BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Sankt Petersburg – Wikipedia
Höghastighetståg till Helsingfors går därifrån Isakskatedralen. Eftersom det inte är möjligt att helt rätt avbilda en sfär på en plan yta och på grund av definitionerna på de olika koordinatsystemens projektioner kan överensstämmelsen mellan kartbildens rutnät och antydningarna i marginalen inte vara exakt. Staden är ett stort transportnav även när det gäller sjöfart och vägar Peter-Paulfästningen. Norra respektive södra polcirkeln ligger till exempel på N 66,6° (+66,6°) respektive S 66,6° (-66,6°), där N och S betecknar norra respektive södra halvklotet. Monetnyj Dvor är vid sidan av Goznak i Moskva den enda platsen i Ryssland som tillverkar mynt, medaljer och märken Vinterpalatset. För att undvika sammanblandning med longitudminuter betecknade ′, betecknar man distansminuten med M, på engelska nm (nautical mile). Det federala stadsområdet inkluderar inte bara Sankt Petersburg, utan även ett antal andra städer och orter under denna stads administration Peterhofs palats. Longitud eller längd, förkortat lon. Sjöfart Hamnar finns i Finska viken, i Östersjön (via kanaler) samt i floden Neva Nevskij prospekt. Utgående från dessa referenspunkter definierades sedan nationella latitud–longitud-nät genom geodesi. Det finns färjelinjer som går till Helsingfors samt Stockholm med St Etymologi. Latitud eller bredd, förkortat lat. Tre dagar efter Lenins död ändrar staden namn till Leningrad Petrus. Plana rätvinkliga koordinatsystem På tryckta kartor används oftast rätvinkliga nät som baseras på nationella eller internationella referenspunkter. Belägringen av Leningrad Detta avsnitt är en sammanfattning av Belägringen av Leningrad Under andra världskriget belägrades Leningrad från och med september 1941 till och med januari 1944, och över en miljon människor, de flesta civila, dog Land. Ibland kompletteras detta med antydningar till ett eller flera andra koordinatsystem marginalen så att de vid behov kan ritas ut, och ibland även med kryss i kartbilden. Inget Visum krävs då man åker på 72-timmars kryssningar Ryssland. Vinkeln mot nordpolen räknas som positiv, medan vinkeln mot sydpolen räknas som negativ. Peter Line Rysslands federala distrikt. Enligt senare mätningar har man funnit det noggrannare värdet 20°23′09″ öster om Ferro för Paris, närmare bestämt för läget av astronomiska observatoriet i Paris. Stadens guvernör är Georgij Poltavtjenko (2011) Nordvästra federala distriktet. Sista rutan framme vid polen har degenererat till en cirkelsektor. Vyborgskij 4 Geografiska koordinatsystem. Till detta kommer att papper krymper och sväller då luftfuktigheten varierar. År 1712 övertog Sankt Petersburg huvudstadsfunktionen från Moskva, och staden förblev säte för den ryska makten fram till 1918 (utom 1728–32), då Moskva i skuggan av den ryska revolutionen och första världskriget åter utsågs till huvudstad Area. GEOREF bygger inte på några kartprojektioner. I juli 1991 återinfördes stadens gamla tyska namn Sankt Petersburg efter en folkomröstning Kvadratkilometer. Grader och decimalgrader: +59,29+018,08/ latitud: ±DD,DD (+59,29) longitud: ±DDD,DD (+018,08) Grader, minuter och decimalminuter: +5917,62+01804,98/ latitud: ±DDMM,MMM (+5917,62) longitud: ±DDDMM,MMM (+01804,98) Grader, minuter, sekunder och decimalsekunder: 591737,0+0180459,0/ latitud: ±DDMMSS,SSS (+591737,0) longitud: ±DDDMMSS,SSS (+0180459,0) GEOREF Ett koordinatsystem som är baserat på sfäriska koordinater är GEOREF som är indelat i rutor som anknyter till jordens meridianer och paralleller. Eremitaget Vinterpalatset Peter-Paulfästningen Nevskij prospekt Mariinskij-teatern Dostojevskijmuseet Kazankatedralen Uppståndelsekyrkan Isakskatedralen Kryssaren Avrora Grand Hotel Europe Strax utanför Sankt Petersburg ligger de storslagna slotts- och parkanläggningarna Peterhof ("Rysslands Versailles") och Tsarskoje Selo som var sommarresidens åt de forna tsarerna Folkmängd. Ett helt varv uttryckt i longitudminuter blir 40 000 ∕ (360 ∙ 60) ≈ 1,852 kilometer. Flyg Flyg till Sankt Petersburg går till Pulkovo flygplats, som har både inrikes och internationell trafik Befolkningstäthet. En distansminut är numera definierad att vara exakt 1 852 meter, vilket inte motsvarar exakt en longitudminut längs ekvatorn, och inte heller exakt en latitudminut längs en meridian. Kanal i Kronstadt Kvadratkilometer. Jorden kan alltså i praktiken oftast betraktas som en sfär. Moskovskij järnvägsstation mot bland annat Moskva Finlandskij järnvägsstation med regionala tåg mot Viborg och Sestroretsk (Systerbäck) samt vissa tåg till Finland Till Finland finns det reguljära järnvägsförbindelser till Helsingfors via Viborg (på den ryska sidan), Kouvola och Lahtis Borgmästare. eller φ (fi), är vinkeln som mäts utmed ortens meridian från ekvatorn åt nord- eller sydpolen. Joseph Brodsky (en av stadens stora författare i senare tid) har påpekat att den ryska 1800-talslitteraturen även under sovjettiden kom att fullfölja det civiliserande uppdrag gentemot folket som Peter den store hade drömt om – i opposition mot de styrande och deras idéer: "There is another St Postnummer. Vinklar österut från nollmeridianen är definierade som positiva, medan vinklar västerut är negativa. Utbildning Handelshögskolan i Stockholm grundade 1997, efter initiativ av dess rektor Staffan Burenstam Linder, en systerskola i Sankt Petersburg, kallad Stockholm School of Economics in Russia Riktnummer. Först med tillkomsten av globala mätmetoder som GPS-teknik kunde man definiera ett globalt geodetiskt datum, WGS84, som används alltmer i stället för nationella datum. År 2006 nådde Sankt Petersburgs ekonomi en volym på mer än 6 miljarder amerikanska dollar och planerar att nå 8 miljarder år 2008 Webbplats. Innehåll 1 Sfäriska koordinater 1.1 Referenssystem 1.2 Vinkeltimmar och distansminuter 1.3 Notation 1.4 ISO 6709 1.5 GEOREF 2 Plana rätvinkliga koordinatsystem 2.1 RT90 2.2 SWEREF 99 TM 2.3 UTM 3 Praktiska problem vid kartanvändning 4 Referenser 4.1 Fotnoter 4.2 Källor 5 Se även Sfäriska koordinater Latitud fi (φ) och longitud lambda (λ) Jorden är egentligen inte en perfekt sfär utan mera lik en lätt tillplattad rotationsellipsoid: ekvatorsdiametern är cirka 43 kilometer större än poldiametern (cirka 12 757 kilometer mot cirka 12 714 kilometer). Kolpinskij 7 Ryska. Ju längre bort från ekvatorn desto kortare blir varje latidudcirkel, vid polerna är längden av latituderna +90 respektive -90 lika med noll. Admiraltejskij 2 Ryssland. Inom ett mindre område, som ett kartblad i stor skala, är avvikelserna dock små. Merparten avled inte av de tyska granaterna och bombplanens räder utan av svält och kyla, främst under den kalla vintern 1941–42, då det dog upp till 4 000 människor per dag i staden Neva. En sträcka så lång kallas 1 distansminut, även kallad sjömil eftersom detta mått är vanligt i sjöfartssammanhang. Kryssaren Avrora i Sankt Petersburg Finska viken. Naturlig referens för numrering av longituderna var länge föremål för debatt och inte internationellt standardiserade. Petrodvortsovyj 15 Rysslands federala städer. Detta har stor betydelse exempelvis då terrängprofiler för radiolänkplanering ska uppgöras, eller vid uttagning av skjutelement för artilleri. Några populära ställen: Club Datcha (Dymskaja Ulitsa, till höger om Gostinij Dvor när man kommer från Nevskij Prospekt) Cafe Idiot (Naberezjnaja Reki Moiki 82), som är känt för Borsjtj och att alltid bjuda på en "complimentary vodka" oavsett andra beställningar Kolpino. Den hela koordinatangivningen skrivs ihop utan mellanrum och avslutas med /. Se tabell nedan Kronstadt. I vissa situationer kan det vara bekvämt att ta fasta på detta och kalla longitudblock om 15 grader för (vinkel)timmar. Nevskij prospekt Pusjkin (stad). Två andra latituder är också av betydelse: vändkretsarna, den norra (kräftans vändkrets) ligger på latitud +23,5 och den södra (stenbockens vändkrets) på latitud -23,5. Krasnoselskij 9 Guvernementet Sankt Petersburg. Dessa nationella nät identifierades med hjälp av ett geodetiskt datum. Stadsdistrikt Antal invånare 9 oktober 2002 14 oktober 2010 Admiraltejskij 187 837 157 897 Frunzenskij 405 274 401 779 Kalininskij 469 409 504 641 Kirovskij 338 820 334 746 Kolpinskij 175 396 177 448 Krasnogvardejskij 336 342 337 091 Krasnoselskij 305 129 330 546 Kronsjtadtskij 43 385 43 005 Kurortnyj 67 511 70 589 Moskovskij 275 884 288 744 Nevskij 438 061 466 013 Petrodvortsovyj 115 318 128 156 Petrogradskij 134 607 130 455 Primorskij 393 960 507 238 Pusjkinskij 101 655 135 973 Tsentralnyj 236 856 214 625 Vasileostrovskij 199 692 203 058 Vyborgskij 419 567 447 562 TOTALT 4 661 219 4 879 566 Petrodvortsovyj inkluderar Lomonosovskij, som var ett eget stadsdistrikt 2002 Uppståndelsekyrkan, Sankt Petersburg. Om man skulle förminska jorden till en boll med diametern en meter, skulle skillnaden mellan ekvators- och poldiametrarna vara 3,3 millimeter och höjden av Mount Everest skulle vara 0,7 millimeter. Vägar Sankt Petersburg är centrum för lokala bilvägtransporter Nevskij prospekt. Ekvatorn är omkring 40 000 kilometer lång. Kronsjtadtskij 10 Tsar. Till råga på allt krymper och sväller papper olika på längden och bredden på grund av fiberriktningen. Det federala stadsområdet inkluderar, förutom Sankt Petersburg, även trettio andra mindre städer och orter Peter I av Ryssland. Referenser Fotnoter . Tåg Sankt Petersburg har fem fungerande järnvägsstationer för tåg i olika riktningar: Baltijskij järnvägsstation mot Baltikum, Pskov och regionala tåg till Gattjina, Peterhof och Lomonosov Vitebskij järnvägsstation med tåg till Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Kaliningrad (före detta Königsberg), samt regionala tåg till bland annat Pusjkin (stad) Ladozjskij järnvägsstation med tåg mot bland annat Finland, Murmansk och Archangelsk Alexander Nevskij. Ekvatorn är den naturliga referensen för latituderna, men den är den enda av latituderna som utgör en storcirkel. Tågen till Helsingfors körs med höghastighetståg (Sm6) Nyen. Exemplen visar Globens position i olika format: 59°17′37″N, 18°4′59″E (DMS Degrees:Minutes:Seconds) 59d17m37s, 18d04m59s (om systemet inte tillåter °-symbolen) 59°17.62, 18°4.98 (DM Degrees:Decimal Minutes) 59.293611°, 18.083056° (DD Decimal Degrees, vanligtvis med 4–6 decimaler) 59°17′37″N, O18°4′59″ (äldre svensk form) 591737,0+0180459,0/ (ISO 6709) ISO 6709 Den internationella standarden ISO 6709 anger hur en position ska representeras i sammanhang med utbyte av framför allt digital data. Sankt Petersburg är Rysslands näst största stad med cirka 5 miljoner invånare inom gränsen för dess federala stadsområde, inklusive bland annat Kolpino, Kronstadt och Pusjkin Apostel. Liksom för latitud skrivs riktningen företrädesvis med väderstreck i stället för tecken: E GG,g° (+GG,g°) respektive W GG,g° (−GG,g°). Staden kallades ursprungligen Petersburg efter grundaren tsar Peter Petrus. Referenssystem Historiskt bestämde man nationella referenspunkter med astronomiska metoder, som gav en noggrannhet på bara några hundra meter. Zenit, som spelar i Ryska Premier League blev mästare 2007, och året därpå vann laget UEFA-cupen 2007-2008 och UEFA Super Cupen Ryskspråkig litteratur. Longituderna bildar storcirklar runt jorden. Tsentralnyj Sankt Petersburg är indelad i arton stadsdistrikt Joseph Brodsky. Solen står i zenit under sommarsolståndet vid norra vändkretsen och under vintersolståndet vid södra vändkretsen. Det officiella namnet på området kring Sankt Petersburg är dock fortfarande Leningradskaja oblast ("Leningrads län") Moskva. Beroende på den önskade noggrannheten och i olika sammanhang förekommer också decimala delningar. Varsjavskij järnvägsstation stängdes ner 2001 och fungerar nu som museum och nöjescentrum Moskva. På grund av den begränsade noggrannheten av ursprungskoordinaterna passar dessa nationella nät inte ihop vid gränserna. Frunzenskij 18 Ryska revolutionen. Från 2007 började SWEREF 99 TM ersätta RT90 i Lantmäteriets produkter. Oranienbaumpalatset i Lomonosov Första världskriget. Vinkeltimmar och distansminuter Jorden snurrar ett varv (360 grader) runt sin axel per dygn, och på en timme utgör denna rotation 360 ∕ 24 = 15°. Även energijätten Gazprom planerar att flytta sitt huvudkontor till staden och håller på att bygga en skyskrapa på över 300 m vid floden Neva Huvudstad. Toppen av världens högsta berg Mount Everest ligger cirka nio kilometer över havsytan. Primorskij 16 Första världskriget. Praktiska problem vid kartanvändning På kartor är ofta ett eller flera koordinatsystem inlagt i kartbilden i form av ett rutnät. Ford började utveckla bilar här år 2002, Toyota bygger fabriker i en av förorterna, och den ryska regeringen förhandlar med General Motors och Nissan om bygglov för dessa nära staden Vladimir Lenin. Richelieu hävdade att referensen borde läggas vid ”Gamla världens ände” vilken man på 1600-talet ansåg ligga på den västligaste av Kanarieöarna, Ferro på franska eller El Hierro på spanska. Tunnelbanestationerna ligger mycket djupt under marken och har utsmyckats likt Moskvas tunnelbanestationer Belägringen av Leningrad. (Nord- och Sydpolen är endast en solitär punkt). Klyftan mellan huvudstaden och resten av landet är ett omtyckt tema i den klassiska ryska litteraturen (som till stor del skrevs i St Petersburg) Andra världskriget. Vid ekvatorn står solen i zenit under vårdagjämningen och höstdagjämningen. I början av 2000-talet var utsträckningen 220 kilometer Svält. Varje storruta indelas i smårutor på 1 gånger 1 grad, men då GEOREF följer meridianer och paralleller blir rutorna inte kvadratiska. Under hela tsartiden förblev den en markant mer europeisk stad än någon annan i den ryska delen av imperiet, både i arkitektur, kulturell atmosfär och livsstil Kyla. På den internationella meridiankonferensen år 1884 i Washington röstade 22 av 25 nationer för meridianen genom Greenwich nära London som nollmeridian, vilket sedan dess har blivit allmänt accepterat som internationell standard. I början av 1943 bröts blockaden och belägringen till stor del, även om det tyska artilleriet fortsatte att bombardera staden med granater ett år till Ladoga. Särskilt bekymmersamt blir det om sträckan går nära ett hörn, då hela tre kartblad kan vara berörda. Tunnelbana Sankt Petersburgs tunnelbana öppnades år 1955 och är Rysslands näst största tunnelbanenät med fem olika linjer som trafikerar innerstaden med förorter Belägringen av Leningrad. Positionen kan även inkludera höjd över havet. Staden är terminal för Volga‑Östersjönvattenvägen som kopplar samman Östersjön med Svarta havet Tyska. Man använder ofta de engelska initialerna på väderstrecken: N för nord, E för öst, S för syd och W för väst (North, East, South respektive West). Leningrad oblast. UTM Huvudartikel: UTM För internationellt bruk kan man ange koordinater i UTM-systemet. Sankt Petersburg grundades av den ryske tsaren Peter den store år 1703, i närheten av den plats där den ryske hjälten Alexander Nevskij år 1240 enligt ryska krönikor hade besegrat en mäktig svensk här, och där den svenska staden och fästningen Nyen, som Peter intagit, nu låg Nyen. . Krasnogvardejskij 8 Epitet. eller λ (lambda), är vinkeln som mäts utmed ortens parallell från 0°-meridianen åt öst eller väst till högst 180°, den så kallade 180°-meridianen. Centrala staden Gustaf Mannerheim. Första ordningens rutor (storrutor) är 15 gånger 15 grader. FC Zenit spelar sina hemmamatcher på Petrovskijstadion, som ligger på Petrovskijön, 2-g (ryska:Петровский остров, 2-г) Varv. SWEREF 99 TM Huvudartikel: SWEREF 99 TM SWEREF 99 TM är baserat på det geodetiska referenssystemet SWEREF 99 och samma kartprojektion som används för UTM zon 33N men är utvidgad till hela Sveriges bredd. Landområdena omkring Leningrad var avskurna av tyskar och finländare, och den enda flyktvägen gick över Ladogasjön Verktyg. Problemen uppstår om man försöker klistra ihop angränsande kartblad för att täcka ett större område. Hitler bad Mannerheim flera gånger att anfalla Leningrad, men finländarna vägrade att lämna de gamla på nytt erövrade områden och den gamla gränsen som de från början hade haft som mål Metallurgi. Jordens yta är ganska flack i förhållande till dess radie. Innehåll 1 Historia 1.1 Belägringen av Leningrad 1.2 Namnhistoria 2 Ekonomi 3 Utbildning 4 Klimat 5 Administrativ indelning 5.1 Orter under stadens administration 6 Kommunikationer 6.1 Tunnelbana 6.2 Spårvagn 6.3 Tåg 6.4 Sjöfart 6.5 Vägar 6.6 Flyg 7 Sevärdheter 8 Hotell, restauranger och uteliv 9 Sport 10 Vänorter 11 Bildgalleri 12 Se även 13 Referenser 13.1 Noter 14 Vidare läsning Historia Se även: Guvernementet Sankt Petersburg Uppståndelsekyrkan, Sankt Petersburg Östersjön. I astronomiska sammanhang är det vanligt att ange rektascensionsvinklar i timmar med den internationella beteckningen för timme som h (av franska heure). Sankt Petersburg var avsett att bli – och blev snart – Rysslands "fönster åt väst", ett ryskt centrum för moderna västerländska idéer Moskva. För fransmän kändes det emellertid naturligare att ha landets huvudstad, Paris, som referens för landets kartor. I slutet av 1980-talet hade staden världens längsta spårvägssystem med en sammanlagd spårlängd på 340 kilometer Ford. Om två olika kartblad är tryckta vid olika tillfällen med olika luftfuktighet i tryckeriet, blir det extra förskjutningar i skarvarna när dessa kartblad acklimatiserats till samma luftfuktighet. -2,3 -1,4 4,1 9,2 16,1 20,5 22,2 20,6 14,6 8,5 1,8 -0,7  Lägsta medeltemp Toyota. Dessa vinklar mäts konventionellt i grader, minuter och sekunder. Ett annat namn, som framför allt använts i Finland (bland annat av marskalken president Gustaf Mannerheim) är "Nevastaden" General Motors. Östlig longitud betecknas med +, västlig med −. Det var en stor prestigeförlust för Hitler Nissan. Detta kan vara kritiskt då kompassriktning ska tas ut för en sträcka, som går över en kartbladsskarv. Orter under stadens administration Palats i Peterhof Amerikanska dollar. RT90 Huvudartikel: RT90 RT 90, även kallat Rikets nät, Rikets triangelnät eller Rikets koordinatsystem var det vanligaste koordinatsystemet för svenska kartor fram till 2007 då Lantmäteriet började ersätta det med SWEREF 99 TM i sina kartor. Spårvagn Sankt Petersburgs spårvagnar finns runt om i hela staden Gazprom. Distansminuten är inte låst till sträckor utefter ekvatorn, utan dessa 1 852 meter kan läggas ut var som helst på jorden och i vilken riktning som helst. Moskovskij 12 Neva. Notation Det finns flera vanligt förekommande sätt att skriva latitud–longitud-koordinater. Kurortnyj 11 Handelshögskolan i Stockholm. För att beskriva en position på den sfäriska jordytan används två vinklar i jordens mittpunkt. Kalininskij 5 Staffan Burenstam Linder. Meridianen för Paris definierades därför att ligga 20 grader öster om Ferro. Klimat Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  Högsta medeltemp Stockholm School of Economics in Russia. Ytan av en ruta är störst vid ekvatorn, men blir mindre och mindre ju närmare polen rutan ligger. Det är bra att åtminstone kunna stava sig genom ryska alfabetet, då blir många ord läsbara eftersom det finns många lånord i språket, främst tyska Sankt Petersburgs administrativa indelning. Höjd över havet anges i meter (eller i fot om så anges i medföljande dokumentation), med + för positiv och − för negativ höjd. Namnhistoria 1617–1703 Nyen * 1703–1914 Sankt Petersburg (officiellt ryskt 1721) 1914–1924 Petrograd 1924–1991 Leningrad 1991- Sankt Petersburg I Sverige användes på 1800-talet det ursprungliga namnet: Petersburg utan epitet Peterhof. .

0 - Geografiska koordinatsystem
1 - Isakskatedralen
2 - Peter-Paulfästningen
3 - Vinterpalatset
4 - Peterhofs palats
5 - Nevskij prospekt
6 - Etymologi
7 - Petrus
8 - Land
9 - Ryssland
10 - Rysslands federala distrikt
11 - Nordvästra federala distriktet
12 - Geografiska koordinatsystem
13 - Area
14 - Kvadratkilometer
15 - Folkmängd
16 - Befolkningstäthet
17 - Kvadratkilometer
18 - Borgmästare
19 - Postnummer
20 - Riktnummer