BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Tredje världen – Wikipedia
Se även Första världen Andra världen Fjärde världen Least developed countries Nord-sydkonflikten  Denna artikel om politik eller statsvetenskap är bara påbörjad Utvecklingsländer. v  •  d  •  r Ekonomiska klassificeringar av länder Klassificeringar Barnfattigdom · Big Mac-index · BNP (lista · lista (PPP) · lista (PPP) per capita) · Economic Vulnerability Index · HAI · HDI (lista) Begrepp Industriland · Utvecklingsland . Du kan hjälpa till genom att utöka den Bandungkonferensen. Motsatsen är industriland. 1955. Detta kan tolkas som att länderna fungerar likadant, vilket dock inte alls är fallet. Till första världen räknades västvärldens marknadsekonomier, som ofta var med i NATO eller Europeiska gemenskapen Första världen. Benämningen utvecklingsland har kritiserats då den placerar ett stort antal länder med helt olika förutsättningar i samma kategori. Frantz Fanon myntade begreppet i sitt postkoloniala verk Jordens fördömda (1962) Andra världen. . Uttrycket första och andra världen användes egentligen, till skillnad från tredje världen, aldrig NATO. Kännetecken för utvecklingsländer är ett lågt BNP, överbefolkning, råvaruexport, en outvecklad industri och att en stor del av ekonomin baseras på jordbruk, jakt och fiske. Man talade istället om i-länder eller västvärlden (första världen) och östblocket, öststaterna eller realsocialistiska staterna (andra världen) Europeiska gemenskapen. Exempel på utvecklingsländer är Tanzania, Mali, Liberia, Bolivia och Nigeria. COMECON. Se även Tredje världen Fjärde världen  Denna ekonomirelaterade artikel är bara påbörjad. Vid tiden kring Bandungkonferensen 1955 började man tala om första, andra och tredje världen Warszawapakten. Ordet U-land är en förkortning med två möjliga utläsningar: Den ursprungliga betydelsen var "underutvecklat land", men numera brukar termen "utvecklingsland" användas istället, för att understryka att det handlar om länder med utvecklingspotential. Till andra världen räknades länderna som ingick i COMECON eller Warszawapakten, det vill säga de dåvarande öststaterna inklusive Sovjetunionen, och till tredje världen hörde ursprungligen många länder i Afrika, Asien och Sydamerika Östblocket. Ibland används begreppen Nord och Syd som ett alternativ till industriland och utvecklingsland. Afrika. Anledningen är att de fattigare länderna till största delen ligger i tropikerna eller på södra halvklotet, medan de flesta industriländer historiskt sett funnits i den norra tempererade zonen.

0 - Kalla kriget
1 - Utvecklingsländer
2 - Bandungkonferensen
3 - 1955
4 - Första världen
5 - Andra världen
6 - NATO
7 - Europeiska gemenskapen
8 - COMECON
9 - Warszawapakten
10 - Östblocket
11 - Afrika
12 - Asien
13 - Sydamerika
14 - Industriland
15 - Första världen
16 - Realsocialism
17 - Andra världen
18 - Frantz Fanon
19 - Jordens fördömda
20 - Första världen