BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lilla Sällskapet – Wikipedia
Det moderna sällskapet Då Petersénska huset renoverades 1966 fick arkitekten Torbjörn Olsson och dåvarande Sara-bolagets chef Folke Hildestrand idén att återuppliva Lilla Sällskapet, nu dock inte som en klubb utan som ett samfund för matintresserade Sällskapet. Här fanns sedan 1700-talet också en tradition av politiska klubbar och mer eller mindre hemliga ordenssällskap, på vilka de nya mer renodlat sociala klubbarna kunde bygga vidare. Namnet har från 1966 återupptagits av ett gastronomiskt sällskap Herrklubb. Londonklubbarna var ursprungligen påtagligt aristokratiska, men med det kapitalstarka borgerskapets framväxt uppstod nya klubbar riktade till denna målgrupp. Innehåll 1 1800-talets sällskap 2 Det moderna sällskapet 2.1 Av det moderna sällskapet utgivna skrifter 3 Källor 3.1 Noter 1800-talets sällskap Petersenska huset där Lilla Sällskapet från 1833 hade sina lokaler Petersenska huset. En senare känd tysk klubb var den 1924 grundade "Deutscher Herrenklub", vilken samlade framför allt adliga jurister och officerare (men däremot inte särskilt många representanter för näringslivet). Sällskapet (herrklubb). Furst Heinrich XV av Pless var från 1910 president för den tyska Union Klub. Vid inflyttningen i de nya lokalerna anställdes hushållerskan och kockfrun Gustafva Björklund, vars uppskattade kosthållning fortsatte som vanlig restaurang sedan sällskapet avvecklats Riksdaler. Så till exempel beklagade Vänsterpartiet i ett pressmeddelande rörande EU 2010 att "EU:s super-UD blir en herrklubb" , och i ett reportage om kvinnliga filmfotografer i Sydsvenska Dagbladet 2011 beskrevs hur dessa ofta motarbetas av sina "manliga kollegor, som helst ser att deras skrå förblir en herrklubb" . Till sin karaktär påminde det om det år 1800 bildade Sällskapet men var exklusivare i fråga om antalet medlemmar: Lilla Sällskapet accepterade högst 300 medlemmar mot Sällskapets 500 Munkbron. Under 1800-talets lopp kom också de aristokratiska och ursprungligen borgerliga klubbarna att i allt större utsträckning sammansmälta. Inträdes- och årsavgifterna avgiften var i gengäld betydligt lägre: fem riksdaler i inträde och sju i årsavgift (mot tio respektive tolv i Sällskapet) Petersenska huset. m.". Här inrymdes matsal, ett flertal sällskapsrum, bibliotek och läsrum samt några gästrum Gustafva Björklund. Herrklubbar i Sverige Biljardsalongen på herrklubben "Sällskapet" i Stockholm 1901. Initiativet stöttas av bland annat Dagens Nyheters matskribent Pernilla Tunberger, vilken irriterade sig över att Gastronomiska Akademien inte tog in några kvinnor Stockholms Allmänna Restaurationsaktiebolag. Herrklubbens funktion Anthony Lejeune har i boken The Genlemen's Clubs of London beskrivit den traditionella herrklubbens funktion och syfte enligt följande: En klubb är, trots allt, en plats dit en man går för att få vara bland sin egen sort. De träffas den sista måndagen i månaden på restaurang Villa Godthem på Djurgården Dagens Nyheter. Till skillnad från sina senare efterföljare disponerade dessa i regel inte egna lokaler utan man träffades på olika värdshus eller kaffehus. Lilla Sällskapet hade sina lokaler vid Munkbron, ursprungligen i kvarteret Atomena, men från 1833 i det Petersenska huset Pernilla Tunberger. I Berlin bildades 1867 "Union Klub", en starkt aristokratisk herrklubb dominerad av officerare och andra personer med intresse för ridsport, vilken från 1882 disponerade flotta egna umgänges- och måltidslokaler. Bland kända tidigare och nuvarande ledamöter märks en blandning av kulturpersonligheter, politiker och folk med anknytning till gastronomi som exempelvis Allan Edwall, Märit Huldt, Per Erik Wahlund, Alva Myrdal, Ulf Elfving, Mats Hellström, Magdalena Ribbing, Bengt-Göran Kronstam och Mats Svegfors Gastronomiska Akademien. Herrklubbar utanför England Knickerbocker Clubs lokaler i New York De engelska klubbarnas idé och koncept har med tiden spritt sig till många andra länder. Det ursprungliga Lilla Sällskapet bildads 1814 (dess stadgar fastställdes den 26 november detta år) och var aktivt till 1840 Djurgården. Bakom initiativet stod bland annat medlemmar av Kungliga Patriotiska Sällskapet, men det är osäkert huruvida det realiserades. Lilla sällskapet består numera av 21 ledamöter med någon form av anknytning till eller intresse av svensk matkultur Allan Edwall. Geografiskt är många av Londons herrklubbar belägna i områdena Pall Mall och St James's i stadens West End. Det moderna Lilla Sällskapets officiella webbplats Noter Märit Huldt. Först ut att göra detta var den även historiskt sett liberalt anknutna "Reform Club", vilken öppnade för kvinnor 1981. Per Erik Wahlund. Klubbväsendet är numera på nedgång kvantitativt sett.

0 - Lilla Sällskapet (musikgrupp)
1 - Sällskapet
2 - Herrklubb
3 - Petersenska huset
4 - Sällskapet (herrklubb)
5 - Riksdaler
6 - Munkbron
7 - Petersenska huset
8 - Gustafva Björklund
9 - Stockholms Allmänna Restaurationsaktiebolag
10 - Dagens Nyheter
11 - Pernilla Tunberger
12 - Gastronomiska Akademien
13 - Djurgården
14 - Allan Edwall
15 - Märit Huldt
16 - Per Erik Wahlund
17 - Alva Myrdal
18 - Ulf Elfving
19 - Mats Hellström
20 - Magdalena Ribbing