BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kreuger – Wikipedia
År 1871 övertog Pehr Edward tillsammans med sin bror Erik Lorentz Kreuger, Fredriksdahls tändstickfabrik genom bolaget P.E Ivar Kreuger. Hans utomordentligt diskreta framtoning och stora generositet mot sin familj och närmaste vänner anser många var karaktärsdrag som var typiska för privatpersonen Ivar Kreuger. Ernst August Kreuger Ernst August Kreuger och Jenny Emelie fick fyra döttrar och två söner: Ingrid (1877-1973) Helga (1878-1969) Ivar (1880-1932), grundare 1917 av Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB), sedermera Swedish Match Etymologi. Ivar Kreuger som vid den tidpunkten befann sig i USA blev hemkallad till Europa. Pehr Edward Kreuger Joseph Jennings hade invandrat från England och medförde en betydande förmögenhet som han satte in i den nybildade firman P.E Gustaf Elgenstierna. Man blev tvungen att anlita expertis från utlandet där byggsystemen var etablerade för att övertyga myndigheterna om att konstruktionerna uppfyllde de krav man kunde ställa. Greta (1889-1982) Britta (1891-1985) Ivar Kreuger Ernst och Fredriks tändsticksfabriker fick ekonomiska problem 1912 Wismar. En sammanslagning av AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik med en rad mindre tändsticksföretag i Sverige genomfördes i mars 1913, då AB Svenska Förenade Tändsticksfabriker grundades med Ivar Kreuger som verkställande direktör. Hans ättlingar kom i huvudsak att ägna sig åt den militära banan Ernst E. Areen. De tidiga åren Ivar Kreuger i juni 1896 som student vid 16 års ålder. Johan Kröger tillskrivs dock tre söner Hans Gillingstam. Han återvände flera gånger till USA där han tillbringade den mesta tiden och i huvudsak arbetade som anställd för ett flertal olika företag som utförde konstruktions- och beräkningsarbeten åt byggföretag, bland annat vid företaget The Consolidated Engineering & Construction Co. Paret fick sonen Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Svenskt biografiskt lexikon. Film, TV och teaterpjäser om Ivar Kreuger Film och TV The Match King, First National Pictures (1932), USA Sicherheit Zundholzen, 1932, Tyskland The Swedish Sfinx of Finance, Sinclair Lewis (ca 1932) Panik, svensk-internationell långfilm (1939), baserad på romaner av Gustaf Ericsson Citizen Kane, Orson Welles (1941), delvis inspirerad av Ivar Kreugers livsöde Kreuger, svindlare, dokumentär av Hans Villius och Olle Häger (ca 1970), SVT Ivar Kreuger, TV-serie av Lars Molin (1998), SVT Teater Krasch, Erik Lindorm (ca 1930) Ivar Kreugers svindlande affärer, Jan Bergquist och Hans Bendrik (1969), Stockholms stadsteater Mordet på Ivar Kreuger, Jan Gillberg (2006) Se även Kreuger & Toll Kreugerkoncernen Kreugerkraschen Släkten Kreuger Noter . Kreugers familjegrav Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen Burskap. Sammanlagt 2,1 miljarder kronor investerades under koncernens tillvaro. Ernst blev disponent (motsvarande VD) för Fredriksdahls tändsticksfabrik och startade tillsammans med sin bror Fredrik Kreuger (född 1858) två andra tändsticksfabriker; Mönsterås tändsticksfabrik och Kalmar tändsticksfabrik Trema. G. Sven Kreüger blev bagare som sin far i Kalmar och fick titeln kronobagare, det vill säga brödleverantör till militären i Kalmar Amiralitetskollegium. Privatpersonen Ingeborg Eberth och Ivar Kreuger (?) vid ett besök på Baltiska utställningen i Malmö 1914. Till släktens mest kända medlemmar hör "tändstickskungen" Ivar Kreuger Karlskrona. Hans sista motorbåt var salongsracern Svalan, som byggdes på Lidingövarvet 1928, och är den av Kreugers båtar som blivit mest känd. Hans bageriverksamhet utvecklade sig mycket bra och han förvärvade flera fastigheter i Kalmar Henrik Kreüger. Kreugerimperiets fall kombinerat med den internationella lågkonjunkturen som hade inletts ett par år tidigare med Wall Street-kraschen i New York i USA den 29 oktober 1929, hade en förödande effekt på samhällsekonomin inte minst i Sverige och många mindre svenska banker försattes i konkurs. Ersattes in på 1900-talet av en ny fabrik Borgå. Ivars och Ingeborgs favoritplats under sommaren när tid gavs var på deras egen skärgårdsö Ängsholmen, dit han också ofta bjöd den närmaste vänkretsen och de personer som tillhörde den inre kretsen av chefer i Kreugerkoncernen. Oscar Lorentz Kreuger (född 1848), gift 1874 med Ebba Sparre af Söfdeborg (född 1855) Johan Henrik Kreüger. Hans intresse för filmbranschen hade initierats av den kontakt han fick med Charles Magnusson som fick inrätta en biograf (biografen Röda Kvarn) på Biblioteksgatan i en fastighet som ägdes av Kreuger. Johan Fredrik Kreuger gifte sig 1:a gången 1780 med Anna Sara Cederhvarf (1760-1799) och 2:a gången 1801 med Agata Charlotta Ivendorff (1774-1850) Amiral. Omkring 1925-1926 tillverkade Kreugers tändsticksföretag sammanlagt cirka 14 miljoner kistor per år med en ökande tillverkningsvolym för varje år. Bagargesällen Johan Kröger, vilken tidigare räknades som son till David Kröger, betraktas numera som den äldste med säkerhet belagde släktmedlemmen i den släkt med namnet Kreuger som har sitt ursprung från Kalmartrakten Johan Kreüger. Kreuger fått vitsordet att vara ett i allo omsorgsfullt och fackmässigt sätt utfört, så vill Stadshusnämnden härmed betyga Eder sitt erkännande för det sätt Ni fullgjort Edert åtagande". Areen i uppsatsen Kalmarsläkten Kreuger (1930) och Hans Gillingstam i Svenskt biografiskt lexikon Nils Kreuger. Han flyttade senare till Villagatan nr. Fem av deras barn var: Hilma Amalia Kreuger (född 1847), gift 1870 med sjökapten Carl von Diederichs (född 1838) Emån. I båten syns förutom gästerna från Amerika, Ivar Kreuger, Charles Magnusson och Greta Garbo samt några andra personer inom SF. Ernst August Kreuger (1852-1946), gift med Jenny Emelie Kreuger (1856-1949), född Forssman i Kalmar, dotter till en lantmätare som var direktör för lantmäteriet i Transvaal i Sydafrika Ernst August Kreuger. I februari 1932 kom ITT till den uppfattningen att Kreuger på ett bedrägligt sätt hade förskönat Ericssons ställning och krävde via svenska regeringen att köpet skulle återgå. Johan Kröger Bagargesällen Johan Kröger (död 1739) invandrade från Tyskland i början av 1700-talet Transvaal. Please, take care of these two letters also see that two letters which were sent a couple of days ago by Jordahl to me at 5, Avenue Victor Emanuel are returned to Jordahl. Kalmar tändsticksfabrik i Kalmar Disponent. Innehåll 1 Biografi 1.1 Familj 1.2 De tidiga åren 1.3 Byggföretaget Kreuger & Toll grundas 1.4 Nya affärsidéer 1.5 Ivar Kreugers inträde i bankvärlden 1.6 Tändsticks- och finansimperium 1.7 Svensk Filmindustri 1.8 Kreugers fall 1.9 Slutet 1.10 Ivar Kreugers död 1.11 Begravningsplats 1.12 Efterföljande forskning omkring oklarheter och dödsorsak 2 Kreugerkoncernen 3 Kreugerkraschen 4 Privatpersonen 5 Film, TV och teaterpjäser om Ivar Kreuger 5.1 Film och TV 5.2 Teater 6 Se även 7 Noter 8 Referenser 8.1 Tryckta källor 9 Vidare läsning 9.1 Litteratur om forskningen kring dödsorsak och oklarheter 10 Externa länkar Biografi Familj Ivar Kreuger var son till Ernst Kreuger (född 1852 i Kalmar) och Jenny Emelie Kreuger (född Forssman 1856 i Kalmar). Han utsågs till vice konsul i Kalmar för Ryssland VD. Kreugerkoncernen Huvudartikel: Kreugerkoncernen 1929-30 stod Kreuger på toppen av sin karriär och koncernen vid denna tidpunkt har beräknats till att omfatta mer än 200 olika företag. Kreuger & Jennings som kom att bli grundstenen till familjen Kreugers tändsticksimperium Gotthard Magnus Gullberg. Pengarna hade i sin tur lånats upp genom debenturen, men också genom direkta egna lån framförallt i amerikanska banker. Träbyggnaden till höger på bild Henrik Kreüger. I debenturen kombineras obligationens relativt sett högre säkerhet med aktiens möjlighet till del av uppkommen vinst. De fick fem barn, däribland konstnären Nils Kreuger (1858-1930) KTH. Ett av Ivar Kreugers mer kända privata specialintressen var specialbyggda motorbåtar, ett intresse som han delade med sin bror Torsten Kreuger, och ägde genom åren ett antal motorbåtar, bland andra salongsbåten Elsa (byggd 1906), expresskryssaren M/Y Loris (1913) och salongsjakten Tärnan (1925). Foto: 1926 Kreuger & Toll. Kreuger hade övertalat ett stort antal banker att sälja debentures till sina kunder vilket gjorde att debenturen snabbt spreds över världen och sågs som en mycket god investering. Han blev en framgångsrik företagare i Kalmar som bedrev grossiströrelse inom trävaruhandeln och även en rederirörelse Ivar Kreuger. och Purdy & Henderson i New York. Se vidare artikel Ivar Kreuger Paul Toll. Breven skickades med Majestic - Adjö och tack. Ivar Kreuger (1880-1932) Torsten Kreuger (1884-1973) Nils Kreuger (1858-1930) Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) Fredriksdahls första tändsticksfabrik i Kalmar Helga Hallin. I.K." Begravningsplats Ivar Kreuger ligger begravd i familjegraven på Norra begravningsplatsen i Stockholm. Elisabeth Kreuger, gift Jennings Ivar Kreuger. Kreugerkoncernen hamnade på grund av dessa med flera andra samverkande faktorer i en svår ekonomisk kris som hade sin egentliga grund i det tidigare sammanbrottet på den amerikanska aktiemarknaden i oktober 1929. Från Johan Fredrik stammar en av de finska grenarna av släkten Kreuger Swedish Match. Kreuger hade lämnat Sverige för sista gången den 29 november 1931 för att efter några veckors vistelse i Paris och London fortsätta sin resa till New York den 12 december med s/s Bremen från Cherbourg. Att David Kröger skulle vara stamfader till släkten Kreuger i Kalmar har avfärdats av bland andra Ernst E Torsten Kreuger. Under de inledande åren i byggbranschen fick han den uppfattningen att många fastigheter i Stockholm var klart undervärderade och heller inte förvaltades på ett optimalt sätt, varför han började köpa fastigheter och tomtmark i de centrala delarna av Stockholm. Peter Kreuger bedrev diversehandel och även en rederirörelse Ivar Kreuger. Bankiren Oscar Rydbeck var Ivar Kreugers främsta bankkontakt under Kreugers hela yrkeskarriär i Sverige från 1908–1932. Johan August Kreuger (1821-1887), gift 1852 med Christina Elisabet Lidman (1831-1878), som övertog trävarurörelsen Oscar Rydbeck. Paul Toll (stående), sittande fr. Ernst August Kreuger (1852-1946) Torsten Kreuger. Tidens anda med en snabb teknisk utveckling och Charles Lindbergs banbrytande ensamflygning över Atlanten 1927 med sitt flygplan Spirit of St. Foto: omkring 1900 Ivar Kreuger. Se artikeln om släkten Kreuger. Foto: omkring 1910 Ernst August Kreuger. Kreuger fick dock en tidsfrist för återköpet till den 1 september 1932. Anders Lorentz Kreuger och Maria Callerström fick minst tre söner och en dotter: Pehr Edward Kreuger (1820-1894), gift 1846 med Carolina Amalia von Sydow (1820-1893), som tillsammans med Joseph Jennings, gift med Pehr Erwards syster Elisabeth, övertog sin fars rederirörelse Ivar Kreuger. Samtidigt hade också Paul Toll på byggfirman Kasper Höglund, som tidigare hade anlitat Henrik Kreüger som konsult, vidtalats om att ingå i den nya firman. Han blev kopparslagarmästare och ålderman inom kopparslageri Torsten Kreuger. 13 där han hade sin huvudsakliga bostad fram till sin bortgång, men han bodde också under långa perioder i sin våning i Paris. Mönsterås tändsticksfabrik norr om Kalmar Nils Kreuger. Han återvände till Europa först i mars 1932 med båten Ile de France och vidare båttåg till Paris dit han anlände den 11 mars. Per Edward Kreugers företag utvecklade sig mycket starkt och han blev så småningom en av Kalmars mest förmögna personer Jönköpings tändsticksfabrik. Bankdirektör Axel Hallin, gift med Ivars syster Helga, och Oscar Rydbeck gick in som delägare i det tyska företaget där Trussed Concrete Steel Co. Tremat har bland många senare generationer fallit bort och uttalet av släktnamnet ändrats till Norra begravningsplatsen. Kreuger & Toll Byggnads AB bytte namn till Toll Byggnads AB för att få bort den negativa klang som namnet Kreuger hade fått och fortsatte med sin byggnadsverksamhet med Paul Toll som verkställande direktör. Joseph avled efter några år Norra begravningsplatsen. 1929 hade värdet av STAB:s participating debenture-papper stigit till över 800 procent över sitt nominella värde. Han fick burskap för bagerirörelse i Kalmar i oktober 1710 Oscar Rydbeck. Han hade även lägenheter i Berlin, New York och Warszawa. Pehr Edward och Carolina Amalia von Sydow fick sex söner och två döttrar Kreuger & Toll. Denna nya affärsidé hade också sin bakgrund i att han 1913 blev invald i styrelsen för Stockholms Intecknings Garanti AB (SIGAB), som medförde att han fick en direkt inblick i marknadsförhållandena och kunde göra en rad förmånliga förvärv av affärs- och bostadsfastigheter. Foto: omkring 1880 Ivar Kreuger. Han föredrog att tillbringa sin fritid mellan de många arbetsmötena tillsammans med en mindre krets goda vänner som var väl insatta i koncernens verksamhet. Torsten (1884-1973) som planerade och byggde upp Kalmar tändsticksfabrik för sin far och farbror Paul Toll. Delar av detta besök finns förevigat av SF i en 6 minuters filmsekvens. Fabriken lades ner 1967 Svenska släktkalendern. Systemet med participating debentures innebar att man utgav skuldebrev med utdelningsmöjlighet. Etymologiskt betyder namnet "krögare", efter ordet krog, på fornsvenska krogher från det medeltida, lågtyska kroch — i böjd form kroges och i dagens tyska krug Gustaf Elgenstierna. Andra uppmärksammade projekt blev Stockholms stadion, Nordiska Kompaniet (NK), Danvikshem och grundläggningen för Stockholms stadshus. Oscar Lorentz fick två söner; Erik Kreuger utbildade sig till bankman, och blev sedermera direktör i Sveriges Riksbank och Henrik Kreüger (1882-1953) (Kreuger stavat med tyskt ü) som fick en professur i byggnadsteknik vid KTH i Stockholm och som under många år arbetade som konsult för den byggfirma Kreuger & Toll som Ivar Kreuger och Paul Toll grundade 1908 Ivar Kreuger. Ivar Kreuger var en av de första i Sverige som utnyttjade flyget för sina affärsresor inom Europa när mindre propellerdrivna plan som även kunde ta passagerare blev tillgängliga där man tidigare varit hänvisad till tidsödande tåg- och båtresor. Vid sidan av kopparslageriet bedrev han även en affärsrörelse inom fastighetsbranschen Lars-Erik Thunholm. Han gav ytterst få intervjuer och undvek konsekvent alla pressfotografer. Erik Lorentz Kreuger (1823-1913), gift 1857 med Carolina Eleonora Sophia Brusenius (1820-1888), lantbrukare som gick in som kompanjon med Frans Otto Åberg i hans tändsticksfabrik i Fredriksdahl, Kalmar Nordisk familjebok. Några dagar senare var det bestämt att de skulle sammanträffa i Berlin med riksbankschefen Ivar Rooth. Erik Lorentz hade några år tidigare skaffat sig ett visst ägarintresse i fabriken Kreuger. När Kreuger på våren 1930 besökte USA blev han mottagen som en av världens ledande industri- och finansmän. Foto: omkring 1930 Kreuger. En modern storkoncern inom tändsticksindustrin var därmed för första gången grundad i Sverige med en struktur enligt dagens industrikoncerner. Fredriksdahlsfabriken lades ner 1924 . Lånen var oftast förknippade med avtal om monopol på tillverkning och/eller distribution av tändstickor. Oscar Lorentz Kreuger Oscar Lorentz Kreuger drev en egen firma i Kalmar . Polisen tillsammans med en behörig läkare, drog slutsatsen att Kreuger hade begått självmord någon gång mellan klockan 10.45 och 12.10 den 12 mars, under den tidsrymd då Kreugers hushållerska, mademoiselle Barrault, var ute och handlade. Johan Krögers söner: Peter Kreüger blev ämbetsman vid amiralitetskollegiet i Karlskrona . Han höll ett uppmärksammat föredrag hos organisationen Industrial Club of Chicago den 15 maj 1930 med titeln The transfer problem and its importance to the United States, där han analyserade det världsekonomiska läget och bland annat betonade vikten av att kapital och varor måste kunna röra sig fritt över nationsgränserna. . Brevet till Littorin, som var på engelska, hade följande lydelse: ” I have made such a mess of things that I believe this to be the most satisfactory solution for everybody concerned. Carolina Maria (Lina) Kreuger (född 1856), gift 1878 med lektor Gotthard Magnus Gullberg . När Sveriges Privata Centralbank grundades i januari 1912 valdes han in i styrelsen genom en rekommendation av Oscar Rydbeck som i en dagboksanteckning skrev: "Dessutom hade jag föreslagit den unge, driftige ingenjören Ivar Kreuger att inväljas i styrelsen". Han gifte sig första gången 1710 med Helena Schultz som dock avled samma år . På skrivbordet låg ett tjockt kuvert adresserat till Krister Littorin innehållande tre andra kuvert, adresserade till Littorin, Kreugers syster Britta och Sune Scheéle. En av hans söner i 1:a äktenskapet med Anna Sara var sjöofficeren och uppfinnaren Johan Henrik Kreüger (1782-1858) som i slutet av sin militära karriär 1857 utsågs till amiral för den svenska flottan . Ekman fick en avgörande roll. Fabriken lades ner 1967 . Ivar Kreuger fick nu allt svårare att uppbringa kapital till sin verksamhet, men lyckades ändå uppfylla sina åtaganden. Per Edward Kreuger efterträdde sin far som vice konsul i Kalmar för Ryssland . Många företag och privatpersoner hade investerat stora delar av sitt kapital i Kreugers bolag som man under många år ansett vara utomordentligt säkra investeringar – tillgångar som gick förlorade när AB Kreuger & Toll samt IMCO (det amerikanska dotterföretaget till STAB) förklarades i konkurs. Han gifte sig 1786 med Ulrika Åbrandt (1766-1821) . Ivar Kreuger tog studentexamen redan vid 16 års ålder genom att läsa privat och hoppa över två årsklasser. Kreuger & Jennings . Kursen på Kreuger & Tolls participating debentures föll på New York-börsen från sin högsta notering i mars 1929 på över 46 dollar till 4,5 dollar i slutet av 1931. Han gifte sig med en änka till en annan kopparslagare i Kalmar, Maria Bodecker och införlivade hennes rörelse i sin egen . Vid den tidpunkten sysselsatte den svenska tändsticksindustrin i tillverkningsledet cirka 9 000 personer. Ivar ingick i styrelsen och hans bror Torsten Kreuger utsågs till verkställande direktör . När tändstickskoncernen var som störst omfattade den 250 fabriker i 43 länder. Anders Kreuger och Maria Bodecker fick flera barn . Slutet Under februari 1932 vände sig Kreuger än en gång till Sveriges riksbank för att få kreditstöd, och statsminister C. Bilder: Familjen Kreuger Jenny Emelie Kreuger (1856-1949) . Ett företag i Finland, Cyrus Toll OY, som köpte in aspvirke för tändsticksindustrin från Finland och Ryssland och ombesörjde transporterna med egna fartyg och pråmar, förvärvades under 1919. Konstnären Nils Kreugers namn uttalas dock med öppet ö, Kröger . I juni blev han promoverad till hedersdoktor vid universitet i Syracuse med koppling till hans tid som ung chefsingenjör för byggnationer vid universitet 1907. Jönköpings tändsticksfabrik som med Kalmarfabrikerna från 1917 utgjorde grunden i Sverige för Ivar Kreugers tändsticksimperium . Från att ursprungligen under tidigt 1900-tal grundat och utvecklat byggföretaget Kreuger & Toll Byggnads AB, med armerad betong som specialitet, skapade Kreuger genom expansiva investeringar och innovativa finansinstrument ett omfattande tändsticks- och finansimperium som i slutet av 1920-talet kontrollerade merparten av världens hela tändsticksproduktion och en rad stora svenska industrikoncerner. Fredrik Kreuger (född 1858), gift 1892 med Emily Griffins, etablerade en grossiströrelse i tändsticksbranchen i London på 1880-talet varvid Ernst Kreuger i huvudsak ensam svarade för driften av brödernas tre tändsticksfabriker i Kalmartrakten . Av bolagets samtliga aktier, 450 000 aktier, innehade Kreuger personligen 223 000 aktier och Kreuger & Toll AB, 60 000 aktier. Det var i detta skede som Ernst son, Ivar Kreuger, med hjälp av Oscar Rydbeck trädde in i familjens tändsticksverksamhet och grundade i maj 1912 AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik . Under 1914-16 förvärvade han också företag som tillverkade de maskiner som användes i tändstickfabrikerna (Siefvert & Fornander samt Ahréns Mekaniska verkstad) och grundade 1916 AB Elektrolytiska i Trollhättan för att täcka råvarubehovet av kaliumklorat. Bland dennes söner återfinns bland annat akademisekreteraren och skriftställaren Johan Kreüger (1818-1902) . Detta resulterade så småningom i grundandet av Fastighetsbolaget Hufvudstaden (1915) med en central styrning av fastighetsförvaltning, hyressättning och nybyggnation via det egna byggbolaget. Genom deras söner, tullförvaltaren Johan Fredrik Kreüger (1753-1823) och handlanden Peter (eller Petter) Kreuger (1758-1807) delades släkten upp i två huvudgrenar, den äldre vars medlemmar i regel skriver sig Kreüger och den yngre vars medlemmar skriver sig Kreuger (undantag från denna grundprincip har dock förekommit, bland annat ingenjören Henrik Kreüger, vilken tillhörde den yngre grenen) . Hans matematiska begåvning, som visade sig redan i småskolan, blev en avgörande faktor för hans framgångar som byggnadsingenjör i Amerika.

0 - Kalmar
1 - Ivar Kreuger
2 - Etymologi
3 - Gustaf Elgenstierna
4 - Wismar
5 - Ernst E. Areen
6 - Hans Gillingstam
7 - Svenskt biografiskt lexikon
8 - Burskap
9 - Trema
10 - Amiralitetskollegium
11 - Karlskrona
12 - Henrik Kreüger
13 - Borgå
14 - Johan Henrik Kreüger
15 - Amiral
16 - Johan Kreüger
17 - Nils Kreuger
18 - Emån
19 - Ernst August Kreuger
20 - Transvaal