BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lima socken – Wikipedia
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lima församling och för de borgerliga frågorna till Lima landskommun Land. Det egentliga Nederländerna utgör ett land inom Konungariket Nederländerna vilket även innefattar de självstyrande områdena Aruba, Curaçao och Sint Maarten. Sverige. Ett land kan också bestå av en nation, ofta bestående av en dominerade etnisk grupp, delad mellan olika stater eller riken. Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Dalarna Sveriges landskap. Irland är exempel på ett land som är delat mellan republiken Irland, som är en självständig stat, och Nordirland som är en riksdel inom det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Se även Lima församling Malungs tingslag Referenser Noter Härad. . År 2000 fanns här 1 808 invånare Kyrkby. Detta behöver dock inte betyda att landet utgör en egen självständig stat (vilket är vanligt i vardagligt tal) utan det kan ingå i ett större rike. Namnet Namnet (1356 Limä) är ett bygdenamn som innehåller lim, 'murkalk här syftande på kalkhaltig lera Lima, Malung-Sälens kommun. Det egentliga Danmark utgör ett land, men staten Konungariket Danmark innefattar också de självstyrande småländerna Färöarna och Grönland. Innehåll 1 Administrativ historik 2 Geografi 3 Fornlämningar 4 Namnet 5 Se även 6 Referenser 6.1 Noter 7 Externa länkar Administrativ historik Lima socken bildades troligen på 1200-talet genom en utbrytning ur Malungs socken Area. Innehåll 1 Språklig anmärkning 2 Exempel 3 Se även 4 Referenser Språklig anmärkning Ordet "land" kan ha pluralformen "land" eller "länder". Transtrands socken är utbruten ur denna socken, på 1500-talet som ett kapellag Kvadratkilometer. I den här behandlade betydelsen av självstyrande politisk enhet är den vanliga formen "länder" . Geografi Lima socken ligger kring Västerdalälven Folkmängd. Hela Tyskland är idag en enda förbundsstat som är uppdelad i ett antal delstater, förbundsländer. Socknens areal är 1 434,50 kvadratkilometer, varav 1 377,0 land Sockenkod. Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland består av riksdelarna England, Skottland och Wales belägna på ön Storbritannien samt riksdelen Nordirland beläget på ön Irland. Fem kilometer norr om kyrkan ligger rester av Lima skans uppförd under 1600-talet Dalarna. Se även Världens länder Territorium Referenser . Landskommunen uppgick 1971 i Malungs kommun som 2008 namnändrades till Malung-Sälens kommun Malung-Sälens kommun. Beträffande de medeltida svenska "landen", senare kallade "landskap", används vanligen pluralformen "land" Exempel Sverige (Konungariket Sverige) kan sägas vara exempel på en självständig stat som också utgör ett enda land. De indelta soldaterna tillhörde Dalaregementet, Vesterdals Kompani Kvadratkilometer. Tyskland är en del av den tyska nationen vilket även kan sägas innefatta landet Österrike och exempelvis delar av staterna Schweiz och Belgien. Församlingen är sedan 2006 en del av Lima-Transtrands församling Limedsforsen. . Orten Limedsforsen samt tätorten och kyrkbyn Lima med sockenkyrkan Lima kyrka ligger i socknen Lima, Malung-Sälens kommun. . Fornlämningar Cirka 100 boplatser från stenåldern är funna liksom gravfynd från vikingatiden Lima kyrka. . Malungs socken. .

0 - Socken
1 - Land
2 - Sverige
3 - Sveriges landskap
4 - Härad
5 - Kyrkby
6 - Lima, Malung-Sälens kommun
7 - Area
8 - Kvadratkilometer
9 - Folkmängd
10 - Sockenkod
11 - Dalarna
12 - Malung-Sälens kommun
13 - Kvadratkilometer
14 - Limedsforsen
15 - Lima, Malung-Sälens kommun
16 - Lima kyrka
17 - Malungs socken
18 - Transtrands socken
19 - Kapellag
20 - Kommunreformen 1862