BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Ockupationen av Tyskland efter andra världskriget – Wikipedia
Områden öster Oder-Neisse-linjen, som annekterades av Polen och Sovjetunionen, är beigemarkerade Regeringen Dönitz. En skillnad mellan artighetsformen i tredje person pluralis och den vanliga formen av tredje person pluralis görs däremot i skrift då artighetsformen skrivs med versal begynnelsebokstav (Sie och sie). (1996) (på eng) Regeringen Dönitz. Nominativ ich du er / sie / es Ackusativ mich dich ihn / sie / es Dativ mir dir ihm / ihr / ihm Genitiv meiner deiner seiner / ihrer / seiner Precis som i svenskan så beror tredje person singularis på genus. New York: Oxford University Press 1945. Substantivets pluralform består oftast av ett suffix. Liksom ockupationszonerna för det övriga Tyskland var Berlin indelat i fyra zoner som kallades sektorer 1949. Det förekommer också att ordets stam förändras, och när en sådan stamförändring sker är det särskilt vanligt att A ändras till Ä, O ändras till Ö eller U ändras till Ü, så kallat omljud (Umlaut) – jämför med svenskans land/länder eller bok/böcker. Libris 4612659 Västtyskland. Grammatik Huvudartikel: Tysk grammatik Kasus Tyska språket utmärker sig genom att det finns fyra olika kasus, nämligen nominativ, genitiv, dativ och ackusativ. Västtyskland. De rapporterde även att 12 % av Googles användare använde dess tyska gränssnitt. ed.) Östtyskland. Lågtyskan har inte genomgått denna förändring. De tre västliga zonerna samt motsvarande ockupationszoner i Berlin kom att bilda Förbundsrepubliken Tyskland, i dagligt tal Västtyskland, den östliga zonen blev Tyska demokratiska republiken, i dagligt tal Östtyskland eller DDR Östtyskland. Substantivets genus kan generellt sett inte utläsas utifrån substantivet själv, utan måste läras in för en person som vill lära sig det tyska språket. 1990 gav Förbundsrepubliken Tyskland för alltid upp alla anspråk på allt land som tidigare varit tyskt öster om floderna som bildar Oder–Neisse-linjen Oder-Neisse-linjen. I lånord (som Vase) uttalas v som i svenska v. Detta som ett led i förbundsrepublikens inkorporerande av den upplösta Tyska demokratiska republiken via Två plus fyra-fördraget Saar (protektorat). Likt förhållandet i det svenska språket så finns det ingen generell regel för hur många substantiv som på detta sätt kan sammanfogas vid bildandet av ett nytt. Huvudstad Berlin (de jure) Frankfurt am Main (amerikanska sektorn) Bad Oeynhausen (brittiska sektorn) Baden-Baden (franska sektorn) Östberlin (sovjetiska sektorn) Språk Tyska Religion Kristendom Bildades 1945 Upphörde 1949 Valuta Riksmark (1945–1948) Rentenmark (1945–1948) Tysk mark (västd 1948–49) Tysk mark (öste 1948–49) Saarmark (Saar 1947–1948) Saarfranc (Saar 1948–1959) Tysklands historia Denna artikel är en del av en serie Tidslinje Germanien Folkvandringstiden Austrasien (511–719) Gamla Sachsen (?–785) Frankerriket (719–843) Östfrankiska riket (843–962) Tysk-romerska riket (962–1806) Preussen (1701–1918) Rhenförbundet (1806–1813) Tyska förbundet (1815–1866) Nordtyska förbundet (1866–1871) Kejsardömet (1871–1918) Novemberrevolutionen (1918–1919) Weimarrepubliken (1919–1933) Nazityskland (1933–1945) Ockupationen (1945–1949) Västtyskland-Östtyskland (1949–1990) Tysklands återförening (1989-1990) Efter återföreningen (från 1990) Tyskland-portalen v  •  d  •  r De västra och mellersta delarna av Tyskland (Stortyska riket) delades efter andra världskrigets slut 1945 in i fyra ockupationszoner (tyska: Besatzungszonen), en brittisk i nordväst, en fransk i väst, en amerikansk i söder samt en sovjetisk i centrum Huvudstad. Det universitetsämne som ägnas åt vetenskapliga studier av det tyska språket och den tyska litteraturen (samt i icke-tysktalande länder även språkfärdighet) kallas internationellt för germanistik. I tillägg till ockupationszonerna kom östra Brandenburg, Schlesien, Pommern och södra Ostpreussen under polsk förvaltning medan norra Ostpreussen kom under sovjetisk förvaltning Berlin. Andra länder med tyskspråkiga områden eller tyskspråkiga minoriteter Karta som belyser tyskans utbredning i världen. - Mörkorange: officiellt språk eller huvudsakligt inhemskt språk - Ljusorange: stor tyskspråkig minoritet eller inofficiellt kanslispråk - Orange kvadrater: tyskspråkiga minoriteter Argentina Australien Brasilien Belgien Chile Estland Frankrike (Alsace) Kazakstan Lettland Litauen Moldavien Namibia (se vidare Tyska språket i Namibia) Nederländerna Paraguay Polen (Pommern, Ostpreussen) Rumänien (Transsylvanien) Ryssland Tjeckien Slovakien Ukraina Ungern Länder med stora tyska immigrantgrupper USA Kanada Brasilien Tyska som främmande språk Tyskkunskaperna i Europeiska unionen med kandidatländer. Berlin är det multinationella området inom den sovjetiska zonen De jure. I tabellen ovan anges maskulinum, neutrum och femininum. ISBN 0-19-509769-6  Frankfurt am Main. Internets barndom Enligt Global Reach (2004) var 6,9 % av internetanvändarna tyskspråkiga. The twentieth-century world: an international history (3 Bad Oeynhausen. Se också kombinationer sch, sp och st nedan sehen, Straße, Spaß, Fass ʃ sch som i svenskan, till exempel sch i schlager Schule , Stier , Spur t t som i svenskan, till exempel t i tron Tag t͡s z, tz z eller tz är en affrikata. Västberlin och Östberlin stod under de allierades kontroll och framförallt Västberlins speciella status visade sig Baden-Baden. I bl.a Österrike och Bayern blir betonandet av "a" betydligt dovare än i svenskan, och är mer o-likt, till exempel uttalas frasen "Guten Tag" //gΩten toκ// (notera det grövre o-et). Källor Keylor, William R Östberlin. Det finns ingen riktig motsvarighet i svenskan. på kartan är också beigemarkerat Språk. fon (IPA) graphem beskrivning exempel på tyskt ord b b som i svenskan i början och i mitten av ett ord, till exempel b i björn. Du kan hjälpa till genom att utöka den Tyska. När adjektivet står senare i satsen (predikativt) lämnas adjektivet helt oböjt. De tre västliga sektorerna blev senare Västberlin och den sovjetiska sektorn blev Östberlin Religion. Senare lånord av grekiskt ursprung är Biologie, Theologie, Mathematik och Arithmetik. Saarprotektoratet t.v Kristendom. Observera att ä, ö och ü inte är några enskilda bokstäver i tyskan, utan anses som omljud och sorteras som a, o eller u i ordböcker och i listan ovan. 1945. Det finns några grupper med ord med vissa ändelser som tillhör specifika genus (exempel: ord med chen-ändelse är alltid neutrala).

0 - Tyska
1 - Regeringen Dönitz
2 - Regeringen Dönitz
3 - 1945
4 - 1949
5 - Västtyskland
6 - Västtyskland
7 - Östtyskland
8 - Östtyskland
9 - Oder-Neisse-linjen
10 - Saar (protektorat)
11 - Huvudstad
12 - Berlin
13 - De jure
14 - Frankfurt am Main
15 - Bad Oeynhausen
16 - Baden-Baden
17 - Östberlin
18 - Språk
19 - Tyska
20 - Religion