BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Ockupationen av Tyskland efter andra världskriget – Wikipedia
på kartan är också beigemarkerat Regeringen Dönitz. Substantivets pluralform består oftast av ett suffix. Du kan hjälpa till genom att utöka den Regeringen Dönitz. Substantivets första bokstav skrivs alltid versal. New York: Oxford University Press 1945. lachen Övriga bokstäver graphem fon (IPA) beskrivning exempel på tyskt ord c k, t͡s Om c efterföljs av a, o, u eller en konsonant, uttalas det som k i Kalle. Huvudstad Berlin (de jure) Frankfurt am Main (amerikanska sektorn) Bad Oeynhausen (brittiska sektorn) Baden-Baden (franska sektorn) Östberlin (sovjetiska sektorn) Språk Tyska Religion Kristendom Bildades 1945 Upphörde 1949 Valuta Riksmark (1945–1948) Rentenmark (1945–1948) Tysk mark (västd 1948–49) Tysk mark (öste 1948–49) Saarmark (Saar 1947–1948) Saarfranc (Saar 1948–1959) Tysklands historia Denna artikel är en del av en serie Tidslinje Germanien Folkvandringstiden Austrasien (511–719) Gamla Sachsen (?–785) Frankerriket (719–843) Östfrankiska riket (843–962) Tysk-romerska riket (962–1806) Preussen (1701–1918) Rhenförbundet (1806–1813) Tyska förbundet (1815–1866) Nordtyska förbundet (1866–1871) Kejsardömet (1871–1918) Novemberrevolutionen (1918–1919) Weimarrepubliken (1919–1933) Nazityskland (1933–1945) Ockupationen (1945–1949) Västtyskland-Östtyskland (1949–1990) Tysklands återförening (1989-1990) Efter återföreningen (från 1990) Tyskland-portalen v  •  d  •  r De västra och mellersta delarna av Tyskland (Stortyska riket) delades efter andra världskrigets slut 1945 in i fyra ockupationszoner (tyska: Besatzungszonen), en brittisk i nordväst, en fransk i väst, en amerikansk i söder samt en sovjetisk i centrum 1949. ich , Furcht , Frauchen , inte i södra Tyskland: China , dreißig d d som i svenskan, till exempel d i dam, men tonlöst som sista bokstav, som t i ton. I tillägg till ockupationszonerna kom östra Brandenburg, Schlesien, Pommern och södra Ostpreussen under polsk förvaltning medan norra Ostpreussen kom under sovjetisk förvaltning Västtyskland. I lånord (som Vase) uttalas v som i svenska v. Områden öster Oder-Neisse-linjen, som annekterades av Polen och Sovjetunionen, är beigemarkerade Västtyskland. Enligt både FUNREDES (1998) och Vilaweb (2000) var tyska det tredje populäraste språket använt av webbsidor, efter engelska och japanska. Saarprotektoratet t.v Östtyskland. Andra länder med tyskspråkiga områden eller tyskspråkiga minoriteter Karta som belyser tyskans utbredning i världen. - Mörkorange: officiellt språk eller huvudsakligt inhemskt språk - Ljusorange: stor tyskspråkig minoritet eller inofficiellt kanslispråk - Orange kvadrater: tyskspråkiga minoriteter Argentina Australien Brasilien Belgien Chile Estland Frankrike (Alsace) Kazakstan Lettland Litauen Moldavien Namibia (se vidare Tyska språket i Namibia) Nederländerna Paraguay Polen (Pommern, Ostpreussen) Rumänien (Transsylvanien) Ryssland Tjeckien Slovakien Ukraina Ungern Länder med stora tyska immigrantgrupper USA Kanada Brasilien Tyska som främmande språk Tyskkunskaperna i Europeiska unionen med kandidatländer. De tre västliga sektorerna blev senare Västberlin och den sovjetiska sektorn blev Östberlin Östtyskland. Normen för uttalet brukar regionalt bestämmas till Hannover, men detta är omstritt. ISBN 0-19-509769-6  Oder-Neisse-linjen. I tabellen ovan anges maskulinum, neutrum och femininum. Libris 4612659 Saar (protektorat). Det finns några grupper med ord med vissa ändelser som tillhör specifika genus (exempel: ord med chen-ändelse är alltid neutrala). (1996) (på eng) Huvudstad. Adjektiv, pronomen och substantivets artikel böjs efter huvudordets genus. Västberlin och Östberlin stod under de allierades kontroll och framförallt Västberlins speciella status visade sig Berlin. Ett h som står efter en vokal betyder att vokalen ska uttalas lång, till exempel ordet Zahl uttalas med ett långt a, jämför med det svenska ordet tal. Källor Keylor, William R De jure. Stavningen är relativt oregelbunden, bland annat till följd av starkt folkligt motstånd mot stavningsreformer. The twentieth-century world: an international history Frankfurt am Main. Substantivets genus kan generellt sett inte utläsas utifrån substantivet själv, utan måste läras in för en person som vill lära sig det tyska språket. De tre västliga zonerna samt motsvarande ockupationszoner i Berlin kom att bilda Förbundsrepubliken Tyskland, i dagligt tal Västtyskland, den östliga zonen blev Tyska demokratiska republiken, i dagligt tal Östtyskland eller DDR Bad Oeynhausen. I tyska språket sätts komma mellan en menings alla ingående satser. 1990 gav Förbundsrepubliken Tyskland för alltid upp alla anspråk på allt land som tidigare varit tyskt öster om floderna som bildar Oder–Neisse-linjen Baden-Baden. Verben böjs efter person (subjekt-predikat-kongruens) även om verbens böjning är samma i första och tredje person pluralis. Östberlin. Zaun , Katze t͡ʃ tsch tsch är en affrikata. Liksom ockupationszonerna för det övriga Tyskland var Berlin indelat i fyra zoner som kallades sektorer Språk. Tyska är i många av dessa länder det första främmande språket i skolan. Se även Avnazifiering Fördrivningen av tyskar efter andra världskriget Hinterpommern Jaltakonferensen Kaliningrad Marshallplanen Morgenthauplanen Nederländernas annektering av tyskt territorium Ockupationen av Österrike efter andra världskriget Polska korridoren Potsdamkonferensen Potsdamöverenskommelsen Ruhrområdet Saar (protektorat) Sudetlandet Tyska skadestånd efter andra världskriget Västpreussen  Denna artikel om Tysklands historia är bara påbörjad Tyska. Landet har sedan medeltiden fått benämningar av typen daz tiutsche lant, Dûtisklant (= Deutschland), etc. Detta som ett led i förbundsrepublikens inkorporerande av den upplösta Tyska demokratiska republiken via Två plus fyra-fördraget Religion. /yː / ü/y ungefär som y i meny, dock lite djupare. Kristendom. De tyska substantivens pluralformer är oregelbundna och måste läras in ord för ord för en person som ska lära sig det tyska språket.

0 - Tyska
1 - Regeringen Dönitz
2 - Regeringen Dönitz
3 - 1945
4 - 1949
5 - Västtyskland
6 - Västtyskland
7 - Östtyskland
8 - Östtyskland
9 - Oder-Neisse-linjen
10 - Saar (protektorat)
11 - Huvudstad
12 - Berlin
13 - De jure
14 - Frankfurt am Main
15 - Bad Oeynhausen
16 - Baden-Baden
17 - Östberlin
18 - Språk
19 - Tyska
20 - Religion