BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lilla Sällskapet – Wikipedia
Det moderna Lilla Sällskapets officiella webbplats Noter Sällskapet. Antalet medlemmar i "Sällskapet" var ursprungligen satt till 500, vilka hade tillgång till klubblokalerna från klockan 8 på morgonen till midnatt och erbjöds två lagade måltider om dagen. Det ursprungliga Lilla Sällskapet bildads 1814 (dess stadgar fastställdes den 26 november detta år) och var aktivt till 1840 Herrklubb. Till kända medlemmar hörde generalfältmarskalkerna Paul von Hindenburg och August von Mackensen samt även den blivande rikskanslern Franz von Papen. Namnet har från 1966 återupptagits av ett gastronomiskt sällskap Petersenska huset. En anledning är höjda hyreskostnader, vilka framtvingat ytterligare höjningar av de redan i grunden höga medlemsavgifterna. Innehåll 1 1800-talets sällskap 2 Det moderna sällskapet 2.1 Av det moderna sällskapet utgivna skrifter 3 Källor 3.1 Noter 1800-talets sällskap Petersenska huset där Lilla Sällskapet från 1833 hade sina lokaler Sällskapet (herrklubb). Ordet används också i överförd nedsättande bemärkelse om andra sammanhang där män anses dominera och hålla varandra om ryggen. Lilla sällskapet består numera av 21 ledamöter med någon form av anknytning till eller intresse av svensk matkultur Riksdaler. Det var i stor utsträckning dessa klubbar som hade en tillräckligt stark finansiell grund för att kunna bygga de egna exklusiva lokaler som man i dag förknippar de typiska londonklubbarna med. Vid inflyttningen i de nya lokalerna anställdes hushållerskan och kockfrun Gustafva Björklund, vars uppskattade kosthållning fortsatte som vanlig restaurang sedan sällskapet avvecklats Munkbron. Trots benämningen "gentlemen's clubs" har också ett antal klubbar i modernare tid börjat acceptera även kvinnliga medlemmar. Bland kända tidigare och nuvarande ledamöter märks en blandning av kulturpersonligheter, politiker och folk med anknytning till gastronomi som exempelvis Allan Edwall, Märit Huldt, Per Erik Wahlund, Alva Myrdal, Ulf Elfving, Mats Hellström, Magdalena Ribbing, Bengt-Göran Kronstam och Mats Svegfors Petersenska huset. Innehåll 1 De engelska klubbarna (Gentlemen's clubs) 2 Herrklubbar utanför England 2.1 Herrklubbar i Sverige 3 Herrklubbens funktion 4 "Herrklubb" som metafor 5 Källor 5.1 Huvudkällor 5.2 Fotnoter för enskilda detaljuppgifter 6 Vidare läsning De engelska klubbarna (Gentlemen's clubs) Interiör från den berömda Reform Club. Av det moderna sällskapet utgivna skrifter Gustava Björklund och hennes kokkonst De goda avslutningarna – i Gustafva Björklunds anda, efterrätter förr och nu K-märkt smak Källor "Lilla sällskapet" i Nordisk familjebok, band 16 (Stockholm 1912) Claës Lundin & August Strindberg: Gamla Stockholm: anteckningar ur tryckta och otryckta källor (kapitel XIII: "Ordens-Sällskap och Klubbar") (Stockholm 1882) Per Erik Wahlund: Demoiselle - Kokboksutgiverskan och restauratrisen Gustava Björklunds liv och verksamhet, Växjö (?), 1991 Gustafva Björklund. Furst Heinrich XV av Pless var från 1910 president för den tyska Union Klub. Stockholms Allmänna Restaurationsaktiebolag. Exempel på kända herrklubbar runt om i världen är "Jockey Club" (Paris, 1834), "Caccia Club" (Rom), "Metropolitan Club" (Washington, 1863) och "Knickerbocker Club" (New York, 1871). Inträdes- och årsavgifterna avgiften var i gengäld betydligt lägre: fem riksdaler i inträde och sju i årsavgift (mot tio respektive tolv i Sällskapet) Dagens Nyheter. Klubbarna behöll dock samtidigt sin exklusivitet i fråga om vilka och hur många man tog in som medlemmar; under sent 1800-tal kunde de kändare klubbarna ha en väntetid på tjugo år för presumtiva nya medlemmar. Det moderna sällskapet Då Petersénska huset renoverades 1966 fick arkitekten Torbjörn Olsson och dåvarande Sara-bolagets chef Folke Hildestrand idén att återuppliva Lilla Sällskapet, nu dock inte som en klubb utan som ett samfund för matintresserade Pernilla Tunberger. Till skillnad från sina senare efterföljare disponerade dessa i regel inte egna lokaler utan man träffades på olika värdshus eller kaffehus. De träffas den sista måndagen i månaden på restaurang Villa Godthem på Djurgården Gastronomiska Akademien. Geografiskt är många av Londons herrklubbar belägna i områdena Pall Mall och St James's i stadens West End. Här inrymdes matsal, ett flertal sällskapsrum, bibliotek och läsrum samt några gästrum Djurgården. Herrklubbar i Sverige Biljardsalongen på herrklubben "Sällskapet" i Stockholm 1901. Lilla Sällskapet hade sina lokaler vid Munkbron, ursprungligen i kvarteret Atomena, men från 1833 i det Petersenska huset Allan Edwall. Trots att "Deutscher Herrenklub" inte var en uttalat politisk organisation så anses de kontakter och den opinionsbildning som ägde rum inom klubben ha haft viss inverkan på det politiska spel som 1933 förde Hitler till makten. Till sin karaktär påminde det om det år 1800 bildade Sällskapet men var exklusivare i fråga om antalet medlemmar: Lilla Sällskapet accepterade högst 300 medlemmar mot Sällskapets 500 Märit Huldt. Bakom initiativet stod bland annat medlemmar av Kungliga Patriotiska Sällskapet, men det är osäkert huruvida det realiserades. Per Erik Wahlund. "Herrklubb" som metafor Utöver att vara en benämning på konkreta klubbar och dessas lokaler så används begreppet "herrklubb" också ibland i överförd bemärkelse som en, i regel kritisk, metafor för sammanhang där män dominerar och där få eller inga kvinnor har inflytande.

0 - Lilla Sällskapet (musikgrupp)
1 - Sällskapet
2 - Herrklubb
3 - Petersenska huset
4 - Sällskapet (herrklubb)
5 - Riksdaler
6 - Munkbron
7 - Petersenska huset
8 - Gustafva Björklund
9 - Stockholms Allmänna Restaurationsaktiebolag
10 - Dagens Nyheter
11 - Pernilla Tunberger
12 - Gastronomiska Akademien
13 - Djurgården
14 - Allan Edwall
15 - Märit Huldt
16 - Per Erik Wahlund
17 - Alva Myrdal
18 - Ulf Elfving
19 - Mats Hellström
20 - Magdalena Ribbing