BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Tredje världen – Wikipedia
Man talade istället om i-länder eller västvärlden (första världen) och östblocket, öststaterna eller realsocialistiska staterna (andra världen) Utvecklingsländer. Det fullständiga principprogrammet innehöll sålunda: respekt för varandras suveränitet och territoriella integritet, nonaggression, att inte blanda sig i varandras inre angelägenheter, staters jämlikhet, fredlig samexistens, att alla raser och nationer var jämlika, rätten till individuellt och kollektivt självförsvar, att inte ingå en försvarsallians med stormakterna, respekt för FN:s principer och mänskliga rättigheter. Du kan hjälpa till genom att utöka den Bandungkonferensen. Dessa länder var Burma, Ceylon, Indien, Indonesien och Pakistan. Vid tiden kring Bandungkonferensen 1955 började man tala om första, andra och tredje världen 1955. Det senare ledde till att OPEC bildades. Frantz Fanon myntade begreppet i sitt postkoloniala verk Jordens fördömda (1962) Första världen. Konferensen leddes av den indonesiske presidenten Sukarno som ordförande, och engelska blev det gemensamma språket – franskan hade länge haft ställning som diplomatiskt språk vilket konferensen bortsåg från. Uttrycket första och andra världen användes egentligen, till skillnad från tredje världen, aldrig Andra världen. Konferensen ledde till att begreppet "tredje världen" etablerades som identitet, samt så småningom till De alliansfria staternas organisation. NATO. Effekter och följder Genom Bandungkonferensens fokus på alliansfrihet, bildades De alliansfria staternas organisation 1961 i Belgrad. Europeiska gemenskapen. Innehåll 1 Bakgrund 2 Konferensen 3 Effekter och följder 4 Källor Bakgrund Efter andra världskriget föll västvärldens imperier samman och därmed även grundvalen för kolonialismen. Se även Första världen Andra världen Fjärde världen Least developed countries Nord-sydkonflikten  Denna artikel om politik eller statsvetenskap är bara påbörjad COMECON. Två gånger under 1954, i april och december, möttes fem länder för att göra förberedelser för en afroasiatisk rörelse vilken med gemensamma krafter skulle kunna fungera som motkraft mot de starka kolonialmakterna. Till största delen rörde det sig om fattigare länder som ibland benämns utvecklingsländer Warszawapakten. Detta blev dock inte verklighet. Till första världen räknades västvärldens marknadsekonomier, som ofta var med i NATO eller Europeiska gemenskapen Östblocket. Guldkusten var ännu inte självständigt men närvarade, liksom representanter för Algeriet (FLN), Marocko, Tunisien, Cypern, och stormuftin av Jerusalem för Palestina. Afrika. 278-288 .

0 - Kalla kriget
1 - Utvecklingsländer
2 - Bandungkonferensen
3 - 1955
4 - Första världen
5 - Andra världen
6 - NATO
7 - Europeiska gemenskapen
8 - COMECON
9 - Warszawapakten
10 - Östblocket
11 - Afrika
12 - Asien
13 - Sydamerika
14 - Industriland
15 - Första världen
16 - Realsocialism
17 - Andra världen
18 - Frantz Fanon
19 - Jordens fördömda
20 - Första världen