BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Tredje världen – Wikipedia
Frantz Fanon myntade begreppet i sitt postkoloniala verk Jordens fördömda (1962) Utvecklingsländer. Offensiven var ur militär synpunkt ett stort och kostbart misslyckande för Nord, men visade sig istället bli en enorm propagandaseger. Till första världen räknades västvärldens marknadsekonomier, som ofta var med i NATO eller Europeiska gemenskapen Bandungkonferensen. Däremot fick rebellerna stöd från Titos Jugoslavien. Uttrycket första och andra världen användes egentligen, till skillnad från tredje världen, aldrig 1955. Den största delen av det tidigare Sovjetunionen blev Ryssland ("Ryska federationen"). Till största delen rörde det sig om fattigare länder som ibland benämns utvecklingsländer Första världen. Vid Potsdamkonferensen 15 juli till 2 augusti 1945 stod det klart att ingen överenskommelse kunde nås om fria val i Östeuropa. Andra världen. 1948 införde Sovjetunionen Berlinblockaden varpå Storbritannien och USA flög in livsmedel till Västberlins befolkning. NATO. Michail Gorbatjov var endast 54 år när han tillträdde. Se även Första världen Andra världen Fjärde världen Least developed countries Nord-sydkonflikten  Denna artikel om politik eller statsvetenskap är bara påbörjad Europeiska gemenskapen. På den amerikanska sidan dog 58 000 soldater. Vid tiden kring Bandungkonferensen 1955 började man tala om första, andra och tredje världen COMECON. Men efter någon månad tog USA ner sina baser i både Turkiet och Italien Vietnamkriget Huvudartikel: Vietnamkriget Åren mellan revolutionen på Kuba 1959 och nedrustningavtalen under 1970-talet kännetecknades av ett närmast krampaktigt grepp av de båda supermakterna om sina respektive maktsfärer. Du kan hjälpa till genom att utöka den Warszawapakten. Efter en militärkupp i Kairo 1952 tog en nationalist vid namn Gamal Abdel Nasser över makten, vilket sedermera ledde till att Egypten förstatligade Suezkanalen 1956. Man talade istället om i-länder eller västvärlden (första världen) och östblocket, öststaterna eller realsocialistiska staterna (andra världen) Östblocket. Nu befann sig Truman i en besvärlig situation, med ett fientligt Kina med goda relationer till Sovjetunionen, och en försvarsbudget som fyrdubblats på 18 månader. Afrika. Kennedys tillträde som USA:s president invaderade den 18 april 1961 runt 2000 exilkubaner, ledda och tränade av CIA, det kubanska fastlandet vid Playa Giron i syfte att störta Castro.

0 - Kalla kriget
1 - Utvecklingsländer
2 - Bandungkonferensen
3 - 1955
4 - Första världen
5 - Andra världen
6 - NATO
7 - Europeiska gemenskapen
8 - COMECON
9 - Warszawapakten
10 - Östblocket
11 - Afrika
12 - Asien
13 - Sydamerika
14 - Industriland
15 - Första världen
16 - Realsocialism
17 - Andra världen
18 - Frantz Fanon
19 - Jordens fördömda
20 - Första världen