BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Tredje världen – Wikipedia
Frantz Fanon myntade begreppet i sitt postkoloniala verk Jordens fördömda (1962) Utvecklingsländer. I deras plats återfanns en brokig mängd länder i avkoloniserade Afrika, Mellanöstern, Asien och dessutom ett ökande motstånd mot "nordamerikansk imperialism" i Latinamerika. Man talade istället om i-länder eller västvärlden (första världen) och östblocket, öststaterna eller realsocialistiska staterna (andra världen) Bandungkonferensen. Minsta eftergift till den andra sidan kunde tolkas som en svaghet. Se även Första världen Andra världen Fjärde världen Least developed countries Nord-sydkonflikten  Denna artikel om politik eller statsvetenskap är bara påbörjad 1955. Michail Gorbatjov var endast 54 år när han tillträdde. Vid tiden kring Bandungkonferensen 1955 började man tala om första, andra och tredje världen Första världen. Efter ett växande missnöje i Sovjetunionen, delvis genom glasnost med företaget i Afghanistan drog Sovjetunionen februari 1989 ur sina trupper ur Afghanistan. Till största delen rörde det sig om fattigare länder som ibland benämns utvecklingsländer Andra världen. Kulmen på de försämrade relationerna nåddes 1962 med Kubakrisen. NATO. Eisenhower motsatte sig franska och brittiska imperiebyggande initiativ dels av försiktighet eftersom Sovjetunionen hotade med storkrig och dels på grund av att Suezkrisen underminerade hans protester mot Sovjetunionens invasion av Ungern som börjat åtta dagar tidigare. Uttrycket första och andra världen användes egentligen, till skillnad från tredje världen, aldrig Europeiska gemenskapen. USA, som sedan 1800-talet axlat manteln från Storbritannien som rollen som "världens verkstad", fann nu sin konkurrensförmåga minskad samtidigt som utländska producenter översvämmade landet med billiga varor. Till första världen räknades västvärldens marknadsekonomier, som ofta var med i NATO eller Europeiska gemenskapen COMECON. Eisenhower ett försök att avsluta Koreakriget. Till andra världen räknades länderna som ingick i COMECON eller Warszawapakten, det vill säga de dåvarande öststaterna inklusive Sovjetunionen, och till tredje världen hörde ursprungligen många länder i Afrika, Asien och Sydamerika Warszawapakten. Efter ett tag stabiliserades striderna kring den trettioåttonde breddgraden, den ursprungliga gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Du kan hjälpa till genom att utöka den Östblocket. USA ökade sina försvarsutgifter kraftigt och startade Strategic Defense Initiative-programmet (populärt kallat Stjärnornas krig) vilket tvingade Sovjetunionen att också öka sina försvarsutgifter, möjligen en bidragande orsak till Sovjetunionens senare kollaps. Afrika. Andra viktiga händelser var Västtysklands nya Ostpolitik och Helsingforskonferensen 1975.

0 - Kalla kriget
1 - Utvecklingsländer
2 - Bandungkonferensen
3 - 1955
4 - Första världen
5 - Andra världen
6 - NATO
7 - Europeiska gemenskapen
8 - COMECON
9 - Warszawapakten
10 - Östblocket
11 - Afrika
12 - Asien
13 - Sydamerika
14 - Industriland
15 - Första världen
16 - Realsocialism
17 - Andra världen
18 - Frantz Fanon
19 - Jordens fördömda
20 - Första världen