BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lilla Sällskapet – Wikipedia
Bland kända tidigare och nuvarande ledamöter märks en blandning av kulturpersonligheter, politiker och folk med anknytning till gastronomi som exempelvis Allan Edwall, Märit Huldt, Per Erik Wahlund, Alva Myrdal, Ulf Elfving, Mats Hellström, Magdalena Ribbing, Bengt-Göran Kronstam och Mats Svegfors Sällskapet. En senare känd tysk klubb var den 1924 grundade "Deutscher Herrenklub", vilken samlade framför allt adliga jurister och officerare (men däremot inte särskilt många representanter för näringslivet). Lilla Sällskapet hade sina lokaler vid Munkbron, ursprungligen i kvarteret Atomena, men från 1833 i det Petersenska huset Herrklubb. m.". Det moderna Lilla Sällskapets officiella webbplats Noter Petersenska huset. Ordet används också i överförd nedsättande bemärkelse om andra sammanhang där män anses dominera och hålla varandra om ryggen. Här inrymdes matsal, ett flertal sällskapsrum, bibliotek och läsrum samt några gästrum Sällskapet (herrklubb). "Sällskapet" följdes sedermera av "Lilla Sällskapet" (1814), "Mindre Sällskapet" (1817), "Södra sällskapet" (1843) och "Nya Sällskapet" (1874; även känt som "Adelsklubben") . Innehåll 1 1800-talets sällskap 2 Det moderna sällskapet 2.1 Av det moderna sällskapet utgivna skrifter 3 Källor 3.1 Noter 1800-talets sällskap Petersenska huset där Lilla Sällskapet från 1833 hade sina lokaler Riksdaler. Ett liknande förslag att öppna klubben "Garrick's" för damer röstades dock så sent som 1992 ned med 363 röster mot 94. Munkbron. Här fanns sedan 1700-talet också en tradition av politiska klubbar och mer eller mindre hemliga ordenssällskap, på vilka de nya mer renodlat sociala klubbarna kunde bygga vidare. Inträdes- och årsavgifterna avgiften var i gengäld betydligt lägre: fem riksdaler i inträde och sju i årsavgift (mot tio respektive tolv i Sällskapet) Petersenska huset. Först ut att göra detta var den även historiskt sett liberalt anknutna "Reform Club", vilken öppnade för kvinnor 1981. Namnet har från 1966 återupptagits av ett gastronomiskt sällskap Gustafva Björklund. Exempel på kända herrklubbar runt om i världen är "Jockey Club" (Paris, 1834), "Caccia Club" (Rom), "Metropolitan Club" (Washington, 1863) och "Knickerbocker Club" (New York, 1871). Vid inflyttningen i de nya lokalerna anställdes hushållerskan och kockfrun Gustafva Björklund, vars uppskattade kosthållning fortsatte som vanlig restaurang sedan sällskapet avvecklats Stockholms Allmänna Restaurationsaktiebolag. Så till exempel beklagade Vänsterpartiet i ett pressmeddelande rörande EU 2010 att "EU:s super-UD blir en herrklubb" , och i ett reportage om kvinnliga filmfotografer i Sydsvenska Dagbladet 2011 beskrevs hur dessa ofta motarbetas av sina "manliga kollegor, som helst ser att deras skrå förblir en herrklubb" . De träffas den sista måndagen i månaden på restaurang Villa Godthem på Djurgården Dagens Nyheter. En anledning är höjda hyreskostnader, vilka framtvingat ytterligare höjningar av de redan i grunden höga medlemsavgifterna. Det moderna sällskapet Då Petersénska huset renoverades 1966 fick arkitekten Torbjörn Olsson och dåvarande Sara-bolagets chef Folke Hildestrand idén att återuppliva Lilla Sällskapet, nu dock inte som en klubb utan som ett samfund för matintresserade Pernilla Tunberger. Till kända medlemmar hörde generalfältmarskalkerna Paul von Hindenburg och August von Mackensen samt även den blivande rikskanslern Franz von Papen. Till sin karaktär påminde det om det år 1800 bildade Sällskapet men var exklusivare i fråga om antalet medlemmar: Lilla Sällskapet accepterade högst 300 medlemmar mot Sällskapets 500 Gastronomiska Akademien. Trots att "Deutscher Herrenklub" inte var en uttalat politisk organisation så anses de kontakter och den opinionsbildning som ägde rum inom klubben ha haft viss inverkan på det politiska spel som 1933 förde Hitler till makten. Av det moderna sällskapet utgivna skrifter Gustava Björklund och hennes kokkonst De goda avslutningarna – i Gustafva Björklunds anda, efterrätter förr och nu K-märkt smak Källor "Lilla sällskapet" i Nordisk familjebok, band 16 (Stockholm 1912) Claës Lundin & August Strindberg: Gamla Stockholm: anteckningar ur tryckta och otryckta källor (kapitel XIII: "Ordens-Sällskap och Klubbar") (Stockholm 1882) Per Erik Wahlund: Demoiselle - Kokboksutgiverskan och restauratrisen Gustava Björklunds liv och verksamhet, Växjö (?), 1991 Djurgården. Vid sekelskiftet 1900 fanns runt 200 herrklubbar i London, knappt hundra år senare endast ett fyrtiotal. Det ursprungliga Lilla Sällskapet bildads 1814 (dess stadgar fastställdes den 26 november detta år) och var aktivt till 1840 Allan Edwall. Ett par mer kortlivade klubbar (även kallade "sociétéer") är kända från 1790-talet, men det var med grundandet av "Sällskapet" år 1800 som staden fick sin första mer långvariga herrklubb med egna lokaler (ursprungligen Kirsteinska huset vid Munkbron). Initiativet stöttas av bland annat Dagens Nyheters matskribent Pernilla Tunberger, vilken irriterade sig över att Gastronomiska Akademien inte tog in några kvinnor Märit Huldt. Klubbarna behöll dock samtidigt sin exklusivitet i fråga om vilka och hur många man tog in som medlemmar; under sent 1800-tal kunde de kändare klubbarna ha en väntetid på tjugo år för presumtiva nya medlemmar. Per Erik Wahlund. Trots benämningen "gentlemen's clubs" har också ett antal klubbar i modernare tid börjat acceptera även kvinnliga medlemmar.

0 - Lilla Sällskapet (musikgrupp)
1 - Sällskapet
2 - Herrklubb
3 - Petersenska huset
4 - Sällskapet (herrklubb)
5 - Riksdaler
6 - Munkbron
7 - Petersenska huset
8 - Gustafva Björklund
9 - Stockholms Allmänna Restaurationsaktiebolag
10 - Dagens Nyheter
11 - Pernilla Tunberger
12 - Gastronomiska Akademien
13 - Djurgården
14 - Allan Edwall
15 - Märit Huldt
16 - Per Erik Wahlund
17 - Alva Myrdal
18 - Ulf Elfving
19 - Mats Hellström
20 - Magdalena Ribbing