BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Såmaskin – Wikipedia
Jethro Tull, konstruerade redan 1701 en såningsmaskin som ett led i sina experiment att så Stendörrens naturreservat. Du kan hjälpa till genom att utöka den . Med en sådan maskin kunde förutom säd även höfrö sås samtidigt Utsäde. . Såmaskiner som har låda för säd och mekaniskt maskineri med kugghjul som matar ut säd via billar ned i jorden kallas radsåningsmaskin Handelsgödsel. Utplaceringen av utsäde kallas sådd. Maskinen var treradig med rotenrande cylindrar som matade fram kornen Säd.  Denna jordbruksrelaterade artikel är bara påbörjad. Först 1783 uppfann dock prästen James Cook en radsåningsmaskin med 6 billar och en utmatningsanordning i form av små skopor, fästa vid roterande trissor Kugghjul. . Bill. . Modellerna över Polhems och Cronstedts såningsmaskiner fanns i Kungliga modellkammaren och ingår sedan 1969 i Nordiska museets samling över svensk kulturhistoria Jord. . Christoffer Polhem konstruerade redan omkring 1720 en modell för en såmaskin, det är dock oklart om den verkligen blev byggd i full skala Låda. . Moderna såmaskiner har ofta utrustning som gör det möjligt att lägga på en giva handelsgödsel samtidigt Säd. . Vidare konstruerade en kyrkoherde Zacharias Westbeck omkring 1740 en såningsmaskin i form av en skottkärra försedd med låda för utsädes och en utmatningsanordning som skakades av ett fjädrande träspån mot kuggar på hjulet Maskin. . Även andra konstruktioner av handdrivna såningsmaskiner testades, men ingen av dessa uppfinningar fick dock något större genombrott Säd. . Bland det första tillverkarna märks Överums bruk och Ystads mekaniska verkstad Höfrö. . De första typerna hade endast en låda för säd Handelsgödsel. . Det var dock först på 1700-talet som intresset för tekniska innovationer inom jordbruket tog fart Christoffer Polhem. . Istället var det den engelska utvecklingen som med tiden fick genombrott i Sverige Daniel af Thunberg. . Carl Johan Cronstedt på Fullerö lät 1765 tillverka en hästdragen såningsmaskin som fick en mycket begränsad, men dock en viss spridning Carl Johan Cronstedt. . Likaså byggdes en såningsmaskin av Daniel af Thunberg på 1740-talet, oklart även om den fick någon spridning Kungliga Modellkammaren. . James Cooks såningsmaskin kom att betydad mycket för vidareutvecklingen av maskinerna Nordiska museet. . Noter Zacharias Westbeck. . Redskapet har vissa likheter med den kineiska såplogen men någon direkt samband har inte kunnat spåras Drillkultur. . Senare tillkom flera som AB Vesteråsmaskiner, Gefle Åkerredskaps AB, Klosters Gjuteri och Mekaniska Verkstad i Lund, Grönkvists Mekanska Verkstad i Katrineholm med flera Överums Bruk AB. . Under första hälften av 1800-talet var Garrett & Sons en ledande tillverkaren Jordbruk. . Under 1950-talet var radsåningsmaskin vanligen även utrustade med frölåda Jordbruksmark. . Numera är radsåningsmasknier även möjlighet att lägga en giva handelsgödsel samtidigt Betesmark. . Enkla såningsapparater har i Främre Orienten och Ostasien varit kända minst något tusental år Olivträd. . På Världsutställningen i London 1851 väckte de stor uppmärksamhet och blev därigenom ytterligare kända och spridda Plantage. . På 1850-talet börja även en svensk tillverkning av radsåningsmaskiner Ris. . Svedjebruk. .

0 - Överums Bruk AB
1 - Stendörrens naturreservat
2 - Utsäde
3 - Handelsgödsel
4 - Säd
5 - Kugghjul
6 - Bill
7 - Jord
8 - Låda
9 - Säd
10 - Maskin
11 - Säd
12 - Höfrö
13 - Handelsgödsel
14 - Christoffer Polhem
15 - Daniel af Thunberg
16 - Carl Johan Cronstedt
17 - Kungliga Modellkammaren
18 - Nordiska museet
19 - Zacharias Westbeck
20 - Drillkultur