BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lima socken – Wikipedia
Se även Lima församling Malungs tingslag Referenser Noter Socken. . Orten Limedsforsen samt tätorten och kyrkbyn Lima med sockenkyrkan Lima kyrka ligger i socknen Land. GEOREF bygger inte på några kartprojektioner. Församlingen är sedan 2006 en del av Lima-Transtrands församling Sverige. Särskilt bekymmersamt blir det om sträckan går nära ett hörn, då hela tre kartblad kan vara berörda. År 2000 fanns här 1 808 invånare Sveriges landskap. Detta kan vara kritiskt då kompassriktning ska tas ut för en sträcka, som går över en kartbladsskarv. Geografi Lima socken ligger kring Västerdalälven Härad. För att undvika sammanblandning med longitudminuter betecknade ′, betecknar man distansminuten med M, på engelska nm (nautical mile). Geografiska koordinatsystem. För att beskriva en position på den sfäriska jordytan används två vinklar i jordens mittpunkt. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lima församling och för de borgerliga frågorna till Lima landskommun Kyrkby. Om två olika kartblad är tryckta vid olika tillfällen med olika luftfuktighet i tryckeriet, blir det extra förskjutningar i skarvarna när dessa kartblad acklimatiserats till samma luftfuktighet. Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Dalarna Lima, Malung-Sälens kommun. Dessa nationella nät identifierades med hjälp av ett geodetiskt datum. Landskommunen uppgick 1971 i Malungs kommun som 2008 namnändrades till Malung-Sälens kommun Area. Liksom i UTM identifieras rutorna med bokstavskombinationer. Transtrands socken är utbruten ur denna socken, på 1500-talet som ett kapellag Kvadratkilometer. Inom ett mindre område, som ett kartblad i stor skala, är avvikelserna dock små. Namnet Namnet (1356 Limä) är ett bygdenamn som innehåller lim, 'murkalk här syftande på kalkhaltig lera Folkmängd. Grader och decimalgrader: +59,29+018,08/ latitud: ±DD,DD (+59,29) longitud: ±DDD,DD (+018,08) Grader, minuter och decimalminuter: +5917,62+01804,98/ latitud: ±DDMM,MMM (+5917,62) longitud: ±DDDMM,MMM (+01804,98) Grader, minuter, sekunder och decimalsekunder: 591737,0+0180459,0/ latitud: ±DDMMSS,SSS (+591737,0) longitud: ±DDDMMSS,SSS (+0180459,0) GEOREF Ett koordinatsystem som är baserat på sfäriska koordinater är GEOREF som är indelat i rutor som anknyter till jordens meridianer och paralleller. Socknens areal är 1 434,50 kvadratkilometer, varav 1 377,0 land Sockenkod. Longituderna bildar storcirklar runt jorden. De indelta soldaterna tillhörde Dalaregementet, Vesterdals Kompani Dalarna. Första ordningens rutor (storrutor) är 15 gånger 15 grader. Innehåll 1 Administrativ historik 2 Geografi 3 Fornlämningar 4 Namnet 5 Se även 6 Referenser 6.1 Noter 7 Externa länkar Administrativ historik Lima socken bildades troligen på 1200-talet genom en utbrytning ur Malungs socken Malung-Sälens kommun. RT90 Huvudartikel: RT90 RT 90, även kallat Rikets nät, Rikets triangelnät eller Rikets koordinatsystem var det vanligaste koordinatsystemet för svenska kartor fram till 2007 då Lantmäteriet började ersätta det med SWEREF 99 TM i sina kartor. Fornlämningar Cirka 100 boplatser från stenåldern är funna liksom gravfynd från vikingatiden Kvadratkilometer. Innehåll 1 Sfäriska koordinater 1.1 Referenssystem 1.2 Vinkeltimmar och distansminuter 1.3 Notation 1.4 ISO 6709 1.5 GEOREF 2 Plana rätvinkliga koordinatsystem 2.1 RT90 2.2 SWEREF 99 TM 2.3 UTM 3 Praktiska problem vid kartanvändning 4 Referenser 4.1 Fotnoter 4.2 Källor 5 Se även Sfäriska koordinater Latitud fi (φ) och longitud lambda (λ) Jorden är egentligen inte en perfekt sfär utan mera lik en lätt tillplattad rotationsellipsoid: ekvatorsdiametern är cirka 43 kilometer större än poldiametern (cirka 12 757 kilometer mot cirka 12 714 kilometer). Socknen har en smal odlingsbygd i älvdalen och är däromkring en myr- och sjörik kuperad skogsbygd och lågfjällsbygd med flera fäbodar och höjder som i Hundfjället i nordväst når 925 meter över havet Limedsforsen. Ju längre bort från ekvatorn desto kortare blir varje latidudcirkel, vid polerna är längden av latituderna +90 respektive -90 lika med noll. Lima, Malung-Sälens kommun. Latitud eller bredd, förkortat lat.

0 - Geografiska koordinatsystem
1 - Socken
2 - Land
3 - Sverige
4 - Sveriges landskap
5 - Härad
6 - Geografiska koordinatsystem
7 - Kyrkby
8 - Lima, Malung-Sälens kommun
9 - Area
10 - Kvadratkilometer
11 - Folkmängd
12 - Sockenkod
13 - Dalarna
14 - Malung-Sälens kommun
15 - Kvadratkilometer
16 - Limedsforsen
17 - Lima, Malung-Sälens kommun
18 - Lima kyrka
19 - Malungs socken
20 - Transtrands socken