BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Tredje världen – Wikipedia
Du kan hjälpa till genom att utöka den Utvecklingsländer. Vid konferensen i Kairo deltog Sovjetunionen. Uttrycket första och andra världen användes egentligen, till skillnad från tredje världen, aldrig Bandungkonferensen. Konferensen Av flera skäl fanns problem i fråga om vilka som skulle inbjudas till en afroasiatisk konferens. 1955. Två gånger under 1954, i april och december, möttes fem länder för att göra förberedelser för en afroasiatisk rörelse vilken med gemensamma krafter skulle kunna fungera som motkraft mot de starka kolonialmakterna. Till andra världen räknades länderna som ingick i COMECON eller Warszawapakten, det vill säga de dåvarande öststaterna inklusive Sovjetunionen, och till tredje världen hörde ursprungligen många länder i Afrika, Asien och Sydamerika Första världen. I stället bildades under 1950-talet en arabasiatisk grupp inom FN, som gemensamt verkade emot Frankrikes roll i Indokina och Algeriet. Andra världen. Effekter och följder Genom Bandungkonferensens fokus på alliansfrihet, bildades De alliansfria staternas organisation 1961 i Belgrad. Vid tiden kring Bandungkonferensen 1955 började man tala om första, andra och tredje världen NATO. Den afroasiatiska rörelsen hade efter Bandung ytterligare flera konferenser, bland annat i Kairo mellan den 26 december 1957 och 1 januari 1958. Till första världen räknades västvärldens marknadsekonomier, som ofta var med i NATO eller Europeiska gemenskapen Europeiska gemenskapen. Syftet var att upprätta relationer och gynna gemensamma intressen, att granska ekonomiska och kulturella utbyten mellan staterna, att granska Afrikas och Asiens ställning i världen, och att diskutera gemensamma problem. Frantz Fanon myntade begreppet i sitt postkoloniala verk Jordens fördömda (1962) COMECON. Konferensens slutliga överenskommelser inbegrep att FN skulle inrätta en fond för ekonomisk utveckling i deras länder, att förmå FN att skapa prisstabilitet, och ett gemensamt program för handel och utvinning av olja. Man talade istället om i-länder eller västvärlden (första världen) och östblocket, öststaterna eller realsocialistiska staterna (andra världen) Warszawapakten. Sovjetunionen fick ingen inbjudan, men däremot några stater som ännu inte var självständiga samt några organisationer. Till största delen rörde det sig om fattigare länder som ibland benämns utvecklingsländer Östblocket. 278-288 . Afrika. Guldkusten var ännu inte självständigt men närvarade, liksom representanter för Algeriet (FLN), Marocko, Tunisien, Cypern, och stormuftin av Jerusalem för Palestina.

0 - Kalla kriget
1 - Utvecklingsländer
2 - Bandungkonferensen
3 - 1955
4 - Första världen
5 - Andra världen
6 - NATO
7 - Europeiska gemenskapen
8 - COMECON
9 - Warszawapakten
10 - Östblocket
11 - Afrika
12 - Asien
13 - Sydamerika
14 - Industriland
15 - Första världen
16 - Realsocialism
17 - Andra världen
18 - Frantz Fanon
19 - Jordens fördömda
20 - Första världen