BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lilla Sällskapet – Wikipedia
Innehåll 1 1800-talets sällskap 2 Det moderna sällskapet 2.1 Av det moderna sällskapet utgivna skrifter 3 Källor 3.1 Noter 1800-talets sällskap Petersenska huset där Lilla Sällskapet från 1833 hade sina lokaler Sällskapet. Enligt Claës Lundins och August Strindbergs bok Gamla Stockholm skall det ha varit 1784 som man första gången förordade inrättandet av en klubb där medlemmarna "sedan de slutat sina arbeten och dagliga göromål" skulle kunna komma att få "tillbringa en och annan stund i hederligt, upplyst och muntert folks sällskap, att der underrättas om intressanta nyheter, höra eller deltaga i angenäma samtal, m. Lilla Sällskapet hade sina lokaler vid Munkbron, ursprungligen i kvarteret Atomena, men från 1833 i det Petersenska huset Herrklubb. En bra klubb är mycket mer än bara ett utspisningsställe. Vid inflyttningen i de nya lokalerna anställdes hushållerskan och kockfrun Gustafva Björklund, vars uppskattade kosthållning fortsatte som vanlig restaurang sedan sällskapet avvecklats Petersenska huset. Innehåll 1 De engelska klubbarna (Gentlemen's clubs) 2 Herrklubbar utanför England 2.1 Herrklubbar i Sverige 3 Herrklubbens funktion 4 "Herrklubb" som metafor 5 Källor 5.1 Huvudkällor 5.2 Fotnoter för enskilda detaljuppgifter 6 Vidare läsning De engelska klubbarna (Gentlemen's clubs) Interiör från den berömda Reform Club. Här inrymdes matsal, ett flertal sällskapsrum, bibliotek och läsrum samt några gästrum Sällskapet (herrklubb). Det var i stor utsträckning dessa klubbar som hade en tillräckligt stark finansiell grund för att kunna bygga de egna exklusiva lokaler som man i dag förknippar de typiska londonklubbarna med. Det moderna sällskapet Då Petersénska huset renoverades 1966 fick arkitekten Torbjörn Olsson och dåvarande Sara-bolagets chef Folke Hildestrand idén att återuppliva Lilla Sällskapet, nu dock inte som en klubb utan som ett samfund för matintresserade Riksdaler. m.". Lilla sällskapet består numera av 21 ledamöter med någon form av anknytning till eller intresse av svensk matkultur Munkbron. Exempel på kända herrklubbar runt om i världen är "Jockey Club" (Paris, 1834), "Caccia Club" (Rom), "Metropolitan Club" (Washington, 1863) och "Knickerbocker Club" (New York, 1871). Petersenska huset. Litteraturhistorikern Henrik Schück betecknade kring sekelskiftet 1900 kritiskt Svenska akademien som "Sveriges mest exklusiva herrklubb". Av det moderna sällskapet utgivna skrifter Gustava Björklund och hennes kokkonst De goda avslutningarna – i Gustafva Björklunds anda, efterrätter förr och nu K-märkt smak Källor "Lilla sällskapet" i Nordisk familjebok, band 16 (Stockholm 1912) Claës Lundin & August Strindberg: Gamla Stockholm: anteckningar ur tryckta och otryckta källor (kapitel XIII: "Ordens-Sällskap och Klubbar") (Stockholm 1882) Per Erik Wahlund: Demoiselle - Kokboksutgiverskan och restauratrisen Gustava Björklunds liv och verksamhet, Växjö (?), 1991 Gustafva Björklund. De tidigaste engelska herrklubbarna uppstod i London under 1600-talet. De träffas den sista måndagen i månaden på restaurang Villa Godthem på Djurgården Stockholms Allmänna Restaurationsaktiebolag. Herrklubbar utanför England Knickerbocker Clubs lokaler i New York De engelska klubbarnas idé och koncept har med tiden spritt sig till många andra länder. Bland kända tidigare och nuvarande ledamöter märks en blandning av kulturpersonligheter, politiker och folk med anknytning till gastronomi som exempelvis Allan Edwall, Märit Huldt, Per Erik Wahlund, Alva Myrdal, Ulf Elfving, Mats Hellström, Magdalena Ribbing, Bengt-Göran Kronstam och Mats Svegfors Dagens Nyheter. Herrklubbar i Sverige Biljardsalongen på herrklubben "Sällskapet" i Stockholm 1901. Namnet har från 1966 återupptagits av ett gastronomiskt sällskap Pernilla Tunberger. Herrklubbarnas ursprung kan dateras till 1600-talets England. Det ursprungliga Lilla Sällskapet bildads 1814 (dess stadgar fastställdes den 26 november detta år) och var aktivt till 1840 Gastronomiska Akademien. "Herrklubb" som metafor Utöver att vara en benämning på konkreta klubbar och dessas lokaler så används begreppet "herrklubb" också ibland i överförd bemärkelse som en, i regel kritisk, metafor för sammanhang där män dominerar och där få eller inga kvinnor har inflytande. Till sin karaktär påminde det om det år 1800 bildade Sällskapet men var exklusivare i fråga om antalet medlemmar: Lilla Sällskapet accepterade högst 300 medlemmar mot Sällskapets 500 Djurgården. Till kända tidiga sådana klubbar hör "The Mermaid", grundad av sjömilitären Sir Walter Raleigh och med bland annat William Shakespeare och John Donne som medlemmar. Det moderna Lilla Sällskapets officiella webbplats Noter Allan Edwall. Vid sekelskiftet 1900 fanns runt 200 herrklubbar i London, knappt hundra år senare endast ett fyrtiotal. Initiativet stöttas av bland annat Dagens Nyheters matskribent Pernilla Tunberger, vilken irriterade sig över att Gastronomiska Akademien inte tog in några kvinnor Märit Huldt. "Sällskapet" följdes sedermera av "Lilla Sällskapet" (1814), "Mindre Sällskapet" (1817), "Södra sällskapet" (1843) och "Nya Sällskapet" (1874; även känt som "Adelsklubben") . Per Erik Wahlund. Först ut att göra detta var den även historiskt sett liberalt anknutna "Reform Club", vilken öppnade för kvinnor 1981.

0 - Lilla Sällskapet (musikgrupp)
1 - Sällskapet
2 - Herrklubb
3 - Petersenska huset
4 - Sällskapet (herrklubb)
5 - Riksdaler
6 - Munkbron
7 - Petersenska huset
8 - Gustafva Björklund
9 - Stockholms Allmänna Restaurationsaktiebolag
10 - Dagens Nyheter
11 - Pernilla Tunberger
12 - Gastronomiska Akademien
13 - Djurgården
14 - Allan Edwall
15 - Märit Huldt
16 - Per Erik Wahlund
17 - Alva Myrdal
18 - Ulf Elfving
19 - Mats Hellström
20 - Magdalena Ribbing