BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lilla Sällskapet – Wikipedia
Det ursprungliga Lilla Sällskapet bildads 1814 (dess stadgar fastställdes den 26 november detta år) och var aktivt till 1840 Sällskapet. . Lilla Sällskapet hade sina lokaler vid Munkbron, ursprungligen i kvarteret Atomena, men från 1833 i det Petersenska huset Herrklubb. . Det moderna sällskapet Då Petersénska huset renoverades 1966 fick arkitekten Torbjörn Olsson och dåvarande Sara-bolagets chef Folke Hildestrand idén att återuppliva Lilla Sällskapet, nu dock inte som en klubb utan som ett samfund för matintresserade Petersenska huset. . Namnet har från 1966 återupptagits av ett gastronomiskt sällskap Sällskapet (herrklubb). . Till sin karaktär påminde det om det år 1800 bildade Sällskapet men var exklusivare i fråga om antalet medlemmar: Lilla Sällskapet accepterade högst 300 medlemmar mot Sällskapets 500 Riksdaler. . Inträdes- och årsavgifterna avgiften var i gengäld betydligt lägre: fem riksdaler i inträde och sju i årsavgift (mot tio respektive tolv i Sällskapet) Munkbron. . Lilla sällskapet består numera av 21 ledamöter med någon form av anknytning till eller intresse av svensk matkultur Petersenska huset. . Vid inflyttningen i de nya lokalerna anställdes hushållerskan och kockfrun Gustafva Björklund, vars uppskattade kosthållning fortsatte som vanlig restaurang sedan sällskapet avvecklats Gustafva Björklund. . Innehåll 1 1800-talets sällskap 2 Det moderna sällskapet 2.1 Av det moderna sällskapet utgivna skrifter 3 Källor 3.1 Noter 1800-talets sällskap Petersenska huset där Lilla Sällskapet från 1833 hade sina lokaler Stockholms Allmänna Restaurationsaktiebolag. . Dagens Nyheter. . Det moderna Lilla Sällskapets officiella webbplats Noter Pernilla Tunberger. . Här inrymdes matsal, ett flertal sällskapsrum, bibliotek och läsrum samt några gästrum Gastronomiska Akademien. . Av det moderna sällskapet utgivna skrifter Gustava Björklund och hennes kokkonst De goda avslutningarna – i Gustafva Björklunds anda, efterrätter förr och nu K-märkt smak Källor "Lilla sällskapet" i Nordisk familjebok, band 16 (Stockholm 1912) Claës Lundin & August Strindberg: Gamla Stockholm: anteckningar ur tryckta och otryckta källor (kapitel XIII: "Ordens-Sällskap och Klubbar") (Stockholm 1882) Per Erik Wahlund: Demoiselle - Kokboksutgiverskan och restauratrisen Gustava Björklunds liv och verksamhet, Växjö (?), 1991 Djurgården. . De träffas den sista måndagen i månaden på restaurang Villa Godthem på Djurgården Allan Edwall. . Bland kända tidigare och nuvarande ledamöter märks en blandning av kulturpersonligheter, politiker och folk med anknytning till gastronomi som exempelvis Allan Edwall, Märit Huldt, Per Erik Wahlund, Alva Myrdal, Ulf Elfving, Mats Hellström, Magdalena Ribbing, Bengt-Göran Kronstam och Mats Svegfors Märit Huldt. . Per Erik Wahlund. .

0 - Lilla Sällskapet (musikgrupp)
1 - Sällskapet
2 - Herrklubb
3 - Petersenska huset
4 - Sällskapet (herrklubb)
5 - Riksdaler
6 - Munkbron
7 - Petersenska huset
8 - Gustafva Björklund
9 - Stockholms Allmänna Restaurationsaktiebolag
10 - Dagens Nyheter
11 - Pernilla Tunberger
12 - Gastronomiska Akademien
13 - Djurgården
14 - Allan Edwall
15 - Märit Huldt
16 - Per Erik Wahlund
17 - Alva Myrdal
18 - Ulf Elfving
19 - Mats Hellström
20 - Magdalena Ribbing