BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Ockupationen av Tyskland efter andra världskriget – Wikipedia
Se även Avnazifiering Fördrivningen av tyskar efter andra världskriget Hinterpommern Jaltakonferensen Kaliningrad Marshallplanen Morgenthauplanen Nederländernas annektering av tyskt territorium Ockupationen av Österrike efter andra världskriget Polska korridoren Potsdamkonferensen Potsdamöverenskommelsen Ruhrområdet Saar (protektorat) Sudetlandet Tyska skadestånd efter andra världskriget Västpreussen  Denna artikel om Tysklands historia är bara påbörjad Regeringen Dönitz. Ackusativ Dativ Genitiv Ackusativ eller dativ durch genom aus av/från/ut ur während under (tid) an vid/på für för/till außer utom (med undantag) trotz trots auf på gegen (e)mot bei på/bredvid/hos anstatt istället för hinter bakom ohne utan gegenüber mittemot wegen på grund av in i um omkring/runt mit med anhand enligt, med stöd av neben bredvid nach efter/till/mot über över entlang längs (med) seit sedan unter under bis till/tills von av vor framför wider mot zu till zwischen mellan Ordföljd I en huvudsats står det personböjda verbet på position två. Detta som ett led i förbundsrepublikens inkorporerande av den upplösta Tyska demokratiska republiken via Två plus fyra-fördraget Regeringen Dönitz. De flesta lån- och arvorden i det tyska språket är av indoeuropeiskt ursprung. Du kan hjälpa till genom att utöka den 1945. Substantivets slutbokstav indikerar vilken pluraländelse som kan tänkas vara trolig, men några generella regler finns inte. Saarprotektoratet t.v 1949. Tempus Det tyska språket har sex tempus: presens, preteritum, perfekt, pluskvamperfekt, futurum I och futurum II. I tillägg till ockupationszonerna kom östra Brandenburg, Schlesien, Pommern och södra Ostpreussen under polsk förvaltning medan norra Ostpreussen kom under sovjetisk förvaltning Västtyskland. j j som i svenskan, till exempel j i ja ja k k alltid som k i kanal, aldrig som k i köpa Kanal, kaufen l l som i svenskan, till exempel l i lust Lust m m som i svenskan, till exempel m i mor Mutter n n som i svenskan, till exempel n i noll null ŋ ng som ng i stång lang , singen p p som i svenskan, till exempel p i panna. De tre västliga sektorerna blev senare Västberlin och den sovjetiska sektorn blev Östberlin Västtyskland. Det finns även ändelser som indikerar att substantivet oftast tillhör ett specifikt genus (exempel: ord med e-ändelse är oftast feminina). Huvudstad Berlin (de jure) Frankfurt am Main (amerikanska sektorn) Bad Oeynhausen (brittiska sektorn) Baden-Baden (franska sektorn) Östberlin (sovjetiska sektorn) Språk Tyska Religion Kristendom Bildades 1945 Upphörde 1949 Valuta Riksmark (1945–1948) Rentenmark (1945–1948) Tysk mark (västd 1948–49) Tysk mark (öste 1948–49) Saarmark (Saar 1947–1948) Saarfranc (Saar 1948–1959) Tysklands historia Denna artikel är en del av en serie Tidslinje Germanien Folkvandringstiden Austrasien (511–719) Gamla Sachsen (?–785) Frankerriket (719–843) Östfrankiska riket (843–962) Tysk-romerska riket (962–1806) Preussen (1701–1918) Rhenförbundet (1806–1813) Tyska förbundet (1815–1866) Nordtyska förbundet (1866–1871) Kejsardömet (1871–1918) Novemberrevolutionen (1918–1919) Weimarrepubliken (1919–1933) Nazityskland (1933–1945) Ockupationen (1945–1949) Västtyskland-Östtyskland (1949–1990) Tysklands återförening (1989-1990) Efter återföreningen (från 1990) Tyskland-portalen v  •  d  •  r De västra och mellersta delarna av Tyskland (Stortyska riket) delades efter andra världskrigets slut 1945 in i fyra ockupationszoner (tyska: Besatzungszonen), en brittisk i nordväst, en fransk i väst, en amerikansk i söder samt en sovjetisk i centrum Östtyskland. Substantivets genus kan generellt sett inte utläsas utifrån substantivet själv, utan måste läras in för en person som vill lära sig det tyska språket. Berlin är det multinationella området inom den sovjetiska zonen Östtyskland. Imperfekt och perfekt uttrycker i de flesta fall ingen betydelsemässig skillnad. på kartan är också beigemarkerat Oder-Neisse-linjen. Wasser, Vase, Kurve x ch Om ch står efter en hård vokal eller diftongen au se ach-Laut. Områden öster Oder-Neisse-linjen, som annekterades av Polen och Sovjetunionen, är beigemarkerade Saar (protektorat). Ordet "wir" uttalas mer eller mindre "via" och ordet "mehr" som "mea" (vocalized r). I Österrike och Schweiz är det däremot vanligt att man har tungspets-r. 1990 gav Förbundsrepubliken Tyskland för alltid upp alla anspråk på allt land som tidigare varit tyskt öster om floderna som bildar Oder–Neisse-linjen Huvudstad. På samma sätt förhåller det sig med arvordet Joch och lånordet Yoga (från sanskrit). Källor Keylor, William R Berlin. Adjektiv När ett adjektiv står före substantivet (attributivt) böjs det efter kasus, numerus och genus. ISBN 0-19-509769-6  De jure. Zaun , Katze t͡ʃ tsch tsch är en affrikata. Frankfurt am Main. Uttalas aldrig som kombination ev eller you i euro. De tre västliga zonerna samt motsvarande ockupationszoner i Berlin kom att bilda Förbundsrepubliken Tyskland, i dagligt tal Västtyskland, den östliga zonen blev Tyska demokratiska republiken, i dagligt tal Östtyskland eller DDR Bad Oeynhausen. Det finns några grupper med ord med vissa ändelser som tillhör specifika genus (exempel: ord med chen-ändelse är alltid neutrala). Västberlin och Östberlin stod under de allierades kontroll och framförallt Västberlins speciella status visade sig Baden-Baden. Det förekommer också att ordets stam förändras, och när en sådan stamförändring sker är det särskilt vanligt att A ändras till Ä, O ändras till Ö eller U ändras till Ü, så kallat omljud (Umlaut) – jämför med svenskans land/länder eller bok/böcker. (1996) (på eng) Östberlin. Ordförråd Arvord och lånord Arvorden härstammar från indoeuropeiska eller germanska språk. Libris 4612659 Språk. När adjektivet står senare i satsen (predikativt) lämnas adjektivet helt oböjt. New York: Oxford University Press Tyska. Den uttalas verkligen som ett p som efterföljs av ett f. The twentieth-century world: an international history Religion. Exempelvis orden Bruch och Fraktur går tillbaka på samma indoeuropeiska ord. Kristendom. Det finns inga motsvarigheter i svenskan.

0 - Tyska
1 - Regeringen Dönitz
2 - Regeringen Dönitz
3 - 1945
4 - 1949
5 - Västtyskland
6 - Västtyskland
7 - Östtyskland
8 - Östtyskland
9 - Oder-Neisse-linjen
10 - Saar (protektorat)
11 - Huvudstad
12 - Berlin
13 - De jure
14 - Frankfurt am Main
15 - Bad Oeynhausen
16 - Baden-Baden
17 - Östberlin
18 - Språk
19 - Tyska
20 - Religion