BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Tredje världen – Wikipedia
Man talade istället om i-länder eller västvärlden (första världen) och östblocket, öststaterna eller realsocialistiska staterna (andra världen) Utvecklingsländer. Detta kan tolkas som att länderna fungerar likadant, vilket dock inte alls är fallet. Till andra världen räknades länderna som ingick i COMECON eller Warszawapakten, det vill säga de dåvarande öststaterna inklusive Sovjetunionen, och till tredje världen hörde ursprungligen många länder i Afrika, Asien och Sydamerika Bandungkonferensen. Två stora undantag är Australien och Nya Zeeland som ligger på södra delen av halvklotet men som är två väldigt utvecklade industriländer. Till första världen räknades västvärldens marknadsekonomier, som ofta var med i NATO eller Europeiska gemenskapen 1955. Ordet U-land är en förkortning med två möjliga utläsningar: Den ursprungliga betydelsen var "underutvecklat land", men numera brukar termen "utvecklingsland" användas istället, för att understryka att det handlar om länder med utvecklingspotential. Du kan hjälpa till genom att utöka den Första världen. Exempel på utvecklingsländer är Tanzania, Mali, Liberia, Bolivia och Nigeria. Uttrycket första och andra världen användes egentligen, till skillnad från tredje världen, aldrig Andra världen. v  •  d  •  r Ekonomiska klassificeringar av länder Klassificeringar Barnfattigdom · Big Mac-index · BNP (lista · lista (PPP) · lista (PPP) per capita) · Economic Vulnerability Index · HAI · HDI (lista) Begrepp Industriland · Utvecklingsland . NATO. Du kan hjälpa till genom att utöka den . Frantz Fanon myntade begreppet i sitt postkoloniala verk Jordens fördömda (1962) Europeiska gemenskapen. Kännetecken för utvecklingsländer är ett lågt BNP, överbefolkning, råvaruexport, en outvecklad industri och att en stor del av ekonomin baseras på jordbruk, jakt och fiske. Till största delen rörde det sig om fattigare länder som ibland benämns utvecklingsländer COMECON. Ett U-land har även dåligt utbyggd industri och hög befolkningstillväxt. Se även Första världen Andra världen Fjärde världen Least developed countries Nord-sydkonflikten  Denna artikel om politik eller statsvetenskap är bara påbörjad Warszawapakten. Motsatsen är industriland. Vid tiden kring Bandungkonferensen 1955 började man tala om första, andra och tredje världen Östblocket. Benämningen utvecklingsland har kritiserats då den placerar ett stort antal länder med helt olika förutsättningar i samma kategori. Afrika. .

0 - Kalla kriget
1 - Utvecklingsländer
2 - Bandungkonferensen
3 - 1955
4 - Första världen
5 - Andra världen
6 - NATO
7 - Europeiska gemenskapen
8 - COMECON
9 - Warszawapakten
10 - Östblocket
11 - Afrika
12 - Asien
13 - Sydamerika
14 - Industriland
15 - Första världen
16 - Realsocialism
17 - Andra världen
18 - Frantz Fanon
19 - Jordens fördömda
20 - Första världen