BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Tredje världen – Wikipedia
Man talade istället om i-länder eller västvärlden (första världen) och östblocket, öststaterna eller realsocialistiska staterna (andra världen) Utvecklingsländer. Sukarno öppnade konferensen med att benämna samlingens syfte som att mobilisera "nationernas moraliska våld till förmån för freden". Vid tiden kring Bandungkonferensen 1955 började man tala om första, andra och tredje världen Bandungkonferensen. Det senare ledde till att OPEC bildades. Till största delen rörde det sig om fattigare länder som ibland benämns utvecklingsländer 1955. Den afroasiatiska rörelsen hade efter Bandung ytterligare flera konferenser, bland annat i Kairo mellan den 26 december 1957 och 1 januari 1958. Första världen. I denna fördömdes EEC som kolonialmakt. Uttrycket första och andra världen användes egentligen, till skillnad från tredje världen, aldrig Andra världen. . Till andra världen räknades länderna som ingick i COMECON eller Warszawapakten, det vill säga de dåvarande öststaterna inklusive Sovjetunionen, och till tredje världen hörde ursprungligen många länder i Afrika, Asien och Sydamerika NATO. Trots att Kina var kommunistiskt, och trots att flera stater var allierade med USA eller Storbritannien, sade Zhou Enlai för Kina att de inte hade några betänkligheter inför att samarbeta med borgerliga nationalister. Du kan hjälpa till genom att utöka den Europeiska gemenskapen. Nehru fortsatte detta arbete när han blivit president i ett självständigt Indien, och verkade energiskt för en samasiatiskt rörelse. COMECON. 278-288 . Se även Första världen Andra världen Fjärde världen Least developed countries Nord-sydkonflikten  Denna artikel om politik eller statsvetenskap är bara påbörjad Warszawapakten. Källor Philip Bell, Världen efter 1945, Stockholm 2003, s. Frantz Fanon myntade begreppet i sitt postkoloniala verk Jordens fördömda (1962) Östblocket. Den internationella politiken efter andra världskriget präglades av kalla kriget, mellan Sovjetunionen och USA och deras respektive allierade. Afrika. Konferensen ledde till att begreppet "tredje världen" etablerades som identitet, samt så småningom till De alliansfria staternas organisation.

0 - Kalla kriget
1 - Utvecklingsländer
2 - Bandungkonferensen
3 - 1955
4 - Första världen
5 - Andra världen
6 - NATO
7 - Europeiska gemenskapen
8 - COMECON
9 - Warszawapakten
10 - Östblocket
11 - Afrika
12 - Asien
13 - Sydamerika
14 - Industriland
15 - Första världen
16 - Realsocialism
17 - Andra världen
18 - Frantz Fanon
19 - Jordens fördömda
20 - Första världen