BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lima socken – Wikipedia
Församlingen är sedan 2006 en del av Lima-Transtrands församling Land. Ett land kan också bestå av en nation, ofta bestående av en dominerade etnisk grupp, delad mellan olika stater eller riken. Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Dalarna Sverige. Det egentliga Nederländerna utgör ett land inom Konungariket Nederländerna vilket även innefattar de självstyrande områdena Aruba, Curaçao och Sint Maarten. Fornlämningar Cirka 100 boplatser från stenåldern är funna liksom gravfynd från vikingatiden Sveriges landskap. Se även Världens länder Territorium Referenser . Se även Lima församling Malungs tingslag Referenser Noter Härad. I den här behandlade betydelsen av självstyrande politisk enhet är den vanliga formen "länder" . Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lima församling och för de borgerliga frågorna till Lima landskommun Kyrkby. Hela Tyskland är idag en enda förbundsstat som är uppdelad i ett antal delstater, förbundsländer. Namnet Namnet (1356 Limä) är ett bygdenamn som innehåller lim, 'murkalk här syftande på kalkhaltig lera Lima, Malung-Sälens kommun. Beträffande de medeltida svenska "landen", senare kallade "landskap", används vanligen pluralformen "land" Exempel Sverige (Konungariket Sverige) kan sägas vara exempel på en självständig stat som också utgör ett enda land. Socknens areal är 1 434,50 kvadratkilometer, varav 1 377,0 land Area. Tyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) är i dag ett land, men var tidigare (1949–1990) delat mellan två olika statsbildningar, Västtyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) och Östtyskland (Tyska demokratiska republiken). Transtrands socken är utbruten ur denna socken, på 1500-talet som ett kapellag Kvadratkilometer. Detta behöver dock inte betyda att landet utgör en egen självständig stat (vilket är vanligt i vardagligt tal) utan det kan ingå i ett större rike. Socknen har en smal odlingsbygd i älvdalen och är däromkring en myr- och sjörik kuperad skogsbygd och lågfjällsbygd med flera fäbodar och höjder som i Hundfjället i nordväst når 925 meter över havet Folkmängd. Irland är exempel på ett land som är delat mellan republiken Irland, som är en självständig stat, och Nordirland som är en riksdel inom det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Innehåll 1 Administrativ historik 2 Geografi 3 Fornlämningar 4 Namnet 5 Se även 6 Referenser 6.1 Noter 7 Externa länkar Administrativ historik Lima socken bildades troligen på 1200-talet genom en utbrytning ur Malungs socken Sockenkod. Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland består av riksdelarna England, Skottland och Wales belägna på ön Storbritannien samt riksdelen Nordirland beläget på ön Irland. År 2000 fanns här 1 808 invånare Dalarna. Det egentliga Danmark utgör ett land, men staten Konungariket Danmark innefattar också de självstyrande småländerna Färöarna och Grönland. Orten Limedsforsen samt tätorten och kyrkbyn Lima med sockenkyrkan Lima kyrka ligger i socknen Malung-Sälens kommun. Tyskland är en del av den tyska nationen vilket även kan sägas innefatta landet Österrike och exempelvis delar av staterna Schweiz och Belgien. Kvadratkilometer. Språklig anmärkning Ordet "land" kan ha pluralformen "land" eller "länder". Geografi Lima socken ligger kring Västerdalälven Limedsforsen. . De indelta soldaterna tillhörde Dalaregementet, Vesterdals Kompani Lima, Malung-Sälens kommun. . Landskommunen uppgick 1971 i Malungs kommun som 2008 namnändrades till Malung-Sälens kommun Lima kyrka. . Malungs socken. .

0 - Socken
1 - Land
2 - Sverige
3 - Sveriges landskap
4 - Härad
5 - Kyrkby
6 - Lima, Malung-Sälens kommun
7 - Area
8 - Kvadratkilometer
9 - Folkmängd
10 - Sockenkod
11 - Dalarna
12 - Malung-Sälens kommun
13 - Kvadratkilometer
14 - Limedsforsen
15 - Lima, Malung-Sälens kommun
16 - Lima kyrka
17 - Malungs socken
18 - Transtrands socken
19 - Kapellag
20 - Kommunreformen 1862