BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lilla Sällskapet – Wikipedia
Lilla sällskapet består numera av 21 ledamöter med någon form av anknytning till eller intresse av svensk matkultur Sällskapet. Exempel på kända herrklubbar runt om i världen är "Jockey Club" (Paris, 1834), "Caccia Club" (Rom), "Metropolitan Club" (Washington, 1863) och "Knickerbocker Club" (New York, 1871). Det ursprungliga Lilla Sällskapet bildads 1814 (dess stadgar fastställdes den 26 november detta år) och var aktivt till 1840 Herrklubb. Furst Heinrich XV av Pless var från 1910 president för den tyska Union Klub. Till sin karaktär påminde det om det år 1800 bildade Sällskapet men var exklusivare i fråga om antalet medlemmar: Lilla Sällskapet accepterade högst 300 medlemmar mot Sällskapets 500 Petersenska huset. Symptomatisk nog var ett flertal av klubbens grundare personer med engelsk eller skotsk bakgrund. Det moderna sällskapet Då Petersénska huset renoverades 1966 fick arkitekten Torbjörn Olsson och dåvarande Sara-bolagets chef Folke Hildestrand idén att återuppliva Lilla Sällskapet, nu dock inte som en klubb utan som ett samfund för matintresserade Sällskapet (herrklubb). Först ut att göra detta var den även historiskt sett liberalt anknutna "Reform Club", vilken öppnade för kvinnor 1981. Av det moderna sällskapet utgivna skrifter Gustava Björklund och hennes kokkonst De goda avslutningarna – i Gustafva Björklunds anda, efterrätter förr och nu K-märkt smak Källor "Lilla sällskapet" i Nordisk familjebok, band 16 (Stockholm 1912) Claës Lundin & August Strindberg: Gamla Stockholm: anteckningar ur tryckta och otryckta källor (kapitel XIII: "Ordens-Sällskap och Klubbar") (Stockholm 1882) Per Erik Wahlund: Demoiselle - Kokboksutgiverskan och restauratrisen Gustava Björklunds liv och verksamhet, Växjö (?), 1991 Riksdaler. Den bör vara en plats där man kan söka tillflykt från den yttre världens vulgaritet, en betryggande fast punkt, ekot av ett mer civilserat sätt att leva . Namnet har från 1966 återupptagits av ett gastronomiskt sällskap Munkbron. Ordet används också i överförd nedsättande bemärkelse om andra sammanhang där män anses dominera och hålla varandra om ryggen. Inträdes- och årsavgifterna avgiften var i gengäld betydligt lägre: fem riksdaler i inträde och sju i årsavgift (mot tio respektive tolv i Sällskapet) Petersenska huset. I huvudsak var det dock i Stockholm som ett antal klubbar kom att etableras decennierna kring år 1800. Gustafva Björklund. Ett liknande förslag att öppna klubben "Garrick's" för damer röstades dock så sent som 1992 ned med 363 röster mot 94. Lilla Sällskapet hade sina lokaler vid Munkbron, ursprungligen i kvarteret Atomena, men från 1833 i det Petersenska huset Stockholms Allmänna Restaurationsaktiebolag. Litteraturhistorikern Henrik Schück betecknade kring sekelskiftet 1900 kritiskt Svenska akademien som "Sveriges mest exklusiva herrklubb". Här inrymdes matsal, ett flertal sällskapsrum, bibliotek och läsrum samt några gästrum Dagens Nyheter. Så till exempel beklagade Vänsterpartiet i ett pressmeddelande rörande EU 2010 att "EU:s super-UD blir en herrklubb" , och i ett reportage om kvinnliga filmfotografer i Sydsvenska Dagbladet 2011 beskrevs hur dessa ofta motarbetas av sina "manliga kollegor, som helst ser att deras skrå förblir en herrklubb" . Initiativet stöttas av bland annat Dagens Nyheters matskribent Pernilla Tunberger, vilken irriterade sig över att Gastronomiska Akademien inte tog in några kvinnor Pernilla Tunberger. Samtidigt rymde dock klubben också en del av de adliga officerare som låg bakom 20 juli-attentatet, och efter detta förbjöds "Deutscher Herrenklub". Det moderna Lilla Sällskapets officiella webbplats Noter Gastronomiska Akademien. I Berlin bildades 1867 "Union Klub", en starkt aristokratisk herrklubb dominerad av officerare och andra personer med intresse för ridsport, vilken från 1882 disponerade flotta egna umgänges- och måltidslokaler. Vid inflyttningen i de nya lokalerna anställdes hushållerskan och kockfrun Gustafva Björklund, vars uppskattade kosthållning fortsatte som vanlig restaurang sedan sällskapet avvecklats Djurgården. Herrklubbar utanför England Knickerbocker Clubs lokaler i New York De engelska klubbarnas idé och koncept har med tiden spritt sig till många andra länder. Innehåll 1 1800-talets sällskap 2 Det moderna sällskapet 2.1 Av det moderna sällskapet utgivna skrifter 3 Källor 3.1 Noter 1800-talets sällskap Petersenska huset där Lilla Sällskapet från 1833 hade sina lokaler Allan Edwall. Ett par mer kortlivade klubbar (även kallade "sociétéer") är kända från 1790-talet, men det var med grundandet av "Sällskapet" år 1800 som staden fick sin första mer långvariga herrklubb med egna lokaler (ursprungligen Kirsteinska huset vid Munkbron). De träffas den sista måndagen i månaden på restaurang Villa Godthem på Djurgården Märit Huldt. De tidigaste engelska herrklubbarna uppstod i London under 1600-talet. Per Erik Wahlund. Vid sekelskiftet 1900 fanns runt 200 herrklubbar i London, knappt hundra år senare endast ett fyrtiotal.

0 - Lilla Sällskapet (musikgrupp)
1 - Sällskapet
2 - Herrklubb
3 - Petersenska huset
4 - Sällskapet (herrklubb)
5 - Riksdaler
6 - Munkbron
7 - Petersenska huset
8 - Gustafva Björklund
9 - Stockholms Allmänna Restaurationsaktiebolag
10 - Dagens Nyheter
11 - Pernilla Tunberger
12 - Gastronomiska Akademien
13 - Djurgården
14 - Allan Edwall
15 - Märit Huldt
16 - Per Erik Wahlund
17 - Alva Myrdal
18 - Ulf Elfving
19 - Mats Hellström
20 - Magdalena Ribbing