charlotta Ivendorff (1774-1850) Transvaal. . Vid sidan av kopparslageriet bedrev han även en affärsrörelse inom fastighetsbranschen Disponent. . Han fick burskap för bagerirörelse i Kalmar i oktober 1710 VD. . Foto: omkring 1930 Gotthard Magnus Gullberg. . Han utsågs till vice konsul i Kalmar för Ryssland Henrik Kreüger. . Han blev en framgångsrik företagare i Kalmar som bedrev grossiströrelse inom trävaruhandeln och även en rederirörelse KTH. . Peter Kreuger bedrev diversehandel och även en rederirörelse Kreuger & Toll. . Anders Kreuger och Maria Bodecker fick flera barn Ivar Kreuger. . Erik Lorentz hade några år tidigare skaffat sig ett visst ägarintresse i fabriken Paul Toll. . Pehr Edward blev ensam ägare till firman och fortsatte verksamheten under samma företagsnamn Helga Hallin. . Johan Kröger Bagargesällen Johan Kröger (död 1739) invandrade från Tyskland i början av 1700-talet Ivar Kreuger. . Huvuddelen av aktiekapitalet tecknades av Ernst Kreuger och Fredrik Kreuger (från London) Swedish Match. . Fabriken lades ner 1967 Torsten Kreuger. . Etymologiskt betyder namnet "krögare", efter ordet krog, på fornsvenska krogher från det medeltida, lågtyska kroch — i böjd form kroges och i dagens tyska krug Ivar Kreuger. . Pehr Edward och Carolina Amalia von Sydow fick sex söner och två döttrar Oscar Rydbeck. . Greta (1889-1982) Britta (1891-1985) Ivar Kreuger Ernst och Fredriks tändsticksfabriker fick ekonomiska problem 1912 Torsten Kreuger. . Fredrik Kreuger (född 1858), gift 1892 med Emily Griffins, etablerade en grossiströrelse i tändsticksbranchen i London på 1880-talet varvid Ernst Kreuger i huvudsak ensam svarade för driften av brödernas tre tändsticksfabriker i Kalmartrakten Ivar Kreuger. . Johan Krögers söner: Peter Kreüger blev ämbetsman vid amiralitetskollegiet i Karlskrona Ernst August Kreuger. . Anders Lorentz Kreuger och Maria Callerström fick minst tre söner och en dotter: Pehr Edward Kreuger (1820-1894), gift 1846 med Carolina Amalia von Sydow (1820-1893), som tillsammans med Joseph Jennings, gift med Pehr Erwards syster Elisabeth, övertog sin fars rederirörelse Ivar Kreuger. . Kreuger & Jennings Torsten Kreuger. . Se vidare artikel Ivar Kreuger Nils Kreuger. . Per Edward Kreuger efterträdde sin far som vice konsul i Kalmar för Ryssland Jönköpings tändsticksfabrik. . Sönerna ändrade efternamnets stavning från Kröger till Kreüger, där u angavs med trema som ü, men med oförändrat uttal, en ändring som förmodas ha sitt ursprung i den tidens modespråk franskan Norra begravningsplatsen. . Paret fick sonen Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Norra begravningsplatsen. . Han hade dock inte några större framgångar i sina rörelser och 1791 försattes han i konkurs Oscar Rydbeck. . Ernst August Kreuger (1852-1946), gift med Jenny Emelie Kreuger (1856-1949), född Forssman i Kalmar, dotter till en lantmätare som var direktör för lantmäteriet i Transvaal i Sydafrika Kreuger & Toll. . Bland dennes söner återfinns bland annat akademisekreteraren och skriftställaren Johan Kreüger (1818-1902) Ivar Kreuger. . Ernst August Kreuger Ernst August Kreuger och Jenny Emelie fick fyra döttrar och två söner: Ingrid (1877-1973) Helga (1878-1969) Ivar (1880-1932), grundare 1917 av Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB), sedermera Swedish Match Paul Toll. . Elisabeth Kreuger, gift Jennings Svenska släktkalendern. . Kreuger & Jennings som kom att bli grundstenen till familjen Kreugers tändsticksimperium Gustaf Elgenstierna. . Han blev kopparslagarmästare och ålderman inom kopparslageri Ivar Kreuger. . Foto: 1926 Lars-Erik Thunholm. . Konstnären Nils Kreugers namn uttalas dock med öppet ö, Kröger Nordisk familjebok. . Fem av deras barn var: Hilma Amalia Kreuger (född 1847), gift 1870 med sjökapten Carl von Diederichs (född 1838) Kreuger. . Hans ättlingar kom i huvudsak att ägna sig åt den militära banan Kreuger. . Bilder: Familjen Kreuger Jenny Emelie Kreuger (1856-1949) . . Anders Kreuger (1720-1778) Anders Kreuger blev först löjtnant vid Kalmar regemente och startade därefter en verksamhet som kopparslagare och fick burskap som sådan i Kalmar 1746 . . Areen i uppsatsen Kalmarsläkten Kreuger (1930) och Hans Gillingstam i Svenskt biografiskt lexikon . . Kreugers familjegrav Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen . . Ivar Kreuger (1880-1932) Torsten Kreuger (1884-1973) Nils Kreuger (1858-1930) Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) Fredriksdahls första tändsticksfabrik i Kalmar . . Mönsterås tändsticksfabrik norr om Kalmar . . Han gifte sig första gången 1710 med Helena Schultz som dock avled samma år . . Från Johan Fredrik stammar en av de finska grenarna av släkten Kreuger . . Oscar Lorentz fick två söner; Erik Kreuger utbildade sig till bankman, och blev sedermera direktör i Sveriges Riksbank och Henrik Kreüger (1882-1953) (Kreuger stavat med tyskt ü) som fick en professur i byggnadsteknik vid KTH i Stockholm och som under många år arbetade som konsult för den byggfirma Kreuger & Toll som Ivar Kreuger och Paul Toll grundade 1908 . . Yngre grenen Peter Kreuger (1758-1807) Peter (eller Petter) Kreuger var född i Kalmar . . Han gifte sig med en änka till en annan kopparslagare i Kalmar, Maria Bodecker och införlivade hennes rörelse i sin egen . . Ernst blev disponent (motsvarande VD) för Fredriksdahls tändsticksfabrik och startade tillsammans med sin bror Fredrik Kreuger (född 1858) två andra tändsticksfabriker; Mönsterås tändsticksfabrik och Kalmar tändsticksfabrik . . Vid sidan av handels- och rederirörelsen engagerade han sig också i industriell verksamhet och anlade Emsfors pappersbruk vid Emån . . Pehr Edward Kreuger Joseph Jennings hade invandrat från England och medförde en betydande förmögenhet som han satte in i den nybildade firman P.E . . Joseph avled efter några år . . Fredriksdahlsfabriken lades ner 1924 . . Att David Kröger skulle vara stamfader till släkten Kreuger i Kalmar har avfärdats av bland andra Ernst E . . . . Det var i detta skede som Ernst son, Ivar Kreuger, med hjälp av Oscar Rydbeck trädde in i familjens tändsticksverksamhet och grundade i maj 1912 AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik . . Hans bageriverksamhet utvecklade sig mycket bra och han förvärvade flera fastigheter i Kalmar . . Foto: omkring 1880 . .

0 - Kalmar
1 - Ivar Kreuger
2 - Etymologi
3 - Gustaf Elgenstierna
4 - Wismar
5 - Ernst E. Areen
6 - Hans Gillingstam
7 - Svenskt biografiskt lexikon
8 - Burskap
9 - Trema
10 - Amiralitetskollegium
11 - Karlskrona
12 - Henrik Kreüger
13 - Borgå
14 - Johan Henrik Kreüger
15 - Amiral
16 - Johan Kreüger
17 - Nils Kreuger
18 - Emån
19 - Ernst August Kreuger
20 - Transvaal