BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lilla Sällskapet – Wikipedia
Det moderna Lilla Sällskapets officiella webbplats Noter Sällskapet. Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser. Vid inflyttningen i de nya lokalerna anställdes hushållerskan och kockfrun Gustafva Björklund, vars uppskattade kosthållning fortsatte som vanlig restaurang sedan sällskapet avvecklats Herrklubb. . Inträdes- och årsavgifterna avgiften var i gengäld betydligt lägre: fem riksdaler i inträde och sju i årsavgift (mot tio respektive tolv i Sällskapet) Petersenska huset. . De träffas den sista måndagen i månaden på restaurang Villa Godthem på Djurgården Sällskapet (herrklubb). . Riksdaler. . Innehåll 1 1800-talets sällskap 2 Det moderna sällskapet 2.1 Av det moderna sällskapet utgivna skrifter 3 Källor 3.1 Noter 1800-talets sällskap Petersenska huset där Lilla Sällskapet från 1833 hade sina lokaler Munkbron. . Namnet har från 1966 återupptagits av ett gastronomiskt sällskap Petersenska huset. . Lilla sällskapet består numera av 21 ledamöter med någon form av anknytning till eller intresse av svensk matkultur Gustafva Björklund. . Det moderna sällskapet Då Petersénska huset renoverades 1966 fick arkitekten Torbjörn Olsson och dåvarande Sara-bolagets chef Folke Hildestrand idén att återuppliva Lilla Sällskapet, nu dock inte som en klubb utan som ett samfund för matintresserade Stockholms Allmänna Restaurationsaktiebolag. . Av det moderna sällskapet utgivna skrifter Gustava Björklund och hennes kokkonst De goda avslutningarna – i Gustafva Björklunds anda, efterrätter förr och nu K-märkt smak Källor "Lilla sällskapet" i Nordisk familjebok, band 16 (Stockholm 1912) Claës Lundin & August Strindberg: Gamla Stockholm: anteckningar ur tryckta och otryckta källor (kapitel XIII: "Ordens-Sällskap och Klubbar") (Stockholm 1882) Per Erik Wahlund: Demoiselle - Kokboksutgiverskan och restauratrisen Gustava Björklunds liv och verksamhet, Växjö (?), 1991 Dagens Nyheter. . Lilla Sällskapet hade sina lokaler vid Munkbron, ursprungligen i kvarteret Atomena, men från 1833 i det Petersenska huset Pernilla Tunberger. . Till sin karaktär påminde det om det år 1800 bildade Sällskapet men var exklusivare i fråga om antalet medlemmar: Lilla Sällskapet accepterade högst 300 medlemmar mot Sällskapets 500 Gastronomiska Akademien. . Här inrymdes matsal, ett flertal sällskapsrum, bibliotek och läsrum samt några gästrum Djurgården. . Initiativet stöttas av bland annat Dagens Nyheters matskribent Pernilla Tunberger, vilken irriterade sig över att Gastronomiska Akademien inte tog in några kvinnor Allan Edwall. . Det ursprungliga Lilla Sällskapet bildads 1814 (dess stadgar fastställdes den 26 november detta år) och var aktivt till 1840 Märit Huldt. . Per Erik Wahlund. .

0 - Lilla Sällskapet (musikgrupp)
1 - Sällskapet
2 - Herrklubb
3 - Petersenska huset
4 - Sällskapet (herrklubb)
5 - Riksdaler
6 - Munkbron
7 - Petersenska huset
8 - Gustafva Björklund
9 - Stockholms Allmänna Restaurationsaktiebolag
10 - Dagens Nyheter
11 - Pernilla Tunberger
12 - Gastronomiska Akademien
13 - Djurgården
14 - Allan Edwall
15 - Märit Huldt
16 - Per Erik Wahlund
17 - Alva Myrdal
18 - Ulf Elfving
19 - Mats Hellström
20 - Magdalena Ribbing