BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Tredje världen – Wikipedia
Utvecklingsländer. Guldkusten var ännu inte självständigt men närvarade, liksom representanter för Algeriet (FLN), Marocko, Tunisien, Cypern, och stormuftin av Jerusalem för Palestina. Vid tiden kring Bandungkonferensen 1955 började man tala om första, andra och tredje världen Bandungkonferensen. Som gemensamma problem avsågs oavhängighet, rasism och kolonialism. Till första världen räknades västvärldens marknadsekonomier, som ofta var med i NATO eller Europeiska gemenskapen 1955. Effekter och följder Genom Bandungkonferensens fokus på alliansfrihet, bildades De alliansfria staternas organisation 1961 i Belgrad. Till största delen rörde det sig om fattigare länder som ibland benämns utvecklingsländer Första världen. 278-288 . Till andra världen räknades länderna som ingick i COMECON eller Warszawapakten, det vill säga de dåvarande öststaterna inklusive Sovjetunionen, och till tredje världen hörde ursprungligen många länder i Afrika, Asien och Sydamerika Andra världen. Det fullständiga principprogrammet innehöll sålunda: respekt för varandras suveränitet och territoriella integritet, nonaggression, att inte blanda sig i varandras inre angelägenheter, staters jämlikhet, fredlig samexistens, att alla raser och nationer var jämlika, rätten till individuellt och kollektivt självförsvar, att inte ingå en försvarsallians med stormakterna, respekt för FN:s principer och mänskliga rättigheter. Frantz Fanon myntade begreppet i sitt postkoloniala verk Jordens fördömda (1962) NATO. Konferensens slutliga överenskommelser inbegrep att FN skulle inrätta en fond för ekonomisk utveckling i deras länder, att förmå FN att skapa prisstabilitet, och ett gemensamt program för handel och utvinning av olja. Uttrycket första och andra världen användes egentligen, till skillnad från tredje världen, aldrig Europeiska gemenskapen. Konferensen ledde till att begreppet "tredje världen" etablerades som identitet, samt så småningom till De alliansfria staternas organisation. Se även Första världen Andra världen Fjärde världen Least developed countries Nord-sydkonflikten  Denna artikel om politik eller statsvetenskap är bara påbörjad COMECON. Två gånger under 1954, i april och december, möttes fem länder för att göra förberedelser för en afroasiatisk rörelse vilken med gemensamma krafter skulle kunna fungera som motkraft mot de starka kolonialmakterna. Warszawapakten. Sammanlagt deltog 29 stater: Afghanistan, Burma, Ceylon, Egypten, Etiopien, Filippinerna, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kina, Laos, Libanon, Liberia, Libyen, Nepal, Pakistan, Saudiarabien, Sudan, Syrien, Thailand, Turkiet, (Nord- och Syd-) Vietnam, var redan självständiga stater. Du kan hjälpa till genom att utöka den Östblocket. Redan 1927 hade en första antikolonialistisk konferens hållits i Bryssel, med medverkan av bland annat Kina och Sovjetunionen, och Jawaharlal Nehru för Indien. Afrika. Vid konferensen i Kairo deltog Sovjetunionen.

0 - Kalla kriget
1 - Utvecklingsländer
2 - Bandungkonferensen
3 - 1955
4 - Första världen
5 - Andra världen
6 - NATO
7 - Europeiska gemenskapen
8 - COMECON
9 - Warszawapakten
10 - Östblocket
11 - Afrika
12 - Asien
13 - Sydamerika
14 - Industriland
15 - Första världen
16 - Realsocialism
17 - Andra världen
18 - Frantz Fanon
19 - Jordens fördömda
20 - Första världen