BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Sankt Petersburg – Wikipedia
En ringväg (KAD) runt staden är under byggnad, den första sektionen öppnade för trafik år 2002 och hela ringen ska enligt planerna vara färdigbyggd år 2012 Isakskatedralen. Grader och decimalgrader: +59,29+018,08/ latitud: ±DD,DD (+59,29) longitud: ±DDD,DD (+018,08) Grader, minuter och decimalminuter: +5917,62+01804,98/ latitud: ±DDMM,MMM (+5917,62) longitud: ±DDDMM,MMM (+01804,98) Grader, minuter, sekunder och decimalsekunder: 591737,0+0180459,0/ latitud: ±DDMMSS,SSS (+591737,0) longitud: ±DDDMMSS,SSS (+0180459,0) GEOREF Ett koordinatsystem som är baserat på sfäriska koordinater är GEOREF som är indelat i rutor som anknyter till jordens meridianer och paralleller. Klyftan mellan huvudstaden och resten av landet är ett omtyckt tema i den klassiska ryska litteraturen (som till stor del skrevs i St Petersburg) Peter-Paulfästningen. eller λ (lambda), är vinkeln som mäts utmed ortens parallell från 0°-meridianen åt öst eller väst till högst 180°, den så kallade 180°-meridianen. Innehåll 1 Historia 1.1 Belägringen av Leningrad 1.2 Namnhistoria 2 Ekonomi 3 Utbildning 4 Klimat 5 Administrativ indelning 5.1 Orter under stadens administration 6 Kommunikationer 6.1 Tunnelbana 6.2 Spårvagn 6.3 Tåg 6.4 Sjöfart 6.5 Vägar 6.6 Flyg 7 Sevärdheter 8 Hotell, restauranger och uteliv 9 Sport 10 Vänorter 11 Bildgalleri 12 Se även 13 Referenser 13.1 Noter 14 Vidare läsning Historia Se även: Guvernementet Sankt Petersburg Uppståndelsekyrkan, Sankt Petersburg Vinterpalatset. Vinkeltimmar och distansminuter Jorden snurrar ett varv (360 grader) runt sin axel per dygn, och på en timme utgör denna rotation 360 ∕ 24 = 15°. Tågen till Helsingfors körs med höghastighetståg (Sm6) Peterhofs palats. Ytan av en ruta är störst vid ekvatorn, men blir mindre och mindre ju närmare polen rutan ligger. Moskovskij 12 Nevskij prospekt. Jordens yta är ganska flack i förhållande till dess radie. Frunzenskij 18 Etymologi. Liksom för latitud skrivs riktningen företrädesvis med väderstreck i stället för tecken: E GG,g° (+GG,g°) respektive W GG,g° (−GG,g°). Händelsen är känd som de niohundra dagarna Petrus. Toppen av världens högsta berg Mount Everest ligger cirka nio kilometer över havsytan. Staden har ett välutvecklat kollektivtransportsystem, bland annat ett spårvagnsnät, som räknas vara världens längsta Land. På den internationella meridiankonferensen år 1884 i Washington röstade 22 av 25 nationer för meridianen genom Greenwich nära London som nollmeridian, vilket sedan dess har blivit allmänt accepterat som internationell standard. Sankt Petersburg var avsett att bli – och blev snart – Rysslands "fönster åt väst", ett ryskt centrum för moderna västerländska idéer Ryssland. Meridianen för Paris definierades därför att ligga 20 grader öster om Ferro. Stadens guvernör är Georgij Poltavtjenko (2011) Rysslands federala distrikt. Beroende på den önskade noggrannheten och i olika sammanhang förekommer också decimala delningar. Det finns färjelinjer som går till Helsingfors samt Stockholm med St Nordvästra federala distriktet. För att beskriva en position på den sfäriska jordytan används två vinklar i jordens mittpunkt. Sevärdheter Vinterpalatset i Sankt Petersburg Geografiska koordinatsystem. En distansminut är numera definierad att vara exakt 1 852 meter, vilket inte motsvarar exakt en longitudminut längs ekvatorn, och inte heller exakt en latitudminut längs en meridian. -2,3 -1,4 4,1 9,2 16,1 20,5 22,2 20,6 14,6 8,5 1,8 -0,7  Lägsta medeltemp Area. Detta har stor betydelse exempelvis då terrängprofiler för radiolänkplanering ska uppgöras, eller vid uttagning av skjutelement för artilleri. Många säger också att stor utspridd kannibalism också förekom av stora gäng som gick omkring och härjade i den svältande staden Kvadratkilometer. I vissa situationer kan det vara bekvämt att ta fasta på detta och kalla longitudblock om 15 grader för (vinkel)timmar. Först senare tillfogades ett Sankt i överförd syftning på aposteln Petrus Folkmängd. Ekvatorn är omkring 40 000 kilometer lång. Spårvagn Sankt Petersburgs spårvagnar finns runt om i hela staden Befolkningstäthet. Solen står i zenit under sommarsolståndet vid norra vändkretsen och under vintersolståndet vid södra vändkretsen. Sankt Petersburg är Rysslands näst största stad med cirka 5 miljoner invånare inom gränsen för dess federala stadsområde, inklusive bland annat Kolpino, Kronstadt och Pusjkin Kvadratkilometer. eller φ (fi), är vinkeln som mäts utmed ortens meridian från ekvatorn åt nord- eller sydpolen. Petersburg which exists in the pages of Russian novels and poetry, and which (...) transforms Soviet schoolchildren into the Russian people" Borgmästare. För att undvika sammanblandning med longitudminuter betecknade ′, betecknar man distansminuten med M, på engelska nm (nautical mile). Belägringen av Leningrad Detta avsnitt är en sammanfattning av Belägringen av Leningrad Under andra världskriget belägrades Leningrad från och med september 1941 till och med januari 1944, och över en miljon människor, de flesta civila, dog Postnummer. Varje storruta indelas i smårutor på 1 gånger 1 grad, men då GEOREF följer meridianer och paralleller blir rutorna inte kvadratiska. Staden kallades ursprungligen Petersburg efter grundaren tsar Peter Riktnummer. Exemplen visar Globens position i olika format: 59°17′37″N, 18°4′59″E (DMS Degrees:Minutes:Seconds) 59d17m37s, 18d04m59s (om systemet inte tillåter °-symbolen) 59°17.62, 18°4.98 (DM Degrees:Decimal Minutes) 59.293611°, 18.083056° (DD Decimal Degrees, vanligtvis med 4–6 decimaler) 59°17′37″N, O18°4′59″ (äldre svensk form) 591737,0+0180459,0/ (ISO 6709) ISO 6709 Den internationella standarden ISO 6709 anger hur en position ska representeras i sammanhang med utbyte av framför allt digital data. Landområdena omkring Leningrad var avskurna av tyskar och finländare, och den enda flyktvägen gick över Ladogasjön Webbplats. RT90 Huvudartikel: RT90 RT 90, även kallat Rikets nät, Rikets triangelnät eller Rikets koordinatsystem var det vanligaste koordinatsystemet för svenska kartor fram till 2007 då Lantmäteriet började ersätta det med SWEREF 99 TM i sina kartor. Sjöfart Hamnar finns i Finska viken, i Östersjön (via kanaler) samt i floden Neva Ryska. Ju längre bort från ekvatorn desto kortare blir varje latidudcirkel, vid polerna är längden av latituderna +90 respektive -90 lika med noll. Orter under stadens administration Palats i Peterhof Ryssland. Sista rutan framme vid polen har degenererat till en cirkelsektor. Nevskij prospekt Neva. Man använder ofta de engelska initialerna på väderstrecken: N för nord, E för öst, S för syd och W för väst (North, East, South respektive West). Järnvägsstationen i Systerbäck Finska viken. Referenssystem Historiskt bestämde man nationella referenspunkter med astronomiska metoder, som gav en noggrannhet på bara några hundra meter. Tre dagar efter Lenins död ändrar staden namn till Leningrad Rysslands federala städer. Innehåll 1 Sfäriska koordinater 1.1 Referenssystem 1.2 Vinkeltimmar och distansminuter 1.3 Notation 1.4 ISO 6709 1.5 GEOREF 2 Plana rätvinkliga koordinatsystem 2.1 RT90 2.2 SWEREF 99 TM 2.3 UTM 3 Praktiska problem vid kartanvändning 4 Referenser 4.1 Fotnoter 4.2 Källor 5 Se även Sfäriska koordinater Latitud fi (φ) och longitud lambda (λ) Jorden är egentligen inte en perfekt sfär utan mera lik en lätt tillplattad rotationsellipsoid: ekvatorsdiametern är cirka 43 kilometer större än poldiametern (cirka 12 757 kilometer mot cirka 12 714 kilometer). Det officiella namnet på området kring Sankt Petersburg är dock fortfarande Leningradskaja oblast ("Leningrads län") Kolpino. Vinkeln mot nordpolen räknas som positiv, medan vinkeln mot sydpolen räknas som negativ. Det var en stor prestigeförlust för Hitler Kronstadt. Longituderna bildar storcirklar runt jorden. Centrala staden Pusjkin (stad). Liksom i UTM identifieras rutorna med bokstavskombinationer. Monetnyj Dvor är vid sidan av Goznak i Moskva den enda platsen i Ryssland som tillverkar mynt, medaljer och märken Guvernementet Sankt Petersburg. Den hela koordinatangivningen skrivs ihop utan mellanrum och avslutas med /. Se tabell nedan Uppståndelsekyrkan, Sankt Petersburg. På grund av den begränsade noggrannheten av ursprungskoordinaterna passar dessa nationella nät inte ihop vid gränserna. Det federala stadsområdet inkluderar, förutom Sankt Petersburg, även trettio andra mindre städer och orter Nevskij prospekt. Dessa nationella nät identifierades med hjälp av ett geodetiskt datum. Kalininskij 5 Tsar. Första ordningens rutor (storrutor) är 15 gånger 15 grader. Ett annat namn, som framför allt använts i Finland (bland annat av marskalken president Gustaf Mannerheim) är "Nevastaden" Peter I av Ryssland. Vid ekvatorn står solen i zenit under vårdagjämningen och höstdagjämningen. Petrogradskij 14 Alexander Nevskij. Longitud eller längd, förkortat lon. Utbildning Handelshögskolan i Stockholm grundade 1997, efter initiativ av dess rektor Staffan Burenstam Linder, en systerskola i Sankt Petersburg, kallad Stockholm School of Economics in Russia Nyen. Distansminuten är inte låst till sträckor utefter ekvatorn, utan dessa 1 852 meter kan läggas ut var som helst på jorden och i vilken riktning som helst. Vägar Sankt Petersburg är centrum för lokala bilvägtransporter Apostel. UTM Huvudartikel: UTM För internationellt bruk kan man ange koordinater i UTM-systemet. År 1712 övertog Sankt Petersburg huvudstadsfunktionen från Moskva, och staden förblev säte för den ryska makten fram till 1918 (utom 1728–32), då Moskva i skuggan av den ryska revolutionen och första världskriget åter utsågs till huvudstad Petrus. Från 2007 började SWEREF 99 TM ersätta RT90 i Lantmäteriets produkter. Hitler bad Mannerheim flera gånger att anfalla Leningrad, men finländarna vägrade att lämna de gamla på nytt erövrade områden och den gamla gränsen som de från början hade haft som mål Ryskspråkig litteratur. Dessa vinklar mäts konventionellt i grader, minuter och sekunder. Ford började utveckla bilar här år 2002, Toyota bygger fabriker i en av förorterna, och den ryska regeringen förhandlar med General Motors och Nissan om bygglov för dessa nära staden Joseph Brodsky. Höjd över havet anges i meter (eller i fot om så anges i medföljande dokumentation), med + för positiv och − för negativ höjd. Tunnelbana samt bussar täcker innerstad med förorter Moskva. Jorden kan alltså i praktiken oftast betraktas som en sfär. Primorskij 16 Moskva. Två andra latituder är också av betydelse: vändkretsarna, den norra (kräftans vändkrets) ligger på latitud +23,5 och den södra (stenbockens vändkrets) på latitud -23,5. Staden är terminal för Volga‑Östersjönvattenvägen som kopplar samman Östersjön med Svarta havet Ryska revolutionen. Plana rätvinkliga koordinatsystem På tryckta kartor används oftast rätvinkliga nät som baseras på nationella eller internationella referenspunkter. FC Zenit spelar sina hemmamatcher på Petrovskijstadion, som ligger på Petrovskijön, 2-g (ryska:Петровский остров, 2-г) Första världskriget. Latitud eller bredd, förkortat lat. Merparten avled inte av de tyska granaterna och bombplanens räder utan av svält och kyla, främst under den kalla vintern 1941–42, då det dog upp till 4 000 människor per dag i staden Huvudstad. (Nord- och Sydpolen är endast en solitär punkt). Tåg Sankt Petersburg har fem fungerande järnvägsstationer för tåg i olika riktningar: Baltijskij järnvägsstation mot Baltikum, Pskov och regionala tåg till Gattjina, Peterhof och Lomonosov Vitebskij järnvägsstation med tåg till Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Kaliningrad (före detta Königsberg), samt regionala tåg till bland annat Pusjkin (stad) Ladozjskij järnvägsstation med tåg mot bland annat Finland, Murmansk och Archangelsk Första världskriget. Särskilt bekymmersamt blir det om sträckan går nära ett hörn, då hela tre kartblad kan vara berörda. Vyborgskij 4 Vladimir Lenin. Referenser Fotnoter . Även energijätten Gazprom planerar att flytta sitt huvudkontor till staden och håller på att bygga en skyskrapa på över 300 m vid floden Neva Belägringen av Leningrad. För fransmän kändes det emellertid naturligare att ha landets huvudstad, Paris, som referens för landets kartor. -7,9 -7,7 -2,9 1,6 7,1 11,9 14,0 13,0 8,0 3,7 -2,1 -5,5  Nederbörd 40 31 35 33 38 64 78 77 67 65 56 49  Diagram temperaturer i °C • månadsnederbörd i mm     40   -2 -8     31   -1 -8     35   4 -3     33   9 2     38   16 7     64   21 12     78   22 14     77   21 13     67   15 8     65   9 4     56   2 -2     49   -1 -6 Administrativ indelning Huvudartikel: Sankt Petersburgs administrativa indelning Sankt Petersburgs stadsdistrikt: 1 Andra världskriget. . Det är bra att åtminstone kunna stava sig genom ryska alfabetet, då blir många ord läsbara eftersom det finns många lånord i språket, främst tyska Svält. Naturlig referens för numrering av longituderna var länge föremål för debatt och inte internationellt standardiserade. Stad/Ort Antal invånare 1 januari 2013 Kolpino 143 103 Pusjkin 97 340 Peterhof 74 277 Krasnoje Selo 45 631 Kronstadt (Kronsjtadt) 43 614 Lomonosov 42 784 Systerbäck (Sestroretsk) 37 966 Sjusjary 32 110 Metallostroj 27 358 Pargolovo 22 560 Pavlovsk 16 366 Terijoki (Zelenogorsk) 14 510 Strelna 13 066 Pontonnyj 8 573 Pesotjnyj 8 335 Lisij Nos 4 833 Levasjovo 3 823 Aleksandrovskaja 2 630 Repino 2 542 Beloostrov 2 138 Tjarlevo 1 870 Petro-Slavjanka 1 745 Molodezjnoje 1 633 Ust-Izjora 1 549 Solnetjnoje 1 507 Sapernyj 1 474 Komarovo 1 271 Smoljatjkovo 658 Usjkovo 634 Serovo 280 Kommunikationer Kirovsky Zavod station i Sankt Petersburgs tunnelbana Kyla. SWEREF 99 TM Huvudartikel: SWEREF 99 TM SWEREF 99 TM är baserat på det geodetiska referenssystemet SWEREF 99 och samma kartprojektion som används för UTM zon 33N men är utvidgad till hela Sveriges bredd. Höghastighetståg till Helsingfors går därifrån Ladoga. GEOREF bygger inte på några kartprojektioner. Det federala stadsområdet inkluderar inte bara Sankt Petersburg, utan även ett antal andra städer och orter under denna stads administration Belägringen av Leningrad. Inom ett mindre område, som ett kartblad i stor skala, är avvikelserna dock små. Moskovskij järnvägsstation mot bland annat Moskva Finlandskij järnvägsstation med regionala tåg mot Viborg och Sestroretsk (Systerbäck) samt vissa tåg till Finland Till Finland finns det reguljära järnvägsförbindelser till Helsingfors via Viborg (på den ryska sidan), Kouvola och Lahtis Tyska. En sträcka så lång kallas 1 distansminut, även kallad sjömil eftersom detta mått är vanligt i sjöfartssammanhang. Invånarna använder gärna kortformen Piter och gjorde ofta så även under sovjettiden då staden hette Leningrad Leningrad oblast. Ekvatorn är den naturliga referensen för latituderna, men den är den enda av latituderna som utgör en storcirkel. Kurortnyj 11 Nyen. Utgående från dessa referenspunkter definierades sedan nationella latitud–longitud-nät genom geodesi. Namnhistoria 1617–1703 Nyen * 1703–1914 Sankt Petersburg (officiellt ryskt 1721) 1914–1924 Petrograd 1924–1991 Leningrad 1991- Sankt Petersburg I Sverige användes på 1800-talet det ursprungliga namnet: Petersburg utan epitet Epitet. I astronomiska sammanhang är det vanligt att ange rektascensionsvinklar i timmar med den internationella beteckningen för timme som h (av franska heure). Staden är ett stort transportnav även när det gäller sjöfart och vägar Gustaf Mannerheim. Vinklar österut från nollmeridianen är definierade som positiva, medan vinklar västerut är negativa. Tunnelbana Sankt Petersburgs tunnelbana öppnades år 1955 och är Rysslands näst största tunnelbanenät med fem olika linjer som trafikerar innerstaden med förorter Varv. Norra respektive södra polcirkeln ligger till exempel på N 66,6° (+66,6°) respektive S 66,6° (-66,6°), där N och S betecknar norra respektive södra halvklotet. År 2006 nådde Sankt Petersburgs ekonomi en volym på mer än 6 miljarder amerikanska dollar och planerar att nå 8 miljarder år 2008 Verktyg. Richelieu hävdade att referensen borde läggas vid ”Gamla världens ände” vilken man på 1600-talet ansåg ligga på den västligaste av Kanarieöarna, Ferro på franska eller El Hierro på spanska. Krasnoselskij 9 Metallurgi. Eftersom det inte är möjligt att helt rätt avbilda en sfär på en plan yta och på grund av definitionerna på de olika koordinatsystemens projektioner kan överensstämmelsen mellan kartbildens rutnät och antydningarna i marginalen inte vara exakt. Kirovskij 6 Östersjön. Notation Det finns flera vanligt förekommande sätt att skriva latitud–longitud-koordinater. Kronsjtadtskij 10 Moskva. Till råga på allt krymper och sväller papper olika på längden och bredden på grund av fiberriktningen. Inget Visum krävs då man åker på 72-timmars kryssningar Ford. Detta kan vara kritiskt då kompassriktning ska tas ut för en sträcka, som går över en kartbladsskarv. Staden hette Petrograd mellan 31 augusti 1914 och 24 januari 1924; staden bytte namn när första världskriget hade brutit ut, eftersom man inte ville att huvudstaden skulle ha ett tyskklingande namn när man stred mot tyskarna Toyota. Ibland kompletteras detta med antydningar till ett eller flera andra koordinatsystem marginalen så att de vid behov kan ritas ut, och ibland även med kryss i kartbilden. Tunnelbanestationerna ligger mycket djupt under marken och har utsmyckats likt Moskvas tunnelbanestationer General Motors. Positionen kan även inkludera höjd över havet. Några populära ställen: Club Datcha (Dymskaja Ulitsa, till höger om Gostinij Dvor när man kommer från Nevskij Prospekt) Cafe Idiot (Naberezjnaja Reki Moiki 82), som är känt för Borsjtj och att alltid bjuda på en "complimentary vodka" oavsett andra beställningar Nissan. Enligt senare mätningar har man funnit det noggrannare värdet 20°23′09″ öster om Ferro för Paris, närmare bestämt för läget av astronomiska observatoriet i Paris. Hotell, restauranger och uteliv Sankt Petersburg har ett rikt kulturliv och nattliv, speciellt för den som kan ett par ord ryska Amerikanska dollar. Om två olika kartblad är tryckta vid olika tillfällen med olika luftfuktighet i tryckeriet, blir det extra förskjutningar i skarvarna när dessa kartblad acklimatiserats till samma luftfuktighet. Klimat Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  Högsta medeltemp Gazprom. Ett helt varv uttryckt i longitudminuter blir 40 000 ∕ (360 ∙ 60) ≈ 1,852 kilometer. Karta över Sankt Petersburg på 1910-talet (ur Nordisk familjebok) Neva. Östlig longitud betecknas med +, västlig med −. Dessa motsvarade 13,05 procent av områdets totala befolkning i början av 2013, 656 180 invånare av totalt 5 028 000 Handelshögskolan i Stockholm. Praktiska problem vid kartanvändning På kartor är ofta ett eller flera koordinatsystem inlagt i kartbilden i form av ett rutnät. Ekonomi Staden är huvudcentrum för maskinutveckling, inklusive kraftverksutrustning, maskiner, varv, verktygstillverkning, metallurgi, kemikalier, tryckerier och som en av de största hamnarna i Östersjön Staffan Burenstam Linder. Problemen uppstår om man försöker klistra ihop angränsande kartblad för att täcka ett större område. Joseph Brodsky (en av stadens stora författare i senare tid) har påpekat att den ryska 1800-talslitteraturen även under sovjettiden kom att fullfölja det civiliserande uppdrag gentemot folket som Peter den store hade drömt om – i opposition mot de styrande och deras idéer: "There is another St Stockholm School of Economics in Russia. Om man skulle förminska jorden till en boll med diametern en meter, skulle skillnaden mellan ekvators- och poldiametrarna vara 3,3 millimeter och höjden av Mount Everest skulle vara 0,7 millimeter. Under hela tsartiden förblev den en markant mer europeisk stad än någon annan i den ryska delen av imperiet, både i arkitektur, kulturell atmosfär och livsstil Sankt Petersburgs administrativa indelning. Till detta kommer att papper krymper och sväller då luftfuktigheten varierar. Vänorter Belgrad, Serbien Debrecen, Ungern Dresden, Tyskland Gdańsk, Polen Hamburg, Tyskland Isfahan, Iran Istanbul, Turkiet Košice, Slovakien Lansing, Michigan, USA Los Angeles, USA Manchester, Storbritannien Melbourne, Australien Milano, Italien Bombay, Indien Naypyidaw, Myanmar Osaka, Japan Rotterdam, Nederländerna Shanghai, Kina Åbo, Finland Warszawa, Polen Zagreb, Kroatien Saint Petersburg, Florida, USA Bildgalleri Se även Ingermanland Leningrads belägring Referenser Noter Peterhof. .

0 - Geografiska koordinatsystem
1 - Isakskatedralen
2 - Peter-Paulfästningen
3 - Vinterpalatset
4 - Peterhofs palats
5 - Nevskij prospekt
6 - Etymologi
7 - Petrus
8 - Land
9 - Ryssland
10 - Rysslands federala distrikt
11 - Nordvästra federala distriktet
12 - Geografiska koordinatsystem
13 - Area
14 - Kvadratkilometer
15 - Folkmängd
16 - Befolkningstäthet
17 - Kvadratkilometer
18 - Borgmästare
19 - Postnummer
20 - Riktnummer